ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Zijn onze Geesten Genetisch Gemodificeerd? – 't Scheldt

Zijn onze Geesten Genetisch Gemodificeerd?

Het verzet van de donkergroene bio-kerk tegen het opvoeren van elke wetenschappelijke inspanning om de immense mogelijkheden van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo’s) zo snel mogelijk te optimaliseren en in de praktijk te brengen, neemt groteske, oudtestamentische vormen aan.

Het verzet van de donkergroene bio-kerk tegen het opvoeren van elke wetenschappelijke inspanning om de immense mogelijkheden van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo’s) zo snel mogelijk te optimaliseren en in de praktijk te brengen, neemt groteske, oudtestamentische vormen aan.

Bio-markt Kinshasa

Niet alleen in Vlaanderen maar ook op Europees niveau worden ggo’s in hun opmars belemmerd. Niet zelden op basis van een 20 jaar oude wetgeving, gebaseerd op ggo-technologieën van meer dan 40 jaar oud. Een eeuwigheid in wetenschappelijke kringen. Nochtans is ondertussen afdoende bewezen dat genetisch gemodificeerde gewassen een groot aandeel zullen hebben in het beheersen van mogelijke klimaatveranderingen en een demografische explosie die haar gelijke in de geschiedenis van de mensheid niet kent. Het is niet ondenkbaar dat Afrika anno 2050 – da’s niet veraf – om en bij de 2 miljard bewoners zal tellen. Als die zich allemaal tegelijkertijd naar de bio-markt haasten om een scharrelkip, een bloemkool en een koolraap uit de vruchtbare stadsmoestuinen van Kinshasa, Nairobi, Agadir en Cairo te bemachtigen, zullen stammentwisten, hongerepidemieën, gewelddadige rellen en voedseloorlogen dagelijkse kost worden. Geen dagelijkse kost van Jeroen Meus.

Onbeheersbare migratiestromen

Field Liberation Movement vernielt aardappelveld in 2011 dat gebruikt werd voor wetenschappelijk onderzoek in Wetteren

In een verhelderend opiniestuk in De Standaard (080119) – als het goed is, zeggen we ’t ook – wordt door ggo-vorsers van de KU Leuven haarfijn uiteengezet waarom nog langer verzet tegen veldproeven met ggo’s volstrekt zinloos is geworden. Dat ggo’s een bedreiging voor de voedselveiligheid zouden zijn, is een bucolische mythe die al jaren wordt gecultiveerd door het groeiende leger bbo’s – bakfietsbohémiens – dat zich uit de naad trapt om een gezond peentje te kunnen sabbelen. De verdere ontwikkeling en toepassingen van genetisch gemodificeerde gewassen zou wel eens het meest efficiënte en duurzame instrument kunnen zijn om onbeheersbaar geworden migratiestromen te controleren. Daar hebben de peentjessabbelaars die in het stemhokje voor het meest ruimhartige migratiebeleid kiezen voorlopig nog geen boodschap aan. Doch ook dat kan snel verkeren. Wanneer overvolle en wanhopige transmigrantenbootjes langs het Albertkanaal, ’tScheldt, de Leie en de Brugse Reien een aanlegsteiger zoeken.

Bejubelde geslachtsverandering

De publieke opinie krijgt ingelepeld en gepeperd dat genetisch gemodificeerde gewassen een gevaar voor de volksgezondheid zijn. Een gevaarlijke inbreuk op de Wetten van Moeder Natuur! Merkwaardig is dat genetische gemodificeerde geslachtsdelen (ggg’s) stilaan wel als het nieuwe normaal worden beschouwd. De groene furie Petra De Sutter werd als man geboren doch gaat door het leven als vrouw en als gecoöpteerd senator. De verbouwing – met respect voor originele elementen – van mijnheer journalist Boudewijn Van Spilbeeck tot mevrouw journaliste Bo Van Spilbeeck kwam net niet in de buurt van een uitgekiende reclamecampagne voor familiezender VTM. Weekendkranten grossieren in interviews met transgenders, tietentwijfelaars en tobbers met penis en vagina (ttt’s). Geen lezer, kijker, pastoor of cafébaas die er over struikelt. Maar één hectare peentjes zaaien om drie hectare peentjes te oogsten? Ho maar! Dat is een gevaarlijke inbreuk op de Wetten van Moeder Natuur! Zijn onze geesten genetisch gemodificeerd?

 

<a class=”word-lid-midden” href=”/lidmaatschap”>Hoe kan ik zoiets lekkers als ‘tScheldt steunen?</a>

1 reactie op “Zijn onze Geesten Genetisch Gemodificeerd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *