ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Wir hätten es wissen müssen … – 't Scheldt

Wir hätten es wissen müssen …

Toen op 15 april 1945 – Hitler was nog niet dood! – de inwoners van Weimar op gedwongen bezoek moesten naar het nabijgelegen concentratiekamp Buchenwald stamelden velen onder hen dat ene, berucht geworden zinnetje: “Wir haben es nicht gewusst”. We hebben het niet geweten…

Toen op 15 april 1945 – Hitler was nog niet dood! – de inwoners van Weimar op gedwongen bezoek moesten naar het nabijgelegen concentratiekamp Buchenwald stamelden velen onder hen dat ene, berucht geworden zinnetje: “Wir haben es nicht gewusst”. We hebben het niet geweten.

**

Datzelfde zinnetje verscheen overigens reeds op 24 februari van dat jaar in Vrij Nederland, in een verdoken kolommetje (17 lijnen over 2 blz.), onder de titel “Het Herrenvolk begint al te likken”. Na de oorlog heeft het zinnetje een brede bekendheid gekregen, hetzij met ironische inslag, hetzij in volle ernst. Tegengeworpen werd dan dat het volstond om het reeds in 1925 en ’26 gepubliceerde Mein Kampf gelezen te hebben, om zeer goed te weten wat ging gebeuren. Als excuus kon het “Wir haben es nicht gewusst” sindsdien niet meer dienen.

Veel hebben we van deze geschiedenisles klaarblijkelijk niet geleerd. En al zeker niet het huidige gild van politici waartussen, vreemd genoeg, nogal wat historici zitten. Dat men de boeken van de tegenstrever moet lezen, is duidelijk niet blijven kleven in de naar eigen zeggen geniale geesten van onze leidsmannen en -vrouwen. En met “boeken” bedoel ik natuurlijk niet de met inkt bedrukte en gelijk gekapte papierbundels die het Mirakel van Mechelen heeft laten volschrijven door een halfvergane kabinetsmedewerker die hij een job moest gunnen; nee, dan bedoelen we echt wel de boeken die datzelfde Mirakel van Mechelen niet leest omdat hij er ongeveer 86 miljard hersencellen voor mist – verdraaid, dat zijn ze allemaal! – maar waaraan hij zich wel blindelings onderwerpt. Boeken zoals “De Eendimensionale Mens” van Herbert Marcuse uit 1964, gevolgd door de “Repressieve Tolerantie” in 1965 van dezelfde schrijver.

Professor Herbert Marcuse (links) was een controversieel denker. Hier met zijn studente Angela Davis, MA ’69, die volgende generaties uitnodigde om verandering te zoeken.

Wat we nu meemaken, stond 56 jaar geleden in die twee boeken al vermeld, haast woordelijk! Marcuse hekelt erin de fatsoenlijke, wel draaiende, “burgerlijke” samenleving. Zijn recept werkt hij uit in de Repressieve Tolerantie. Hij pleit voor een revolutie. Met geweld! Geen heilig huisje mag nog blijven staan. Alles moet letterlijk tegen de grond! Hoe dan? Door zo tolerant mogelijk jegens links te zijn en zo intolerant mogelijk jegens rechts. Hij schrijft het letterlijk! En wie zal die revolutie dan moeten uitvoeren? Niet de eendimensionale, gehoorzame en inschikkelijke burger. Niet de bourgeois! Maar evenmin de rechtschapen arbeider – en al zeker niet die van het geschoolde type – of de welgemanierde bediende, die ook al te burgerlijk geacht wordt. Dan blijven slechts de “outcasts” over, de mislukte studenten, de asocialen, de minderheden, de bruinen en de zwarten (zo staat het er!). Marcuse maakte van de niet-elitaire, ja uitgesproken “anti”-elitaire roversbende zijn janitsaren en raakte daarmee het westen in zijn ziel. Het “herrenvolk” werd vervangen door anarchistisch paria’s die de strijd met de elite aanbonden!

Maar vergis U niet, beste lezer. Die elite, dat zijn niet de hertogen en markgraven van weleer, dan zijn ook niet de superrijken die hun vermogen veilig in aandelen of belastingparadijzen hebben verstopt: die elite dat bent U! De fatsoenlijke burger die hard werkt, braaf belastingen betaalt, spaart voor een huisje en een autootje, misschien zelfs een tweede verblijf aan zee. U bent de geviseerde elite van het werkschuw tuig van de richel dat de Marcusiaanse revolutie te voeren heeft. U betaalde reeds de economische crisis, U zal ook het Corona-geknoei moeten betalen, U zal de collateral damage van wereldwijde dictaturen moeten betalen, U zal de migratiestromen moeten dulden die uw steden stuk voor stuk vernietigen! Uit uw beurs wordt het laatste restje geschraapt om ’s werelds onheil te vergoeden: de beurs van het slangengebroed dat uw winkels plundert en uw openbaar- en privédomein vernielt, blijft ongemoeid! En als U daar enkele bedenkingen bij mocht hebben, dan bent U de racist, dan bent U de moraliteit dervende elite die in de fout gaat en wat U, met uw inspanningen en over de generaties heen heeft opgebouwd, zal als straf in geen tijd worden platgebrand en stukgeslagen door dat gruwelijk uitschot dat niet eens nog z’n links opgeschroefde jaloezie weet te verbergen.

U bent de elite die geschopt en geslagen moet worden, uw geschiedenis dient herschreven, uw cultuur en beschaving moet eraan, uw beurs dient leeggeplukt, uw alledaagse levenswandel moet gecriminaliseerd worden! Is het niet door het gewelddadig uitschot zelf, zoals nu, dan via hun politieke beschermheren die, gezeten in het rode pluche en uit schrik om als “elitair” versleten te worden, geen kwaad woord veil hebben voor dat debiele gebroed. Maar nogmaals, beste lezer, die elite dat bent U! Dus als die verkozen strozakken inderdaad eens “elitair” zouden zijn, dan staan ze aan uw kant! En dat moet koste wat het kost vermeden worden. Overheid en uitvaagsel zijn twee handen op één buik geworden, uw vijanden! Turkse geëxplodeerde dwergen met een roeptoeter, Catalaans afgekeurd rundsafval of Moorse, naar komijn geurende gierkuilen doen er alles aan om U te beschuldigen van “white privilege” en structureel racisme (sic)! Dat ze dat doen vanuit verkozen parlementen of tot op het bot gesubsidieerde instellingen, is een contradictie die zelfs niet opgemerkt wordt door de blinde woestelingen of hun politieke schutsheren.

Claus von Stauffenberg op 15 juli 1944, 5 dagen voor hij met zijn collega’s een aanslag op Hitler zou plegen (20 juli 1944).

Schaamteloos wordt het crapuul bijgestaan door ostentatief knielende narcisten uit eigen rangen wier wangen moeite blijven hebben met een in dit geval betamelijk scharlaken kleurtje, zelfs na de decennialange mars door de instellingen van Marcusiaans grondsop dat alles wat U dierbaar was verteerde als was het plat water. En de uitverkoop gaat na de epidemie gewoon verder. U likt uw Coronawonden nog even na, maar de droesem van de wereld zal uw huizen één voor één binnensluipen via mystery-calls en praktijktesten: zal uw bedrijven overspoelen via quota’s allerhande, zal uiteindelijk deel moeten uitmaken van uw private vriendenkring, en zo U niet wilt plooien, dan tovert Zuhalleke nog wel een onzinnige monsterboete uit haar Koerdische decolleté tevoorschijn: wat voor een wolf kan, kan voor U ook! En als de racismesmoes even niet meer helpt, dan wordt gezwind overgeschakeld op de kinderlijke klimaat-eschatologie.

Het grote verschil tussen het nationaalsocialistisch “fascisme” en de internationaal socialistisch “anarchie” mag ondertussen duidelijk zijn. In de eerste variant zaten nog “elitaire” mannen als een Claus von Stauffenberg, die een aanslag op Hitler beraamde of een Dietrich von Choltitz die de bevelen van Hitler om Parijs te vernietigen in de wind sloeg. Deze “heren” hadden nog grenzen! De grens waarvoor zij beiden halt hielden, heette de “waanzin”. De tweede variant kent enkel nog platbroeken van politici, beducht om kant te kiezen voor U en gruwelijk gespuis van het allerlaagste allooi, zij kennen geen grenzen en gehoorzamen slechts één bevel: verwoesten wat nog recht staat. We hadden het kunnen weten!

***

Foto: Burgers uit Weimar worden door de geallieerden gedwongen het concentratiekamp Buchenwald te bezoeken

***

‘tScheldt dient niemand en niemand dient ‘tScheldt. Tenzij het Gezond Verstand, dat koesteren we. Tegen beter weten in. Kies een abonnement:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *