ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Wat is het meest hypocriet? Een buste van Leopold II of de Koninklijke Familie die hem nog steeds een held vindt? – 't Scheldt

Wat is het meest hypocriet? Een buste van Leopold II of de Koninklijke Familie die hem nog steeds een held vindt?

Stadsbesturen of universiteiten die nu plots beelden van Leopold II verwijderen zijn mietjes. Het zijn egoïsten die bang zijn voor hun reputatie, voor hun postjes, voor hun stemmen, voor hun financiering, voor hun vrijheid, of voor een occasioneel gebroken ruit…

Beste vrienden, Vlamingen en Anderen, sta ons toe vanop het kleine eiland van ‘gezond verstand’ dat ‘tScheldt vandaag is in een oceaan van politieke correctheid en rolstoelracisme* toch één kleine randopmerking te maken over de haat die plots is opgestoken tegen een in brons gegoten baardmens of bustes in gepolierd marmer.

Stadsbesturen of universiteiten die nu plots beelden van Leopold II verwijderen zijn mietjes. Het zijn angsthazen, die de beelden NIET verwijderen vanwege de symboliek achter de beelden. Het zijn egoïsten die bang zijn voor hun reputatie, voor hun postjes, voor hun stemmen of voor hun veiligheid. Zij doen de beelden weg om zichzelf te beschermen, niet om tegemoet te komen aan de angst of het verdriet of de woede van diegene die eist dat de beelden weg moeten. De beelden die stadsbesturen en universiteiten verwijderen staan er immers al 100 jaar. Nooit heeft een burgemeester, politicus of rector een kramp gekregen bij het voorbijwandelen van het beeld van Leopold II. Maar nu enkele jeugdigen op straat komen en winkels plunderen is het plots “politiek correct” om de beelden te verwijderen.

Alsof die beelden een probleem zijn. Of anders gezegd, wat kan het de gewone Vlaming schelen dat er een in steen gehouwen Leopold II op een sokkel voor het stadhuis staat. Het enige moment dat een Vlaming in zijn leven stilstaat bij zo’n beeld is om tegen een vriend of vriendin te zeggen dat er opvallend veel duiven op het beeld gekakt hebben. Nooit, never, jamais staat de gewone Vlaming stil bij zo’n beeld uit eerbetoon of beate bewondering, want geef toe, de gewone Vlaming weet doorgaans niet of hij voor een beeld van Leopold II of een beeld van Joeri Gagarin staat.

De enige mensen in België die belang hebben bij zo’n beeld van Leopold II zijn mensen of instituten met macht. Alleen zij hebben een interesse in die beelden, of in de nagedachtenis van een Koning of in de lintjes en oorkondes die door de stichtingen van deze Koning ooit in het leven zijn geroepen.

En hiermee raken we de essentie van het probleem aan… macht!

Het racisme dat de betogende jeugd aanklaagt is in de eerste plaats een uitwas van macht. Zij noemen het racisme, en dat zal in bepaalde gevallen wel zo zijn, maar het achterliggende probleem is steeds misbruik van macht. En dat probleem heeft geen kleur.

Het is daarbij hypocriet om beelden te verwijderen en niet te durven kijken naar de individuen, instellingen en instituten die gebouwd zijn op misbruik van macht en die nu als levende anachronismen de tijd trachten tegen te houden.

Zo is het hypocriet om een beeld van Leopold II in de vijver van het park te keilen en niets te durven zeggen tegen of over het Instituut Par Excellence dat ons Koning Leopold II schonk, met name het Koningshuis.

Politici die nu de Heilige Beeldenstormers uithangen maar niets durven zeggen over het Koningshuis zijn de grootste en goorste hypocrieten in het halfrond. Want zij denken aan dotaties, lintjes, postjes, televisie-beelden en formateurschappen…. zij denken aan de distributie van macht en het deel dat hen of hun partij nog kan toekomen door of via het Koningshuis.

Zo maalt bijvoorbeeld niemand om de website van het Koninklijk Paleis waar nu nog steeds een eerbetoon op staat te lezen voor Leopold II. De eerste politicus die durft eisen dat deze website wordt aangepast of waarom niet… verwijderd, die stelt zich buiten de politieke macht, en laat dat nu net zijn waar hij zo’n nood aan heeft.

Voor de goede orde printen we hier de biografie af van Leopold II op de website van de Koninklijke Familie, te vinden op www.monarchie.be

Wie zijn huis wil zuiveren moet ALLE spinnenwebben afdoen, en niet alleen dat ene spinnenwebje boven het toilet in de badkamer.

Dus beste vrienden, Vlamingen en anderen, gooi niet Uw sloef naar een beeld van Leopold II als U niet met Uw auto dwars door het hekken van het Koninklijk Paleis durft te rijden.

De voedingsbodem voor ‘structureel racisme‘ zit niet in het hart van de gewone Vlaming, maar zit vervat in machtscentra zoals het Koningshuis. Sloop eerst het Koningshuis, en ruk dan de ingewanden uit het lijf van alle politici die op de kar zijn gesprongen van het rolstoelracisme. Dat is dat racisme dat in een rolstoel voor het zebrapad staat en dat snel de straat wordt overgeduwd door een politicus omdat er een camera van de VRT staat te filmen.*

De beruchte afgehakte handen politiek van Koning Leopold II was geen verzinsel.

Biografie Koning Leopold II zoals te lezen op de website www.monarchie.be

1835
Op 9 april wordt in Brussel Leopold, Louis, Philippe, Marie, Victor geboren als zoon van Leopold I(externe link) en Louise-Marie.

1853
Prins Leopold neemt zitting in de Senaat waarvan hij van rechtswege lid is. Op 22 augustus huwt hij met Marie-Henriette van Habsburg-Lotharingen, Aartshertogin van Oostenrijk. Zij hadden vier kinderen: Louise-Marie (1858-1924), Leopold (1859-1869), Stéphanie (1864-1945) en Clémentine (1872-1955).

1865
Op 17 december legt Leopold de grondwettelijke eed af.

1876
De Koning organiseert op 12 december in het Paleis te Brussel een internationale conferentie van geografen en ontdekkingsreizigers rond de verkenning van Midden-Afrika. Daaruit groeit in 1877 de “Association internationale pour la civilisation et l’exploration de l’Afrique centrale” (Internationale vereniging voor de beschaving en de verkenning van Midden-Afrika).

1878
Leopold II richt in samenwerking met de Britse ontdekkingsreiziger Stanley het “Comité d’Etudes du Haut-Congo” op, dat in 1879 de “Association internationale du Congo” werd.

1885
De Conferentie van Berlijn erkent de Kongo Vrijstaat met Leopold II als staatshoofd. Datzelfde jaar stemde het Belgische Parlement er mee in dat Leopold II ook staatshoofd van de Kongostaat werd.

1890
Op de Internationale Conferentie van Brussel wordt op 2 juli een internationaal verdrag tegen de Afrikaanse slavenhandel en slavensmokkel ondertekend. Dit verdrag ligt aan de basis van een campagne tegen de slavernij in Afrika.

1902
Op 19 september overlijdt Koningin Marie-Henriette te Spa.

1904
De reputatie van Leopold II en zijn overzeese onderneming worden in vraag gesteld als gevolg van het wangedrag van Europeanen in Afrika. De Koning roept een internationale onderzoekscommissie in het leven die de verdiensten van het koninklijk beleid in Kongo erkent, maar ook wijst op wantoestanden.

1908
De wet van 18 oktober maakt van Kongo Vrijstaat een Belgische kolonie.

1909
Op 14 december ondertekent de Koning de Wet op de dienstplicht. Hij overlijdt drie dagen later.

***

Er is nog één Gallisch dorpje waar men de waarheid durft zeggen… ‘tScheldt. Kies een abonnement:

2 reacties op “Wat is het meest hypocriet? Een buste van Leopold II of de Koninklijke Familie die hem nog steeds een held vindt?

  1. Waren de politici toen niet verantwoordelijk voor de daden van de koning , zoals tegenwoordig het geval is ? Zo ja, moeten al die standbeelden van die mannen ook niet in de Schelde of andere wateren gekeild worden.

  2. De aanwezigheid van duizenden paters en nonnekens die onderwijs, medische zorg en het enige en ware geloof (sic, maar toch een geloof dat de liefde voor de vijand predikte) brachten, zitten voor eeuwig in de vergeetput. Dat de Kongo van baardmans na de onafhankelijkheid een land in ontreddering geworden is, met miljoenen (herhaal: miljoenen) slachtoffers van halve en hele genocides gepleegd door genadeloze machtswellustelingen en door verwaarlozing door de nieuwe machthebbers, dat zit in dezelfde Afrikaanse vergeetput.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *