ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Wanneer Uw minister van Justitie veroordeelden met naam en toenaam op Twitter begint te openbaren… – 't Scheldt

Wanneer Uw minister van Justitie veroordeelden met naam en toenaam op Twitter begint te openbaren…

Opmerkelijk…. de nieuwe minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, gebruikt Twitter als moderne schandpaal om een veroordeelde met naam en toenaam nog meer de dieperik in te duwen…

We konden onze ogen niet geloven. Maar het stond er. Zomaar. Op Twitter, een publiek communicatiekanaal dat door miljoenen mensen gebruikt wordt.

De nieuwe minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, bestond het het volgende te doen:

Vandaag lanceerde hij in het Parlement zijn plan om wat hij zelf noemt ‘haatspeech‘, inzonderheid ‘islamofobie‘ efficiënter strafbaar te maken. Daarvoor wil de minister de Grondwet aanpassen omdat haatspeech, indien neergeschreven, een drukwerkmisdrijf is dat in principe voor het hof van assisen moet komen. Aangezien assisenzaken organisatorische mastodonten zijn die dan nog eens beslecht worden via volksjury’s, komen drukwerkmisdrijven niet meer voor de rechtbank.

Door de Grondwet aan te passen wil Van Quickenborne ‘haatspeech’ en ‘islamofobie’ voor een correctionele rechtbank kunnen brengen. Dat gaat sneller en vooral dat gaat zonder die inefficiënte domme burgers die altijd ziek zijn als je ze nodig hebt en over alles veel te lang moeten nadenken. Bovendien kennen ze geen sikkepit van de wet en moet hen alles uitgelegd worden. Nee, dan liever enkele beroepsrechters van de correctionele rechtbank. Die kan je tenslotte ook nog eens politiek benoemen. Dat maakt het justitie-organogram voor een politieke partij als de Open Vld overzichtelijker zodat ze weten wie, wanneer waar kan veroordeeld worden.

Vincent Van Quickenborne kreeg echter veel tegenwind. Zijn ‘haatspeech’-idee sloeg niet onmiddellijk aan, bovendien werden er veel vragen gesteld over wat haatspeech eigenlijk is.

Dus wat deed de minister van Justitie?

Hij tweette een voorbeeld van iemand die enige tijd geleden toch veroordeeld werd voor haatspeech. En in zijn enthousiasme om zijn persoonlijke afkeer van zo’n veroordeelde bot te vieren noemde hij de veroordeelde met naam en toenaam zodat ook de bevolking zou aangespoord worden om deze veroordeelde collectief nog meer te verafschuwen.

Er is dus een nieuwe schandpaal in Vlaanderen.

De schandpaal heet Twitter.

Als U morgen veroordeeld wordt zal de minister van Justitie zelf, de reden van Uw veroordeling en Uw volledige naam kenbaar maken aan het grote publiek.

O ja, klein detail, de veroordeelde wiens naam breed werd uitgesmeerd op Twitter blijkt een politicus te zijn van het Vlaams Belang. Valt dat even extra mee voor onze minister van Justitie.

***

Er zijn waarschijnljk nog enkele rechters die nog niet tot het netwerk van Vincent Van Quickenborne en zijn Vivaldi putschisten behoren. Vooraleer die onafhankelijke rechters weg zijn zouden we nog snel met de vrienden een rechtszaakje willen sponsoren om bovenstaande praktijk voor een rechtbank aan te kaarten. Met Uw steun lanceren we een advocaat die dit verder onderzoekt en opvolgt. Kies een abonnement:

21 reacties op “Wanneer Uw minister van Justitie veroordeelden met naam en toenaam op Twitter begint te openbaren…

 1. Het is al langer geweten dat ministers een loopje nemen met de wetgeving, in deze de wet op de privacy. Dat een minister van justitie dit doet is een verzwarende omstandigheid. Het toont ook meteen hoeveel schrik dit soort politici hebben van enerzijds het VB, en van anderzijds diegenen die oproepen gewone mensen in het openbaar de keel over te snijden want hen, zelfs anoniem, durft hij niet vermelden als voorbeeld. Het geloof in justitie, of “kleurjustitie” zoals ik het noem (2km te snel rijden en dikke boete, maar na een voetbalmach plunderen en roven of een strand overhoop schoppen omdat het te warm was is en dan vrijuit gaan), is al zo laag bij de bevolking. Met mensen als Q zal dit nog verder onder het vriespunt dalen. Waarom maakt men in godsnaam mensen als dit minister en dan nog wel op die posten, idem dito voor Somers? Het vergroot de kloof met de burger nog meer, want al wat zijn doen is slechts op één vlak structureel: mensen tegen elkaar opzetten door steeds de wandaden van bepaalde groepen uit de wind te halen.

 2. Spijtig dat ik vanuit mijn domicilie nooit op Henki Devos (“Tom Van Vlaanderen”) kan stemmen want dan zou ik het zeker doen als voorstander van “Free Speech” in de Amerikaanse betekenis van het woord, ongeacht om het even wat die man wel-overdacht zou betogen, redeloos zou lullen of botweg zou zemelzeiken , zelfs al ware het pure & onversneden “Larie en Apekool” (voor de franskiljons : “Larry et Choux de Singe”). Laat uw “Vrijheid van Meningsuiting” niet op Biafraans dieet stellen door om het even welke dictatoriale politiek-correct geïnfecteerde , al of niet volkomen OVERgesubsidieerde Inquisiteurs kliek of hun gedwee marionetten theater PoCo-politici, epigonen van Tomàs de Torquemada, die zo vernederend afgestraft werden tijdens de laatste electorale bollekenskermis. Vergeet niet dat betreffende beweerde, vermeende uitingen van “racisme”, “discriminatie” etc….niet alleen het vermeende FEIT zelf dient bewezen te worden voor de Rechter door de Procureur, maar….BOVENDIEN dient de “kwaadwillige intentie tot….” EVENEENS bewezen ! Anders geformuleerd, ongeacht het feit dat de Politie, Onderzoeksrechter, Parket, Openbaar Ministerie : de Procureur hun EVENTUEEL in politiek-correcte, Linkse ideologie gemarineerde visie , wars van objectief-correcte constataties, zouden menen of wanen, dat om het even welke bewering vermeend “racisme” of dito “discriminatie” zou wezen, dient de Procureur zowel het beweerde “FEIT” evenals de “INTENTIE TOT”(!!!) m.a.w. “BIJZONDER OPZET” tegenover de Rechter te staven, knoop dat goed in uw oren, vooral in uw Rechts oor ! Immers de Rechter is LOUTER EN ALLEEN bevoegd om dergelijk kwalificatie op een beweerd feit te kleven ! De lichtzinnigheid, gesouffleerd door politiek-correct geïndoctrineerde vooroordelen, om op een voor de Rechter alsnog ONbewezen feit het vermeende stigma “racisme”, “discriminatie” te plakken, zou veel vaker moeten afgeweerd worden met een Eis op grond van “Laster & Eerroof” zeker tegenover PoCo-gazettenpraat schrijvelaars en sommige PoCo-activistische hoernalisten der audio-visuele media. Verder, google eens ; “Grondwettelijk Hof verduidelijkt “aanzetten tot haat” of ; “arrest 17/2009 van het Grondwettelijk Hof, 12 februari 2009”. Ook nog, de Minister van Justitie neemt de kwalificatie “haatspraak” in de mond, een concept mogelijk door PoCo pipo’s & pipa’s uit de Linkse duim gezogen, want bij mij weten is dat wanbegrip tot hiertoe nog nooit in enigerlei jurisprudentie opgedoken, behoudens vergissing mijnerzijds. Overwegende het publieke “geheim”(sic) dat oppert dat Magistratuur soms politiek ZOU (conditionalis !) benoemd worden, ondanks de PoCo-mythologie geweven over de conceptuele “Scheiding der Machten” die de Linkse Kerk als dogma poneert, kunnen we niets anders dan BLIJVEN hopen dat Rechters immer objectief-correct zouden willen oordelen en zij zich zeker NIET eventueel zouden laten ïnspireren door hun eigen private ,mogelijk politiek-correcte, ideologische vooroordelen.
  VRIJHEID = BLIJHEID , tot spijt van elke PoCo-pipo & pipa die het benijdt !

 3. De gozer gaat dan wel gevangenen met minder dan 6 maanden te doen……vervroegd vrijlaten. Ook een ontlasting van de gevangenissen natuurlijk, tsss….

  1. Het toenmalige Vlaams Blok werd ook door toedoen van ene blauwe excellentie veroordeeld.Hij speelt nu mister Bling Bling in Europa en van zijn Toscaanse olijven wordt er huile gemaakt (het is tweemaal huilie huilie doen slimme).Het is ‘t Scheldt met een t.Nu maar te hopen dat uw strafblad maagdelijk is….???

  2. Huilie huilie is meestal een emo uitbarsting van parasitaire linkewinkies die hun leef en andere lonen te laag vinden , het soort dat nooit werkt maar steeds klaagt, en overal de boze rechtse fascisten zien ,die “fascisten “dus waar ze hun nooit verdiende bestaansmiddelen van krijgen ,Quicky de NIET verkozen nieuwe Adolf loopt nu al ver naast zijn schoenen ,de stank kan men ruiken als men Kortrijk binnenrijdt ,een minister van Justitie met een politieke agenda , er zijn er al voor minder afgeknald ,

  3. “Huile Huile”, Piet Pister ??? U vergist zich, ik bleit nog enkel bij SPa, allez momenteel toch nog , omdat ons Damienne een fijngesneden ajuin in mijn zakdoek propt om op commando te kunnen bleiten ten einde zo oude moekes te kunnen vertederen als de camera’s draaien. Ik ben nog nooit bij Groen geweest. Zou ik daar nu ook eens proberen of mijn PoCo-haring daar ook misschien zou braden ? Ik heb voor alle zekerheid al ettelijk paren geitenwollen sokken gekocht en er staat al een ossewagen in mijn garage box…..

 4. een drugsverslaafde die minister wordt.. iedereen weet welke schade cannabis veroorzaakt aan de hersenen, worden die niet getest op druggebruik voor men ze loslaat op de bevolking..

 5. Beste redactie,
  Ik ben niet bepaald tevreden met de opening van het artikel: “Wanneer uw minister van…” Het is niet mijn minister hoor, want voor deze junkie heb ik niet gestemd 😊 😄

 6. Er is bij de blauwen, naast Somers, een nieuwe linkse rat opgestaan die ongetwijfeld vindt dat het not done is dat onze regimepers (met Het Laagste Nieuws op kop) de identiteit zou vermelden van importcrapuul dat dagelijks de kranten haalt met drugsverkoop, het in bende molesteren van zwakkeren enz… want dat zou zeker weer niet goedkomen bij de fascisten van Unia en hun boegbeeld, die Mechelse bolle. Maar de identiteit vermelden van hén die tegen de wandaden van het geïmporteerd crapuul fulmineren, ja dát zijn in de ogen van die pretentieuze snul de echte criminelen die aan de schandpaal moeten genageld worden. Dat hij maar terug zijn joints gaat paffen en voor de rest zijn stomme smoel houdt.

 7. Wij amputeren al decennia aan een stuk uw Burgerlijke Vrijheden destijds op aandringen van de huidige Mei-68-fossielen, nu residerend in Bokrijk. Wat rest er nog amper van die op Biafraans dieet gezette gewezen “Vrijheid van Meningsuiting” ? Wie aan een cafétoog met een stuk in zijn zatte kloten een sexistische schunnige mop brouwt, kan genageld worden met die feministische wetgeving die “Madame Non” lanceerde. De maximum alcohol tolerantie norm in pro-mille duikelde op enkele decennia tijd van 1,5 over 0,8 tot amper 0,5. Dit impliceert dat men NU (0,5) zo maar eventjes 3 keer rapper zat “beschonken” wordt geacht te zijn dan TOEN (1,5) , “wie gelooft die mensen nog ?” Wij gooien er nog een schep bovenop door de Horeca dicht te sperren met een Covid-19 sleuteltje ; want willen en zullen de Horeca kapot krijgen ! Dat die er onderdoor gaan, zal ons halal of kosher worst wezen, onze vette pree blijft toch komen op UW kosten van puur onnozele beklagenswaardige, belastingbetalende sukkel !

 8. Vincentje kletst uit zijn liberale dikke nek want het huidig Parlement is immers GEEN “Constituante” , daartoe heeft het vorige Parlement NIET de nodig vereiste maatregelen genomen. In zijn hoedanigheid van “jurist” zou Vincentje dat toch dienen te weten en te beseffen. Zelfs indien het huidig Parlement wel de mogelijkheid zou gekregen hebben om ,in haar hoedanigheid van Constituante, sommige Grondwetsartikels te wijzigen, quod non, dan zou er nog een 2/3 meerderheid van de minimaal 2/3 aanwezige parlementariërs pro dienen te stemmen en die zou hoogstwaarschijnlijk nooit bijeen geharkt kunnen worden ! Waarom doet ons Vincentje dan zo ? Dit lijkt te kaderen in een opportunistische electorale strategie om Muzelmannen en Muzelvrouwen te blijven paaien om naar de toekomst toe in de allochtone kiesvijver te kunnen gaan vissen nu de autochtone kiezer massaal afgehaakt heeft bij de nog nauwelijks op een kier “open” VLD. Qua dergelijke machiavellistische strategie staat Federaal Vincentje schouder-aan-schouder met zijn trawant Vlaams Bartje Maneblusser, twee handen op één islamofiele buik om gezamelijk “islamofobie” te kunnen krijsen, in de hoop toch nog enkele stemmen te kunnen rapen, al is er uiteraard geen enkel wettelijk verbod op godsdienstkritiek ; erg geldt immers ter zake ook “Vrijheid van Meningsuiting” tot spijt van elke liberaal bont&blauw gecamoufleerde islamofiele gauchist die het benijdt !

 9. Vallen bijdragen hier soms tussen kaai en schip of is er toch ook sprake van censuur. Vragen, allemaal vragen.

  1. Nee, de meeste reacties op artikels worden goedgekeurd, tenzij ze racistisch zouden zijn of zouden aanzetten tot haat… (‘tScheldt)

   1. Het ging er ‘gewoon’ om dat Van Quickeldinges gevangenen zou vrijlaten die nog maar 6 maanden te zitten hadden. Niets meer en niets minder. Niet racistisch of aanzetten tot….me dunkt. Het zij zo.

 10. Het schijnt dat Q Raymond Van Het Groenewoud op de Grote Markt van Brussel op het schandpaard te kijk zal zetten voor zijn lied “Liefde voor muziek”. Dit wegens de passage waarin Raymond de gospelzangers en hun dominee beschrijft als en bende uitgelaten zwarte apen met de zotste van voor.
  Tja, als men die bende bezig ziet is dat uiteraard begrijpelijk maar wellicht denkt breedsmoelkikker Q er anders over.
  Samen met zijn goede vriend, volslanke Somers, heeft hij van Allah (of was het zijn pedofiele profeet?) immers de opdracht gekregen om over het politiek correcte te waken en zodus mogen hun bruine vrienden Raymond bekogelen met rotte eieren, aardappelschillen en rotte koolbladen.

 11. maw,als je tegen,ekskuus,niet akkoord bent met aanslagen,moord en terrorisme,ben je een islamofoob,wat een woord,en moet je veroordeeld worden.wil je dat vermijden moet je moord een aanslag toejuichen zeker?
  en juichen we dan met een ak47 in de hand?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *