ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Waarom zegt partijvoorzitter Lachaert dat zijn PR-verantwoordelijke Zelfa Madhloum belastingen in België betaalt? – 't Scheldt

Waarom zegt partijvoorzitter Lachaert dat zijn PR-verantwoordelijke Zelfa Madhloum belastingen in België betaalt?

We schrijven zondag 14 juni 2020. Op het VTM nieuws van 13 uur probeert Lachaert de Leugenaar, Egbert voor de vrienden, een draai te geven aan de gebeurtenissen die zich 24 uur eerder afspeelden in de wolfskooi van de Vlaamse politiek…

We schrijven zondag 14 juni 2020. Op het VTM nieuws van 13 uur probeert Lachaert de Leugenaar, Egbert voor de vrienden, een draai te geven aan de gebeurtenissen die zich 24 uur eerder afspeelden in de wolfskooi van de Vlaamse politiek.

**

Zijn minister van Samenleven Bart Somers haalde zaterdag 13 juni 2020 bakzeil in de Vlaamse regering. Bart Somers wil namelijk al enige tijd de praktijk van ‘praktijktesten‘ in Vlaanderen invoeren. Praktijktesten zijn een geciviliseerd woord voor een soort junta-praktijk waarbij ambtenaren onder een valse allochtone naam particuliere verhuurders bellen met de vraag een pand aan hen te verhuren. Indien de verhuurder op basis van de vreemde naam, de geloofsovertuiging of de huidskleur van de potentiële huurder het pand weigert te verhuren, kan Bart Somers weer een streepje op zijn muur van ‘Racistische Vlamingen’ plaatsen en de verhuurder naar de goelag in Congo sturen waar alvast diens rechterhand wordt afgekapt om later gevriesdroogd dienst te doen als assenbak op het ministerie van Samenleven.

Het plan van Bart Somers werd niet echt afgeschoten maar alle betrokken Vlaamse politici spraken af om het kind een andere naam te geven zodat de modale Vlaming denkt dat er geen praktijktesten meer bestaan. Iedereen spreekt nu van een ‘academisch monitoringssysteem’, behalve Bart Somers die blijft halsstarrig zijn zin doordrukken en blijft zijn collega politici treiteren door het woord ‘praktijktesten’ bewust te blijven gebruiken. Een soort van viriel kinderspel vanwege Somers om te laten zien wie de grootste heeft.

Egbert Lachaert op het VTM nieuws dd 14 juni 2020: “Zelfa Madhloum betaalt belastingen in België”

Maar we wijken af. Egbert Lachaert mocht op VTM dus eerst een nietszeggende uitleg geven over die praktijktesten. Vervolgens werd hem voor de voeten geworpen dat er heel wat gerommel was geweest rond zijn PR-verantwoordelijke, Zelfa Madhloum en racisme. De kikkerogen van Lachaert de Leugenaar lichtten helemaal op bij het vallen van de naam Zelfa Madhloum. Hij erkende dat zij zwaar was aangepakt door racisten en een bepaalde website.

Naar alle vermoeden verwijst Lachaert de Leugenaar hier naar de website ‘tScheldt omdat ‘tScheldt het vorige week aandurfde om iets dieper te graven in de achtergrond van zijn nieuwe PR-verantwoordelijke en tevens woordvoerster van de OpenVld.

Bovendien schakelden Egbert en Co de VRT in om het artikel van ‘tScheldt te laten ‘factchecken’, een bijzondere onderneming aangezien ‘tScheldt er nogal sterk voor uitkomt een satirisch medium te zijn. Maar bij de VRT kunnen ze alles, ook satire factchecken. Zie hier het briljante factcheck rapport.

vrt-be-vrtnws-check-deze-foto-van-open-vld-woordvoerster-zelfa-madhloum-2020-06-03

Omdat ‘tScheldt al 25 jaar een satirisch medium is en alle technieken van de kunst der satire aanwendt om haar lezers te plezieren, kan het soms zijn, we zeggen wel SOMS, dat er een politicus is die het niet prettig vindt om te figureren op de pagina’s van ‘tScheldt.

We weten ondertussen dat het bestuurlijk corps van de OpenVld qua zuurtegraad niet moet onderdoen voor de gemiddelde kampcommandant van een concentratiekamp. Vermits kampcommandanten niet verkozen werden voor hun humoristische menselijke aard, weten we ook dat de top van de OpenVld zich verhoudt tot humor zoals Wouter Beke zich verhoudt tot een coronavrij woonzorgcentrum.

We weten ondertussen ook dat Lachaert de Leugenaar er een eigen vorm van waarheidsbevinding op na houdt waardoor hij geen enkel probleem heeft om binnen zowel als buiten een rechtbank te liegen. Dus valt Lachaert de Leugenaar, Egbert voor de Vrienden, uitsluitend en alleen terug op concepten die hij en de OpenVld zeer goed kennen, zoals bijvoorbeeld het concept van racisme om terug te slaan naar lastige vliegen zoals ‘tScheldt.

Praktijkvoorbeelden van racisme bij de OpenVld

De modale Vlaming weet al lang over wat we het hebben, maar speciaal voor de OpenVld leggen we het nog even uit. De OpenVld werd tot voor kort geleid door een voorzitster die zonder blikken of blozen op zaterdag 22 april 2017 stelde dat “onze manier van leven zonder enige twijfel superieur is aan alle andere in de wereld”. Wie de definitie van racisme kent weet dat racisme in essentie gaat over mensen die zich superieur voelen ten opzichte van anderen.

Op 13 november 2019 stigmatiseert de minister van Samenleven Bart Somers in het Parlement een grote groep politici en haar kiezers door te briesen: “Laat ons afstand nemen van dat clubje daar, dat zich op een moment dat we discussiëren over brandstichting gedraagt als een bepaalde fractie in de Reichstag.

Herlees zijn woorden hier:

screencapture-hln-be-nieuws–vlaams-belang-doet-mij-denken-aan-een-fractie-in-de-reichstag-aldus-Bart-Somers

‘tScheldt lezers weten ondertussen dat de familie van Bart Somers een wel heel foute rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, en nu dag op dag 76 jaar geleden in Duitsland de Flak-kanonnen van munitie voorzag om de Britse en Amerikaanse bommenwerpers uit de lucht te schieten. Niet alleen stierven Vlamingen door de handelingen van de familie Somers, ze planden vanuit Duitsland in 1944 ook een ‘herovering’ van Vlaanderen samen met hun Duitse rolmodellen onder de naam Festung Flandern.

Uiteraard kan Bart Somers niet verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van zijn ouders en grootouders. Maar het is bijzonder ONSMAKELIJK dat juist hij in het Parlement een grote groep politici en hun kiezers associeert met de Reichstag… In een normaal Parlement zou zo’n opmerking voldoende moeten zijn om zijn ministerpost in te leveren. Helaas in het nieuwe politiek correcte Vlaanderen wordt er niet zo nauw getild aan dit soort van verdwaald racisme.

Tellen we daarbij op dat de OpenVld bij monde van Gwendolyn Rutten en Egbert Lachaert klaar en duidelijk stelt dat een grote groep Vlamingen en hun verkozen politici in een ‘cordon sanitaire‘ moet gestoken worden (een begrip uit de veehouderij om dieren met pest te scheiden van de gezonde gemeenschap), en dat deze mensen moeten uitgesloten worden van de macht in Vlaanderen.

Tenslotte is er nog het witte konijn in designerkleding Sihame El Kaouakibidinges die op 11 maart 2020 een video de wereld instuurt waarin ze zegt dat “het zo goed als altijd witte mannen zijn” die oorzaak zijn van seksisme. Daarmee geeft ze aan dat het lichtjaren geleden is dat ze als vrouw door bepaalde buurten in Gent, Antwerpen en Brussel is gaan wandelen. Ze vergeet daarbij ook dat mannen op basis van hun huidskleur linken aan strafbare feiten, zowat de opperdefinitie is van racisme.

Samenvattend kunnen we stellen dat de OpenVl-ers specialisten zijn in het uitdragen van het concept ‘racisme’. De partijtop balanceert voortdurend op het randje van racistisch en discriminerend gedachtengoed, versterkt met een ranzig randje dat voortdurend teruggrijpt naar Nazi-Duitsland. Bovendien gebruikt de OpenVld het concept ‘racisme’ om anderen in een slecht daglicht te stellen. Ooit is er over dergelijke manier van handelen in een lijvig boek iets geschreven… het had te maken met splinters, balken en ogen.

‘tScheldt distantieert zich volledig van alle vormen van racisme, ook die van de OpenVld

En dat is dus wat Lachaert de Leugenaar doet met ‘tScheldt.

Hij probeert ‘tScheldt koppig te koppelen aan ‘racisme’.

Daarom nemen we hier even de tijd om duidelijk te stellen dat ‘tScheldt GEEN racistisch medium is, het racisme niet propageert noch faciliteert en juist racisme aankaart en bevecht met alle mogelijke satirische technieken die er voorhanden zijn.

Om de vergelijking met de OpenVld te maken… ‘tScheldt voelt zich NIET superieur ten opzichte van anderen. ‘tScheldt associeert niemand met de Reichstag of Nazi-Duitsland tenzij hij Bart Somers heet, ‘tScheldt plaatst geen enkele groep mensen in een ‘cordon sanitaire’ op basis van hun politieke – of geloofsovertuiging en ‘tScheldt viseert geen groep mannen om hen aan strafbare feiten te linken op basis van hun huidskleur.

Zelfa Madhloum

Zelfa Madhloum de persoonlijke PR-verantwoordelijke van partijvoorzitter Egbert Lachaert

Wat Zelfa Madhloum betreft, Zelfa mag voor ‘tScheldt blauw, wit, okergrijs, groen of geel zijn… de kleur van haar huid interesseert ons niet.

Wat haar naam betreft, Zelfa mag voor ons part Mieke, Betty, Fatima of Amina heten, het interesseert ons geen meter.

Wat haar kleding betreft mag Zelfa voor ons in mini-jurk, een gescheurde jeans, een chador, abaya of boerka rondlopen. Zolang ze zich er maar goed in voelt, gelukkig is en anderen haar kleding niet opdringt vanuit religieuze motieven.

Wat ons wel interesseert is wat mensen doen en welke handelingen ze stellen. Meer nog het interesseert ons niet of mensen links or rechts zijn, een tweedeling die alleen maar werkt in de hoofden van politici. Wat ons interesseert is of iets goed of fout is, en vooral… is het goed voor Vlaanderen?

En waarom? Omdat de definitie van satire  = “shaming individuals or government into improvement”…. en bij God bij de OpenVld moet er heel wat ‘improved‘ worden. De huidige partijtop is een aanfluiting van het ware liberalisme. Het is een unitair anachronisme dat geen plaats meer heeft in de toekomst van een Vlaamse moderne welvaartstaat.

WIJ IRAKEZEN…

Want wat doet ons aller Zelfa Madhloum? Op 26 augustus 2014 geeft ze een groot interview aan Het Laatste Nieuws. Dat is niet de lokale Belleman, dat is de grootste gazet van het land. In die gazet verschijnt de wel heel opvallende titel…

“WIJ IRAKEZEN stonden nog nooit zo dicht bij elkaar sinds IS Irak terroriseert”, getekend “Zelfa Madhloum”…

En verder lezen we:

“We beseffen, en IK SPREEK VOOR DE GEHELE IRAAKSE GEMEENSCHAP dat wat er nu met ONS LAND (nvdr Irak) land gebeurt puur de oorzaak is van het  politieke machtssysteem.”

Het volledige artikel valt hier te lezen:

Zelfa Madhloum screencapture-hln-be-nieuws-buitenland-irak-wij-irakezen-stonden-nooit-zo-dicht-bij-elkaar-sinds-is-irak-terroriseert-

In 2014 viel dat artikel niet op want toen was Zelfa Madhloum een nobele onbekende ‘serial entrepreneur’. En serial entrepreneuren mogen wat ons betreft over de gehele wereld zaken doen en zich Belg, Irakees, Mongool of Congolees voelen waar ze zich ook bevinden.

Maar het wordt lichtelijk anders wanneer diezelfde Madhloum plots woordvoerster wordt van de OpenVld, een politieke beleidspartij, waarbij de ‘V’ verwijst naar ‘Vlaanderen’ en niet naar ‘I’ van Irak of Intelligent. Blijkbaar wil Zelfa van nogal wat partijen de ‘spreekbuis’ zijn, vooral die van de ‘gehele Iraakse gemeenschap’

Voor iemand die in België geboren is, is de hang naar Irak wel heel erg groot, dachten wij dan bij ‘tScheldt. Als na wat graafwerk blijkt dat Zelfa ook bijzonder goed de weg weet naar de Belgische subsidiepotten om naar Irak te gaan, een voorrecht dat vele Vlaamse jonge journalisten NIET hebben, dan mag een satirisch blad als ‘tScheldt wel even het vergrootglas bovenhalen.

En ja, Zelfa zou Zelfa blijkbaar niet zijn als ze niet in de belangstelling kan staan, of ze nu in Irak of in Vlaanderen is, dus vindt ‘tScheldt een pak foto’s van Zelfa in ‘chador’, een islamitisch gewaad, in de Iraakse woestijn. Op de website van ‘tScheldt wordt de foto van Zelfa in chador geplaatst, MET INBEGRIP van de uitleg over haar gesubsidieerde journalistieke reis naar Irak. Dezelfde foto wordt op Facebook geplaatst ter promotie van het artikel op de website. De vraag die ‘tScheldt in de achtergrond stelt is, kan je als politica twee landen tegelijkertijd dienen? Het is al zo moeilijk om één land te dienen als politicus. Waarom moet een Belgisch politicus met Belgisch geld betaald worden om orde op zaken te willen stellen in Irak… Waarom, vraagt een mens zich af, identificeert iemand zich met Irak, wil Irak hervormen, wil daarover in de pers haar ding kwijt en gaat dan niet in de politiek in Irak… maar in de politiek in… België. Om kort te gaan, wij hebben politici nodig die vechten voor Vlaanderen, niet voor ‘HUN’ land Irak.

De foto van ‘tScheldt van Madhloum in chador verschijnt op ‘tScheldt NADAT Zelfa Madhloum via geheel ANDERE kanalen dan ‘tScheldt racistische opmerkingen krijgt. ‘tScheldt kan dan ook moeilijk als bron van racisme worden beschouwd.

Maar het snedige artikel over Zelfa in ‘tScheldt zet bij Lachaert de Leugenaar, Egbert voor de Vrienden, en Co zo veel kwaad bloed dat zij overal rondtoeteren dat ‘tScheldt racistisch zou zijn. En gegeven de affiniteit van de OpenVld met racisme zoals hierboven beschreven, begrijpen we dat ook. Lachaert en Co vallen terug op wat zij kennen en doen, mensen uitsluiten, voor Nazi’s uitmaken, en zichzelf vooral zeer superieur voelen, zeker ten opzichte van een satirisch blaadje als ‘tScheldt. Met andere woorden de OpenVld gebruikt ‘racisme ‘als wapen om anderen te bekladden…

Zelfa Madhloum de serial entrepreneur

Op vrijdag 12 juni 2020 publiceert ‘tScheldt dan een vervolgartikel over Zelfa Madhloum. Ditmaal wordt er uit de doeken gedaan dat Zelfa eigenlijk niet is wie ze zegt te zijn. Dat is geen racisme. Dat is wat sommigen onderzoeksjournalistiek noemen. Nu, wij zijn de laatsten om ons zelf te vergelijken met duur betaalde onderzoeksjournalisten. Wij maken gewoon gebruik van de eenvoudige tools die digitaal ter beschikking zijn. En die tools hadden aangetoond dat Zelfa niet de serial entrepreneur is die ze beweert te zijn. Het artikel toont ook aan dat Zelfa niet in staat is een professionele website te bouwen, iets wat wel handig lijkt voor een PR-verantwoordelijke, en het lijkt er zelfs op dat Zelfa referenties uit haar duim heeft gezogen.

Ook dat zal Egbert Lachaert allemaal niet leuk hebben gevonden. Dus, om ‘tScheldt in een slecht daglicht te stellen, valt Egbert terug op wat hij kan en kent. Hij liegt en associeert ‘tScheldt opnieuw met… racisme.

Met de informatie die ondertussen door de lezers van ‘tScheldt werd aangedragen komt Zelfa er nog slechter uit. Blijkbaar is het zo dat de trading activiteit waarvan ze beweert dat het de kern is van haar ‘serial entrepreneurship’ onder wel drie verschillende namen opereert. Allereerst wordt haar ‘trading’-activiteit The Belgian Food Company genoemd, vervolgens wordt die activiteit teruggebracht tot de DIMA Group International. Om dan diezelfde activiteit onder hetzelfde ondernemingsnummer ook Babel Trading te noemen. De cijfers van deze activiteit met DRIE verschillende namen zijn kleurloos. Zelfa scoort hoop en al een omzet van iets meer dan 690 euro per maand en dat gedurende twee jaar. Er worden geen lonen uitgekeerd.

Lezers van ‘tScheldt met enige boekhoudkundige ervaring beschrijven de vennootschap van Zelfa Madhloum koudweg als een ‘lege doos‘.

De vraag is dan ook gerechtigd te stellen waar en hoe Zelfa inderdaad haar belastingen betaalt.

Dunya, een vereniging om asielzoekers aan een job te helpen

Naast de activiteit met de drie verschillende namen komt ook naar boven dat Zelfa beweert dat ze in 2015 Dunya oprichtte, een feitelijke vereniging met als doel asielzoekers en nieuwkomers te begeleiden naar een job. Buiten dat ene zinnetje is er over Dunya niets te vinden. Het zou best kunnen, Zelfa kennende als een specialiste in windowdressing, dat het hier weer een activiteit betreft met een ronkende naam maar waar eigenlijk niets gebeurt. Er zijn nog politici die projecten rond asielzoekers gebruiken om een lintje te krijgen van de koning of een goed betaalde job in een Europese instelling, denken we maar aan Wouter De Vriendt. Het is ook mogelijks een susbsidiefuik. Het zou ook kunnen dat het een vereniging is die met hart en ziel doet wat ze meent te moeten doen, alleen doet ze dat dan zover onder de radar dat men er eerder iets van zal zien in Nieuw Zeeland dan in Vlaanderen.

En dan keren we terug naar de titel van dit artikel… waarom moet Egbert Lachaert de grote baas van de OpenVld, plots op televisie zeggen dat Zelfa Madhloum, zijn PR-verantwoordelijke, belastingen betaalt in België? Zoiets wordt alleen gezegd als er een ‘issue’ is met belastingen. Als een vraag die NIET gesteld werd, beantwoord wordt door een partijvoorzitter op prime time TV dan moet er een oranje knipperlicht gaan branden bij de media. Misschien iets voor de grote jongens, de echte kranten in dit land, om uit te zoeken? Of wacht, behoren al die kranten vandaag toevallig niet tot grote liberaal getinte conglomeraten?

***

Zelfa Madhloum artikelen

Het spookbedrijf van Zelfa Madhloum, woordvoerster Open-Vld

‘tScheldt opnieuw gehackt nadat VRT foto van ‘tScheldt factcheckt

Waarom het gejeremieer van Zelfa Madhloum wel heel goedkoop is

Zelfa Madhloum, de nieuwe woordvoerder van de OpenVld

***

‘tScheldt, het enige eiland van gezond verstand in een oceaan van politieke correctheid. Kies een abonnement:

 

 

 

 

 

 

 

4 reacties op “Waarom zegt partijvoorzitter Lachaert dat zijn PR-verantwoordelijke Zelfa Madhloum belastingen in België betaalt?

  1. Ik bekijk de foto bovenaan het artikel. Als oudere mens zie ik twee dingen : een opgestoken vingertje en HAAT op haar wezen. Zou dit een uitdrukking van racisme kunnen zijn ?

  2. Had nog niet gehoord van t’Sheldt en was op zoek naar artikels over het links getinte VTM nieuws, iets wat bijna aan het onmogelijke grenst.
    Ik kijk alvast uit naar de nieuwsbrief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *