ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Waar de directie van Proximus écht mee bezig was: fraude en zelfverrijking – 't Scheldt

Waar de directie van Proximus écht mee bezig was: fraude en zelfverrijking

De redactie van ‘tScheldt ontving een dossier waarvan de gezamenlijke monden van de redactieleden wijd open vielen. Uit het dossier blijkt dat de absolute top van Proximus/Belgacom betrokken was bij wat niet anders kan omschreven worden dan fraude en zelfverrijking. In de volksmond zouden we het hebben over ‘zuivere maffiapraktijken’. Het is dan ook van een onwaarschijnlijke ironie dat de top van Proximus/Belgacom nu 1900 mensen gaat ontslaan. Dit zijn mensen die er hebben toe bijgedragen dat het bedrijf zo veel cash genereerde dat toplui, hun bazen, er niet beter op vonden dan grote sommen om te leiden naar zichzelf.

Onze satirische Vlaamse website ‘tScheldt heeft een speciaal knopje: een T-LEAKS knopje. Via dat knopje kunnen mensen anoniem documenten aan ‘tScheldt bezorgen, zo’n beetje de Vlaamse variant van Wikileaks.

De redactie van ‘tScheldt ontving enkele documenten waarvan de gezamenlijke monden van de redactieleden wijd open vielen.

De documenten waren zo explosief dat ‘tScheldt een ervaren onderzoeksjournalist inschakelde om de documenten te onderzoeken, de inhoud te verifiëren, de betrokkenen te confronteren en onafhankelijke bronnen te zoeken die de inhoud zouden kunnen bevestigen.

Uit het dossier blijkt dat de absolute top van Proximus/Belgacom betrokken was bij wat niet anders kan omschreven worden dan fraude en zelfverrijking. In de volksmond zouden we het hebben over ‘zuivere maffiapraktijken’. Het is dan ook van een onwaarschijnlijke ironie dat de top van Proximus/Belgacom nu 1900 mensen gaat ontslaan. Dit zijn mensen die er hebben toe bijgedragen dat het bedrijf zo veel cash genereerde dat toplui, hun bazen, er niet beter op vonden dan grote sommen om te leiden naar zichzelf.

Het minste wat er eerst zou moeten gebeuren vooraleer er ook maar één iemand ontslagen wordt bij Proximus/Belgacom is de installatie van een onderzoekscommissie naar het reilen en zeilen van diverse toplui om het onderzoek verder te zetten dat ‘tScheldt vandaag openbaart.

De documenten waarover ‘tScheld beschikt kennen hun aanvang in 2009, maar onderzoek naar de context laat uitschijnen dat de fraude al van voor 2009 moet zijn bezig geweest.

Het verhaal begint met een reeks e-mails van een zekere “Peter Alawi”. Peter Alawi blijkt een schuilnaam te zijn van een Proximus topman. Onderzoek leert dat er achter het fictieve e-mailadres “[email protected]” een zekere Rapaille B schuilgaat. Rapaille B is niemand minder dan de TV-baas van Proximus/Belgacom. Hij is de protegé van ‘executive chairman’ Jean-Charles De Keyser.

Jean-Charles De Keyser was de Franstalige opvolger van Belgacom topman Bruno Chauvat. Chauvat en De Keyser waren intimi van ex-Belgacom CEO Didier Bellens. Ze hadden alle drie een verleden bij het Luxemburgse RTL.

Waarom bedient een Proximus/Belgacom TV-baas zich van een schuilnaam?

De mails van Peter Alawi zijn op het eerste gezicht onderhandelingsmails. Alawi ‘onderhandelt’ met een leverancier. We noemen deze leverancier uit veiligheidsoverwegingen, Leverancier X. Alawi onderhandelt over de levering van films aan het Proximus/Belgacom filmdepartement.

Al snel zal duidelijk worden waarom topman Rapaille B een fictief e-mailadres gebruikt.

Leverancier X blijkt een ‘speciale’ leverancier. Hij is wat men noemt een ‘aggregator’. Een ‘aggregator’ is een bedrijf dat zelf niet noodzakelijk films produceert, maar wel wereldwijd films inkoopt en in bulk doorverkoopt of verhuurt aan telecomgiganten zoals Proximus of Telenet. Dat bespaart de telecombedrijven een heleboel tijd en werk. Zo moeten zij zelf geen rechten gaan onderhandelen met honderden individuele producenten van films.

AVN Awards Los Angeles

We vragen U nu even de ogen te sluiten en samen met ons mee te dromen. Stel U een zonovergoten filmfestival voor in Los Angeles, of droom dat U op een yacht in de haven van Cannes ligt tijdens het Filmfestival van Cannes, of verbeeldt U dat U naast de Rode Loper staat op een exclusief filmfestival in Berlijn.

We vragen U nu om Uw beeld iets bij te stellen….alle vrouwen die U ziet lopen op deze festivals in Los Angeles, Cannes en Berlijn, zijn opvallend sensueel, sexy en bovenal veelal schaars gekleed.

U bevindt zich nu op het werkterrein van de top van Proximus/Belgacom.

U bent ofwel op de AVN Awards in Los Angeles, ofwel de Venus Awards in Berlijn of The Hot d’Or Awards in Cannes.

Dit zijn alle drie hoog aangeschreven filmfestivals, het gaat dan ook om ’s werelds grootste erotiek- en porno- filmfestivals.

Rapaille B is er vaste klant. Niet voor hemzelf! Wel voor Proximus/Belgacom.

In dit aangename, door zon, drank en vrouwen overladen décor onderhandelt Rapaille B jaar na jaar leverancierscontracten voor Belgacom TV.

Voor de zich achter de oren krabbende ‘tScheldt lezer volgt hier een kleine uitweiding…. erotiek en porno zijn de absolute sterkhouders in het abonnementen-aanbod van Proximus/Belgacom. Sterker, zonder erotiek en porno, geen abonnementen-TV. Om het met een platitude uit te drukken…. de omzet van de best scorende Disneyfilm in het Proximus TV-aanbod verbleekt bij de omzet van een doordeweekse Hot Marijke video in diezelfde digitale Proximus bibliotheek.

Om het belang van erotische films voor Proximus/Belgacom te duiden: als er ‘kwedellen’ zijn met erotiekleveranciers, is het Dominique Leroy zèlf die tussenkomt. En dat laatste is geen boutade. Moest ‘tScheldt vandaag een ‘Vlaamse Porno Powerlist’ uitbrengen, dan zijn het niet Lipstick, Hot Marijke of Dennis Black Magic die in de top staan, dan zijn het met stip Dominique Leroy van Proximus en John Porter van Telenet die op nummer 1 en 2 staan. Zij brengen via hun digicorders, bandbreedte en streamingdiensten de grootste hoeveelheid erotiek en porno aan de man in Vlaanderen. Laten we ons daarover geen enkele illusie maken.

Terug naar Rapaille B, de Belgacom TV-baas.

Rapaille B heeft schulden. Rapaille B was in een ver verleden ijscoman op de dijk in Knokke. Maar het strekt hem tot eer dat hij het wist te schoppen tot Belgacom TV-baas. We zullen later zien dat hij een ‘zekere’ vorm van hulp kreeg bij het verkrijgen van zijn top-positie bij Proximus/Belgacom.

En wie schulden heeft zoekt oplossingen.

Rapaille B vond de oplossing op zijn werkplek.

Hij had verschillende leuke ‘encounters’ met Leverancier X op de hierboven beschreven festivals. Leverancier X was dan ook een grote speler in het milieu van de onafhankelijke erotische film in de ‘adult-industrie’. Het ‘klikte’ met Leverancier X. Althans dat dacht Leverancier X. Rapaille B deed toen een gewaagd voorstel aan Leverancier X. Rapaille B zou Belgacom-leverancier Playboy TV buiten gooien en de vrijgekomen plaats geven aan Leverancier X. Leverancier X was verheugd. Dat was voor hen de deal van het decennium.

Maar er was een kleine catch.

Leverancier X moest een deeltje van de enorme extra omzet via een omwegje terugbetalen aan …. Rapaille B.

Uiteraard mocht dat niet rechtstreeks terugvloeien naar Rapaille B aka Peter Alawi.

Nee, de kickback moest betaald worden op de rekening van de vrouw van Rapaille B., zijnde Rousseau F.

Er was voor Leverancier X maar één manier om de plaats van Playboy TV in te nemen, dat was uiteindelijk akkoord te gaan met het voorstel van Rapaille B.

Meer dan 3 jaar betaalde Leverancier X stelselmatig bedragen op de bankrekening van Rousseau F.

We geven enkele voorbeelden van exacte bedragen op exacte data met vermelding van de exacte rekeninguitreksels:

  • 2009-0143: 12/11/2009: 5000 euro
  • 2010-0033: 2/12/2010: 9000 euro
  • 2010-0097: 13/04/2010: 9000 euro
  • 2010-0155: 20/05/2010: 3000 euro
  • 2011-0212: 10/07/2011: 6500 euro
  • 2011-0138: 18/08/2011: 2500 euro
  • 2012-0033: 13/01/2012: 4000 euro

‘tScheldt kreeg zo betalingsoverzichten te zien voor minstens 75.400 euro.

Maar ‘tScheldt kreeg inzage in nog meer documenten.

Leverancier X bleek bijzonder goed ingebed te zijn in de business van de internationale erotiek. Het duurde dan ook niet lang of verschillende leveranciers spraken tussen pot en pint over Proximus/Belgacom en de kickbacks die zij moesten betalen aan Rapaille B en zijn vrouw Rousseau F. En oei….er waren zelfs leveranciers die niets moesten betalen. “Waarom de een wel en de ander niet”, vroeg Leverancier X zich af.

Dat leidde uiteindelijk tot wrevel en frictie tussen Leverancier X en Belgacom TV-baas Rapaille B. In zoverre zelfs dat Rapaille B zich gegijzeld voelde in zijn eigen deal.

De hallucinante mail van Belgacom baas Rapaille B

We openbaren hieronder een van de meest hallucinante paragrafen uit een stuk van Peter Malawi aka Rapaille B, waarbij hij klaagt over het feit dat Leverancier X hem ‘in het zak zet’ door stelselmatig te weinig te betalen op de rekening van zijn vrouw.

Rapaille B schrijft:

“Een VoD* film verkocht aan 6 eu incl. BTW op het platform, soit zo’n 4,96 € ex btw, met een plit revenue van 70 % telecom en 30 % Leverancier X, kwam op 1,24 € winst per film. Leverancier X beweerde dat hij daar ‘zogezegd’ 0,94 € moest van afdragen aan de US providers, wat ik daar al wist dat het pure bullshit was. Toch deed ik of ik hem geloofde daar de rest, zo’n 0,30 € per film in twee ging gedeeld worden, en ik er mee kon leven. Het was gewoon boter op de vis voor mij. Ik had dus per film zo’n 0,15 €, maar met hem 60% van de cataloog op contract te garanderen, deed hij minimum 50.000 rentals** per maand.

Hij factureerde dus maandelijks minimum zo’n 62.000 ex btw, drie jaar lang. Hij kwam van 10% cataloog naar 60% minimum garantie, hij klom dus van 100.000 rentals per jaar naar 600.000 rentals ! Op de drie jaar, ipv 372.000 € omzet te draaien heeft hij 2.232.000 € ex btw gemaakt dankzij mij !

Onze deal was simpel ( zie bijlage , mail van half 2009, begin van de onderhandeling ) , op die 0,3 € per film was het 50/50. Ik had dus in principe op die 3 jaar, zo’n 270.000 € moeten ontvangen als commissie. Zie de bijlage, ik heb in totaal 75.400 € gekregen na veel zagen , trekken en sleuren. Leverancier X moet mij in principe op vandaag nog zo’n 194.600 betalen !!! Hij wist dat ik in een positie zat waar ik moest zwijgen… en dus duidelijk van geprofiteerd.”

De tekst hierboven is origineel, de schrijffouten ook.

We proberen nog even te schetsen wat U zonet gelezen heeft….U las de klaagzang van de baas van Belgacom TV. Hij klaagt erover dat hij…als oplichter…opgelicht wordt door zijn partner.

Het verhaal loopt verder niet goed af, met geen enkele van de betrokken partijen. Rapaille B kiest eieren voor zijn geld van zodra Leverancier X met zijn spierballen rolt. Rapaille B verlaat Belgacom TV. Hij gaat terug naar de man die hem bij Belgacom ‘geplaatst’ heeft, ene De Velder M. Deze laatste zat al 9 maanden in de gevangenis voor oplichting, fraude, omkoping en witwassen van gelden. De Standaard noemde hem in 2003 al de ‘Godfather van Vlaanderen’. Rapaille B, Rousseau F en De Velder M zien we vanaf 2012 samen terugkomen in een sliert vennootschappen van De Velder M. De ene na de andere vennootschap gaat failliet. Hoe het trio een internationale valse facturen-caroussel opzet is voer voor een volgend ‘tScheldt artikel.

Leverancier X trekt uiteindelijk naar de rechtbank om genoegdoening te krijgen van Proximus/Belgacom. Dat proces loopt tot op vandaag.

Voor alle duidelijkheid, en advocaten van de hierboven beschreven individuen en bedrijven…. Alle stukken die in het bezit kwamen van ‘tScheldt werden gecontroleerd op hun echtheid. Voor alle stukken werd een tweede of zelfs derde bron gevonden die onafhankelijk van de eerste bron het verhaal zoals hierboven beschreven werd, bevestigde. Alle genoemde individuen werd de kans tot wederwoord gegeven. Niet verwonderlijk ging niemand op dit aanbod in. Ten slotte: alle stukken die in het bezit kwamen van ’tScheldt werden overgedragen aan het gerecht.

Wie nog meer informatie heeft over de bovenstaande individuen of bedrijven: aarzel niet om de T Leaks knop te gebruiken op de home-page van ‘tScheldt, of de ‘Anoniem Nieuws Melden’ knop te gebruiken om met de ‘tScheldt redactie in contact te komen.

*VoD = video-on-demand
**rentals = verhuringen = aantal maal dat een film via Proximus-TV verhuurd wordt aan de consument

Jef Van As

<a class=”word-lid-midden” href=”/lidmaatschap”>Steun de onderzoeksjournalisten van ‘tScheldt met een abonnement</a>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *