ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Vlaanderen gaat achteruit. Daarom moet ‘tScheldt vooruit! – 't Scheldt

Vlaanderen gaat achteruit. Daarom moet ‘tScheldt vooruit!

“Shaming individuals or government into improvement”….dat is de essentie van satire. In tegenstelling tot wat velen denken hoeft satire helemaal niet grappig te zijn. De meeste satire is grappig, maar het moet dus niet. Satire mag zeer zwart zijn, bikkelhard, onaangenaam…maar het heeft wel altijd een doel….namelijk een situatie aanklagen ter verbetering

“Shaming individuals or government into improvement”….dat is de essentie van satire.

In tegenstelling tot wat velen denken hoeft satire helemaal niet grappig te zijn. De meeste satire is grappig, maar het moet dus niet. Satire mag zeer zwart zijn, bikkelhard, onaangenaam…maar het heeft wel altijd een doel….namelijk een situatie aanklagen ter verbetering.

Twee voorbeelden:

A. Het betonblok dat het woordje ‘Vlaanderen’ is geworden

Vandaag mag je niet meer zeggen dat je ‘een echte Vlaming’ bent, of erger, dat je ‘van Vlaanderen houdt’, want je wordt per direct geplaatst in het kamp van rechts en extreem-rechts, met als afgeleid toetje een saus van extremisme en racisme die welwillend over je hoofd wordt gekieperd. Voor mannen en vrouwen die dachten dat ze Vlamingen waren voelt elk dergelijk verwijt aan alsof er met een betonblok naar hun hoofd wordt gegooid.

B. Het verachtelijke graaien en postjes pakken van onze politici, Wouter Beke op kop

Vandaag graaien politici die verkiezingen verloren hebben in de ton van goed betaalde en prestigieuze jobs om zichzelf te voorzien van toekomstige Koninklijke schouderklopjes. Het is alsof er geen verkiezingen hebben plaats gevonden. Hoeveel functies heeft Wouter Beke sinds hij de verkiezingen verloor op zijn naam geplaatst? Burgemeester?! Voorzitter van de CD&V?! Volksvertegenwoordiger?! Federaal Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking?! Dat zijn niet minder dan 4 gecumuleerde topfuncties. Kom nu AUB niet af met de mededeling dat je AL deze functies kan combineren en TEGELIJKERTIJD goed kan doen? Beke is als Icarus, hij waant zich onoverwinnelijk en vliegt rechtstreeks naar de zon omdat hij meent onmisbaar te zijn. Hoe onmisbaar hij is moet je eens vragen aan de 800.000 Vlamingen die hun geld verloren door zijn Arco strategie….

Dit zijn twee voorbeelden waarom SATIRE nodig is.

Wij durven U vragen om ‘tScheldt te steunen omdat wij een doel hebben dat veel verder gaat dan dat van de reguliere pers die tegenwoordig het best kan gevat worden als de “Regimepers”. Waarom? Omdat ALLE media in Vlaanderen gesubsidieerd worden. ALLE? Nee, er is slechts 1 medium dat geen subsidies krijgt en wil, dat is ‘tScheldt! Het is evident dat media die subsidies krijgen NOOIT ten volle kritisch kunnen zijn ten overstaan van de instellingen van wie ze dat geld krijgen. Kijk maar naar de VRT.

‘tScheldt heeft dus een doel dat niet het doel is van de andere media. Gesubsidieerde media hebben tot doel te informeren. ‘tScheldt heeft NIET als doel te informeren. ‘tScheldt heeft als doel te veranderen. Wat krom staat, recht maken, tenzij krom beter is. Wat zwart is, wit schilderen, tenzij zwart beter is…. we zeiden het al: “shaming individuals or government into improvement…”.

U kan ‘tScheldt steunen door bijvoorbeeld een jaarabonnement te nemen:

KLIK HIER!

***

Foto: De eerste grote samenwerking tussen ‘tScheldt en The Washington Post correspondent Walter Cronkite. Cronkite bericht over onbekwame machtspartijen in Vlaanderen die Vlaanderen veranderd hebben in een oorlogszone. De eigen bevolking is moegetergd en is in het verzet gegaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *