ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent VB jaagt de bezem door het cultuurhok – 't Scheldt

VB jaagt de bezem door het cultuurhok

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid was in gesubsidieerde culturele kring zoveel tandengeknars te horen. Met dank aan de wederopstanding van het Vlaams Belang komt – zoals geregeld in het Cultuurpact – ook de partij van Tom Van Grieken rechtmatige zitjes in de Raad van Bestuur van menige culturele instelling toe. Dat dit voor grote onrust zorgt, hoeft geen betoog.

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid was in gesubsidieerde culturele kring zoveel tandengeknars te horen. Met dank aan de wederopstanding van het Vlaams Belang komt – zoals geregeld in het Cultuurpact – ook de partij van Tom Van Grieken rechtmatige zitjes in de Raad van Bestuur van menige culturele instelling toe. Dat dit voor grote onrust zorgt, hoeft geen betoog.

Via een gunstige (tegen) wind kon uw geliefde blad een gespierde denkoefening zoals gemaakt in de schoot van de Kulturkammer van het Vlaams Belang inkijken. Een voorsmaakje van wat de Vlaamse cultuurconsument de komende jaren te wachten staat: ‘Actrices en acteurs houden voortaan hun kleren aan, noch plassen zij tegenspelers in het aangezicht. Masturbatie en geslachtsverkeer op scène wordt voortaan als een strafbaar feit beschouwd’. De slechts voor interne lezing bestemde conceptnota cultuur kreeg een veelzeggende titel mee: ‘Wat Vlaams is, waar is! De weg naar een volks verbonden cultuurbeleving’. Ten voorlopigen titel stippen wij voor u de belangrijkste aandachtspunten in drie cultuursectoren aan.

· Theater

De grote, erkende theaterhuizen lijken het zwaarst getroffen te zullen worden door de toneelkijker waarmee het Vlaams Belang vanop het balkon naar de scène koekeloert. Het Antwerpse Toneelhuis, het Gentse Stadstheater NTG en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg Brussel zullen – indien ze door de belastingbetaler nog betoelaagd wensen te worden – een heel ander soort stukken voor het voetlicht moeten brengen dan de hoogopgeleide tweeverdieners met hun onberispelijke exquise smaak de voorbije decennia gewend zijn. Belangrijk is vooral dat de toegangskaartjes voor bovenmodaal verdienende Vlamingen veel duurder zullen worden. Kaartjes voor het klootjesvolk dat er weer eens geen kloten van begrepen heeft, worden goedkoper. Als we de nota een beetje proberen te doorgronden, lijkt het rijk van Milo Rau (NTG), Guy ’t Manneke Cassiers (Toneelhuis) en Michael Decock (KVS) voorgoed verleden tijd. Al het eindeloze gedram en geëmmer over macht, seks, list, bedrog, ontrouw, seksueel misbruik, identiteit, de zegeningen van de multicultuur, de zinledigheid van ons bestaan en Belgisch-Congo dreigt uit de boot te zullen vallen. In Antwerpen moeten de stukken van Jos Gevers vanonder het stof worden gehaald. In Gent die van Romain Deconinck. In Brussel die van Staf Knop. ‘Het theater moet weer lachen, gieren brullen worden’, besluit de denkoefening van het Vlaams Belang. Amateurgezelschappen die Het Gezin van Paemel van Cyriel Buysse of Mijne gebuur heeft het zuur van Ruud De Ridder onder handen nemen, zullen voortaan wel op subsidie kunnen rekenen.

· Letterenbeleid

Het Vlaams Belang maakt brandhout van het Vlaamse letterenbeleid. De nota stipt aan dat het een ‘weldadig gesubsidieerde ons-kent-ons club’ betreft waarin sommige actoren rechter en partij zijn. ‘Het kan niet dat literaire prijzen worden toegekend aan vrienden, vriendinnen, minnaars en minnaressen van notoire juryleden’. Ook het drankverbruik tijdens de ellenlange deliberaties zal niet langer gul worden gefaciliteerd. Het Vlaams Belang lijkt het qua letteren erg eenvoudig te zullen houden. Alle postmoderne en experimentele geleuter gaat eruit. De partij legt een link naar de huidige malaise in het onderwijs: begrijpend lezen en kennis van de Vlaamse literatuur boert achteruit. De conceptnota stipt nog aan dat vanaf einde schooljaar 2020 niet één leerling het secundair onderwijs kan verlaten zonder tenminste één gedicht van Anton Van Wilderode, Wies Moens, Bert Peleman, Paul van Ostaijen en Ferdinand Vercnocke uit het blote hoofd te kunnen naar voren brengen. Niet toevallig vijf poëten die droomden van een zelfstandig Vlaanderen.

· Beeldende Kunst

Zie boven: in aankoopcommissies, adviesraden, jury’s, biënnales en prijskampen kan niemand nog langer zitting hebben die verwant of getrouwd is met een schilder/beeldhouwer/performer of andersoortige gesubsidieerde geestigaard. Opvallend: op gemeentelijk vlak wordt per direct een einde gemaakt aan de willekeur waarmee burgemeesters rotondes vol pleuren met draken van zogenaamde Ingrepen in de Openbare Ruimte, veelal beeldhouwwerken vervaardigd door een neefje of nichtje dat – in therapie voor obesitas of anorexia – avondacademie volgt. In de nota krijgt figuratie voorrang op abstract. Stillevens, moederportretten, polderlandschappen en Kempense heidezichten worden opnieuw de norm. Het werk van door collaboratie verbrande schilders – o.a. Prosper De Troyer en Reimond Kimpe – wordt in 2021 met een museale overzichtstentoonstelling in ere hersteld.

Voilà! Hierboven hebben we slechts een tipje van de sluier gelicht. We volgen de onrust in het culturele veld op de voet en komen hier later met veel plezier op terug.

Suskewiet

***

Hoe kan ik zoiets lekkers als ‘tScheldt steunen?

1 reactie op “VB jaagt de bezem door het cultuurhok

  1. Hoog tijd dat overgesubsidieerde “cultuur” tempels zoals de Roma financieel op de tengels gekeken gaat worden na jaren
    van sluipend “progressief”gif dat plezant theater als marginaal afdeed en zich focuste vooral op staatssteun ,belastinggeld dus waarvan de leidinggevenden financieel beter werden .De Roma heeft enkele honderden “vrijwilligers” arme sloebers meestal die van de sociale instellingen verplicht worden om daar gratis te gaan werken op straffe van hun leefloon te verliezen , dat is één aspect ,verder is er nog de programmatie waar ook weeral moet voor worden betaald ,ondanks de subsidie’s om en bij de 2 miljoen per jaar , tweemaal kassa dus.
    De vuurrode staatszender doet nog beter daar “werken “om en bij de tweeduizend meestal rode partij adepten , wat die daar allemaal doen is mij een raadsel ,de kost daarvan is hallucinant zeker voor de dogmatische linkse flut programma’s
    Voor wat echte humor is Jan modaal aangewezen op de kleinere theater gezelschappen ,meestal een gemotiveerd gezelschap zonder franjes , de moraalridders en “wereldverbeteraars ” ter linker zijde hebben jarenlang de koek onder elkaar verdeeld en niemand die er wat aan deed ,er zal veel en hard werk nodig zijn om dat graai volkje uit de coulissen te verjagen ,hun bonden staan al klaar met geslepen messen .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *