Van de Molenbeekse pot gerukt – 't Scheldt

Van de Molenbeekse pot gerukt

Molenbeek –  Onze medewerker Frits Van Roobais trekt zijn stevigste schoenen aan en banjert door de brokstukken van de Molenbeekse oudejaarsnacht. Hij verbaast zich over de hypocrisie van de meningenmakers die ziende blind zijn voor wat ze zelf hebben aangericht. Wie stopt de nihilistische ambassadeurs van extreemrechts?

Featured Video Play Icon

Molenbeek –  Vier met zijn allen broederlijk oudejaar in het sympathieke multiculturele, keigezellige en supertoffe Molenbeek! Verbind! Leer elkaar kennen! Kom uit uw witte comfortzone! Maak kennis met het spetterende, knetterende Molenbeek. Zijn illegale vuurpijlen, salafistische garagemoskeeën, rondvliegende kasseistenen, tochtige bushokjes en geplunderde etalages.

Ziende blind

Pakte oudejaar 2018/2019 in het charmante Molenbeek toch weer dat tikkeltje anders uit. Toen de onherstelbare schade zo goed en kwaad als het gaat min of meer was opgemeten, regende het als vanouds commentaren en bedenkingen. Pieter De Crem – de van gloriol glimmende opvolger van Jan Jambon – pleit voor een onderzoek naar de politie van Molenbeek. Zijn we zot geworden? Dienders en brandweerlui sloven zich elke dag uit om het deksel op de Molenbeekse stoofpot en tajine te houden. Waar politie en brandweer willen ingrijpen, helpen en blussen worden ze door opgefokte jongelui belaagd. Zou het politieke establishment niet beter pleiten voor een zelfonderzoek naar het multiculturele debacle dat ze zelf lijdzaam toeziend hebben bewerkstelligd? Helemaal te gek voor woorden is de reactie van Eric Corijn, professor emeritus aan de Vrije Universiteit Brussel, notoir vrijmetselaar en trotskist. Vandaag laat hij zich stadsgeograaf noemen. Blijkbaar werkt zijn graafmachine niet, laten zijn meettoestellen het afweten of is hij ziende blind geworden. In Gazet van Antwerpen (030119) en Het Nieuwsblad (030119) – rommelige doorslagjes van elkaar – minimaliseert Lev Corijn schouderophalend de Molenbeekse oudejaarsnachtveldslag. Ergo: hij vraagt zich af waarom dit niet vaker gebeurt? En trekt op eenvoudig verzoek en zonder tegenspraak een blik politiek-correcte clichés open om u tegen te zeggen. Corijn legt vier doorwrochte meningen op tafel. Ze zijn alle vier een beetje academicus onwaardig.

  • De Molenbeekse bevolking is jong
  • Het ontbreekt veel jongelui aan perspectief.
  • Velen onder hen verlaten zonder diploma school of opleiding.
  • En: het Molenbeekse huizenbestand is weinig comfortabel.

Hoe dienen wij – dommekloten zonder professorenpensioen – Corijn eigenlijk te lezen?

  • Jong zijn is een vrijgeleide om met stenen te gooien, bushokjes af te breken, een apotheek leeg te roven, auto’s in brand te steken, politie en brandweer het werk te belemmeren?
  • Welk perspectief? Het aantal vacatures is in geen tijden zo groot geweest. Dat geldt zowel voor Vlaams-Brabant als voor Waals-Brabant. Wel is voor veel banen kennis van beide landstalen vereist. Het metro-argot voldoet zelfs voor de meest eenvoudige banen niet. Leer de taal van Molière. Leer van kindsbeen af naar De Kampioenen en Thuis kijken in plaats van naar vergiftkanalen die via de heimweeschotel ook in Molenbeek kunnen worden ontvangen. Spreek keurig Frans of Nederlands in de openbare Brusselse ruimte.
  • Het onderwijs in dit gastvrije land is gratis. Nergens in het schoolreglement staat dat het verboden is zijn uiterste best te doen en een diploma/getuigschrift te behalen. Corijn stipt aan dat het Brusselse onderwijs een zootje is. Dat is waar. Vlaanderen investeert tonnen in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. Het hoopt op die manier de janboel van het Franstalige onderwijs te corrigeren, een alternatief aan te bieden en erger te voorkomen. Niets belet Molenbeekse jongelui op de fiets te springen om in Asse, Vilvoorde, Zaventem, Leuven een school en leeromgeving te vinden die hen het beste past.
  • Het woningenareaal in Molenbeek is niet meer van deze tijd. Maar is evenmin een vrijgeleide om heelder buurten te terroriseren. Het staat die straatschoffies vrij een opleiding in de bouw te volgen, een renovatiebedrijf op te starten, hun brood op correcte wijze te verdienen en de rondlummelende drugshandel vaarwel te zeggen. De PS van wijlen Philippe Moustache heeft legislatuur na legislatuur verzuimd dit complexe probleem doortastend en visionair aan te pakken. De tricolore sjerp doorgeven aan zijn dochter was voor machtspoliticus Flup Moustache blijkbaar een nobeler doel. Huidig Molenbeeks burgemeester Cathérine Moureaux was met oud en nieuw met vakantie. Zij vond het onnodig spoorslags naar haar geliefde Molem terug te keren.

‘Wat ging er fout bij de politie?’ is niet de meest prioritaire hamvraag die nu moet worden beantwoord. Al is er veel te zeggen om met de grove borstel door de bestuurlijke anarchie van Brussel Hoofdstad te gaan. De prioritaire hamvraag blijft: waar zijn de moeders en vaders van deze losgeslagen zonen van de profeet? Wie stopt deze nihilistische ambassadeurs van extreemrechts?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *