ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent ‘tScheldt sprak met de rechter die de moordenaar van Julie Van Espen vrijliet – 't Scheldt

‘tScheldt sprak met de rechter die de moordenaar van Julie Van Espen vrijliet

‘tScheldt zocht en vond de rechter die de moordenaar van Julie Van Espen vrijliet toen die beroep aantekende tegen een gevangenisstraf van 4 jaar in een eerdere verkrachtingszaak. ‘tScheldt vroeg aan de rechter waarom hij in 2017 de moordenaar had vrijgelaten terwijl het Openbaar Ministerie de onmiddellijke aanhouding had gevraagd…

***

Let op, dit artikel is satire. Het is cerebraal theater. Het is niet echt. Het artikel beoogt enkel intellectuele lonten aan te steken zodat er zich in Vlaanderen op termijn nooit, nooit, nooit meer een drama moet afspelen zoals het afgelopen weekend aan het Albertkanaal in Merksem.

VOORAF

Op vraag van verschillende lezers heeft de redactie van ‘tScheldt beslist om voorafgaande aan dit artikel zeer duidelijk te maken dat het hier gaat om SATIRE.

Het eerste deel van dit artikel, genaamd: “Ter inleiding” is een factuele, correcte weergave van de feiten.

Het tweede deel van dit artikel, het zogenaamde interview met de rechter die de moordenaar van Julie Van Espen vrijliet, is SATIRE. Het is cerebraal theater. Het is niet echt. Het is zwarte satire, die niet de bedoeling heeft humoristisch te zijn. Dat hoeft ook niet. Satire moet niet altijd om te lachen zijn. Met deze vorm van zwarte satire wensen wij intellektuele lonten aan te steken, in de hoop dat er uit de chaos op termijn oplossingen komen die ervoor zorgen dat er in Vlaanderen nooit, nooit, nooit meer meisjes het leven verliezen zoals Julie uit Schilde.

***

Ter inleiding: Op zaterdagavond 4 mei 2019 verdween de 23-jarige Julie Van Espen uit ‘s Gravenwezel bij Schilde. Ze was met de fiets op weg naar vrienden op het Zuid in Antwerpen vanuit haar woonplaats. De politie, die lering heeft getrokken uit onverkwikkelijke zaken als Dutroux, nam de zaak onmiddellijk ernstig. Familie en vrienden begonnen een sterk georganiseerde zoektocht. Met man en macht werd gezocht naar Julie. En niet zonder resultaat. Camerabeelden brachten de politie op het spoor van de zonderling Steve B. De adrenaline van de massale zoektocht maakte plaats voor onmetelijke pijn toen de hallucinante waarheid naar boven kwam. Julie was vermoord, haar lichaam gedumpt in het Albertkanaal. 

Heel Vlaanderen vernam toen vol afgrijzen dat de moordenaar niet aan zijn proefstuk toe was. 

De moordenaar van Julie Van Espen, Steve B, zat tussen 2004 en 2008 vierenhalf jaar in de gevangenis voor een verzameling van verschillende misdrijven zoals diefstal, verkeersmisdrijven, heling én verkrachting. In 2016 was het weer zover. Hij pleegde een nieuwe diefstal met geweld én verkrachting. Daarvoor zat hij tweeënhalf maanden in voorarrest. De raadkamer verwees het dossier door naar de correctionele rechtbank, en liet de man vrij onder voorwaarden in afwachting van het proces. Op het proces, in 2017, werd de man veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Door in beroep te gaan kon de man vermijden terug naar de gevangenis te moeten gaan. Het Openbaar Ministerie vroeg aan de rechter om de man in de gevangenis te plaatsen tot het beroep zou voorkomen. De rechter weigerde. Het beroep heeft nog niet plaats gevonden, dus was de man nog vrij.

***

DISCLAIMER:

Let op, het volgende deel van dit artikel is zwarte satire!

Wie niet tegen satire kan, gelieve NIET verder te lezen!

***

Satire = shaming individuals or government into improvement…

***

 

‘tScheldt: Dank voor dit unieke gesprek, Weledele. U stond er op dat dit gesprek geheel anoniem moest blijven, waarom?

De rechter: In tegenstelling tot wat iedereeen denkt, is het niet een persoon die een vonnis velt, maar is het een onzijdig neutraal lichaam dat een vonnis velt. Op het moment dat wij een vonnis uitspreken zijn wij louter een instrument, een verlengenis van Het Recht. Wij zouden dan ook het liefst hebben dat onze persoonlijke naam niet meer onder een vonnis wordt weergegeven.

‘tScheldt: Het spijt ons Weledele dat wij dan een beetje verward zijn. U heeft dan toch maar als ‘instrument’ een roofdier losgelaten in de maatschappij, en dat terwijl U alle middelen had om dit roofdier op te sluiten.

De rechter: U maakt hier twee denkfouten. Ten eerste is vrijheidsberoving de ultieme straf. Daar kan een rechter niet licht overgaan. In het geval dat U ons voorlegt (moordenaar Steve B uit Antwerpen) was de keuze niet eens moeilijk. Het Openbaar Ministerie vroeg de onmiddellijke aanhouding en dat hebben wij geweigerd. Deze arme man had al eens viereneenhalf jaar in de gevangenis doorgebracht en nog eens twee maanden in voorarrest. Hij was dus met andere woorden al zwaar gestraft geweest. Bovendien was hij heel duidelijk in zijn antwoorden toen wij hem vroegen of hij zich zou gedragen indien wij hem zouden vrijlaten. Hij zei dat hij zich rigoureus aan de wet zou houden. Ten tweede is iemand die in beroep gaat nog niet schuldig. Met andere woorden, wij lieten een onschuldige vrij.

‘tScheldt: Geachte, sta ons toe toch enigszins kritisch naar Uw beslissingen te kijken. Zo onschuldig was deze man toch niet. Hij had al twee verkrachtingen op zijn naam staan.

De rechter: (onderbrekend) Nee toch niet, hij had één verkrachting op zijn naam staan, waarvoor hij was veroordeeld, en waarvoor hij zijn straf had uitgezeten. Met andere woorden, over de eerste verkrachting heeft de samenleving de spons geveegd. Die telt dus eigenlijk -strikt genomen- zelfs niet meer mee. Wat de tweede verkrachting betreft was hij vooralsnog onschuldig, want hij was in beroep gegaan tegen het vonnis.

‘tScheldt: Maar Weledele, het feit dat deze man in beroep gaat doet toch niets af van het feit dat hij daadwerkelijk twee verkrachtingen heeft begaan.

De rechter: Dat zegt U. Voor de Wet was deze man onschuldig aan de tweede verkrachting op het moment dat wij hem vrijlieten.

‘tScheldt: Nu U weet dat de man die U vrijliet deze week een onschuldig meisje heeft vermoord, voelt U zich hiervoor niet verantwoordelijk?

De rechter: Nee uiteraard niet. Wij hebben dat meisje niet vermoord. Iedereen heeft een keuze in het leven. Wij hebben ervoor gekozen een onschuldige vrij te laten. Deze onschuldige koos ervoor om iemand te vermoorden. Net zoals dat meisje ervoor koos om alleen met de fiets door een naargeestige wijk te willen fietsen langs het Albertkanaal.

‘tScheldt: Excuseer Edelachtbare maar dat laatste kan U toch niet menen. U doet het voorkomen alsof Julie Van Espen schuldig is aan haar dood?

De rechter: Uiteraard klinkt dat hard en onaangenaam. Maar het is wel zo. Iedereen maakt keuzes, ook zij heeft een keuze gemaakt. Wij zeggen niet dat iedereen weet wat het gevolg is van zijn of haar keuze, maar iedereen maakt keuzes. Had zij gekozen om met de wagen naar Antwerpen te gaan was zij nu niet dood geweest. Hadden wij ervoor gekozen om deze man in de gevangenis op te bergen had hij wellicht niet dat meisje gedood. Opnieuw, iedereen maakt keuzes.

‘tScheldt: Weledelgestrenge, U begrijpt toch dat U de laatste pilaar bent die onze samenleving dient te beschermen? Wij mogen in Vlaanderen geen wapens dragen om onszelf te verdedigen omdat wij ervan uitgaan dat U met de middelen die U ter beschikking heeft onze samenleving beschermt?

De rechter: Opnieuw ziet U dit verkeerd. Het is helemaal onze taak niet om de maatschappij te beschermen. Wij scheppen in de eerste plaats orde.

‘tScheldt: Wij van onze kant vinden de moord op Julie, heu….niet zo’n proper voorbeeld van ‘orde’.

De rechter: Dat zijn Uw woorden, niet de onze.

‘tScheldt: In een postercampagne op de sociale media stelde CD&V vorige jaar dat: “Elke straf wordt uitgevoerd. Gedaan met straffeloosheid.” Getekend: Koen Geens, Minister van Justitite, en ook: “Wie een gevangenisstraf krijgt zal ook effectief naar de gevangenis moeten gaan. Koen Geens maakt hiermee een einde aan de straffeloosheid #dewegvooruit”

De rechter: De CD&V is in de eerste plaats een politieke partij, die nu toevallig de Minister van Justitie levert. Zij dingt naar Uw stem. Het is Uw keuze om hen te geloven of niet. Als rechter zijn wij onafhankelijk. Wat ons betreft heeft de Minister van Justitie gelijk en is er inderdaad geen sprake van straffeloosheid in Vlaanderen.

‘tScheldt: In 2016 verkrachtte een man in Bonheiden een 14-jarig meisje in het restaurant waar hij een vrijgezellenfeest had. Hij kreeg uiteindelijk twee jaar met uitstel. Dat is volgens de publieke opinie geen straf. Dat is eigenlijk zeggen dat verkrachting OK is.

De rechter: Opnieuw dat zijn Uw woorden, niet de onze. De rechter in die zaak zal allicht redenen hebben gehad om een straf met uitstel uit te spreken. Wij verwijzen naar onze eerdere stelling dat vrijheidsberoving slechts een aller-, allerlaatse vorm van bestraffing is. Een gesprek met het slachtoffer, of enkele uren helpen op een trauma-afdeling in een ziekenhuis zijn veel efficiënter dan vrijheidsberoving. Trouwens het is niet zeker of dit 14-jarige meisje geen aanleiding gaf om verkracht te worden.

‘tScheldt: (sprakeloos)… Zou het kunnen dat Uwe Doorluchtigheid meent dat Julie Van Espen zelf aanleiding gaf om verkracht en vermoord te worden?

De rechter: U legt ons  woorden in de mond die wij niet gebezigd hebben. Wij waren niet aanwezig langs het Albertkanaal op het moment dat zij voorbij fietste. Was zij frivool gekleed? Heeft zij contact gehad met haar moordenaar? Dat is allemaal voorwerp van het onderzoek. Het is belangrijk te weten dat meisjes niet zomaar verkracht worden. Er is altijd een aanleiding, weze het bedoeld of onbedoeld.

‘tScheldt: (stilte)

‘tScheldt: Heeft U eventueel nog een laatste woord voor de familie en vrienden van Julie?

De rechter: Nee uiteraard niet, dat zou het komende proces van haar moordenaar in het gedrang kunnen brengen. Daar kunnen wij ons niet aan bezondigen.

***

Steun ‘tScheldt! omdat er soms niets anders meer op zit

***

Het volgende deel van dit artikel is geheel op ware feiten gebaseerd

***

Foto: De cynische advertentiecampagne van Koen Geens, Minister van Justitie uit 2018. Moest “elke straf uitgevoerd worden” zoals hij adverteerde, had de moordenaar van Julie Van Espen in de gevangenis gezeten en had zij nog geleefd.

Vervolg: Dinsdag 7 mei 2019: De CD&V en haar communicatiebureau stoppen in allerijl de online campagne die Koen Geens moet vooruitschuiven als de koene ridder die seksueel geweld strenger aanpakt (zie onder). Met de Indische likes op de CD&V Facebook pagina kon nog gelachen worden, met deze campagne tegen seksueel geweld iets minder.

Het communciatiebureau uit Hasselt OnOff doet haar naam eer aan. De campagne ter promotie van Koen Geens als strenge bestraffer van seksueel geweld was nog niet ON of ze moest al OFF geplaatst worden. Zoals de meeste reclameboodschappen van de CD&V wordt er een stelling geponeerd die door de eigen ministers niet kon of niet kan waargemaakt worden. In de inderhaast gestopte campagne wordt verwezen naar de ‘Werken van Geens’, een allusie op de twaalf werken van Herakles. In de Griekse mythologie was Herakles een halfgod. Het lijkt aannemelijk dat Koen Geens en zijn reclamebureau OnOff menen dat Geens eveneens een halfgod is als Minister van Justitie. We zullen dat even checken bij Julie Van Espen. Oh, wacht, dat gaat niet meer…

***

Voor alle duidelijkheid: Het “gesprek met de rechter die de moordenaar van Julie Van Espen vrijliet” is satire, van de donkerste soort, getriggerd door een gebeurtenis die pijnlijk duidelijk maakt hoe een bepaald soort politiek deze samenleving hoe langer hoe meer in de steek laat.

23 reacties op “‘tScheldt sprak met de rechter die de moordenaar van Julie Van Espen vrijliet

 1. Vandaag verklaarde een persrechter dat de vermoedelijke moordenaar van Julie in 2017 na zijn veroordeling tot 4 jaar effectief niet onmiddellijk kon aangehouden worden omdat de wet op de voorlopige hechtenis de onmiddellijke aanhouding alleen toelaat indien er vluchtgevaar is, maar niet wanneer de veroordeelde een gevaar is voor de samenleving.

  Artikel 33, § 2, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis bepaalt inderdaad : “Wanneer de hoven en de rechtbanken de beklaagde of de beschuldigde veroordelen tot een hoofdgevangenisstraf van drie jaar of tot een zwaardere straf, zonder uitstel, en voor veroordelingen wegens feiten bedoeld in titel Iter van boek II en in de artikelen 371/1 tot 387 van het Strafwetboek (verkrachting is artikel 375), tot een hoofdgevangenisstraf van een jaar of een zwaardere straf, zonder uitstel, kunnen zij, op vordering van het openbaar ministerie, zijn onmiddellijke aanhouding gelasten, indien te vrezen is dat de beklaagde of de beschuldigde zich aan de uitvoering van de straf zou pogen te onttrekken (einde, n.v.onderget.). Die beslissing moet nader aangeven welke omstandigheden van de zaak die vrees bepaaldelijk wettigen.”

  De hoven en rechtbanken kunnen bijgevolg de onmiddellijke aanhouding niet bevelen, indien de veroordeelde – van wie niet blijkt dat hij zou willen vluchten – toch een gevaar is voor de maatschappij.

  Minister Koen Geens, die nochtans grootse plannen had met alles en nog wat, heeft deze leemte niet opgemerkt. Daarom is hij de hoofdschuldige aan de dood van Julie. Minister Geens (“wie gaat mij opvolgen ?”) heeft daarom zijn beschamende internetcampagne stopgezet.

  Luc Lamine
  Doctor in de Rechtsgeleerdheid (PhD)

 2. Dit is satire van de zwarte soort maar spijtig genoeg waarschijnlijk wat die levensvreemde rechter in n echt interview wel gezegd zou hebben. Arm België

 3. ik geraak er mijn volle verstand er niet bij ! rechters onafhankelijk , waarom hebben wij dan een minister van justitie dat uiteindelijk toch niks mag zeggen of doen , zoals ik al eender zeg en denk , dat heel het jusitiesysteem ziek is en nog geen kleinbeetje , en de uitspraken die men doet is gewoon ziek voor woorden maar zulke mensen worden dan nog eens op handen gedragen ook ! dus mijnheer de rechter wat jij zegt daar heb ik geen woorden voor ! zou u kind maar eens moeten overkomen eh ! voor zulke feiten mag van mij de doodstraf terug ingediend worden ! al jullie uitspraken moeten diringend eens aangepast worden van persoon tot persoon en welke misdaad ze ook begaan zijn ! want van u uitspraken walg ik van ! ben beschaamd in u plaats !

 4. Verkrachters zijn geen Mensen!!! En wa deze rechter durft te zegge is allemaal een grote schande voor onze maatschappij. Vanaf als iemand een misdaad bega, telt deze persoon zijn rechten ne meer!! Ik hoop dat de rechter van hier in het artikel zelf een dochter of kleindochter heeft, waarbij het zelfde zou met gebeuren!! Wil wel is weten dat hem dezelfde uitspraken zou doen zoals in dit artikel staat vermeld!!!

 5. kan er niet aan doen maar als dat de antwoorden zijn van de rechter wel dan is iedereen vrij van te doen en laten wat ze willen…Verkracht en vermoord er op los…je blijft toch onbestraft of je wordt niet gestraft…Ben er stil van en kom er misselijk van…wel jammer dat het heeft plaatsgevonden maar het zal maar uw kind wezen mijnheer de rechter die waarschijnlijk zijn les niet kent!!!!!!

 6. Ik hoop uit het diepst van mij hart dat die klootzak van een rechter ook een kind moet afgeven door een rechter die vindt dat hij goed bezig is,eens zien hoe hij dan reageert. Ge moet gvd beschaamd zijn paljas en u alle rechten en job afnemen en ga achter de vuilkar lopen stuk o benul.

 7. Goedemiddag
  Ik ben 71 jaar, niet dement, goed ter been en Nederlandse van geboorte.
  Drie maanden geleden ben ik door een man geslagen toen ik met mijn honden in het bos liep en hij niet wilde dat ik ze los liet lopen. Hij schold me uit voor “ Hollands wijf” en toen ik hem vroeg waarom hij dat zei sloeg hij me een paar keer op mijn hand die ik een paar maanden daarvoor gebroken had.
  Ik ben naar de dokter gemoeten en die raadde me aan aangifte te doen, ook omdat mijn hand gekwetsuurd was.
  Ik heb dat gedaan maar tot mijn grote verbazing is mijn aanklacht geseponeerd en weet u waarom?
  Het was een toevallige ontmoeting geweest volgens het openbaar ministerie.
  Dus in Belgie mag je ongestrafd iemand slaan als je hem toevallig tegenkomt.
  Waarschijnlijk gaan ze nu een stap verder en mag je iemand vermoorden als je je niet rustig laat verkrachten.
  Ik vraag me of of ik in een bananen republiek ben gaan wonen.
  Vlaanderen leek me zo normaal.
  Niet dus.
  Met vriendelijke groeten
  Tineke Hollander.
  Mijn achternaam is geen grapje, zo heet ik echt.

 8. gij vuile ombeschofte vent het zal u dochter eens moete zijn dan zal het erg zijn maar andere meisjes verkracht worden trekte u geen klote van aan gezult keer u kind moete verliezen dan zulde anders spreken ik heb totaal geen respect voor u julie is nie de schuldige zij was deftig gekleed moesten jullie die vuile moordenaar achter slot en grendel gestoken hebben was dees allemaal niet gebeurt hopelijk worde rap ontslaan je verdient niet om rechter te zijn gezijt alleen maar ombeschoft alleen aan u eigen veiligheid denk je en niet aan andere je verdient u job nie hopelijk beseffe ze allemaal die mee u samen werkt dat je die job nie verdient ik moe nie weten van ombeschofte rechters !!!!!!!!

 9. Dan short er iets in de wettekst.. van het moment je iemand vermoord heeft het slachtoffer geen rechten meer.. hij is dood.. de moordenaar zou dan eveneens van zijn rechten ontnomen “moeten” worden vanwege zijn daad! Dat veel verkrachting van vijf jaar eerder niet meer meetelt is voor mij onbegrijpelijk, de dader heeft die verkrachting op zijn palmares staan! Doordat die eerdere wegvalt heeft hij maar één verkrachting ipv twee ????…
  Neen.. Dit is véél te mild. Het moet absolute veel strenger, Dat Het rechtvaardig wordt wat vandaag is dat absolute niet.

 10. Mensen, satire of niet… heeft u ook maar 1 moment aan de nabestaanden van Julie gedacht toen u dit schreef??? Die mensen gaan door een hel en u doet er nog een schepje bovenop. Ik vind dit respectloos tot en met. Ik ben beschaamd in uw plaats. Als dat alles is wat u te doen heeft, zoek dan maar deftig werk.

 11. Zoals de meeste mislukte advokaten door politieke partijen ‘benoemd’ worden tot “rechter” ,zo zijn de meeste magistraten
  eveneens gebonden aan de deontologie van hun politieke “correctheid” al naargelang het niet in die partijen hun kraam past
  blijven de slachtoffers in de kou ,zo niet in diepe ellende achter.
  Men zal dus in het opbod van politieke correctheid een import ‘kansenparel’ die recidiveert in zware misdaden eerder ongestraft laten dan een lokale inboorling , in dit geval is deze laatste in hun ogen een sukkelaar omdat hij ,dakloos is (eigen schuld) zonder inkomen (te lui om te werken ) en crimineel is (uit noodzaak ?,) in de ogen van de illuminatie de verlichte geesten dus ,niks om zich druk over te maken ,dossiers lezen over daders is blijkbaar te veel moeite , dus naam en adres steeds openbaar maken is dus een VEREISTE zodat de nabestaanden van de slachtoffers daar hun verhaal kunnen halen en de man of vrouw aan de schandpaal nagelen ,en tot ontslag dwingen ,ook laten opdraaien voor alle kosten ,pas dan zal er iets veranderen !

 12. Hier zeggen ze voor feiten waar je voor gestraft bent geweest dat die in de toekomst niet meer meetellen straf ik was vroeger ook geen doetje in het verkeer ben er ook te zwaar voor gestraft geweest en nu 10 jaar later bekijken ze mij nog steeds met grote ogen aan het recht systeem in België trekt echt op niks meer de 1 mag meer dan een ander om maar een voorbeeld te zeggen zoals ik al zei was ik vroeger een weg piraat jong en wild zoals er velen onder ons wel geweest zijn heel wat overtrededingen en veel boetes moeten betalen nu 10 jaar later moet ik toch nog eens terug naar de politierechtbank om mij te verantwoorden omdat ik onverzekerd had rond gereden in de rechtzaal ik noem geen namen maar zit een bv van tv in de zaal hij moest voorkomen voor de 3 x dronken achter het stuur met meer dan 2 promille in zijn bloed een ongeluk veroorzaakte en vluchtmisdrijf heeft gepleegd en de tegenpartij zwaar gewond achter liet zonder de hulpdiensten te bellen hij kwam ervan af met een boete van 300 euro en 14 rijverbod ik die enkel daar zat voor onverzekerd rijden niks meer of minder niet dronken achter het stuur zat ik krijg een boete van 3200 euro en 9 maand rijverbod dus idd het rechtsysteem hier in België is echt kapot de 1 mag blijkbaar meer dan de andere echt schandalig iedereen gelijk voor de wet toch

 13. Rechters , advocaten en gevangenis personeel hebben een ziekelijke fascinatie en heimelijke bewondering voor criminelen vandaar dat ze die zo pamperen. Exact zoals moslims hun terroristen helden vinden maar zelf zijn ze te laf of te lui om zich op te blazen. Welke serieuze mens wil nu zijn dagen met crapuul doorbrengen. En dat ze zich maar spoeien nu met die dossiers af te werken, eind juni mogen ze 3 maanden op verlof.

 14. ik snap niet dat jullie zon satire zoiets kunnen plaatsen wat in het dagelijks leven echt voor komt waar is het respect voor het menselijk leven, sta erbij stil waarbij mensen die zoiets mee maken gekrengd zijn hun hele leven, hun dierbare kwijt zijn, waarbij daders door ons zogenaamde rechts systeem daad werkelijk weer op vrije voeten worden gesteld en dan weer in de fout gaan. wat weer een mensen leven kost. zij die dit plaatsen sta erbij stil dat zoiets ook jullie kunnen overkomen, om een dierbare kwijt te raken, door een of ander fout van een rechter want die fouten worden zeer veel gemaakt.
  denk na voor dat je iets plaatst, waarmee je andere zeer pijn kan doen met woorden.

 15. Satire of niet? De werkelijkheid is net zo.
  Die rancuneuze rechters doen maar op .
  Zelfs een Minister kan dit fenomeen , dat zich Magistraat durft te noemen niet tegen houden.
  En dan heel het gebeuren verhalen op een tekort aan personeel, schande !! .
  Deze rechter zou zich de vraag moeten stellen,,,,, wat als het mijn dochter was?? ,zou hij dan ook zeggen ,of beweren dat het de schuld van het meisje was ? ?.
  Het word eens hoog tijd ,dat er grote schoonmaak gemaakt word in die regionen, en die valse benoemingen ,en vriendjes politiek stopt.
  Dit is de Echte taak van een regering, en luisteren naar het volk.
  Zo dwingt men respect af !!!!! .

 16. “Rechtstaat” ? Veeleer “KROMstaat” wegens de manifeste incompetentie van tal van Zetelende Magistratuur te oordelen naar tal van dolle vonnissen/arresten die gewaand worden “Jurisprudentie” te wezen. Intussen blijven scheepsladingen aangevoerd met “procedure fouten” , “verjaring zonder verjaardagstaart” en “overschrijding van de redelijke termijn” Zou het publieke “geheim”(sic) der vaak politieke benoemingen hier iets mee te maken hebben ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *