‘tScheldt opnieuw gehackt nadat VRT foto van ‘tScheldt factcheckt – 't Scheldt

‘tScheldt opnieuw gehackt nadat VRT foto van ‘tScheldt factcheckt

De OpenVld vraagt via via aan de VRT om een foto van ‘tScheldt te factchecken. Op de foto staat Zelfa Madhloum, de kersverse PR-verantwoordelijke van voorzitter Egbert Lachaert en woordvoerster van de OpenVld, gehuld in ‘chador’, een Islamitisch gewaad…

Het zijn bijzondere tijden. Er is overal spanning en stress. Terwijl veel mensen lijden, zijn er leiders die hun voordeel trachten te halen uit het lijden van velen.

Het verhaal begint bij enkele bedenkelijke tenoren van de OpenVld

Op 22 mei 2020 wordt Egbert Lachaert verkozen tot de nieuwe voorzitter van de OpenVld. Uit documenten die ‘tScheldt kon inkijken blijkt dat Egbert Lachaert geen probleem heeft om leugens te verzinnen, zowel buiten de rechtbank als voor de rechter in de rechtbank. Sindsdien noemen wij hem “Lachaert de Leugenaar, Egbert voor de vrienden”.

Op 30 mei 2020 kondigt Lachaert de Leugenaar aan dat hij een persoonlijke PR-verantwoordelijke heeft aangenomen die ook deels woordvoerder van de partij wordt. Het gaat om Zelfa Madhloum.

Omdat Zelfa de woordvoerder wordt van een politieke partij die zichzelf liberaal noemt, een strekking die ‘tScheldt erg genegen is, is het prettig om vanuit satirische hoek de zwaargewichten van deze partij te observeren. We wisten al dat Lachaert een leugenaar was, we weten ook dat ex-voorzitster Gwendolyn Rutten als persoonlijk moto een bedenkelijke strijdkreet hanteert die haaks staat op het liberale denken, namelijk dat haar partij nooit zal samenwerken met één andere politieke partij, ook al vertegenwoordigt die een slordige 20 % van de bevolking. En we weten ook dat een ander zwaargewicht, Bart Somers, een minister van Samenleven is die oproept om niet samen te leven met iedere Vlaming van rechtse strekking. In het Parlement heeft hij deze Vlamingen op symbolische wijze geassocieerd met de Reichstag van Nazi-Duitsland. Een overigens bijzondere verwijzing want Bart Somers komt uit een familie van collaborateurs die mee het lijden en de dood van vele échte Vlamingen hebben veroorzaakt.

Voor sommige zijn bovenstaande handelingen en gedachten faits divers, voor anderen zijn dat zorgwekkende handelingen en gedachten, want deze tenoren krijgen geld uit de clubkas en bepalen mee de toekomst van de morzel grond die we Vlaanderen noemen.

De benoeming van Zelfa Madhloum

Omdat Zelfa Madhloum om te beginnen van binnen de partij komt en zomaar ineens een PR-functie krijgt waar andere mensen voor moeten studeren, is haar aanstelling een ons-kent-onsje met Lachaert de Leugenaar. Niet direct een schoolvoorbeeld van openheid en transparantie, opnieuw twee begrippen die zielloos naar adem happen als ze op Vlaamse liberale grond komen te liggen.

Uit wat opzoekingswerk blijkt dat Zelfa de subsidiepotten van de journalistiek kent, want ze lobbyde zichzelf een budget bij elkaar van het Fonds Pascal Decroos om enkele jaren geleden haar thuisland (zoals ze zelf zegt) Irak te gaan bezoeken. Wie ‘tScheldt kent weet dat ‘subsidie’ en ‘journalistiek’ zich verhouden zoals ‘kernkop’ tot ‘Kim Jong-un’. Bovendien vinden we bij ‘tScheldt dat Belgen die zeggen dat hun thuisland Irak is, nogal verwarrend zijn. Soit.

Uit de opzoekingen bleek dat Zelfa Madhloum in Irak een hele reeks foto’s heeft laten maken gekleed in wat zij een ‘abaya‘ noemt en de VRT een ‘chador‘, niet meer of minder dan een lang zwart Islamitisch gewaad.

Iedereen is vrij zich te verkleden in wat voor soort figuur dan ook, maar als er kleding wordt gekozen die een religieuze of symboolwaarde heeft, dan heeft een magazine als ‘tScheldt het recht om daar met een satirische blik naar te kijken.

De tweet van Zelfa het verongelijkte kuiken van de OpenVld

Op 30 mei 2020 publiceerde ‘tScheldt in de vroege ochtend een overzichtsartikel over de aanwerving van Zelfa, waarbij er duidelijk werd gezegd dat Zelfa met een subsidie naar Irak trok en daar nonchalant in Vogue-stijl poseerde in een Islamitisch kleedje.

Vervolgens stuurde Zelfa haar eerste officiële tweet uit in haar nieuwe job als PR-verantwoordelijk van de voorzitter van de liberale partij. De tweet begon met: “De Belgische overheden moeten efficiënter werken”.

Als U bij het lezen van deze tweet de neiging krijgt tot lachen, dan begrijpt U dat de redactie van ‘tScheldt schuddebuikend de grond op rolde. De tweet gaf ineens bloot wat voor een intellectueel zwaargewicht de OpenVld had aangeworven.

Dat Zelfa intellectueel nogal losdradig in elkaar steekt bewees ze door op 30 mei 2020 om 15.53 uur een tweet de lucht in te sturen waarin ze klaagt het slachtoffer te zijn van racisme… vanwege haar naam ‘Zelfa’.

Het onterechte gejeremieer van ons Zelfa

Omdat Zelfa al een jaar of eenendertig rondloopt met die naam en nooit in de media is gaan klagen over racisme vonden we dat bij ‘tScheldt toch enigszins vreemd. Waarschijnlijk was Zelfa vergeten dat ze ondertussen gebombardeerd was tot woordvoerder van een politieke partij waarvan enkele zwaargewichten (zie boven) er alles aan doen om mensen publiekelijk uit te sluiten of te verbannen naar de Reichstag van Nazi-Duitsland…. Om kort te gaan, je kan niet mensen in een schutkring steken, een term uit de veehouderij om dieren met pest te scheiden van de gemeenschap, en dan verbaasd zijn dat er onaangename commentaren op sociale media verschijnen als je je linkt aan zo’n politieke partij op het hoogste niveau.

Op 30 mei 2020 om 19 uur, dus NA dat Zelfa haar verongelijkte tweet uitstuurde, dus NA dat zij al commentaren kreeg via andere kanalen dan ‘tScheldt, publiceerde ‘tScheldt pas een duidelijke portretfoto van Zelfa in chador. Dat wil dus zeggen NA dat Zelfa kloeg over racistische tweets.

De portretfoto van Zelfa werd massaal bekeken. In zoverre dat we Zelfa een aanwinst voor de politiek begonnen te vinden, omdat ze zoveel animositeit kon teweegbrengen. Allicht ook de reden dat Lachaert de Leugenaar haar uit het hoenderhoek van de OpenVld haalde om haar naast zich neer te zetten, een mooie bliksemafleider in het geval van politiek gekrakeel. Zelfa weet het nog niet, maar haar functie naast Egbert is per definitie eindig. Egbert en de zijnen kennende mag Zelfa alvast een plekje op haar rug reserveren waar ze het liefst de dolk in gestoken wil hebben.

De VRT als deus ex machina

Wat niemand verwachtte was dat plots het ‘mediabastion der pure objectiviteit’, de openbare omroep, de VRT, zich zou gaan bemoeien met de kwestie Zelfa Madhloum.

De foto van Zelfa deed stof opwaaien. Maar lang niet zoveel stof als de dood van George Floyd in Amerika. De dood van Floyd werd geportretteerd als een racistische moord in de mainstream-media wereldwijd. Niet gehinderd door enige kennis van zaken over het criminele verleden van George Floyd, noch gehinderd door de massale plunderingen is er een bepaald soort pers dat er in slaagde het motief racisme te verkopen als de allesomvattende zonde van elke blanke man en vrouw, inzonderheid elke Vlaming. Politici als Alexander De Croo, Goedele Liekens, Bart Somers en Sihame El Kaouakibi tuimelden als het ware over elkaar heen om om ter snelst een groot deel van de Vlamingen te bekladden als zijnde structurele racisten.

Op enkele dagen tijd sloeg het woord ‘racisme’ het woord’ corona’ knock-out en nestelde zich in het brein van iedereen die ooit een jeukende teen had in Vlaanderen en daarvoor een dader zocht.

De OpenVld liet zich de omstandigheden welgevallen en vroeg een bevriend coördinator bij de VRT om het verhaal over de Zelfa-foto, die ondertussen het predicaat ‘racistische foto’ had gekregen, te factchecken.

De VRT altijd bereid een bevriend politicus te bedienen, schoof redacteur Vincent Merckx naar voor. Die keuze was begrijpelijk. Merckx werkte 8 jaar voor Rudi Vranckx en kent dus alles van Iraakse woestijnen, de plaats des onheils waar de racistische Zelfa-foto leek genomen geweest te zijn.

Omdat vele OpenVld-ers overtuigd waren van het feit dat ‘tScheldt met zijn award-winning team van animatoren en cartoonisten de Zelfa-foto had getrukeerd dacht de OpenVld snel een veroordeling van ‘tScheldt op de VRT-website te kunnen lezen als zijnde hoaxers, fake-newsverspreiders of het liefst nog ‘racisten’.

Echter, in een onaangenaam telefoongesprek op 1 juni 2020 tussen Vincent Merckx en Egbert Lachaert moest Merckx toegeven dat de foto van ‘tScheldt niet getrukeerd was. Lachaert viel bijna van zijn stoel toen hij het nieuws vernam. Hij keek vertwijfeld naar Bart Somers die enkele meters verder zat met Sihame El Kaouakibidinges op zijn schoot. Lachaert fluisterde hen toe…. “die foto van Zelfa is gewoon echt… die mannen van ‘tScheldt hebben die foto niet getrukeerd zeggen ze bij de VRT!”. Onmiddellijk nam Bart Somers zijn telefoon en belde naar George H, zijn deep-throat contact bij het Antwerps Parket. “George, let op, die foto van Zelfa blijkt echt te zijn…” Aan de andere kant van de lijn was een luide vloek te horen. “Godver Bart, als die foto echt is dan kunnen wij niet gaan vervolgen voor racisme he, djezus toch, ik had juist alle papieren klaar om dat spel in gang te zetten”.

Ondertussen spraken Merckx van de VRT en Lachaert van de VLD af zo snel mogelijk een factcheck rapport te publiceren op de website van de VRT vooraleer die pukkels van ‘tScheldt via hun overal aanwezige nerds, zwijgende koffiedames en bevriende secretaresses zouden te weten komen welke combine er achter de schermen van de VRT, de VLD en het Parket was geactiveerd.

Op 2 juni 2020 om 19:51 uur publiceerde Vincent Merckx dan zijn factcheck rapport op de website van de VRT.

U vindt het rapport van de VRT hier:

vrt-be-vrtnws-check-deze-foto-van-open-vld-woordvoerster-zelfa-madhloum-2020-06-03

Een factchecker die zijn facts niet checkt

De waarheid gebiedt te zeggen dat een uur voor het artikel van Merckx op de website van de VRT verscheen de redactie van ‘tScheldt reeds wist wat er stond aan te komen. Omdat de VRT in 25 jaar nog nooit melding had gemaakt van ‘tScheldt was er net genoeg tijd voor Bieke van de receptie geweest om naar de Colruyt achter de hoek te gaan en een fles Cava Palau Brut Magnum te gaan halen voor niet minder dan 20,99 euro, plus een zak ijs en een Colruyt koelzak van 1 euro om de fles koud in te bewaren.

Toen het artikel van Merckx verscheen op de VRT website om 19.51 uur werd op de ‘tScheldt redactie de stop van de fles geknald.

Dat het lachen de redactie van ‘tScheldt snel zou vergaan wisten we op dat moment nog niet.

Vincent Merckx, zogenaamd factchecker bij de VRT

De inhoud van het artikel van Vincent Merckx was zo ongemakkelijk in elkaar gedraaid dat één ieder met een groezel verstand onmiddellijk doorhad dat Merckx er een zootje van had gemaakt. Dat is ook niet moeilijk. Merckx is net zomin factchecker als Donald Trump astronaut is. Merckx was 8 jaar de bitch van Vranckx en schreef om een burnout te vermijden enkele jaren geleden een boek met de toepassellijke naam “De man die niet schoot”.

We citeren hierbij één recensie over dat boek van Merckx, omdat het meteen de toon zet als het gaat om zijn geloofwaardigheid. We citeren: “Het is zeker duidelijk dat schrijver Vincent Merckx een aantal situaties wenst aan te klagen, net door de zaken te vergroten naar het absurde, maar die boodschap gaat verloren door die uitvergroting omdat deze eerder ergernis oproept dan een kritische blik.”

Daarmee is ineens gezegd wat er mis is met het factchecking-artikel door Merckx van de Zelfa-foto van ‘tScheldt.

Merckx wil de lezer doen geloven dat door de publicatie van de Zelfa-foto door ‘tScheldt, Zelfa het slachtoffer werd van racisme.

Uit de hierboven weergegeven tijdslijn blijkt dat dat onaards fout is. Zelfa stuurde een misnoegde tweet de wereld in over racistische commentaren op 30 mei 2020 om 15.53 uur. Pas om 19.00 uur publiceerde ‘tScheldt de beruchte woestijnfoto van Zelfa in chador.

De beruchte foto van ‘tScheldt kon dus NOOIT de oorzaak zijn van de racistische berichten waarover Zelfa om 15.53 uur reeds kloeg.

Op de Facebook pagina van ‘tScheldt stroomden ondertussen de reacties op de foto toe, wel honderden. En vreemd genoeg GEEN ENKELE van die reacties kan tot op vandaag racistisch genoemd worden.

We weten niet hoeveel Vincent Merckx bij de VRT verdient, maar het is in ieder geval een budget dat bij de volgende onderhandelingen over het beheersakkoord kan geschrapt worden.

Website van ‘tScheldt gehackt

De vreugde over zoveel reclame voor ‘tScheldt was echter van korte duur.

Nog geen uur na het verschijnen van het artikel op de VRT-website viel de website van ‘tScheldt uit. Er werd eerst van uitgegaan dat het artikel op de website van de VRT een zodanige toevloed in bezoekers had veroorzaakt dat de website onder het gewicht ervan gecrasht was.

Rond 03 uur in de morgen werd echter duidelijk dat er meer aan de hand was. Het leek erop dat een of andere intelligente hacker er in geslaagd was om een bug te installeren in het software-programma dat de servers aanstuurt. De website van ‘tScheldt bleef meer dan 20 uur offline.

In plaats van te kunnen profiteren van het artikel op de VRT-site, volgde er doffe ellende, het soort van ellende die je alleen maar Zelfa Madhloum of Sihame El Kaouakibi toewenst als ze een nieuwe hoofddoek gaan kiezen in hun lokale textielwinkel.

Antwerps Parket start onderzoek naar racisme tegen Zelfa Madhloum

Op 4 juni 2020 laat het Antwerps Parket aan de VRT nieuwsdienst weten een onderzoek te starten naar het racisme tegen Zelfa Madhloum. Dat doet het Antwerps Parket op eigen houtje. Noch Zelfa noch één van haar acolieten heeft een klacht ingediend wegens racisme.

Het Antwerps Parket heeft het recht een onderzoek te starten als de maatschappij in gevaar is. Vermoedelijk zullen ze ook de artikels van ‘tScheldt, de beruchte niet getrukeerde foto van Zelfa, en de commentaren op Facebook en Twitter checken, al dan niet gelinkt aan ‘tScheldt. We herhalen dat het Parket het recht heeft om op eigen houtje een onderzoek te starten. Deze plotse ‘ijver’ staat dan wel in schril contrast met wat er gebeurt als je als burger of bedrijf een klacht indient na diefstal of geweld, dan krijg je gegarandeerd een briefje van datzelfde Parket met de boodschap dat er geen onderzoek wordt uitgevoerd wegens… geen prioriteit. Het (vermeende) racisme tegen Zelfa Madhloum blijkt dus wel een prioriteit.

***

Bijkomende artikels:

Zelfa Madhloum, de nieuwe woordvoerder van de OpenVld

Waarom het gejeremieer van Zelfa Madhloum wel heel goedkoop is

***

Dat is de tweede maal dat de website van ‘tScheldt gehackt wordt op twee maanden tijd. Bepaalde enkels waar we al eens tegen schoppen, trappen duidelijk terug en gebruiken daarvoor illegale technieken. Steun ‘tScheldt zodat we onze oorlogskas kunnen aanvullen om bijvoorbeeld advocaten te kunnen betalen. Kies een abonnement:

 

3 reacties op “‘tScheldt opnieuw gehackt nadat VRT foto van ‘tScheldt factcheckt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *