‘tScheldt ontvangt bewijs dat het OK is om meisjes in Vlaanderen neer te slaan en te beroven (dit is geen grap) – 't Scheldt

‘tScheldt ontvangt bewijs dat het OK is om meisjes in Vlaanderen neer te slaan en te beroven (dit is geen grap)

Een dag na de moord op Julie uit Schilde ontvangt een vader een brief van de procureur des Konings die tekst en uitleg geeft over het onderzoek naar een incident van 25 maart 2017. Op die dag werd zijn dochter in elkaar geslagen en beroofd…de brief van de procureur des Konings leest als een misselijkmakende grap….maar het is geen grap….

Ter inleiding: wat nu volgt is geen grap, geen satire, het is jammer genoeg de bikkelharde waarheid.

De feiten: een dag na de moord op Julie Van Espen in Merksem, ontvangt een vader uit de omgeving van Antwerpen een brief van de procureur des Konings. Buiten het feit dat deze papa ontzet is door de gebeurtenissen rond Julie die zich ontrollen op radio en televisie, is er geen enkel verband met de zaak van Julie.

In de brief die de vader ontvangt verwijst de procureur des Konings naar feiten die dateren van 25 maart 2017.

Op die dag stapt de dochter van deze papa uit Antwerpen, samen met haar vriend, van de bus in Sint-Antonius Zoersel. In de omgeving van de bushalte bevinden zich op dat moment drie individuen, twee mannen en een vrouw. Ze zijn alle drie van allochtone afkomst. De drie beginnen commentaar te geven op het meisje en haar vriend. Het meisje maakt de onvergeeflijke fout om hen aan te manen te stoppen met hun commentaar.

Dat had ze beter niet gedaan. Want meisjes die zich weerbaar opstellen krijgen het vandaag de dag nog harder te verduren. Zo ook dit meisje. Ze wordt op de grond gegooid en krijgt schoppen in het gelaat. Haar vriend krijgt een klap op het hoofd. Alsof het allemaal niet erg genoeg is nemen de drie het handtasje van het meisje mee, met al haar geld, papieren en sleutels en zetten het op een lopen.

In een normale rechtstaat leg je dan klacht neer, je hoopt dat de politie de daders vindt, en dat justitie de daders straft. De daders in deze zaak werden inderdaad geïdentificeerd. Maar dan volgt, twee jaar later, een dag na de moord op Julie, een bloedstollend briefje van de procureur des Konings.

We laten eerst nog een foto zien van het toegetakelde slachtoffer.

Lees nu samen met ons mee, hoe justitie deze feiten, formeel en schriftelijk, afhandelt.

***

Mevrouw, Mijnheer,

Langs deze weg wens ik u te informeren over het volgende: in uw dossier vind ik een strafrechtelijke vervolging een te zware maatregel in verhouding tot het nadeel dat de feiten hebben veroorzaakt voor de samenleving. Ik heb daarom beslist het dossier af te sluiten zonder verder gevolg.

de procureur des Konings
L.Festraets

***

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat drie individuen van allochtone afkomst die een Vlaams meisje in elkaar kloppen en haar handtas stelen geen nadeel veroorzaken voor de samenleving. Ze moeten dus niet gestraft worden.

Wie over de feiten nadenkt kan natuurlijk niet anders dan deze procureur begrijpen en in het gelijk stellen. Het zou bijna ongepast zijn om deze daders die een meisje slechts in elkaar geklopt en beroofd hebben aan te houden en te bestraffen als de verkrachter en moordenaar van Julie gewoon vrij mag rondlopen op straat. Ordnung muss sein!

Op het gevaar af voor zwartkijkers te worden gehouden, kan je niet anders dan constateren dat het vandaag de dag in Vlaanderen geen enkele zin heeft om als vrouw of meisje klacht in te dienen als je slachtoffer bent van fysiek geweld of als je beroofd wordt. God verhoede, maar als je én slachtoffer bent van fysiek geweld én van beroving, tja…dan heeft het werkelijk helemaal geen zin, dan is er echt wel geen nadeel voor de samenleving.

Foto: de brief van de procureur des Konings

Noot: een procureur des Konings is een magistraat van het Openbaar Ministerie die het parket leidt en de strafvordering uitoefent in eerste aanleg. De procureur des Konings voert, onder het gezag van de minister van Justitie (Koen Geens), de opdrachten van het Openbaar Ministerie uit.

Bronnen: uit veiligheidsoverwegingen en op vraag van de vader van het slachtoffer werd hun identiteit niet gepubliceerd

21 reacties op “‘tScheldt ontvangt bewijs dat het OK is om meisjes in Vlaanderen neer te slaan en te beroven (dit is geen grap)

 1. EU, Belgie en hier vooral justitie wordt beheerd door een stel gekken.
  Hierover bestaat consensus maar niemand wil er iets aan doen.
  Laten wij, gepeupel, het dus doen op 26 mei, vermoedelijke laatste kans

 2. “point of no return” hebben we al bereikt toen sostv nog “den BRT” was. Ik prijs me met de dag gelukkiger dat ik geen kinderen heb.

 3. Als ik deze brief kreeg , en de feiten waren gebeurd op mijn dochter , dan verzeker ik u heer procureur des Konings dat ik u binnen de 48 uur in elkaar klop zelfs 5 maal erger en dat ik bij deze ook zeker recht heb op de vrijspraak zonder vervolging , daar ik hiermede niemand nadeel heb berokkend . Hoe lomp kan men zijn om dergelijke brief te versturen .

  1. U kunt hem alvast rechtstreeks uw mening overmaken via het telefoonnummer 03 257 91 14. Hiermede bereikt u Luc Festraets persoonlijk en rechtstreeks op zijn kantoor in het Antwerpse justitiepaleis.

  2. U kunt hem alvast rechtstreeks uw mening overmaken via het telefoonnummer 03 257 91 14. Hiermede bereikt u Luc Festraets persoonlijk en rechtstreeks op zijn kantoor in het Antwerpse justitiepaleis.

 4. Mijn besluit staat vast. Ik wil ook minister worden. Maakt niet uit welk departement. Verantwoordelijk ben je persoonlijk toch nooit. Minister van justitie? Je zet de deuren van de gevangenissen open en hoeft geen verantwoording af te leggen. Allemaal de rechter zijn fout. Minister van mobiliteit? Je kan toch ook de files niet oplossen, maar zolang de camera’s flitsen en de trajectcontroles actief zijn, geen probleem. Volksgezondheid is niks voor mij, eerlijk gezegd… Ik ben geen huisarts met een BMI van 68…

 5. zolang als we als Vlamingen geen gezamenlijk front vormen tegen zulke praktijken zal er niets veranderen. want er zijn nog altijd Vlamingen die zulke zaken goedkeuren (CD&V op kop) want wie wil er geen staatshervorming justitie.
  nog een paar jaar en de Vlaming is een minderheid.

 6. Er zijn rechters, procureurs des konings en advocaten, die in de gevangenis thuis horen. Zij doen er alles aan om criminelen uit de gevangenis te houden. En de politiek, vooral CD&V, laat maar begaan.

 7. Eens temeer lijkt autochtonofobe discriminatie verkleed als “positieve actie” door het allochtonofiel wanbeleid van GANS het politiek-correct ontaard Systeem. “Alle Belgen gelijk voor de Wet” is een flagrante leugen voor wie het ongeluk heeft levenslang tot een op objectief-correct constateerbare wijze politiek-correct gediscrimineerde meerderheid te behoren. Dit blijkt al onomstootbaar uit het feit dat Liesbeth Homans autochtonofoob discriminatoir WEL een “Minderhedenforum” met subsidies overlaadt maar GEEN cent gunt aan enigerlei “Meerderhedenforum” Nochtans wordt dit overwegende met belastingsgeld gefinancierd dat bij de autochtone meerderheid werd afgeperst en afgetroggeld. Onthouden in het stemhokje want “(electorale) wraak is zoet”

 8. In een fictief omgekeerd scenario waarbij autochtone nozems allochtone slachtofffers zouden gemaakt hebben, quod non, wat zou die Procureur dan WEL gemeend hebben ; “racistisch geweld” ???? De vraag stellen is ze beantwoorden. Het autochtonofoob discriminatoir Systeem staat bol van zo’n tweezakkerij, autochtonofobe discriminatie vermomd als “positieve actie”(sic) Wat zou er dan zo “positief” zijn aan het feit dat het Systeem vaak autochtonen achteruitsteekt ten voordele van allochtonen ; een “Minderhedenforum” op subsidies trakteert maar geen “Meerderhedenforum” ! Ho wee indien ge een heterofiele autochtoon zijt die geen vegetariër is, dat behoort ge helemaal tot de door het Systeem verdoemde meerderheid want dan behoort ge immers met geen enkel kenmerk tot enigerlei totaal overbeschermde, gepamperde minderheid.

 9. Er is ooit een heet geblakerde kastaar tegen het hek of de poort van De Crem gereden … als ik me niet vergis is die een tijdje opgesloten geweest. Stel je voor dat hetgeen dat koppeltje overkomen is, gebeurt met een zoon of dochter van een minister …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *