Strandrellen opportuniteit voor UNIA – 't Scheldt

Strandrellen opportuniteit voor UNIA

Onderzoeksjournalist Odo De Vlaeminck ving via zijn netwerk op dat UNIA een programma zal opstarten speciaal voor de organisatoren van de Rellen in Blankenberge…

In de slipstream van de Rellen van Blankenberge kon het interfederaal gelijke kansencentrum UNIA zich vanzelfsprekend niet onbetuigd laten. Meer zelfs: UNIA maakt van de strandrellen het ultieme kansenverhaal!

Misschien is onze huisvriendin Els Keytsman, begeesterde bazin van kansencentrum UNIA met welverdiende vakantie. Haar collega-directeur Patrick Charlier nam de honneurs waar om tekst, uitleg en vooral maatschappelijk omkaderde duiding te verschaffen bij het eerste – en hopelijk laatste – turbulente weekend van de door corona oververhitte augustusmaand 2020. U vergeet die beelden nooit meer. Parasols vliegen door de lucht, handgemeen, nietsvermoedende badgasten gevangen in een oorlogszone, agenten belaagd en bekogeld. Een handvol herrieschoppers heeft zijn slag thuis gehaald! De tweede helft van de zomer voorgoed naar de kloten helpen voor tienduizenden beschaafde dagjesmensen. Voor lokaal zeer veel belastingen betalende tweedeverblijvers. Voor toeristen die zich niet hebben laten afschrikken of intimideren door het economische moordenaars duo Van Ranst-Berx. En toch naar Vlaanderen zijn afgezakt om er de massaal leegstaande hotelkamers met tevreden gasten te vullen.

Draaideurvogels

Patrick Charlier was er als een kip zonder kop bij om één en ander in breder perspectief te plaatsen. Tja. Ach. Verdomd. Die Brusselse ketjes wonen in buurten zonder veel groen of klaterende fonteinen. Ze liepen school in onderwijsinstellingen die door de goegemeente als een vuilnisbak worden beschouwd. De arbeidsmarkt discrimineert hen. Wat een bedrijf moet aanvangen met een 16-jarige knul die geen enkel diploma, getuigschrift of praktijkervaring kan voorleggen, verklapt Patrick Charlier niet. Ouderlijk gezag, opvoeding, een thuis? Nooit van gehoord. Instellingskinderen tegen wil en dank. Al die draaideurvogels voor de kat voelen zich noch gewaardeerd, noch gerespecteerd. Resultaat: frustratie, agressie, korte lontjes, kicken op kicks. Een verzetje op het strand van Blankenberge is dan heel snel de kers op de zandtaart.

Strafblad

Patrick Charlier verzuimt te verduidelijken wat die belhamels er op school van gebakken hebben. Waarom ze zich niet uit eigen beweging in het Nederlandstalige Sint-Jan Berchmanscollege hebben aangemeld (of door hun bezorgde en betrokken ouders hebben laten inschrijven). Hoe het komt dat de opgepakte en voorgeleide ettertjes die het in Blankenberge goed hebben verpest allemaal een strafblad hebben. Bij politie en justitie zijn ze gekend. De harde kern maakt deel uit van een jongerenbende die in Laken actief is en zich onledig houdt met het dealen van drugs en uitlokken van gewelddadige rellen. Ook en vooral wanneer er politie opdaagt of om de hoek komt piepen. Kort samengevat: kerels om naar op te kijken, gasten die het helemaal zullen maken, rolmodellen voor alle ambitieuze hier geboren nieuwe Belgen.

Stoned

UNIA zou UNIA niet zijn indien het niet creatief zou omgaan met crisissen en uitdagingen. Bij elke doortocht in één of andere overbodige parlementaire commissie, werkgroep, academische zitting of driedaags conclaaf gooit UNIA in de groep dat deze gereputeerde, gerespecteerde en onmisbare overheidsinstelling een groot tekort heeft aan vakbekwame, gemotiveerde medewerkers om de toenemende werklast op te vangen. Niet wachtend op een volgende Belgische regering of een dijkbreuk veroorzaakt door het Vlaams Belang heeft UNIA beslist om van de Rellen van Blankenberge een kansenverhaal, een pilootproject te maken. De opgepakte en voorgeleide Brusselse belhamels die het ook niet kunnen helpen, zullen één voor één worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek om ambassadeur van het project Gedeeld Burgerschap te worden. Begroot gesubsidieerd budget: 10 miljoen euro per jaar. Dat ze de hele werkdag lang in hun Calvin Klein onderbroek, stoned of stomdronken achter hun klavier mogen blijven zitten, maakt niets uit.

In de kantoren van UNIA hangt vanaf dag één een dichte, verdovende mist die allen die daar werkzaam zijn of niets te doen hebben, verhindert de naakte waarheid onder ogen te zien.

***

Foto: ‘Kandidaat strandgasten om straks door Unia als eerste ambassadeurs Gedeeld Burgerschap gekozen te worden.’

***

Verzorg je zelf. Beschouw ‘tScheldt als een pastille Motilium om het gerommel in je onderbuik te onderdrukken na weer een positief bericht over hoe onze politici deze crisis mismeesteren. Kies een abonnement:

11 reacties op “Strandrellen opportuniteit voor UNIA

 1. Die “Vrijheid van Meningsuiting” is toch niet meer van deze tijd ! Wij willen fungeren als de “Vakbond voor Allochtonen” uiteraard op kosten van subsidies overwegend uit autochtoon belastinggeld afgemolken, dat wel Want autochtonen zijn wel numeriek in de meerderheid maar hebben toch niks in de PoCo-pap te brokken. Autochtonen moeten zwetend zwoegend zwijgen ! “Anderman’s volk eerst ; eigen volk kan verrekken”. Autochtonen kunnen de PoCo-pot op want we kunnen ze immers wettelijk achteruitsteken op allochtonen door “positieve discriminatie” in PoCo-bargoens “positieve actie”(sic) te benoemen. Wat er dan toch zo “positief”(sic) zou zijn aan autochtonen achteruit te steken ten voordele van allochtonen mag Joost weten, zolang als de Wetgevende Macht het maar nooit te weten komt, die slaapwandelen wel verder in het Parlement, zolang die maar hun vette wedde kunnen opstrijken in “Graaischap Vlaanderen” !

 2. Wij zullen ons blijven verzetten tegen de opkomst van een “Rechtse Liga voor de Rechten van de Slachtoffer Mens”

 3. Kennelijk is UNIA in de politiek-correct ontaarde waan dat zij onder andere met subsidies uit ONS belastingsgeld ONZE “Vrijheid van Meningsuiting” op Biafraans dieet mogen en kunnen stellen middels hun volkomen oeverloos gezwets over “grondrechten” (potgrond, slijkgrond, Boomse klei, Brusselse zavel ???) waar inmiddels al een historische meters dikke laag schimmel op staat. Op basis van welke imaginaire autoriteit wanen deze al dan niet politiek-benoemde, volkomen overbetaalde, pretentieuze ambtenaartjes onze instemming te hebben om dergelijke PoCo-censuur per PoCo-oekaze te kunnen verordenen ? Die omhooggevallen ambtenarij heeft toch van ons geen enkel per democratische stembusgang verleend mandaat daartoe gekregen ! Kennelijk wanen die bitskoemmers zich onterecht onderdeel van de “Rechterlijke Macht” ! Draai die subsidiekraan dicht en knip eens duchtig hun veel te lange, politiek-correcte vleugels na tal van objectief-correcte constataties. Gelukkig stapt “Vlaanderen” uit dit inquisitorisch onding zodra de huidige financiële overeenkomst met hen uitdoven zal……Terecht want we zijn hun PoCo-fratsen PoCo-kots BEU !

 4. Ha zo, misschien omdat zongebruinde jongeren het wel heel “bruin” bakten met een aangebrand multiculti korstje ?

 5. Kandidaten voor Gevierendeeld burgerschap, de beste stropers worden de beste boswachters, of iets van die strekking. Voormalige zwarte kindsoldaten (met machetes zwaaiend in het Brusselse), bruine of lichtgetinte ex-Syriëgangers, jonge illegalen (mensen-zonder-papieren en zonder vaste verblijfplaats heet dat dan), draaideurkrimineeltjes, karaktergestoorden, kansarmen en kwetsbaren, enfin het ganse zootje netjes bijeen verzameld en ondersteund, begeleid, gecoacht, in de watten gelegd door een legertje welzijnswerkers, straathoekwerkers, jeugdpsychologen en – kriminologen, maatschappelijk assistenten, onderwijsvrijwilligers, gebruik makende van (reeds lang in het Stadsonderwijs beoefende) ‘time-out’, d.w.z. zeker niet straffen maar hen ‘tijdelijk’ uit de running halen om de schoolatmosfeer niet te verpesten en anderen niet mee te slepen in hun wangedrag. Op een rustige locatie worden zij dan door bep. gauchisten (ex-RAL/SAP/trotskisten dus) begeleid, wat groepsgesprekken e.d., wat ontspanning (‘onderwijs op maat…’, ‘geïndividualiseerd’….), en hopen dat de puberteit niet al te rumoerig verloopt…. Allemaal meegemaakt in tempore suspecto. Sindsdien is het er niet op verbeterd in het Onder–wijs…..Integendeel, en het is niet alleen een corona-virus die de boel naar de kloten helpt, on se comprend. Antwerpen telt intussen 51 % ‘vremdelinge’, er hoeft geen cartoon bijgemaakt zeker ? Van de 150 (?) nationaliteiten komen er, idem dito op de bootjes in de Noordzee richting Engeland, uit de moslimparadijzen, teveel om op te noemen…
  Nu, die 10 miljoen euro (per jaar…), is dat niet wat weinig om gans die UNIA- en andere boel te financieren ? Is investeren in ‘de jeugd’ niet investeren in de toekomst, toch ? Welaan dan ! Als de volgende regering uit de startblokken is (met bv Calvo Salvo en een reeks multi-culti’s) zal dat budget moeten aangepast worden ongetwijfeld. Nonkel Juul & Tante Zulma zullen dan wel wat extra-belastingen moeten ophoesten, maar soit die stemmen toch al jaren als getergde mestkevers voor ge-weet-wel-wie, quantité négligeable dus, enfin toch tot 2024…. Als het virus ons intussen niet allemaal de das omdoet (neenee, niet carola;-).

 6. In een krantenartikel van heden 12 aug op HLN poneert de francofone Directeur van UNIA onomwonden en zonder enigerlei blijk van scrupules dat de Corona maatregelen “eerst dienen besproken te worden met het Middenveld”(sic), ongeacht of daar wegens hoogdringendheid dan zelfs de nodige tijd toe voor handen zou wezen ! Wat een wereldvreemde, arrogante pretentie en puur & onversneden gebrek aan pragmatisme dat een ambtenaar zich meent te mogen aanmatigen om te wanen dat maatregelen opgelegd door democratisch verkozen politici voorafgaandelijk zouden dienen besproken worden met dat omhooggevallen Middenveld, dat niet het allerminste mandaat van de Belastingbetalende Burgers verkreeg na democratische verkiezingen maar enkel gemandateerd wordt door ideologisch geïnspireerde lidgeld betalende leden. De overdreven macht van de Middenveld-Lobby als pressiegroep is een schandvlek op de basisdemocratische waardigheid. Gelukkig stapt de “Vlaamse Gemeenschap” uit de subsidie-financiering overeenkomst met UNIA zodra die zal uitdoven, dus nog niet dit jaar. “Vlaanderen” zal dan een eigen maar objectief-correct en ideologisch neutraal “Gelijkenkansencentrum” oprichten hopelijk met enkel consequent en objectief-correct redenerende juristen en niet met politiek-correct ideologisch geïnspireerd dan ex-UNIA personeel. Strenge selectieproeven zullen dienen te evalueren of kandidaten beschikken over capaciteiten ter objectief-correcte constatatie capaciteit en zonder de allerminste politiek-correcte vooroordelen. De Belastingbetalende Burger dient “waar voor zijn geld” te krijgen en dus ergo geen in politiek-correct zuur gedrenkte parafernalia. Zodat de noties “racisme” en “discriminatie” juridisch objectief-correct gestaafd kunnen worden en dus niet ingezeept met ideologisch geïnspireerde fata morgana zalf bovendien dan nog steeds met de Linkse hand ingesmeerd.

 7. Unia dat is verhaal om mee te lachen niets voeren zij uit zij vragen alleen maar meer om medewerkers en voor de rest doen die niets alleen hun loon opstrijken, aub. maak daar korte metten mee het is een afdeling die wij kunnen missen zij kosten ons alleen veel geld stop daarmee. En die lieve crimineeltjes daar wil ik alleen over zeggen zij hebben geen opvoeding gehad zij willen niet naar school en zo krijgen zij ook geen werk, een woord gooi buiten zijn voor niets goed alleen voor in den bak te draaien

 8. Die lul van UNIA dat bovendien nog (helaas) door ons betaald wordt zou misschien ook eens kunnen zeggen dat die arme “kanslozen” als ze nog 7-8 jaar waren, nog om 11u op de Antwerpse stwg in Schaarbeek rondhingen ipv in hun bed te liggen. Ik kan het weten, ik passeerde er elke dag toen ik gedurende 7 jaar ‘s nachts in een computerafdeling in het WTC II gebouw werkte. Die kleine “arme misbegrepen achtergestelden” zullen ‘s anderdaags zeker flink uitgerust naar school gegaan zijn (waar ze dan wellicht in slaap vielen). En later gingen ze wellicht helemaal niet meer naar school, tenzij om de leerkrachten de duvel aan te doen. En het is wel zeer merkwaardig voor dat UNIA neo-nazikliekje, dat het steeds de schuld op anderen steekt voor het crapuleus gedrag van dat nutteloos parasiterend import. Maar dat zijn we nu eenmaal van de Gutmenschen gewoon.

  1. Beste Roy Cook
   je kent duidelijk het verschil niet tussen neo-nazis en import crapuul , de grootste tegenstanders zijn juist neo-nazis van het import crapuul , je bent je er dus ook niet van bewust hoe (niet alleen) Duitsland onder het geweld van import crapuul kreunt , dus als je het onderscheid nog niet kan maken ,stop dan met pennen man . voor alle duidelijkheid UNIA = IMPORTCRAPUUL , neo nazis zijn volledig anti en dat al jaren !!!

 9. Pas in Maart 2023 kan “Vlaanderen” uit de overeenkomst met UNIA stappen omdat die niet vroeger uitdooft, spijtig dat wij tot dan hun PoCo-gedoe nog moeten dulden !

 10. Beste Colman, ik ben oud genoeg om begot goed het verschil te kennen en ik bedoel hier alleen maar mee dat UNIA, de groenen en andere landverraders neo-nazi methoden hanteren. Want zeggen ze: “WIJ en onze bruine aanhang zullen eens bepalen wat de anderen mogen doen of denken”. In hoeveel scholen is het varkensvlees al verdwenen? wat met die zwarte pieten komedie? en alle andere dingen die men hier heimelijk doch gestaag wil laten verdwijnen om de invaders niet tegen het hoofd te stoten? En dit terwijl die gutmenschen en alle andere linkse zielenpoten, met laffe politiekers, de gekleurde media en de VRT op kop, verdomd heel goed weten dat die “sukkelaars” harder en harder in de hand bijten die hen voedt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *