Star Trek in Antwerpen – 't Scheldt

Star Trek in Antwerpen

Veel volk op de eedaflegging van de districtsraad in Antwerpen. Dolle ervaring. En wat een avontuur, zeg. Pure sciencefiction! Wat? U gelooft het niet? Dan zeg ik het nog eens: pu-re science-fic-tion! Men waande zich gelijk op een Algemene Vergadering van de Verenigde Federatie van Planeten.

Veel volk op de eedaflegging van de districtsraad in Antwerpen. Dolle ervaring. En wat een avontuur, zeg. Pure sciencefiction! Wat? U gelooft het niet? Dan zeg ik het nog eens: pu-re science-fic-tion! Men waande zich gelijk op een Algemene Vergadering van de Verenigde Federatie van Planeten. Heel de federatie was aanwezig: de Vulcans, de Klingons, de Romulans, de Cardassians; U noemt ze? Ze zaten er. Allemaal broederlijk naast elkaar. Eén districtsraadslid leek zelfs rechtstreeks vanuit het Bajoraanse Wormgat naar Antwerpen geteleporteerd! O ja, bijna vergeten, in sector 001 van het alfa-kwadrant zaten ook nog de aardbewoners. De enigen trouwens die keurig gekleed waren. We telden er twee. Als de intergalactische diversiteit ergens voet aan de grond heeft gekregen, dan in Antwerpen.

Admiraal James T. Kirk had zich voor de gelegenheid kundig vermomd als Marco Laenens, de ex-OpenVLD’er die iets te lang talmde om de platonische ‘vlam van zijn leven’ naar de N-VA te volgen. Zij is nu havenschepen, hij krijgt een troostprijs. Als uittredend voorzitter van de Raad mag hij straks op z’n “six year mission” naar het OCMW. De Laenens ‘in disguise’ begon meteen de namen af te roepen van de raadsleden die hun zitje ter beschikking hadden gesteld. Dat is politiek dialect voor de gelukzakken die bevorderd werden en nu met de ‘grotere jongens’ mogen meespelen. De Admiraal ging nadien verder met de dynastieke plichtplegingen af te rammelen. Alle jongens en meisjes die zoon of dochter waren van ondertussen versleten politici, werden welkom geheten. Wie van de raad een democratisch idee had, was er dus aan voor de moeite. Dynastiek lijkt de raad wel! Was hij toch Maya Detiège vergeten zeker! Dochter van Visa-Leona. Bezige Maya klust als volksvertegenwoordiger ook bij in de districtsraad. Zou ‘Cromme John’ dat weten? En dan was het zover, ‘le moment suprême’: de eedaflegging.

Meteen werd duidelijk dat sciencefiction vooral veel fiction, bedroevend weinig science is. In de “filmkes” spreken al die buitenaardse wezens perfect Engels. Was dat hier wel even anders. Ogenblikkelijk een leerstoel voor de linguïst die uit die spetterende taalbrij alle exotische tongvallen weet te lepelen! Van een Algemene Vergadering van de Federatie was ook al geen sprake meer. Eén zinnetje hadden de raadsleden te debiteren. Eén zinnetje! De eed. En pardoes ‘shapeshifte’ de raad zich om tot een promotie van 4 Kantoor. De veel te jonge hummels, waar het gremium van overloopt, begonnen gelijk allemaal nerveus te giechelen en te ginnegappen, aan de rokken te trekken en te kijken of de konijnen niet al te opzichtig tegen de draad zaten. De E.T. uit het wormgat moest zelfs bijna janken!

Voor de ouders kon niks echter de pret drukken. Fier als een groene pauw bleven ze, zonder ophouden, zoon- of dochterlief op hun eerste ‘beleidsdag’ fotograferen. Tot slot nam de oude districtsburgemeester, die ook de nieuwe is, het woord. Paul Cordy. Eerlijk gezegd, als je kan kiezen, lees hem dan in plaats van hem te horen: ben je tenminste van die eu’s en dat gestotter af. Hem strekt het nochtans tot eer nog eens vermeld te hebben dat de districtsraad een belangrijk orgaan is. Hij heeft gelijk: die onervarenheid gaat in de komende zes jaar het hele aanschijn van de stad vernielen, toch? Als hij het niet gezegd had, ik had het niet geweten.

Silvius

<a class=”word-lid-midden” href=”/lidmaatschap”>Voor 23 cent per dag stem je ‘tScheldt in de districtsraad van Antwerpen!</a>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *