ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Piet Vanthemsche huurt advocaat van Puigdemont in om AVEVE-artikel van ‘tScheldt te laten verwijderen – 't Scheldt

Piet Vanthemsche huurt advocaat van Puigdemont in om AVEVE-artikel van ‘tScheldt te laten verwijderen

Het is zover, Piet baron Vanthemsche heeft een dure advocaat ingehuurd om een artikel over hem en AVEVE manu militari van ‘tScheldt te laten verwijderen. Piet heeft niet op een euro gekeken, want hij huurde niemand minder in dan Paul Bekaert, de advocaat van de Catalaanse President Carles Puigdemont

Het is zover. Een baron, betaald door de overheid, co-voorzitter van een corona-expertengroep, heeft een dure advocaat ingehuurd om een artikel over hem en de overheid te laten verwijderen.

Rond 22 maart 2020 werd de bevolking op de hoogte gebracht door de overheid dat de tuincentra terug open mochten gaan tijdens corona-lockdown.

Wat de overheid er in eerste instantie niet bij vertelde was dat de maatregel bizar genoeg alleen maar gold voor de AVEVE-tuincentra.

Vanuit de tuincentra-industrie stak een golf van protest op, die niet meteen gedeeld werd door de reguliere media. De hele industrie vroeg zich af: Waarom AVEVE wel en alle andere tuincentra (ca 200) niet?

Een journalist van ‘tScheldt kreeg een tip om na te gaan wat de rol was van de Boerenbond in de bizarre besluitvorming.

Op 26 maart 2020 publiceerde ‘tScheldt het artikel: DE AVEVE MAFFIA

‘tScheldt deed uit de doeken dat er op zijn minst vragen te stellen waren bij de keten van mensen die deze beslissing hadden genomen. Uit het onderzoek bleek dat de beslissing genomen werd door een nieuwe crisis-cel opgericht door de overheid om de gevolgen van corona op de economie te onderzoeken, de ERMG, de Economic Risk Management Group.

Deze crisis-cel werd mede voorgezeten door Piet baron Vanthemsche, de voormalige baas van de Boerenbond. In dezelfde crisis-cel zat en zit ook Sonja De Becker, de huidige baas van de Boerenbond.

De Boerenbond is de eigenaar van… AVEVE.

Het artikel sloeg in als een bom. Het werd duizenden malen gedeeld in kringen van tuincentra-klanten en eigenaars. Het economisch voordeel dat de AVEVE-groep kreeg toegeschoven was immens. Het was lente, iedereen was verplicht thuis te blijven, dus iedereen begon massaal planten te kopen bij de AVEVE’s. Uit betrouwbare bron weten we dat de gemiddelde AVEVE winkel gedurende de maand dat ze een kunstmatige monopoliepositie kreeg tot 60 procent meer omzet draaide.

Piet baron Vanthemsche, de pitbull die ogenschijnlijk van plaatijzer en ruw beton is gemaakt, althans zo profileert hij zich, bleek een zeer gevoelig hartje te hebben.

Hij schreef op zijn persoonlijke Facebookpagina dat ‘tScheldt moest geboycot worden. Even later werd de website van ‘tScheldt gehackt.

Dat leidde tot een aantal vervolgartikels op ‘tScheldt:

31 maart 2020
Alle tuincentra toe! (behalve die van AVEVE)

6 april 2020
Tuincentrum lokt PV uit om oneerlijk systeem aan te kaarten dat alleen AVEVE’s open mogen zijn…

11 april 2020
Piet baron Vanthemsche vraagt Facebookvrienden ‘tScheldt te ontvrienden…

11 april 2020
‘tScheldt gehackt na oproep Piet Vanthemsche om website te boycotten

12 april 2020
Piet Vanthemsche bedreigt journalisten van ‘tScheldt op zijn Facebookpagina

15 april 2020
De tuincentrumoorlog: Piet Vanthemsche vs ‘tScheldt

In plaats van de zaak te laten rusten, nu na veel gelobby alle andere tuincentra ook open mogen zijn, ging Piet Vanthemsche in de aanval tegen dat stoute satirische medium ‘tScheldt.

Piet baron Vanthemsche

Vanthemsche mag dan iets kennen van kippen en varkens, van satire begrijpt hij niets. Hij denkt dat satire werd uitgevonden om belangrijke mensen zoals hem in de weg te lopen en te pesten.

Voor Vanthemsche en zijn advocaat herhalen we hier nogmaals dat satire een kunstvorm is met een doel, namelijk: “shaming individuals or government into improvement”.

Vanthemsche was hoe je het ook draait of keert betrokken bij een onrecht, namelijk het voortrekken van een groep, de AVEVE’s, waarin hij en de zijnen een belang hadden en hebben. Hij had de macht om onmiddellijk te beslissen alle tuincentra tegelijk te openen, of om de AVEVE’s te openen met een verbod op de verkoop van plantgoed.

‘tScheldt heeft middels satire dit onrecht aangekaart.

We weten uit betrouwbare bron dat de artikelenreeks van ‘tScheldt over de AVEVE’s een groep mensen ondersteund en gedreven heeft om met de overheid over dit onrecht in overleg te gaan.

Het resultaat is daar, alle tuincentra zijn terug open. Het speelveld is terug eerlijk verdeeld (tenzij je een kleine winkel hebt in grasmachines, dan mogen de grote internationale ketens die hier nauwelijks belasting betalen je nog altijd doodconcurreren).

Piet Vanthemsche moet gedacht hebben dat ‘tScheldt een machtig instrument is dat als het aangevallen wordt best ineens stevig wordt aangepakt. Dus huurde hij een topadvocaat in. We hebben het over Paul Bekaert. Een advocaat met een gekende smoel. Hij is immers niet voor niets de advocaat van Carles Puigdemont, de in ballingschap levende Catalaanse President. Bekaert profileert zich als specialist in mensenrechten, uitleveringen en asielaanvragen. Daar komt dan nu bij het verdedigen van boze baronnen die niet tegen satire kunnen.

De eisen van de spitsbroeders Vanthemsche en Bekaert liegen er niet om:

  1. Ze eisten de onmiddellijke verwijdering van ‘tScheldt artikel: DE AVEVE MAFFIA
  2. En ze eisten de publicatie van een door Piet baron Vanthemsche zelfgeschreven recht van antwoord.

Indien ‘tScheldt hieraan niet voldeed dreigden ze met allerlei dure procedures, strafrechtelijke vervolgingen en vooral veel billenkoek omdat er een wet uit 1867 zou zijn overtreden, ongeveer de periode dat Vanthemsche en Bekaert elkaar leerden kennen.

Vraag is nu of Vanthemsche en Bekaert iedereen dezelfde dreigementen hebben gestuurd die kritisch waren over Vanthemsche en zijn AVEVE-beslissingen op Twitter en Facebook. Laat ons raden… we denken van niet.

Vraag is of Vanthemsche en Bekaert de reguliere pers zouden hebben aangevallen indien die kritische artikels hadden gepubliceerd over het AVEVE-debacle. Vermoedelijk niet, en dit om vele redenen. De Reguliere pers is nu de Regimepers, die blijft vandaag zeer ver weg van een baron. En mocht er al eens een scheef woord over Vanthemsche verschijnen in een krant die even uit de pas loopt, dan is een telefoontje van Vanthemsche naar Van Thillo, Vervaet, Ysebaert of Leysen voldoende om het ongelukje snel recht te zetten.

Omdat ‘tScheldt in deze haar rol heeft gespeeld, en er mee voor heeft gezorgd dat alle tuincentra terug open zijn, hebben wij beslist de baron de baron te laten zijn. Wij hebben het artikel waarover hij zo ongelukkig is verwijderd.

En met enige gewenkbrauwfrons publiceren wij de geëiste rechtzetting.

***

Dr. Piet Vanthemsche
Tombergstraat 57
1750 Sint-Martens-Lennik
Mail: [email protected]

Brussel, 22 april 2020

Geachte Mevrouw,

Geachte heer,

In een anoniem artikel dat door u werd gepubliceerd op de website van “’t Scheldt” trekt u mijn integriteit en onafhankelijkheid als voorzitter van de Economic Risk Management Group, die werd ingesteld door de federale regering, in twijfel.  U omschrijft uw artikel als ‘satire’, ik ben van mening dat wat u schrijft lasterlijk is en bijzonder schadelijk voor mij als persoon.

Eind 2015 heb ik mijn mandaat als voorzitter van de Boerenbond neergelegd. 
Sindsdien heb ik geen enkele functie meer uitgeoefend die gelinkt was aan dat mandaat of aan de betrokken sector.  

Vanaf 2016 heb ik een aantal bestuursmandaten uitgeoefend zowel in de profit als in de not-for profit sector.  Recentelijk heeft de eerste minister mij aangezocht om het co-voorzitterschap van de ERMG op te nemen, samen met de gouverneur van de NBB, de h. Pierre Wunch, en dat op basis van mijn ervaring met het sociaal overleg, met crisismanagement en mijn functie in 2006 als interministerieel commissaris influenza.  Ik heb deze opdracht aanvaard en oefen mijn functie uit in volle onafhankelijkheid én in het algemeen belang.

Ik wil nogmaals herhalen dat ik jullie artikel als bijzonder lasterlijk en eerrovend beschouw.  Ik wil u dan ook verzoeken om het artikel weg te laten en om deze rechtzetting te publiceren.

Hoogachtend,

Piet Vanthemsche

***

Zo werken de baronnen van dit land. ‘tScheldt heeft blijkbaar een gevoelige snaar geraakt. Het wordt tijd om een oorlogskas aan te leggen om advocaten te kunnen betalen in de toekomst. Steun ons met een abonnement:

 

8 reacties op “Piet Vanthemsche huurt advocaat van Puigdemont in om AVEVE-artikel van ‘tScheldt te laten verwijderen

  1. Ik heb wel in Aveve Opwijk een kruiwagen kunnen kopen ondanks zij niks anders dan planten en voedingsproducten mochten verkopen deze koste wel 105 EURO. Ik realiseerde mij pas nadien dat zij hier over de schreef gingen.

  2. Afgezien van het artikel van ‘t Scheldt was ik ondanks het feit dat ik geen insider was maar gewoon een “burger boven alle verfenking” tot de conclusie gekomen dat de grote ketens ( Aveve, maar ook Horta ) die naast tuinartikelen ook dierenvoeding verkopen omwille van deze laatste produkten wel mochten verkopen vanaf de eerdere datum. Ik zag de band tussen de bijkomende specifikatie dierenvoeding en “grote ketens” in relatie tot de aanwrzigheid van de heer Van Temsche in de betrokken commissie en vond dit een niet toe te laten discriminatie die een voorsprong van 14 dagen gaf aan deze grote ketens. Temeer omdat de motivatie van de regering was geweest : zinvolle thuisactiviteit voor de bevolking en het motief dierenvoeding niet expliciet vermeld werd als doel voor de opening.

  3. Toen Van Temsche, met inderdaad meer inzicht in de psychologie en zwijnen nog baas was van het FAVV – het voedselagentschap ( een van zijn vele bijzonder lucratieve bezigheden)- werd hij geconfronteerd met zoveel protesten uit de voedingssector over de ongemanierdheid, de willekeur van zijn ambtenaren en het ronduit onbeschoft gedrag van al te veel ervan. Zodat hij beviel van een fantastisch plan : Het Charter van de Controleur. Te raadplegen op de site van het FAVV, en waarin beschreven werd hoe zijn feldwebels zich in het vervolg moesten gedragen om niet nog meer moeilijkheden te krijgen met de onderscheiden beroepsverenigingen. Een geniaal concept, dat enkel kon ontspruiten aan het genie van een baron… Met als gevolg dat de aldus gefrustreerde bullebakken in zijn dienst zijn begonnen hun slachtoffers in het fijn te pesten.

  4. Toen Van Temsche, met inderdaad meer inzicht in de psychologie van kiekens en zwijnen dan mensenkennis nog baas was van het FAVV – het voedselagentschap ( een van zijn vele bijzonder lucratieve bezigheden)- werd hij geconfronteerd met zoveel protesten uit de voedingssector over de ongemanierdheid, de willekeur van zijn ambtenaren en het ronduit onbeschoft gedrag van al te veel ervan. Zodat hij beviel van een fantastisch plan : Het Charter van de Controleur. Te raadplegen op de site van het FAVV, en waarin beschreven werd hoe zijn feldwebels zich in het vervolg moesten gedragen om niet nog meer moeilijkheden te krijgen met de onderscheiden beroepsverenigingen. Een geniaal concept, dat enkel kon ontspruiten aan het genie van een baron… Met als gevolg dat de aldus gefrustreerde bullebakken in zijn dienst zijn begonnen hun slachtoffers in het fijn te pesten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *