ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Oproep in de Gazet van Allah:”Ga nu Utrecht op stelten zetten!” – 't Scheldt

Oproep in de Gazet van Allah:”Ga nu Utrecht op stelten zetten!”

Een uur geleden werd Utrecht opgeschrikt door een jongerenbende… Voor de rest gaat alles goed in de Lage Landen…

Featured Video Play Icon

5 reacties op “Oproep in de Gazet van Allah:”Ga nu Utrecht op stelten zetten!”

 1. Een nietszeggend filmpje grosso modo, als we de ware toedracht al niet gelezen hadden op de Ned. TV-Teletekst… Loopt iedereen daar wat te joggen of zo, zowel politie als ‘burgers’ (van welk pluimage ook) ??
  Wat heen- en weer geloop, van hot naar her, politie-show vertoon, et alors ?
  Wat leert ons de Teletekst (die op de VRT en VTM zijn al lang afgeschaft, geliquideerd, bezuinigd, een schande zoals zo dikwijls maar dit terzijde) : “in de Utrechtse wijk Overvecht (sic) is er 23 man aangehouden die auto’s en agenten met stenen bekogelden (hoe, mag dat ook al niet meer ?;-), na oproepen op social media om te gaan ‘rellen’….De gozers wilden de rellen van vrijdagavond in Kanaleneiland overtreffen (18 aanhoudingen), toen de politie aanvankelijk ‘terughoudend optrad om escalatie tre voorkomen’….Voilà, dàt bedoel ik dus met wat rondjoggen en haasje-over spelen of weet ik veel. Altijd dat softe gedoe, en zeker t.o.v. ge-weet-wel-wie (ondanks al het gezeik van BLM en andere ‘belangengroepen’), bang om toch maar niet voor ‘racist’ uitgemaakt te worden (gebeurt sowieso toch, maak u geen illusies). Het resultaat zien we telkens terug, ook nu weer met die half-Haitiaanse gozer in Blankenberge/annex Schaarbeek : een loopje nemen met onze rechtsorde, het vierkant uitlachen van politie, justitie en au fond wijzelf, met al onze ‘normen & waarden’, onze ‘liberale gedachten’, onze ‘democrazy’, ‘ze’ hebben het gevoel de strijd al half gewonnen te hebben (en ‘ze’ hebben nog gelijk ook !).
  Wat te doen ? zou Lenin zeggen. Kijk, in dit huidig maatschappelijk-politiek bestel is het quasi onmogelijk iets te bewegen in ‘de goede richting’. Misschien, eventueel, ergens, als verkiezingen drastisch en voor sommigen dramatisch zouden eindigen (zij de billen nu al dicht knijpen, al geruime tijd overigens). En dan nog, het Ganse Apparaat, Het Establishment, de Linkse Kerk, het hele conglomeraat van verachtelijke en corrupte aardwormen, schijtlaarzen, belangengroepen, collaborateurs, loonslaven in alle geledingen, zullen spaken in de wielen steken, als hun existentie zwaar in het gedrang komt zijn ‘ze’ tot alles in staat, moord en doodslag is nog het minste (bv. vandaag 25 jaar geleden : moordaanslag op een veearts die de hormonenmaffia trotseerde, en dat was dan nog maar een ‘lokale’ moedig en eerlijk mens, snappu ?).
  Hoe ik ‘t zou aanpakken in het Utrechtse en ontelbare andere gevallen (van Brussel tot Blankenberge) :
  lok ‘ze’ in de val, omsingeling met een massale hoeveelheid oproerpolitie, vervolgens met megafoon oproep om zich uit de voeten te maken (‘geweld zal gebruikt worden’), wie halsstarrig weigert en uit is op herrie, kan zich verwachten aan de ‘integrale aanpak’ zijnde : insluiten 1 per 1 van de oproerzaaiers, en niet met een knuppeltje van 30 cm maar met ‘bullepezen’ (zoals in Zuid-Afrika indertijd ?) in elkaar slaan, niet enkele ‘tikjes’ maar tot ‘ze’ bewusteloos liggen, groggy, in coma…. Voor elke combi een ambulance, en maar afvoeren…. Opkuisen zou Jan Lul zeggen (ach ja, er wordt zoveel gezegd en gezwegen, en verzwegen nietwaar…), identiteit noteren en optekenen in ieders dossier, bewaard door de Nationale Veiligheid (een soort SiecherheitsDienst….), privacy gegarandeerd want niet toegankelijk voor allerlei onbenullen, maar elk ‘feit’ van elke burger komt erop….Kan nuttig zijn bij latere onderzoeken, en indien niet, zoveel te beter.Maar het zou dan dikwijls uitgesloten zijn dat, in het geval van deze knaap bv., ‘(nog) niet gekend bij politie en justitie’, omdat handige advokaten, jeugdrechters, enz enz hem ontelbare keren de dans lieten ontspringen met allerlei drogredenen en onzin, schluss damit !. Voor alle duidelijkheid : deze radicale aanpak mag en moet gelden voor eender wie, een kleurling, een blanke hooligan-met-of-zonder-partijkaart, legaal of illegaal, eender welke religie, afkomst (de Reuzegommetjes….), gender, ras, enz…
  Gevangeniswezen is ook een draak van een anachronisme : preventie zoals de linksen voorstellen, prima volledig mee eens; vervolgens : de helft van de gevangenispopulatie vrijlaten want die zijn drugsgeretaleerd, wegens algehele legalisatie van alle drugs, onder zeer bep. voorwaarden, te land om uit te leggen. Zoals de ‘drooglegging’ van de alcohol in de V.S. in tempore suspecto, gouden tijden voor de maffia, en is alcohol verboden ? Ten gene male, integendeel ! (ja, voor minderjarigen, zelfs onder de 21 jaar…). Geen drugshandel = geen drugsmaffia = miljarden euro’s uitgespaard, sterk dalende kriminaliteit en sociale ellende, in een oorlog die nooit ofte nimmer kan gewonnen worden (wat populistische burgemeesters en andere bollebozen u ook trachten wijs te maken…), massa’s kapitalen voor andere nuttige zaken en ook voor preventie uiteraard. Straffen….op maat : mensen die niet gevaarlijk zijn (bv een sjoemelende boekhouder…) en niet ontvluchtingsgevaarlijk (‘brave’ knapen met een huisgezin e.d.) zeker niet in de gevangenis, maar ‘nuttige dwangarbeid’ elk op zijn niveau (cleaning the getto, de parken en pleinen, autowegen, enz enz), hulpkrachten in allerlei sociale projecten (= reïntegratie, aanleren van sociale en professionele vaardigheden), begeleiding van ex-bajesklanten naar werk, huisvesting, enz. Niet-gevaarlijke sujets bijeenzetten in een gewoon gebouw, dus geen gevangenis, met slechts enkele ‘opzichters’ (wegens geen vluchtgevaar) zoals in een schoolse ‘strafstudie’. Wie zich toch misdraagt wacht… iets anders… De volgende categorie is al wat anders : de ‘zwaardere gevallen’…. Moeten op hun niveau aangepakt, geïsoleerd van de rest (géén gevangenis als ‘univ’…), en weinig of geen faciliteiten tenzij goed gedrag, na een tijd… De uiterste gevallen, de hopelozen = simpelweg verbannen uit de maatschappij, tijdelijk of definitief mitsgaders het ‘treintransport’…. Kontraktje afsluiten niet met Nederland maar met …Rusland. De Goelag dus, of de zoutmijnen, splendid isolation, dolletjes. Ontsnappen on-mogelijk, elke klant z’n eigen bunker met de basics, en laat ze daar maar verrekken, geen 2e of 3e of 4e kans, dat kregen hun slachtoffers ook niet…. Doodstraf is bespreekbaar, onder welbepaalde omstandigheden enz.
  Maar al deze justitiële en politionele maatregelen zouden overbodig zijn, in grote mate, mits een grondige ‘staatsburgerlijke opvoeding’ van in de creche, meer nog van thuisuit (responsabilisering van de ouders, en zoniet : de staat), vervolgens het onderwijs in al haar facetten, de jeugdwerking, de cultuur, de maatschappelijke vorming, een beetje (een beetje mag wel;-) zoals onder de kommunisten, de nationaal-socialisten, de Rode Khmers (de light-versie, de originelen gingen toch nogal kort door de bocht moeten we eerlijk toegeven…). Ziezo, een rudimentair politiek programma, uitvoerbaar onder de juiste omstandigheden en een welbepaald functionerend sociaal-politiek bestel… I rest my Kees.

 2. Ook in Holland willen we ons wel een beetje amuseren en wij zullen dat blijven kunnen zolang permissiviteit politiek-correct gecamoufleerd BLIJFT als vermeende….”verdraagzaamheid”(sic)

 3. Een hels W.E. in een hele reeks Hollandse steden, in sommige al 3 avonden achtereen…. Brandstichtingen, politie bekogelen met stenen, zwaar vuurwerk etc…. the usual stuff. Tientallen arrestaties (voor enkele uren ?), de uitleg en verklaring vanwege een ouwe Hollander : “de jongeren zijn gefrustreerd, moeten door corona inbinden en binnenblijven, afstand houden, enz en dan ook nog die hittegolf…’; Voilà, nu begrijpen we hoe de vork aan de steel zit…. Zou die Blankenbergse/Schaarbeekse halfbloed nog in de ‘open’ instelling zitten ? Of is hij intussen al voor de 3e keer ergens opgepakt, geen idee. Enfin, ambiance te over dus in Nederland, jaja.

  1. De Brusselse politievakbond heeft een filmpje gepost (zie HLN.be) aangaande de affaire met de beruchte gozer in Blankenberge, en vervolgens inSchaarbeek…. Helemaal geen ‘opstootje’ volgens de politie-VB, een paar agenten werden door tientallen ‘sympathisanten’ (van de halfbloed dus) belaagd, ene kreeg zelfs een mes onder de nek maar droeg gelukkig een kogelvrij vest…. Hoe heet dat, poging tot moord ? Goed voor plaatsing in een ‘open instelling’ ? Wie nu nog kiest voor het ambt van agent, surtout in Brussel, is een ware held, of knettergek….. In elk geval, zo kan het vermoedelijk niet blijven duren. Extreme toestanden vergen extreme maatregelen, zal ik er een paar suggereren : 1. onmiddellijke schorsing en berechting van diverse (diversiteit !) Brusselse politici en verantwoordelijken; 2. aanstelling van een politie- of legerkolonel met verregaande bevoegdheden; 3. oprichting van een speciaal korps à la Gestapo, ook weer met verregaande bevoegdheden, tot de tanden bewapend, gaande van zwepen, gummiknuppels, pepperspray, tasers, en 9 mm kogels…. Optreden in groepen van minstens 8 man, overal waar het nodig is, openbaar vervoer al zeker, (winkel)straten en pleinen, parken, ontspanningscentra, dancings, scholen, autostrades, parkings, café’s, stranden, enfin overal waar virussen zich kunnen verspreiden (…). Vooraf 3 X verwittigen, dan eerst schieten alvorens vragen te stellen;-). Samenstelling van dit elite-korps uit alle lagen van de bevolking, alle rassen en religies, en handelen onder het motto :zalven en slaan (vooral dat laatste;-). Corrupte agenten worden zeer streng aangepakt en uitgerangeerd. Controle en klachten van burgers worden behandeld door een SD (SicherheitsDienst), die ook al de rest in het oog houdt (justitie, corruptie, financieel wanbeheer, drugs, mensenhandel, enz). Vertienvoudiging van de digitale en andere middelen, aanwerving en grondige selectie uit de diverse bevolkingslagen, opleiding die naam waardig. Ontmanteling van alle obscure vzw’s, netwerken, witwasgelegenheden, etc. Minutieus uitpluizen van alle financiën, de staatsbegroting, de inkomsten en uitgaven, nationaliseren van alle sleutelsectoren (energie, volksgezondheid, openbaar vervoer, immobiliën, …..). En wie zich verzet gaat….op transport. Simple comme bonjour. Ja, die Brusselse bollebozen zouden wat teweegbrengen moest ik aan zet zijn, olala…. Quod non, en dus denderen en donderen we maar richting afgrond (zoals kameraad Everpoel helaas, maar hij overleeft het wel). Et après nous, le déluge. ‘t Zal niet veel schelen (gelezen over de Groenlandse Yskap ? De dreigende methaan-uitstoot ? enz Een mens zou op den duur nog een Anuna/Greta affectionado worden;-). Atoutaleur.

 4. Als zieke oude pépé maak ik me enorme zorgen over de “toe-komst” van mijn kleinkinderen.
  Sinds VTM gisteren een nieuwe misleidende naam heeft bedacht voor dat gespuis : eerst allochtonen, dan jongeren, dan crapuul (Zuhal Demir”)en Vtm nu : BRUSSELSE TOERISTEN!!!! Ik slaap er niet meer van die wereld die ik aan mijn kinderen en kleinkinderen overlaat. Het is duidelijk dat de lockdown uitgeroepen door een communist ook gebruikt is geweest door alle communisten van allerlei pluimage om de krachten te verenigen en een aanval op onze maatschappij die ze voedt, te ontketenen.
  Niet BLmatters, alle levens zijn belangrijk. Dit is black supremacy en black privilege. De gelijke rechten hadden ze al lang.Ze kunnen rekenen op de nodige collaborateurs bij media en hetgeen zich “elite” noemt in dit land. Dat ons kent ons wereld wordt volop opgevoerd in het programma “De zomer van..”De familie Verhulst en de Rousseaus mochten niet op appel ontbreken.
  Ik zal deze planeet verlaten. Maar mijn kleinkinderen ??? wat gaat er met hen gebeuren. Het zal niet lang duren vooraleer de toeristen ui Brussel de boel overnemen met hulp van de collaborateurs.
  Als meisje zal je gereduceerd worden tot sexslavin en de jongetjes zullen letterlijk een kop kleiner gemaakt worden.
  En lange slappe Jan in dit verhaal ?? kijken naar de Zomer van … Hij is nl stapelverliefd en druk bezig met de verbouwing van zijn huis en zijn huwelijk voorbereiden. Je kan geen 2 dingen tegelijk doen. Dus moeten we in deze crisistijden het maar stellen zonder ministerpresident die zijn passies moet uitleven.
  Hij zal alleen als een schoothondje achter Wilmes en de communist aanlopen. Dank u Jan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *