ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent “Op 1 april verloor Alva zijnen briel” – 't Scheldt

“Op 1 april verloor Alva zijnen briel”

Iedereen(?) kent het Hollandse zeeroversexploot uit het gezegende jaar 1572 waarbij het machtige katholieke Spaanse Rijk met de billen bloot werd gezet. Het startsignaal voor de Tachtigjarige oorlog dat terecht jaarlijks ter plaatse gevierd wordt, en een trekpleister is voor vrijmetselaars en andere anti‐paapsen… het waarom hoeft geen betoog (Allen daarheen! Zou ik zo zeggen).*

Maar hoe ”Politiek Correct” kan feestvreugde ter herinnering aan het BEGIN van een oorlog zijn? Men zou dat eerder verwachten ter memorie van het EINDE van een oorlog, …allez tenminste als de “goei” gewonnen hadden, wat niet altijd het geval is.

Neem nu b.v. een andere 1 APRIL, die van 1939 ‐ hé ook ‐ 80 jaren geleden dus, in het Spanje van Franco: het EINDE van 3 jaar burgeroorlog. Dat wordt nergens gevierd, zelfs niet meer in Spanje… want het einde van die oorlog was “Niet Politiek Correct”! De oorlog had dus langer moeten duren, zoals in Syrië? De “slechten” hadden gewonnen en hoe slecht die slechten wel waren wordt geregeld uit de doeken gedaan, clichématig.

Zo’n cliché is dat die burgeroorlog het product was van fascistische pastoor‐generaals, terwijl de junta die in juni 1936 de putsch ondernam hoofdzakelijk bestond uit… overtuigd republikeinse VRIJMETSELAARS: Sanjurjo, Mola, Fanjul, Goded, Queipo de Llano, Cabanellas, e.a. Zij beschouwden het als hun taak de Spaanse Republiek te bevrijden uit de bloederige bolsjeviserende chaos en terreur. Generaal pilarenbijter Franco (wiens broer Ramon eveneens “maçon” was) kwam er slechts in tweede instantie aan te pas, om de opstand ‐ die mislukt was – te redden met behulp van zijn Marokkaans legioen. De “verschrikkelijk moorddadige Moros” volgens de democratische wereldpers van destijds… Franco werd tot Caudillo (leider) gekozen in oktober van 1936 en de vrijmetselarij werd in Spanje pas verboden NA de burgeroorlog. En zo zie je maar dat er soms rare verrassingen tevoorschijn komen vanonder de “Politiek Correcte“ verflaag.

VAVA

  • Op 1 april 1572 veroverden de watergeuzen de stad Den Briel in Nederland op het koninlijke Spaanse garnizoen.
  • De voorloper van de huidige vlag van Nederland, de zogenaamde Prinsenvlag, werd voor het eerst beschreven in een verslag over de verovering van  Den Briel: “vendelen orangien, wit en blaauw”. Later werd dit “oranje-blanje-bleu” het symbool van de opstand tegen Alva.
  • Ieder jaar wordt op 1 april in Brielle (het voormalige Den Briel) de ‘sleutel van de stad’ gespeeld, een openluchttheater over de inname van Den Briel en de ophanging van de Spaanse commandant.
  • De geuzen was een amalgaam van gevluchte Nederlanders onder het bewind van Spanje. Ze hadden zich teruggetrokken aan de Engelse kust en op zee. In 1572 beval de Engelse koningin Elizabeth dat ze de kust rond Dover moesten verlaten. Daarop voeren ze naar Nederland om het stadje Den Briel te veroveren op de Spanjaarden. Op zee ontmoetten ze veerman Jan Koppelstock die hen vertelde dat er niet te veel Spanjaarden aanwezig waren in de stad en dat de stad voor het grijpen lag. Het studentenlied ‘In naam van Oranje’ beschrijft de ontmoeting met de veerman op het water en de inbeslagname van de stad.
  • “Op 1 april verloor Alva zijn bril” is een bekend Nederlands gezegde dat slaat op de verovering van Den Briel door de geuzen. Alva lachtte in eerste instantie de verovering van Den Briel weg. Later zou blijken dat van hieruit de herverovering van heel Nederland op de Spanjaarden werd ingezet.

***

<a class=”word-lid-midden” href=”/lidmaatschap”>Steun ‘tScheldt zodat we onze boekenkast met geschiedkundige boeken kunnen blijven soigneren!</a>

1 reactie op ““Op 1 april verloor Alva zijnen briel”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *