ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Minister Annelies Verlinden en haar aandeel in de failliete Antwerpse CD&V – 't Scheldt

Minister Annelies Verlinden en haar aandeel in de failliete Antwerpse CD&V

Het restafval van de Antwerpse CD&V moest worden buitengezet, zoveel was zeker voor Joachim Coens

Het restafval van de Antwerpse CD&V moest worden buitengezet, zoveel was zeker voor Joachim Coens.

**

Als havenbons van Zeebrugge kende hij Antwerps havenschepen Marc Van Peel maar al te goed. Hij was zich tevens bewust van de abominabele kwaliteit van diens medewerkers. De afkalvende verkiezingsresultaten, het uitgedunde bestuur en de slinkende hoeveelheid lidkaarten spraken boekdelen.

De flamboyante cultuurschepen Philip Heylen had al eerder eieren voor zijn geld gekozen met een overbetaalde baan bij de holding Ackermans & van Haaren. In tijden van overal opduikende filmpjes voelde de schepen zich wellicht in te woelig water. Havenschepen Marc Van Peel is gepensioneerd na een carrière vol gemarineerde zelfzucht. Daarin had hij geen enkele kans benut om de lokale CD&V de broodnodige talenttransfusies toe te dienen. Hij liet zich omringen met ondermaatse jaknikkers en intellectuele kneusjes. Zijn niet meteen oogstrelende knecht Caroline Bastiaens zetelt nog met 2 concullega’s in de gemeenteraad, maar verdient verder de kost in het Antwerpse blindeninstituut waar ze niemand aanstoot kan geven.

Het tweede raadslid Sam Voeten is niet meteen een manspersoon die potten breekt. Nummer 3 is Nahima Lanjri. Zij is de echtgenote van journalist Guy Fransen en ze doet dat goed, naar verluidt. Als voormalig hulpje van de grote Wivina Demeester wist ze dat ze bestemd was om minister te worden. Jammer dat verder niemand dat wist. Antwerps voorzitter Jan Braeckmans doet zijn naam volle eer aan. Hij noemde zijn militanten de ‘Oranje hesjes’, maar de politie moest er niet meteen voor uitrukken. Orry Van de Wauwer is vanuit de Antwerpse regio Vlaams parlementslid en bepleit 24/7 ‘solidariteit met de meest kwetsbaren’, met de CD&V’ers dus. Orry is niet wauw. Hij is de christendemocratische huishomo die ooit een Syrische vluchteling onderdak verleende en met deze daad zijn politiek bestaan samenvatte. Tot zover de topploeg die Joachim Coens niet echt geruststelde.

De bejaarden in het bestuur hebben heimwee naar de Gildenhuis-tijden toen men voor ‘de mensen’ nog iets kon betekenen. De jongeren zijn van het type ‘ik kan geen lief krijgen en doe daarom in mijn massieve vrije tijd aan constructieve politiek’. Dit zootje ging brokken maken bij de verkiezingen van 2018 onder leiding van de politicus in postzegelformaat Kris Peeters. Hij verhuisde een paar weekends naar de stad, ging af als een gieter en ging vervolgens als grootverdiener de mensen in het Europees Parlement doodvervelen. Als vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank krijgt hij bij het centen tellen geen tijd meer om aan het debacle in Antwerpen te denken. Dat avontuur was dus weer een knaller van een idee, zoals alleen ex-voorzitter Wouter Beke die kon afscheiden.

In 2024 zijn er alweer gemeenteraadsverkiezingen, ditmaal zonder opkomstplicht. Vreemdelingen blijven thuis tenzij ze met lekkers naar het stemhokje worden gelokt. De linkse rattenvangers bekokstoven ongetwijfeld al een en ander. Bij het Vlaams Belang gaan de overtuigden zich ook niet onbetuigd laten. Dat ziet er dus niet goed uit voor de fossiele partijen van Midden-Aarde. Met het wit konijn Annelies Verlinden wordt het anders, om eens een oude partijslogan te recycleren. Na wat absoluut een topperiode als minister van Binnenlandse Zaken moet worden, zal de ongehuwde blondine wellicht verhuizen van Schoten naar de koekenstad en daar de CD&V-lijst vullen met haar fans. Dit is althans wat voorzitter Coens hoopt.

Verlinden heeft als Arco-advocate de ware schuldigen van dit schandaalverhaal al flink helpen afschermen en zoiets verdient beloning. De argeloze Arco-spaarders bleken met hun aandeeltje plots kapitalistische aandeelhouders te zijn geworden op de door beweging.net verfoeide beurs. Onverlaten uit de syndicale top die geen zak van dat soort financiën kennen waren zo verblind door de zakken poen die ze zouden gaan scheppen dat ze hun coöperatief ideaal lieten besmeuren door de grote geldjongens. Annelies Verlinden is een nieuw poppetje aan een lang touw. Politieke zelfmoord is een doodzonde, behalve bij de gelovige CD&V.

***

Kies voor een politiek incorrect abonnement. En beleef meer lol in het leven. Kies je abonnement:

 

5 reacties op “Minister Annelies Verlinden en haar aandeel in de failliete Antwerpse CD&V

 1. Faillissementen al dan niet door het carola-virus. In casu de CD&V…. Nog sterk tot zeer sterk in bep. regio’s (West-Vlaanderen !) maar lokaal en globaal ‘op de sukkel’. Ja, die absolute meerderheden of de grootste partij des lands, het is toch al decennia geleden…. En die dioxine-krisis (niet zo omvangrijk als het carola-virus) deed haar zelfs in de oppositie belanden, quasi een unicum, en dus plaatsruimen voor paars-groen, en ook dié historie kennen we, helaas. Bon, de implosie van CD&V heeft (naast andere) 2 grote oorzaken :
  1/ de ontkerkelijking (mede door de pedofilie- en andere schandalen, etc). Was vroeger het motto “socialist-tot-in-de-kist” of “tjeven-voor-het-leven” of “liberaal voor het kapitaal”, die tijd is stilaan wel voorbij. De kerken lopen leeg (en de moskeeën lopen vol maar dit terzijde, of neen niet terzijde, zie verder…). De ouwe nonkels en tantes sterven uit, sommige overlevenden wagen zich dikwijls al op een ‘stem des Duivels’ (vroeger de kommunisten, vervolgens de Volksunie, daarna het Vlaams Blok – menig pastoor fulminerend vanop de preekstoel resp. tegen al deze duivelse ketters -en dan ook op de bravere NVA, als die in kartel gaan met de eigen partij kan die al niet zo slecht zijn, toch ?). Sommige ‘katholieken’ zijn nog wel gelovig in mindere of meerdere mate, maar dikwijls niet of maar occasioneel praktiserend, en het linkse segment was al van vroeger afgescheurd (Amada/Pvda, ontstaan….yep; de priester-arbeiders, de Kristenen-voor-het-Socialisme, de Oxfam en andere NGO-conglomeraten, de pogingen tot ‘progressieve frontvorming’ van wijlen L. Collard, K. Van Miert, enz enz allemaal erosie van Caritas Controlica en Il Vaticano (katholieke superbastions zijn nog Polen, de Filippijnen, deels Ierland en Zuid-Europa, maar ook hier doet het ketterse virus z’n intrede, ook hier lopen de kerken wat leger en de….voller en voller, waarmee we naadloos komen tot :
  2/de meeste mensen wonen hier bij ons in de grootsteden. De katholieke kerk is daar van oudher al minder invloedrijk (socialisten, kommunisten, liberalen, flaminganten, enz) én nu———meer en meer : ‘immigranten’, inwijkelingen met meestal nog veel nakomelingen ook…. Zo is A’pen al voor de helft ‘allochtoon’, ook al wonen velen hier al decennia, maar hun cultuur en vooral religie behouden ze in sterke mate. Nu, van de 150 of weet-ik-veel nationaliteiten zijn er een gedeelte ‘katholiek’ of ‘protestants’ (bv Latijns-Amerikanen, de Congolese Pinkstergemeenschappen enz) en die zullen vermoedelijk wel CD&V stemmen, enfin dat zou logisch zijn al weet ik dat niet zeker); naast nog wat zeldzame boeddhisten, hindoes uit China, Thailand, India etc vormt de overgrote meerderheid (en dat is een open deur intrappen) de aanhang van de sterkstgroeiende religie ter wereld, te weten de…..islam (goed zo, Rosse;-). Kijk naar de bevolkingssamenstelling alsook het gros van de immigrés, de asielzoekers, de Nieuwe Belgen, het zijn in hoofdzaak moslimlanden (‘k ga ze niet allemaal opsommen, doe jij dat maar, Rosse;-). Nu zullen er in de islam ook wel diverse strekkingen zijn, normale en radicale tot extremistische, maar wat ze gemeen hebben : ze hebben euh niks gemeen met de katholieke kerk, en atheïsten zijn er zo zeldzaam als witte raven (is trouwens levensgevaarlijk, soms). Zodoende, een kleine minderheid zal misschien wel voor de CD&V stemmen om God-weet-welke redenen (persoonlijk dienstbetoon, een jobke, onder invloed van geestesverruimende of -beperkende middels, geen idee), maar het gros zal (als ze al gaan stemmen…) hun voorkeur geven aan Groen, de PVDA, de sossen, of ‘hun’ partijen eventueel (bv. DENK in Nederland, 2 of 3 zetels in ‘t parlement, en volgende keer vast meer….). En zo, beste burgers, boeren en buitenlui kalft de aanhang af van de trado’s, ook al door de versnippering die zich steeds verderzet (Nederland ong. 12 partijen, wij een stuk of 7, Wallonië ‘slechts’ 5, en dan is nog die kiesdrempel ingevoerd in tempore suspecto, of het was nog een grotere kaka-fonie.). Maar pas op ! Ze zitten nog niet op hun knieën (tenzij om te bidden of weet-ik-wat {…}, de tjeven. De CD&V is ‘een boom met vele vertakkingen’ zoals iemand het ooit verwoordde. Van de wieg tot het graf, veel was en is nog in handen van dat machtige apparaat met internationale tentakels (cf;. de Banco Ambrosiano, zoek maar eens op, Rosse;-). Bij ons zijn er 2 mastodonten die het weer bepalen : Opus Dei (tjeven) en de Loge(s)(socialisten en liberalen). Die delen overal de “poshjes” uit, zetten overal hun mannetjes en vrouwtjes, hun lobbyisten, enz in de media, het onderwijs, de cultuursector, het bedrijfsleven, de polletiek, de monarchie, de gezondheidssector, de rusthuizen, de jeugdorganisaties, de vrouwengildes, de boerenbond, de gehandicaptensector, enfin van de wieg tot het graf dus… Het onderwijs is toch voor 75 % in katholieke handen, niet ? Al passen ze zich prima aan aan hun ‘nieuwe kindertjes’, ze zijn zelfs politiek-correcter dan eender wie, tot razernij van velen onder ons, maar het is wat het is, een business met politieke consequenties, en een grandioze marketing. Of wat dacht u van de slogan van Kardinaal Piet Uytenbroeck ?: “Met Jesus-jeans draagt u uw kruis zoveel lichter !”. Ja, dààr kan ‘ons mateke’ niet tegenop, zelfs niet op witte sloefkes. Ite missa est, Rosse;-).

 2. ONverkozen “Minister” kunnen zoals ook Frank Vandenbroucke (niet de coureur) en destijds “Mijnheerke Peeters” (rechtstreeks vanuit UNIZO) en Muyters (rechtstreeks vanuit VOKA) is een AANFLUITING der basis-democratie.

 3. Bij haar eerste interview verstond het wicht het al om de staatshervorming zowel in federale als in de goei richting te laten evolueren , een beetke zoals haar wintermuts zou staan. En daar zou dan geen taboe op mogen bestaan.Het verschil tussen een slechte advocate en een goeie politoloog heet Maddens die verwittigt om hier geen morzel toe te geven.Omwille van de grendelgrondwet die altijd klassiek er is om de Walen demandeur de rien te laten zijn zou het deze keer misschien toch zijn dat het (verenigd ,allez t is te zeggen) blok van NVA en VB hier finaal toch blokskes in de wielen zou kunnen steken. Never give an inch , mannen !

 4. Je moet het aangeven: CD&V durft de mensen die ze opgelicht hebben met ARCO vierkant uitlachen.
  Eerst door het EUBELIUS creatuur Geens, Minister van Justitie te maken, teneinde alle vorderingen tegen ARCO op de Griekse kalender te plaatsen. Ook niet te vergeten: EUBELIUS, het advocatenkantoor van Geens heeft alle dubieuze constructies rond ARCO opgezet. Geens slaagt er dus in om jaren elke rechtsvordering van het gepeupel tegen de witteboordcriminelen van ARCO tegen te houden. Verjaring dreigt…
  Nu als top of the bill, wordt de CD&V advocate, die tegen het gepeupel procedeeerde, minister van binnelandse zaken.
  Ik ben een vreedzaam mens, maar trop is te veel. Ik heb goesting om Verherstraeten eens goed op zijn “bakkes” te kloppen. Excusez le mot, maar mijn familie en ik zelf hebben meer dan 20.000 euro aan deze criminelen verloren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *