ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Marc Van Ranst, Viroloog en Vlamingenhater – 't Scheldt

Marc Van Ranst, Viroloog en Vlamingenhater

Voor een groot deel van de bevolking én van de media speelt Marc Van Ranst een glansrol in de strijd tegen corona. Het grote publiek weet echter niet dat Marc Van Ranst al jaren een zware, zeer zware, strijd voert tegen alles wat “Vlaams” is op sociale media…

Voor een groot deel van de bevolking én van de media speelt Marc Van Ranst een glansrol in de strijd tegen corona. Het grote publiek weet echter niet dat Marc Van Ranst al jaren een zware, zeer zware, strijd voert tegen alles wat “Vlaams” is op sociale media.

**

Het volstaat het Twitter-account en het Facebook-account van Marc Van Ranst te ontdoen van alle posts over corona, om een zeer grote hoeveelheid enge zwaar politieke boodschappen over te houden.

Kop van jut op de sociale media van Marc Van Ranst zijn de N-VA, het Vlaams Belang, Bart De Wever, Jan Jambon, Theo Francken, Annick De Ridder, KVHV, Dries Van Langenhove, OpenVld, CD&V, Tom Van Grieken, Filip Dewinter, Matthias Diependaele, Nadia Sminate en Liesbeth Homans om er maar enkele te noemen.

Het Twitter-gedrag van Van Ranst is ook een schoolvoorbeeld van ‘eliminatie en indoctrinatie’, technieken die typish zijn voor Marxistische dictaturen. Zo blokkeert Van Ranst iedereen op Twitter die het niet met zijn anti-Vlaamse standpunten eens is, om vervolgens zijn Twitter account te gebruiken om ‘de bevolking’ te informeren over corona. Daarmee bedoelt hij dat hij alleen die mensen wil informeren die akkoord gaan met zijn politieke standpunten. De ‘anderen’ moeten hun informatie maar elders gaan halen. Dat kan natuurlijk niet. De kennis die Marc Van Ranst opdoet, komt niet uit zijn privé-laboratorium. Hij doet zijn kennis op aan de KULeuven. De KULeuven is een zwaar gesubsidieerde instelling. Van Ranst kan en mag ethisch gezien deze door de gemeenschap gefinancierde kennis niet louter delen met ‘vrienden’ op Twitter, geselecteerd op basis van hun politieke voorkeur. Maar ‘ethiek’ is aan Marc Van Ranst niet besteed. Getuige hiervan een verhelderende reeks Facebook posts die Van Ranst plaatste en waarin hij tal van politici beledigt en vernedert.

Dus… waarom mag deze man eigenlijk voortdurend op TV komen? Waarom laat de KULeuven toe dat een van haar medewerkers zijn wetenschappelijke kennis als substraat mag gebruiken om haat-boodschappen de wereld in te sturen?

Politieke Facebook berichten van Marc Van Ranst

17 februari ·

Ik roep de Vlaamse partijen op ‘niet te plooien voor de oekazes van de N-VA/VB’. Een Vivaldi-regering is een bona fide mogelijkheid indien een coalitie een meerderheid van de zetels haalt in het federale parlement.

3 januari ·

Ik ben het volledig oneens met collega Maddens, en pleit voor een terugkeer naar een unitair België. Eén land, één volk, één regering, vele voordelen.
Een opsplitsing van ons land op basis van de taal die men spreekt is volledig onzinnig, onwerkzaam, en bovendien ongewenst door een grote meerderheid van de bevolking. Mensen kunnen veel meer dingen gemeen hebben dan enkel een taal.
De jarenlange verrottingsstrategie van N-VA zorgt ervoor dat sommige geesten uiteindelijk beginnen te denken dat confederalisme (wat uiteindelijk neerkomt op separatisme) de enig mogelijke oplossing is. Dat is bijzonder naïef.

30 december 2019 ·

Met andere woorden: een minister-president mag gewoon propaganda spuien; een minister-president mag gewoon platvloers liegen; een minister-president mag gewoon een maatschappij verdelen op de kap van de allerzwaksten; een minister-president mag gewoon haat zaaien.
Neen, beste mensen, dat mag hij gewoonweg niet; laat je niets wijsmaken. Het is nu aan CD&V en Open Vld om deze kadukke minister-president de deur te wijzen. Alles is beter dan verder te collaboreren. Laat die nieuwe regeringsvorming (op basis van de vorige resultaten) maar komen. Laat NVA en VB samen maar een Vlaamse regering vormen indien ze dat kunnen (en ze gaan dat niet kunnen). Het zou het voordeel van de duidelijkheid hebben. Echter, hou de federale regering voor hen op slot, zodat we op de meubels kunnen passen.

28 december 2019 ·

Jambon liegt.
Jambon liegt omwille van vlaamsblokkerige xenofobe sfeerschepperij.
Dit is onze minister-president.
Dit is ernstig.
Jambon dient zich hiervoor te excuseren.
En anders: ontslag.
Wat denken CD&V en Open Vld? Jullie zitten met zo iemand (en zijn partij) in de Vlaamse regering, hé!

24 december 2019 ·

Christendemocraten die de “achterhuiswet” (woonstbetredingen) weer op tafel leggen: ik blijf dit onbegrijpelijk vinden. Quo vadis, CD&V? Zegt het begrip ‘naastenliefde’ jullie nog iets, of is het eigen naastenliefde eerst?
Voorwaar ik zeg u, indien jullie N-VA/VB achterna lopen, dan geraken jullie geheid van het christelijke padje af.

19 december 2019 ·

België ondertekende vandaag exact een jaar geleden het VN-migratiepact in New York, net als 151 andere landen. Vijf landen stemden tegen het pact.

In dit jaar is gans de wereld niet naar België verhuisd, zijn we niet het OCMW van de wereld geworden, zijn we niet omvolkt, en is de sociale zekerheid niet onbetaalbaar geworden.

N-VA en VB deden en doen aan bangmakerij, stigmatisering en haatzaaierij. Dit was en is laakbaar.

16 december 2019 ·

Waarom mag Bart De Wever steeds monologen houden in primetime, zonder enige tegenspraak?
Waarom krijgt Bart De Wever in interviews enkel gemakkelijke strandbalvragen, en wordt hij nooit geconfronteerd met moeilijke hardball vragen over heikele kwesties?
Het valt op.

16 december 2019 ·

“Het is een miljardentransfer van actieve productieve mensen naar passieve mensen”.
In de wereld van BDW is solidariteit met gepensioneerden, zieken, studenten, gehandicapten beperkt tot een welwillende aalmoes van de actieve übermenschen aan de passieve subsidieslurpers.

14 december 2019 ·

Waarom liegt u, mevrouw De Ridder?
Liegen is erg. Maar wat mevrouw Annick De Ridder (N-VA parlementslid en havenschepen in Antwerpen) doet is next-level liegen. Met “wij hebben onze eigen bronnen” spreekt ze het officiële politieverslag over het non-incident met mevr. Khattabi tegen. Op die manier creëer je een feitenvrije wereld, en dat gaan we niet laten gebeuren.

13 december 2019 ·

Waarom liegt u, meneer De Wever?

U en uw partij proberen om de kandidatuur van mevr. Khattabi (Ecolo) voor de benoeming als rechter bij het Grondwettelijk Hof te torpederen. Dat kan en dat mag.
Echter, u en uw partij kiezen ervoor om dit te doen via leugens en intimidatie. Dat kan niet en dat mag niet.

U beweert in uw tweet dat mevr. Khattabi “een uitzetting van een illegaal fysiek verhinderde” op een vliegtuig. Dit wordt echter formeel tegengesproken in het politierapport. U weet dat. U kent dat politierapport. En toch kiest u om daarover te liegen.

Een journalist zou u normaliter moeten vragen waarom u besloot hierover te liegen. Echter, journalisten stelden deze vraag (nog) niet. Daarom vraag ik het u.

Dezelfde vraag ook aan de parlementsleden Karl Vanlouwe en Annick De Ridder: waarom liegen jullie allemaal?

13 december 2019 ·

Ik zou zelfs meer zeggen: N-VA is een gevaarlijke partij voor België!
Paul Magnette ziet er mij een intelligente, vriendelijke en beleefde mens uit. Ik zie die wel premier worden.

11 december 2019 ·

‪Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond KVHV: misogyne katholieke koorknaapjes.

10 december 2019 ·

Eerst Dries Van Langenhove en zijn Schild&Vriendenclubje, nu @KVHVGent.
We moeten ook aan onze universiteiten oog hebben voor het steeds groter wordend probleem van rechtsextremisme. Want uit ervaring weten we dat seksisme en racisme dan nooit ver weg zijn.

10 december 2019 ·

Een jaar na de vorte vlaamsblokkerige visuals van de N-VA tegen het VN-migratiepact blijkt dat deze campagne van extreemrechts gewoon laaghartige angstzaaierij was. Hun bedoeling: onze bevolking aanzetten tot haat en racisme. Dat is behalve strafbaar ook ten zeerste laakbaar. Wanneer je stemde voor deze partij moet je best goed beseffen waaraan je medeplichtig bent.

9 december 2019 ·

De superieure normen en waarden van de zelfverklaarde Vlaamse elite.

De extreemrechtse studentenvereniging KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) nodigde chirurg Jeff Hoeyberghs uit voor een lezing aan de UGent.
Als rector zou ik dergelijke crapuleuze vertoningen ten zeerste betreuren, en zou er voortaan geen enkele euro subsidie of gratis lokalen/auditoria naar @KVHVGent gaan.

8 december 2019 ·

Welke extreemrechtse racistische partij hijgt er in de nek van N-VA?

Er gaan natuurlijk een groot aantal N-VA tenoren naast een ministerpost pakken, en dat verklaart de enrome nervositeit en revanchisme. Echter, N-VA was nooit deel van een oplossing, en als coalitiepartner was N-VA bovendien continu erg arrogant en onbeleefd. Eigen schuld..

6 december 2019 ·

Dit is de reden waarom je N-VA niet in de federale regering wil. Mensen die onbestuurbaarheid als hun doel hebben, wil je niet aan het stuur want daar komen accidenten van.
Simpel.

4 december 2019 ·

Die “We-gaan-de-PS-uitroken” trofee staat nu in het N-VA-hoofdkwartier op de schouw naast de “Wij-houden-het-Vlaams-Belang-klein” bek

2 december 2019 ·

Wanneer een stem voor CD&V eigenlijk gewoon een stem voor N-VA blijkt te zijn, zullen talrijke trouwe christendemocraten afhaken. Van de ‘trotse tsjeven’ actie van Wouter Beke blijft weinig over wanneer de CD&V-politici zich als slippendragers van N-VA blijven gedragen.

26 november 2019 ·

Kan er iemand één verwezenlijking van Bart De Wever opnoemen die het leven in ons land beter heeft gemaakt? Welke positieve bijdrage, hoe klein ook, heeft Bart De Wever tijdens zijn studies en professionele carrière ooit geleverd?

25 november 2019 ·

1) N-VA stelde al voor de verkiezingen een veto tegen samenwerking met de PS en Ecolo.

2) N-VA duwt vooral zichzelf uit de federale formatie, net als in december 2018 (omwille van het nakende Kucamschandaal).

3) N-VA wil België doen barsten. Dat is geen goede basis voor een duurzame regeringsrelatie.

En altijd dat calimerogedrag! Sommigen denken dat Bart De Wever een goede strateeg is. Ik had nooit die indruk.

25 november 2019 ·

Vlaams Blok, N-VA en Vlaams Belang: uiteindelijk brengen ze vandaag unisono eenzelfde racistische boodschap.

Zijn alle N-VA’ers racisten? Neen, maar het zou goed zijn dat de niet-racisten bij N-VA zich zouden afzetten tegen de racisten binnen hun eigen partij.

Aan Open VLD en CD&V: waarom slikken jullie al jaren de racistische bagger van uw coalitiepartner in de Vlaamse regering? Geraakt de emmer nooit vol?

24 november 2019 ·

Neen, dit was geen kwajongensstreek. Dit was een crimineel nazigebaar door een diehard neo-nazi en derde-generatie vlaamsblokker.
En neen, deze 23-jarige kapoen was niet aan zijn proefstuk toe. Een paar dagen geleden was diezelfde kerel één van de online haters die bij de brand in het asielcentrum in Bilzen op Facebook postte dat de brandstichter “beter had gewacht tot ze (de asielzoekers) erin zaten”.
Radicalisatie bij vlaams-nationalisten: het is een groot en onderschat probleem.

23 november 2019 ·

De hitlergroetende vereniging “Right Wing Resistance Vlaanderen” betoogde op 20 oktober in Antwerpen nog samen met de Vlaamsblokkers De Winter en Van Grieken. Fascisme is terug. En vergeet niet dat N-VA maandenlang met VB onderhandelde over het vormen van een regering. Dit is allemaal geen onschuldige spielerei. Wanneer we een vrije samenleving en democratie belangrijk vinden moeten we dat nu heel duidelijk maken.

15 november 2019 ·

‪Volgens het Belang van Limburg heeft 30% van hun lezers begrip voor het in brand steken van een huis voor asielzoekers! Drie procent keurt deze racisme-geïnspireerde brandstichting zelfs goed (indien men deze enquete gelooft). Dit betekent dat er vandaag in Vlaanderen heel wat geradicaliseerde extreemrechtse mensen die terrorisme verheerlijken zouden vrij rondlopen. Dat is werkelijk waanzin. Jarenlange haatzaaierij door twee politieke partijen blijft nooit zonder gevolgen. We staan oncomfortabel dicht bij een catastrofe.

13 november 2019 ·

Voorpost: de geradicaliseerde nonkel die familie is van zowel VB als N-VA. Geen rook zonder vuur in Bilzen.

11 november 2019 ·

“We besparen overal” zegt Matthias Diependaele (N-VA).
Dat is een manifeste leugen en een onderschatting van het intellect van de Vlaming.

11 november 2019 ·

Vannacht was er brandstichting in het toekomstig asielcentrum in Bilzen. Wanneer politici van VB en N-VA dagelijks mentale racismelucifers blijven uitdelen aan hun geradicaliseerde achterban, gaan we nog veel branden moeten blussen.

10 november 2019 ·

Voor N-VA/VB zijn kunstenaars een doorn in het oog.
Kunst wordt folklore.
Voor N-VA/VB zijn academici een doorn in het oog.
Wetenschap wordt canon.
Voor N-VA/VB zijn journalisten een doorn in het oog.
Journalistiek wordt propaganda.
Voor N-VA/VB zijn rechters een doorn in het oog.
Rechtspraak wordt “Dagadegij ni bepale!”.
Voor N-VA/VB zijn mondige jongeren een doorn in het oog.
Jeugd wordt Jugend.
Veel doornen voor 2 ogen.
Vlaamsche blindheid.

31 oktober 2019 ·

Wat Theo Francken zegt schurkt niet meer tegen extreemrechts aan. Hij gaat die grens radicaal over. Hij vindt niet alleen vluchtelingen maar nu ook het aandeel inwoners van niet-Europese origine in onze gemeenten problematisch. Dit is exact hetzelfde als toen Geert Wilders in 2014 na de gemeenteraadsverkiezingen tijdens een toespraak zijn “minder Marokkanen”-uitspraak deed; hij vroeg toen aan het publiek “Willen jullie meer of minder Marokkanen”. Het publiek riep “Minder! Minder!”, en Wilders antwoordde “ok, dan gaan we dat regelen”. Francken doet vandaag exact hetzelfde. Laten we een kat een kat noemen: dit is racisme.

Nog iets:
1) Vervang “inwoners van niet-Europese origine” door ‘Joden’.
2) Bedwing succesvol elke neiging om het Horst Wessellied te neuriën.
3) Besef dat Francken vandaag een lijn heeft overschreden.

31 oktober 2019 ·

Als er dan toch geen racisten in Vlaanderen zijn, dan zijn er toch veel onbeleefde mensen tegenwoordig. En hun Nederlands is inburgeringscursuswaardig.

27 oktober 2019 ·

Mensen die voor VB stemden zouden goed moeten beseffen dat ze eigenlijk stemden voor een lange lijst van mensenrechtenschendingen.

26 oktober 2019 ·

Dit is waar de tweedegrootste partij in België zich mee bezig houdt. Puberaal, asociaal, onbeleefd en onrespectvol gedrag.
Tienermeisjes zoals Elisabeth, Greta, Anuna, en klimaatjongeren uitlachen blijkt momenteel deel uit te maken van het DNA en de normen en waarden van N-VA.
Ten zeerste te mijden.

26 oktober 2019 ·

De banden tussen N-VA en de vastgoedsector: van een oranje zwaailicht tot een orgie van belangenvermenging. Bart ‘Beton’ De Wever gaat in sterrenrestaurants eten met immobiliënbonzen, logeert in privé-villa’s (met verborgen camera’s) in Frankrijk van immobiliënbonzen, en sluit schimmige vastgoeddeals met immobiliënbonzen. Transparantie: nul komma nul. In het buitenland had dit reeds lang geleid tot onderzoeken door het gerecht. In België heerst de omerta omdat talrijke partijen in hetzelfde belangingsvermengingsbad zitten.

23 oktober 2019 ·

Wat een heldendaad! Dankzij Theo Francken wordt Lubbeek gespaard van hoofddoeken aan de Lubbeekse loketten.

Dit zou niet compleet absurd zijn ware het niet dat er in Lubbeek niemand woont met een hoofddoek en er dus niemand in het gemeentehuis werkt met een hoofddoek.

De nuchtere waarheid is dat er in Lubbeek minder dan 50 moslimvrouwen zijn. Dat is 0,3 procent van de bevolking, zowat het laagste percentage in de regio. U begrijpt dat de omvolking gisteren zo bedreigend werd dat een lokettenverbod voor vrouwen met een hoofddoek zich volgens Francken en het schepencollege echt opdrong

22 oktober 2019 ·

Zo denkt Nadia Sminate en de N-VA over integratie van de derde generatie: een leven van dankbaar zijn voor de kansen die je als ‘allochtoon’ dankzij Vlaanderen krijgt. Allochtone roots, nooit een echte Vlaming. Een vieze filosofie.

12 oktober 2019 ·

Herfederaliseren: met één regering en één parlement kunnen we een land ter grootte van een zakdoek en met evenveel volk als een grote stad als New York City heus wel laten draaien.

Herfederaliseren zou geen taboe mogen zijn. De politieke kaste wil hierover liever niet praten omdat er dan een heleboel politieke postjes minder te verdelen zouden zijn. Echter, voor onze bevolking zou dit een enorme winst opleveren. Stop de politieke verkavelingswaanzin. Indien de beroepspolitici allemaal unisono hun “herfederaliseren-is-naïef-en-onmogelijk”-mantra gaan bovenhalen, dan is het aan ons om andere politici te zoeken die ons land wel laten evolueren naar één entiteit die zich kan bezighouden met de echte prioriteiten van deze tijd.

Efficiëntieverbetering gebruikt men als reden om gemeenten te fusioneren. Diezelfde logica kan men gebruiken om te pleiten voor herfederaliseren van ons land.
Één land,
één volwassen volk,
één kieskring,
één regering,
één parlement.
België.
Simpel.

3 oktober 2019 ·

Minister-president Jan Jambon gaf vanavond een voordacht op een benefiet voor de extreemrechtse nieuwssite ‘Doorbraak’. Hij verkondigde tijdens zijn speech: “We hébben die begrotingstabellen. Ze liggen op een map in mijn bureau. Maar als de oppositie ze vraagt neig ik ze niet te geven.”

Mevr. Liesbeth Homans, kan u als kersvers parlementsvoorzitter graag de kersverse minister-president Jan Jambon tot de orde roepen en vragen om zijn flagrante minachting voor het Vlaams Parlement (inclusief de parlementsleden van de eigen coalitie) in te tomen? Als hij de begroting op zijn bureau heeft liggen is het kinderachtig en ondemocratisch om die niet te delen met het parlement.

Jambon verwart de job van minister-president met die van een dictator van een bananenrepubliek. De regering Jambon mist haar start volledig en blundert op grandioze wijze.

1 oktober 2019 ·

Bart De Wever: “Vanaf dat deze regering morgen van start gaat, noemt Vlaanderen zichzelf een natie.”

Ik gun eenieder zijn eigen waanbeelden, maar morgen is Vlaanderen, net als gisteren en vandaag, gewoon een stukje van België.

BDW is jaloers op zijn goede havenvriend Fernand Huts.
Die heeft een Katoen Natie.
Natienijd is een vies beestje.

De natie Vlaanderen is een halluci-natie.
We krijgen wellicht wel een stag-natie.
En van de minderbedeelden verwacht men een do-natie.
Voor België plannen die kapoentjes een deto-natie.
Die Vlaamse canon is pure indoctri-natie.
Het middenveld wacht alië-natie.
Voor de anderen hebben we enkel discrimi-natie.
En in oktober en november worden we geheid een griepvacci-natie!

30 september 2019 ·

Vlaanderen stapt uit het gelijkekansencentrum Unia. N-VA en VB krijgen hun zin. UNIA was wat te onafhankelijk en te kritisch over racisme en xenofobie naar hun goesting. Dit is een stap in de verkeerde richting. Beste CD&V en Open Vld, jullie zijn medeplichtig aan deze beslissing: Wouter Beke en Gwendolyn Rutten, hoe leggen jullie dit aan jullie achterban uit?

 ***

PS. Marc Van Ranst blokkeerde het Twitter-account van ‘tScheldt na 1 kritische opmerking.

***

Uit dit artikel blijkt dat er een ‘ideologische’ strijd aan de gang is die op het scherp van de snee  wordt uitgevochten. Steun ‘tScheldt zodat we als UN Blauwhelmen kunnen rapporteren over wat er zich op het Vlaamse strijdtoneel afspeelt. Kies een abonnement:

16 reacties op “Marc Van Ranst, Viroloog en Vlamingenhater

 1. Wij zijn Belgen!!!
  En in deze triestige tijd hebben geen tijd voor deze oerdomme politiek!!
  Heb een hekel aan Vlaamsgezinden…denk dan teveel aan WOII

  1. Dus Vlaamsgezinden zomaar linken aan WOII is in deze tijd geen vorm van ‘oerdomme politiek’? Wat is dat toch met mensen zoals U om het woord ‘Vlaams’ steevast te willen verbinden met een oorlog van 75 jaar geleden. Is dat een obsessie of zo? (‘tScheldt)

   1. Ik heb uw mening niet gevraagd. Wie is Ben trouwens?????
    Mijn familie was het slachtoffer van flaminganten in WOII. Ik blijf bij mijn mening!!!!
    Uw politiek is ongepast in deze “coronatijden”.

    1. U heeft Uw mening onder een artikel geplaatst. Dan moet U er tegen kunnen dat er gereageerd wordt. Dat Uw familie iets ergs is overkomen in de oorlog is zeer spijtig en duidelijk nog steeds traumatiserend, maar om de schuld nu te leggen bij ‘de Vlamingen’ is een beetje vergaand, zelfs een beetje ziek. Dan zou er nu geen enkele Belg naar Duitsland mogen reizen om een schnitzel te eten omdat de ‘Duitsers’ fout waren in de oorlog… Trouwens elke ‘Vlaming’ zal in zijn stamboom wel ergens ‘slachtoffers’ kennen van een regime, al waren het onze goede trouwe Noorderburen de Hollanders of onze vrienden de Spanjaarden… (tScheldt)

  2. oerdomme politiek is wat van ranst ook doet , verzwijgen dat mondmaskers nuttig kunnen zijn !
   als je zo graag de WO II erbij neemt de duisters zeiden ook dat de joden hun gingen douchen en verzwegen
   dat het in gas was. de mensen willen de waarheid horen en niet dom gehouden worden .dat leeft in de straat.

  3. Ieder zijn mening, maar de uwe is triestig.
   Weer eens de domme vergelijking met WOII.
   Ik heb een hekel aan belgische nationalisten.

 2. Wat een achterlijk artikel is dit nu weer? Van Ranst deelt genoeg alle info via de media hoor. En hij mag toch ook zijn politieke mening verkondigen, en terecht al die extreem rechtse kwallen aanklagen.

  1. U heeft een bijzonder gevoel voor humor. We wisten niet dat OpenVld en CD&V rechtse kwallen waren, toch ook de partijen waarop Marc Van Ranst in zijn geheime Twitter-wereldje graag schiet. (tScheldt)

   1. En u bent gewoon een haatzaaier die de ene leugen na de andere verkondigd, ik hoop dat jullie zogezegd satire sitetje snel opgedoekt wordt, want er is niks grappig aan jullie site. Ook zou het goed zijn moesten jullie openlijk zeggen dat deze site satire is, en dus allemaal fake nieuws is, maar dat zullen jullie nooit doen, want het enige waarop jullie uit zijn is haat verkondigen. Zeer triestig!

    1. Maar beste vriend toch, met het verkeerde been uit bed gestapt? (dat linkse waarvan de grote teen rechts staat). Het zou U sieren Uw defenities even bij te werken vooraleer al gorgelend op het internet domme dingen te posten. Satire is niet gelijk aan fake news, integendeel. Zoek dat even uit en kom dan terug als een grote jongen. (‘tScheldt)

 3. Laag beste Marc, heel laag. Momenteel volgens de peilingen zijn meer dan de helft van de Vlamingen racisten, mensen die het land willen opblazen collaborateurs en ga zo maar door. Wie zaait hier nu verdeeldheid, wie verkondigt er fake news? Wie moedigt een veto tegen rechts aan zodat regeringvorming bemoeilijkt wordt. Wie zaait er angst en paniek? Echt zielig en ongepast voor een man met uw status.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *