Machtsovername in Brussel – 't Scheldt

Machtsovername in Brussel

In Brussel hebben Frans Timmermans, Didier Reynders en Valdis Dombrovskis met ondersteuning van Belgische en Nederlandse militairen de Europese Commissie ontbonden en de wetgevende macht op zich genomen…

Europese Commissie en Parlement afgezet

In Brussel hebben Frans Timmermans, Didier Reynders en Valdis Dombrovskis met ondersteuning van Belgische en Nederlandse militairen de Europese Commissie ontbonden en de wetgevende macht op zich genomen. “De uittredende Commissie en het Parlement zijn ontbonden. Elke wet die goedkeuring vergt van het parlement of de commissie zal die nu krijgen van de leiders van de junta”, aldus een communiqué dat op tv voorgelezen werd.

Tweet

De stoppen sloegen door na een tweet van Von der Leyen van 13 mei 2020. Hierin schrijft de inmiddels afgezette Voorzitster: “Vroeg of laat zullen we een vaccin tegen het coronavirus vinden. Een vaccin tegen klimaatverandering bestaat niet. Daarom heeft Europa nu een herstelplan voor de toekomst nodig.”

“Deze tweet strooit zout in de wonden en laat precies zien waar von der Leyen voor staat. Nadat ze gedurende de coronacrisis compleet aan de zijlijn bleef en de lidstaten alles zelf liet bepalen, wil ze nu weer terug naar de hype rond het klimaat… Dat was te veel voor ons. Europa heeft weer een sterke man nodig. Een echte leider. Omdat van ons drieën niemand een echte leider is, hebben we besloten onze krachten te bundelen”, aldus Dombrovskis.

Militaire ondersteuning

Frans Timmermans die zijn dienstplicht als krijgsgevangenenondervrager vervulde en nog altijd op ruime steun uit militaire kring kan rekenen, formuleert het nog stelliger: “Ursula is moeder van zeven kinderen. Ze had eenvoudigweg niet de hersenen voor het voorzitterschap. Eerst dat rare conflict met Merkel om zich opnieuw te profileren, toen die tweet en daarna de protesten tegen de coronamaatregelen in Duitsland… Kijk, een keer houdt het dus echt op!”
De militairen hebben ervoor gezorgd dat zij een stevige greep houden op de Europese Commissie. Zij hebben de grondwet herschreven om het democratische systeem naar hun hand te zetten. De lidstaten moeten gehoorzamen aan een ‘raamwerk’ van regels, liet juntaleider Frans Timmermans weten. Regels zijn nodig ‘om Europa vreedzaam te houden, want anders breekt de chaos uit voordat we een sterke democratie hebben bereikt.’

Open grenzen

Een regel die bovenaan de agenda van de nieuwe Europese machthebbers stond, was het heropenen van de grenzen. De omzetting daarvan verliep zonder slag of stoot, afgezien van een kleine schermutseling met twee douaniers bij de grensovergang Mützenich tussen Duitsland en België. Didier Reynders: “Onze speciale eenheden waren goed voorbereid. Bovendien hebben wij als driemanschap nauwelijks problemen wat de uitvoering betreft, ik doe België en Luxemburg, Valdis is verantwoordelijk voor Oost-Europa en Frans doet de rest.”
Dat de ambitieuze Timmermans zelf Voorzitter wil worden is een publiek geheim. De kans dat hem dat lukt is, dankzij de zelfgeschreven Grondwet, vrij groot. De nieuwe wet zegt dat de Voorzitter wordt aangewezen door het parlement en de Commissie. Het parlement is ontbonden en de Commissie bestaat enkel uit drie personen. De kansen van Frans Timmermans worden door een recent onderzoek van McKinsey op iets meer dan 30% ingeschat.

Turkije en asielbeleid

Timmermans fungeert vanwege zijn buitengewone talenkennis tevens als Pr-man van de nieuwe Europese Commissie. Zo reisde hij gisteren naar Ankara voor een nieuwe deal met de Turkse regering over de asielproblematiek. Hierbij werd vastgelegd dat alle vluchtelingen die Turkije binnenkomen in leegstaande hotels aan de Turkse Riviera worden ondergebracht. Na een versnelde asielprocedure van 18 maanden, zullen de vluchtelingen die worden toegelaten met dienstauto’s van voormalige Commissie- en parlementsleden verder worden vervoerd. Bij aankomst in Europa zijn de vluchtelingen verplicht zich minimaal twee jaar in de tuin- en landbouwsector te bewijzen, alvorens een baan als ITC-specialist aan te mogen nemen.
Deze voortvarende afspraak kreeg vandaag veel kritiek, aangezien het volgens internationale mensenrechtenorganisaties strijdig zou zijn met het vluchtelingenverdrag van Genève. Didier Reynders sprak in dit verband van “criminele insinuaties, zonder bewijzen”.

Europese pioniers

Reynders geboren in Luik als jongste van drie kinderen vervolgt: “Ik zie een duidelijk verband tussen de coronacrisis, het vluchtelingenprobleem en het gezeur over klimaatverandering. Ten tijde van de Grote Volksverhuizing lieten de rondtrekkende stammen hun oude mensen achter indien ze te zwak waren om verder te reizen. Wij willen bouwen op die mentaliteit. De Germanen en Kelten uit die tijd waren de eerste echte Europese pioniers. Mannen van staal. Ik denk niet dat zij mondkapjes droegen of 2 meter afstand van elkaar hielden.” [lacht]
Timmermans valt hem bij: ”Alle coronamaatregelen zijn per direct afgeschaft. Om de reeds ontstane schade enigszins in te dammen, hebben we beslag laten leggen op de privérekeningen van Ursula von der Leyen en een reeks nationale regeringsleiders.”

Von der Leyen die zich op haar landgoed bij Hannover in huisarrest bevindt, liet desgevraagd weten ‘veel spijt te hebben en ter beschikking te staan voor een nieuwe uitdaging’.

***

Opnieuw een scoop voor ‘tScheldt. Steun ‘tSchedlt. Kies een abonnement:

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *