ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Indianenverhaal van de dag: journalist van Apache werd niet geschaduwd – 't Scheldt

Indianenverhaal van de dag: journalist van Apache werd niet geschaduwd

Werkelijk. Gaat Vlaanderen nu ‘tScheldt nodig hebben om klaarheid te scheppen in het verhaal dat Apache deze week publiceerde over de zogenaamde detective die een Antwerps immobilier zou hebben ingezet tegen een journalist van Apache op 12 oktober 2016?

Werkelijk. Gaat Vlaanderen nu ‘tScheldt nodig hebben om klaarheid te scheppen in het verhaal dat Apache deze week publiceerde over de zogenaamde detective die een Antwerps immobilier zou hebben ingezet tegen een journalist van Apache op 12 oktober 2016? ‘tScheldt, het enige niet gesubsidieerde medium in Vlaanderen? Versus Apache, een door de overheid zwaar gesubsidieerd medium dat met alle subsidies die het krijgt niet in staat blijkt om klaar te zien in het web van derderangs-informanten die bij hen op de stoep bivakeren?

*

De journalist en de detective

Apache publiceerde deze week een sappig verhaal getiteld: “Land Invest Group liet journalisten schaduwen door privé-detectives”. Uit het relaas moet blijken dat een journalist van Apache, Tom Cochez, op 12 oktober 2016 door een privé-detective van Land Invest zou zijn geschaduwd.

Uit het artikel blijkt ook dat Apache in al haar boosheid de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) contacteerde, want zo schrijft Apache: “De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) reageert ontzet op de feiten. “Dit is hallucinant”, zegt nationaal secretaris Pol Deltour. “Het gaat om een fundamentele inbreuk op het bronnengeheim. Het raakt de kern van journalistiek.” De VVJ overweegt om juridische stappen te ondernemen.”

Omdat ‘tScheldt een warm hart wordt toegedragen door tientallen sympathisanten uit diverse geledingen van de samenleving kostte het ‘tScheldt exact 24 uren de tijd om de ware toedracht over dit indianenverhaal te achterhalen.

De simpele waarheid: Op 12 oktober 2016 werd de Apache journalist uit het artikel NIET geschaduwd.

Vraag: Had Land Invest überhaupt privé-detectives ingeschakeld die dag?
Antwoord: Ja

Vraag: Is privé-detectives inschakelen verboden?
Antwoord: Nee, tel maar uit de gescheiden koppels waar een privé-detective aan de basis lag van de scheiding.

Vraag: Weten we dan wie Land Invest wel liet ‘schaduwen’ op 12 oktober 2016?
Antwoord: Ja, dat weten we.

Vraag: Wat is er hier eigenlijk allemaal echt gebeurd?
Antwoord: Het artikel van Apache kadert vooreerst in een lang aanslepende vete tussen Apache en enkele Antwerpse immobiliers. In een niet aflatende en vaak ongelijke strijd brengt Apache nu al enkele jaren zogenaamde ‘breaking news’ artikelen over het bedrijf Land Invest en één van haar voormalige bestuurders Erik Van der Paal. We weten uit goede bron dat Apache Land Invest en Van der Paal beschouwt als stapstenen naar Bart De Wever, de man of de functie die ze uiteindelijk willen treffen.

Met ‘ongelijke strijd’ bedoelen we dat Apache zich kan verschuilen achter ‘persvrijheid’ en ‘bronnengeheim’, terwijl een bedrijf als Land Invest dat niet kan. Onder die beschermende paraplu maakte Apache in 2017 geheime filmopnames van de verjaardag van Erik Van der Paal en de gasten die hij uitnodigde op zijn feestje in het ondertussen daardoor berucht geworden restaurant ‘‘t Fornuis‘.

Apache plaatst zich door deze praktijken naast een ander illuster magazine met een even dubieuze modus operandus zijnde P-Magazine. Beide media dienen niet als doel te informeren of te entertainen, maar worden gebruikt als afrekeningsinstrument. De link tussen Apache en P-Magazine wordt in wat hierna volgt pijnlijk duidelijk. Het artikel van Apache dat hun journalist zou geschaduwd geweest zijn op 12 oktober 2016 door een privé-detective past in dit kader.

Wat is de werkelijke toedracht van de feiten?

Land Invest heeft technisch gezien niemand laten ‘schaduwen’ op 12 oktober 2016. Land Invest heeft in 2016 informatie opgevraagd over een lobbyist uit het Antwerpse die zich aanbood om bij Land Invest te komen werken. Deze lobbyist, Vincent V.A., was op het moment van de feiten 63 jaar oud. Vincent V.A. is een Antwerpenaar met een grote mond en met een niet altijd rooskleurig track-record, waarover later meer. De lobbyist had zich aangeboden bij Land Invest omdat hij zich sterk maakte dat hij 3 eigenaars met hun respectieve bedrijven op de Slachthuissite nabij het Sportpaleis in Antwerpen ‘in portefeuille’ had. De Slachthuissite was voor Land Invest een zeer gekend en gegeerd terrein want Land Invest wilde op die plek 2500 woningen creëren, een investering van om en bij het half miljard euro. Om het project te realiseren moest Land Invest eerst deze 3 bedrijven en hun gronden zien te verwerven. Als dan plots een lobbyist naar voor treedt die beweert de 3 eigendommen tegelijk te kunnen verkopen, dan is het normaal dat Land Invest op zijn minst eens luistert naar deze persoon.

Vincent V.A. (VVA) leek te weten waarover hij sprak als het aankwam op de drie gronden, maar hij bleek helemaal niet zo duidelijk over zijn verleden, en nog minder over de buitenlandse bedrijfjes die hij claimde te bezitten in Engeland van waaruit hij wilde facturen naar Land Invest indien zij door zijn interventie de 3 bedrijven zouden kopen. Tijdens de initiële gesprekken dook nog een probleem op, lobbyist VVA, bleek naar Land Invest te zijn gekomen als ‘tweede keus’. Vincent V.A. had namelijk voor de drie gronden al samengewerkt met de illustere Maurice De Velder, de eigenaar van P-Magazine. Maurice De Velder zat reeds 9 maanden in de gevangenis voor oplichting en witwassen. Maurice De Velder heeft ook reeds meer dan 20 faillissementen op zijn naam staan. Uiteraard ging er bij de mensen van Land Invest een alarmlampje branden…. een lobbyist die uit de stal kwam van Maurice De Velder? Dat was oppassen geblazen. De lobbyist legde uit dat hij was opgelicht door Maurice De Velder. En dat hij vervolgens op zoek was gegaan naar een ernstige betrouwbare partner, in dit geval dus Land Invest.

Om haar belangen te verdedigen vroeg Land Invest aan een erkend detectivebureau om deze wat vreemde lobbyist te checken, zeker gezien zijn wazige verleden met een crimineel als Maurice De Velder.

The Old Birdy

Op 12 oktober 2016 had lobbyist Vincent V.A. een meeting in The Old Birdy. Deze tent ligt niet zoals Apache schrijft in Schoten, maar wel in Schilde. Op die dag wilde deze lobbyist zijn boekje opendoen over zijn vroegere baas Maurice De Velder aan een journalist van Apache. De lobbyist werd daar inderdaad gefotografeerd. De foto belandde in het dossier van de lobbyist bij het detectivebureau. Het resultaat van het volledige onderzoek door het detectivebureau naar de lobbyist was niet rooskleurig. De lobbyist bleek een hele reeks schulden achter zich aan te slepen uit het verleden en bleek daarbovenop een drankprobleem te hebben dat zich dagelijks begon te manifesteren rond 4 uur in de namiddag. Bovendien bleek de lobbyist te pas en te onpas contact te willen zoeken met politici uit het Antwerpse. Maar het was vooral de dubieuze bedrijvenconstructie in Engeland van waaruit de lobbyist wilde factureren die Land Invest ervan weerhield om met de lobbyist in zee te gaan. Uit het onderzoek bleek ook dat de lobbyist niet altijd lobbyist was geweest, maar in zijn jongere jaren lang in de horeca had gewerkt als kok op cruiseschepen.

The Old Birdy in Schilde waar zogezegd een journalist van Apache werd geschaduwd.

Ondanks de problemen die de lobbyist met zich meesleepte, raakte de lobbyist het hart van een van de aandeelhouders van Land Invest. De lobbyist werd in een evaluatiegesprek open en eerlijk meegedeeld dat een detectivebureau was ingeschakeld geweest om zijn antecedenten te onderzoeken. De lobbyist mocht de foto’s en de verslagen zien. Er werd de lobbyist ook meegedeeld dat op basis van het onderzoek Land Invest hem niet kon of wilde in dienst nemen gezien de warrige buitenlandse bedrijvenconstructie die hij meetorste. Tegelijk gaf Land Invest het adres door van een bevriend bedrijf waar men op dat moment een kok zocht voor foto- en video-opnames in de voedingsindustrie.

Omdat de lobbyist eigenlijk op zwart zaad zat nam de lobbyist de suggestie van Land Invest ter harte en solliciteerde hij voor de baan van foto-kok bij het bevriende bedrijf van Land Invest. Op voorspraak van Land Invest werd de lobbyist aangenomen om mee te werken in de voedingsfotografie.

De wacko bron van Apache

Dat heeft het bevriende bedrijf geweten. De lobbyist ontpopte zich al snel tot een betweterige kok met een hele grote mond die op alles en iedereen commentaar had. Zijn verhalen en gebaren werden met de dag groter. De inname van alcohol ook. De lobbyist-kok bleek ook een gat in de hand te hebben waardoor hij elke maand bij zijn werkgever kleine geldbedragen moest komen lenen. De frustratie rond de flamboyante kok-lobbyist groeide en groeide tot er overal rode knipperlichten begonnen af te gaan. Het bedrijf werd aangezocht door deurwaarders die op zoek waren naar de lobbyist omdat ze loonsbeslag wensten te leggen. De verkeersboetes veroorzaakt door de lobbyist werden niet betaald. De lobbyist begon tot ieders verbazing en wanhoop tegen klanten en leveranciers, vooral na 4 uur, te vertellen dat hij eigenlijk een betaalde informant was van de gerechtelijke politie. Alsof dat niet erg genoeg was kwam de lobbyist plots met het verhaal dat hij ook voor Interpol had gewerkt, reden waarom de Belgische Staat zijn pensioen zogezegd niet in orde kreeg. En tenslotte, begon Vincent V.A. ook rond te vertellen dat hij bijkluste als informant bij de….Staatsveiligheid. Een mens zou denken dat een medewerker van Interpol, de Staatsveiligheid én de Gerechtelijke Politie een uitmuntend waarden -en normenpatroon met zich meedraagt, niet zo bij Vincent V.A. Toen bovenop dit alles bleek dat hij meer dan 10.000 euro had gestolen van zijn werkgever werd de lobbyist-kok per onmiddellijk ontslagen.

Tot zover het onfrisse verhaal achter de lobbyist die de oorzaak is van het artikel over Land Invest in Apache deze week.

Apache en P-Magazine verenigd

De lobbyist, die op staande voet werd ontslagen einde augustus 2019, is nu namelijk bezig met het nemen van wraak. Hij gelooft echt dat hij een ‘informant‘ is. Zo bezoekt de lobbyist momenteel al zijn oude vijanden om informatie te lekken over zijn nieuwe vijanden. Zo werd de lobbyist gesignaleerd bij P-Magazine én Apache. Hij bezorgt de redacties zogenaamd vertrouwelijke informatie die moeten leiden tot beschadiging van Land Invest en zijn laatste werkgever, want deze hebben hem tenslotte op staande voet ontslagen.

Het verhaal alsof Land Invest een prive-detective heeft ingeschakeld op 12 oktober 2016 om een journalist van Apache te volgen is dus gewoon groteske onzin. In het op wraak beluste en door alcohol aangetaste brein van deze lobbyist-kok werd wat hemzelf overkwam een verhaal dat hij bij Apache is gaan lekken alsof het om de journalist aan tafel ging, terwijl hij het zelf was die voorwerp uitmaakte van een informatie-opdracht. Mocht Land Invest niet de eerlijkheid gehad hebben om alle kaarten op tafel te leggen tijdens de sollicitatie van de lobbyist, dan had de lobbyist nooit kunnen misbruik maken van deze informatie. Het is door deze morbide maar eigenlijk kinderdachtige wraakspelletjes te spelen dat de lobbyist bij bepaalde partijen nog een luisterend oor krijgt. Apache, verblind door haar queeste om Land Invest te treffen, is zo’n luisterend oor.

Wie verraadt hier nu eigenlijk een bron? Apache of Land Invest?

Apache was zeer snel om haar indianenverhaal kenbaar te maken aan de beroepsorganisatie van de journalisten. Deze Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) zat onmiddellijk op haar paard en beschuldigde Land Invest van een fundamentele inbreuk op het bronnengeheim.

Elke onderzoeksjournalist die het artikel van Apache leest krijgt echter een ongemakkelijk gevoel, niet om wat Land Invest deed, maar om wat Apache in het artikel prijs geeft. Apache openbaart in haar artikel elementen die een medium nooit mag prijsgeven om haar bronnen te beschermen. Apache onthult met name de dag én het uur waarop twee bronnen bij hen aan tafel zaten. Apache onthult ook de exacte plaats van het gesprek. En het ergste van al, Apache onthult het onderwerp van het geheime gesprek! In dit geval was het onderwerp een maffieuze crimineel, met name Maurice De Velder, die ervoor gekend staat zijn bladen te gebruiken om af te rekenen met mensen. Door al deze elementen prijs te geven, geeft Apache haar bronnen bijna helemaal bloot. Het grote publiek zal er haar slaap niet voor laten. Maar een crimineel als Maurice De Velder heeft aan deze nauwkeurige gegevens genoeg om te achterhalen wie de bronnen waren die aan tafel zaten met Apache. Als de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) iemand in dit verhaal op de vingers moet tikken, dan is het Apache.

Conclusie

Apache maakt hier van een niet bestaande mug een zware olifant. Apache is gewoon betrokken partij in een ‘afrekening’ van een misnoegde werknemer die zijn contacten als verguisde lobbyist aanspreekt om genoegdoening te krijgen voor zijn ontslag. Apache kent de belabberde reputatie van deze fantast maar al te goed. De ontslagen lobbyist is ondertussen persona non grata in het Antwerpse politieke- en bedrijfsleven. Alleen mensen die beschikken over een te gewillig oor en een goed gevulde drankkast zijn nog gesprekspartner van Vincent V.A. Het siert Apache alvast niet dat ze een gefantaseerd verhaal zonder enig onderzoek zomaar als representatieve journalistiek publiceren op hun website. Eigenlijk is het zelfs geen indianenverhaal, maar is het gewoon gesubsidieerd fake news.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *