In het Nieuwe Vlaanderen is verkrachting eigenlijk niet zo erg. ‘tScheldt sprak de rechter die Michel Lelièvre vrijliet. – 't Scheldt

In het Nieuwe Vlaanderen is verkrachting eigenlijk niet zo erg. ‘tScheldt sprak de rechter die Michel Lelièvre vrijliet.

Enigszins verbaasd stelde de ‘tScheldt redactie vast dat de vrijlating van Michel Lelièvre geen hoofdpunt was in de verschillende nieuwsuitzendingen op maandag 30 september 2019. Het faillissement van een reisbureau, een groot reisbureau weliswaar, was belangrijker…

Enigszins verbaasd stelde de ‘tScheldt redactie vast dat de vrijlating van Michel Lelièvre geen hoofdpunt was in de verschillende nieuwsuitzendingen op maandag 30 september 2019. Het faillissement van een reisbureau, een groot reisbureau weliswaar, was belangrijker.

Het is me toch wat met dat Nieuwe Vlaanderen…enkele maanden geleden bleek dat er een verkrachter vrij mocht rondlopen van een rechter. Deze verkrachter zou dan op 4 mei 2019 Julie Van Espen vermoorden en in het Albertkanaal dumpen. Als was het een bizarre speling van het lot, maar enkele maanden nadat Julie geboren werd in het jaar 1996 ontrolde zich voor de ogen van verbijsterd Vlaanderen de grootste kinderontvoerings-en verkrachtingszaak uit de Belgische geschiedenis, de zaak Dutroux.

Op maandag 30 september 2019 verklaarde een andere rechter dat het heel erg tijd en heel erg OK was om ontvoerder, folteraar en moordenaar Michel Lelièvre, de handlanger van Dutroux, voortijdig vrij te laten.

Michel Lelièvre (11 mei 1971) was niet zomaar een aan drugs verslaafde zonderling. Samen met Dutroux ontvoerdde hij in augustus 1995 An Marchal (17) en Eefje Lambrecks (19). Zij vonden daaropvolgend de gruweldood in een huis van Marc Dutroux. Lelièvre ontvoerdde daarnaast ook Sabine Dardenne (12) en Laetitia Delhez (14). Zij werden verkracht en gebruikt als seksslaven. Op 15 augustus 1996 werden beide meisjes door de politie bevrijd uit een ondergrondse kelder.

Niet alleen was de vrijlating van Michel Lelièvre geen hoofdpunt in het nieuws, er was op Twitter, het intellektueel platform waar de Vlaamse intelligentsia elkaar elke dag ontmoet, ook weinig protest tegen deze vrijlating.

Welke misdaad is erger dan deze waar Michel Lelièvre bij betrokken was vragen wij ons dan af bij ‘tScheldt… Jonge meisjes ontvoeren, verkrachten, folteren en vermoorden…nogmaals…welke misdaad is erger? Is dat niet het ultieme gruwelscenario voor ouders? Eerst je kind weten te verdwijnen om dan in een akelige afwikkeling van mensonterende gebeurtenissen stap voor stap te vernemen dat je kind werd ontvoerd, verkracht, gefolterd en door uithongering om het leven werd gebracht…. zeg het ons…wat is erger?

Lelièvre werd in 2004 door een volksjury tot 25 jaar cel veroordeeld. Omdat hij al van in 1996 in voorarrest vast zat heeft hij vandaag 23 jaar vast gezeten. Vandaag mag hij dus vervroegd de cel verlaten. (Tussen haakjes, en dit is niet om te lachen…Michel Lelièvre (die dus kinderen in een kelder opsloot en hen heeft laten verhongeren tot de dood, we herhalen het hier gewoon even) kreeg in 2007 een schadevergoeding toegewezen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 6.000 euro omdat hij …we kid you not…te lang in voorarrest had gezeten tot aan zijn proces.)(nvdr…dit is geen joke, geen satire…dit is echt gebeurd)

Kijk, het moet zijn dat wij bij ‘tScheldt de laatste tijd iets missen, maar wij vinden NIET dat deze man als een vrij man mag terugkeren in de maatschappij. Er is voor de misdaden die hij beging, wat ons betreft, GEEN ENKEL excuus.

Maar blijkbaar zijn wij daarin fout, want een rechter van de strafuitvoeringsrechtbank in Brussel vond dat er juist zeer veel excuses waren om deze man terug vrij te laten.

Wij gingen op bezoek bij deze rechter om te vragen wat hij bezielde om deze moordenaar vrij te laten.

***

‘tScheldt: Weledele mijnheer de rechter, wij staan perpleks, U heeft net één van de grootste misdadigers van de laatste 50 jaar in België vrijgelaten. Waarom?

De rechter (geagiteerd): Waarom? Waar haalt U het lef vandaan om mij deze vraag te stellen? Ik beslis autonoom en onpartijdig over het lot van mensen.

‘tScheldt: Weledele, vindt U dan dat Michel Lelièvre nog een mens is onder de mensen? Hij ontvoerdde 4 jonge meisjes, stak ze in een kelder, liet ze verkrachten, verhongeren en sterven. Komt dit ‘menswaardig’ over bij U?

De rechter: Uw vraagstelling is bijzonder tendentieus. Daar houd ik niet van. Uiteraard is Michel Lelièvre een mens. Hij verdient net zoals U een tweede kans nadat hij iets mispeuterde.

‘tScheldt: Werkelijk Weledelgestrenge? Jonge meisjes ontvoeren en folteren tot de dood… valt dat nog nog onder de noemer ‘iets mispeuteren’?

De rechter: Onderzoek heeft uitgewezen dat het geen zin heeft om mensen langer dan 15 jaar op te sluiten. Lelièvre zat al 23 jaar vast. Hoog tijd om hem de kans te geven zich te rehabiliteren.

‘tScheldt: Weledelgeachte, hij werd veroordeeld tot 25 jaar. Waarom mag hij dan na 23 jaar al terug de straat op?

De rechter: Ach, 23 of 25 jaar, dat is allemaal hetzelfde. Nu kunnen we hem nog opvolgen en weten we wat hij uitsteekt. Maar geloof me, deze man is veranderd. Hij is 48 nu. Hij mocht al 53 keer de gevangenis verlaten (nvdr: geen joke, geen satire, gewoon de harde feiten). En dat was allemaal probleemloos.

tScheldt: Maar deze man heeft zich nog nooit verontschuldigd bij de ouders wiens kinderen hij ontvoerde??

De rechter: Kijk mijnheer van ‘tScheldt. Ik zal U eens iets zeggen…verontschuldigingen, dat zijn gewoon overroepen handelingen. Je kan van een moordenaar niet verlangen dat hij zich verontschuldigt want dat zou juist de ontkenning zijn van zijn ware ik. Een authentieke moordenaar verontschuldigt zich niet, daar maak je een deal mee. De deal, die Lelièvre ten andere schriftelijk ondertekende, is dat hij in het vervolg geen meisjes meer zal ontvoeren, folteren, verkrachten en vermoorden. Wij hebben dus een contract met hem! Maak U geen zorgen. Alles is in orde.

‘tScheldt: Weledelgezalfde, hoe fijn te horen dat U een contract sloot met deze moordenaar, waarin dus staat dat hij niemand meer mag vermoorden. Zal hij zich daar ook aan houden?

De rechter: U houdt ons voor dommeriken. We hebben na het sluiten van dit contract alle meisjes in België geteld. We weten dus exact hoeveel meisjes er zijn op het moment dat hij de gevangenis verlaat. Als er dan achteraf meisjes verdwijnen dan weten we dat onze vriend terug is hervallen en kunnen we zijn kelder gaan controleren.

‘tScheldt: Weledelomfloerste, meent U dat nu? Eigenlijk mag zo’n moordenaar toch NOOIT of te nimmer nog vrijkomen?

De rechter: Dat vindt U! Maar U heeft dan ook niet gestudeerd voor rechter. U kan dus niet begrijpen waarom wij bepaalde beslissingen nemen. Dat gaat Uw petje te boven. U heeft ook geen kennis van de ongelukkige jeugd van mijnheer Lelièvre, U heeft geen weet van zijn toewijding in het bloemschikken, een kunst die hij leerde in de gevangenis. Mijnheer Lelièvre maakt ook excellente flightcases in het atelier van de gevangenis*. De fligthcases van zijn hand zijn wonderen der ambacht. Mijnheer Lelièvre heeft tenslotte ook God gevonden in de gevangenis. Hij is een gelovig man met een sterke tenorstem in het gevangenis-gospelkoor. Zo’n man hoort thuis in de maatschappij en niet in de gevangenis. Dat moet ik U toch niet vertellen.

‘tScheldt: Weledelonbewaakte, ….deze man ontvoerde 4 jonge meisjes, stak ze in een kelder, liet ze verkrachten, folterde hen….tot de dood….

De rechter: Ja kijk, daar begint U weer…

 

Ben De Zwijger

***

* nvdr: vroeger moesten gevangenen boeken binden, maar sinds de ontlezing van de maatschappij maken gevangenen nu ‘flightcases’ voor in de evenementenindustrie

***

Steun de enige stem in de Vlaamse media die zich lastig maakt dat er onder moordenaars en verkrachters wel heel veel eieren worden gelegd. Steun ‘tScheldt! Klik hier!

1 reactie op “In het Nieuwe Vlaanderen is verkrachting eigenlijk niet zo erg. ‘tScheldt sprak de rechter die Michel Lelièvre vrijliet.

  1. Rechter wordt je niet met studeren , in de academische -ons kent ons -wereld bekom je die status door lid te zijn van liefst ,links -liberale sektes zoals de Loges , de friemassons in de volksmond ,of door de nodige hoeveelheid zilverlingen te beschalmen aan de juiste ontvangers.Menig van deze omhooggevallen sujetten geilen op hun macht -al dan niet in SM kelders -waarmee ze het plebs onder de knoet kunnen houden en die andere machtsfanaten de gangsters tot vriend maken .De doctrine van verdeel en heers is nauw verweven tussen gerecht en linkse politieke dogmatici .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *