ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Het ‘onderzoek’ van De Morgen naar Frank Vandenbroucke dat er eigenlijk geen is – 't Scheldt

Het ‘onderzoek’ van De Morgen naar Frank Vandenbroucke dat er eigenlijk geen is

De Morgen beweert een groot onderzoek naar Frank Vandenbroucke te hebben gedaan. Lise M van ‘tScheldt snijdt met haar scherpe pen als een mes door het boterige ‘onderzoek’.

Afgelopen weekend schetsten journalisten Roel Wauters en Cathy Galle een portret van Frank Vandenbroucke in De Morgen. Ze sluiten hun artikel trots af met de melding dat ze meer dan 20 betrokkenen geïnterviewd hebben. Ze lijken dus een breed beeld van de minister te schetsen, maar dat doen ze, spijtig genoeg, niet.

De focus van het artikel ligt op zijn ministerschap op Sociale Zaken van 1999 tot 2004. Ongetwijfeld zijn corebusiness. Maar het feit dat hij de andere helft van zijn carrière Vlaams minister van Onderwijs was in de regering van 2004 tot 2009 is slechts één zin waard. Eén! Citaat: “Op instigatie van Di Rupo haalde Stevaert hem weg van het federale niveau om hem in de Vlaamse regering te parkeren.”

Als je zoekt op het woord “onderwijs” in het artikel, dan schiet de zoekmachine meteen naar het afsluitende kader met het curriculum van Fvdb. Je moet het als journalisten maar kunnen om het belangrijkste departement van de Vlaamse regering te herleiden tot één zinnetje.

De vraag die zich stelt, is natuurlijk: is dit toeval? Ik ga die vraag niet beantwoorden. Ik zal wel een aanvullend onderzoek doen voor onze twee journalisten. De lezer kan dan zelf een oordeel vellen.

Het begint heel eenvoudig: Frank Vandenbroucke werd minister van Onderwijs in 2004. Een departement dat niét zijn corebusinnes was, maar dat is natuurlijk niet noodzakelijk een probleem. En uiteindelijk heeft hij heel wat stenen in het onderwijswater verlegd. Daar is geen discussie over. Zijn opvolger Pascal Smet zou van 2009 tot 2014 het beleid van Fvdb verder zetten. Ik zou nu meer dan 20 leerkrachten kunnen gaan interviewen om te vragen naar het effect van het afschaffen van B-attesten, bemoeilijken van C-attesten en herexamens. Of het verval van kwaliteitseisen van de leerplannen die in die periode werden opgemaakt. Of de impact van het M-decreet (voorstel ingediend onder Smet) enz…

Maar dat ga ik niet doen. We kunnen namelijk naar een effectenstudie kijken. Dat is niet altijd mogelijk, maar hier wél. En die studie heet PISA. Dat is de afkorting van het OESO-onderzoek ‘Programme for International Student Assessment’. Het is een internationaal vergelijkend onderzoek dat cijfers over het onderwijsniveau inschat. Hieronder zie je een evolutie van die cijfers sinds de start van het onderzoek (2003).

Bij deze cijfers moet je eigenlijk geen tekeningetje maken, maar ik heb dat toch gedaan. Ik heb namelijk in het rood aangeduid wanneer Fvdb minister van Onderwijs was. Het is relevant om te kijken naar het decennium na zijn passage op het departement. En dat beeld is dra-ma-tisch. Veel meer moet er niet over gezegd worden. Oordeelt u zelf maar, beste lezer.

Wie een goed geheugen heeft, weet dat N-VA op een bepaald moment het onderwijsdossier gebruikt heeft om het zittende beleid frontaal en succesvol aan te vallen. Heel veel mensen (er zijn namelijk veel leerkrachten en ouders met schoolgaande kinderen) voelden dat de kwaliteit van het onderwijs drastisch aan het dalen was. Dat N-VA er een kwantumsprong mee maakte, lijkt niet relevant voor de journalisten als men de politieke erfenis van Fvdb wil beschrijven. Integendeel.

Frank Vandenbroucke, minister van Onderwijs in de Vlaamse Regering van 2004 tot 2009. Zijn reorganisatie van het onderwijs is de start van een dramatische terugval in de kwaliteit van het onderwijs. Cartoon: Chaotix en Ministerix Caleidoscoop

Ik citeer, na de doorgang van Vandenbroucke in het nieuws het afgelopen weekend, nog één zin uit het artikel:  “Vandenbroucke torst een reputatie mee, en die lijkt hij opnieuw waar te maken.”

Daarbij verwijzen de journalisten naar zijn ondertussen ietwat-sympathieke-professor-betweter-imagootje. Klopt deels, maar ook hier wordt de De Morgen-lezer maar half geïnformeerd. Iedereen die ouder is dan 35 jaar weet dat Vandenbroucke ongewild betrokken werd in de Agusta-affaire. Vandenbroucke is voorzitter van de socialisten als er corruptie-geld opduikt in een SP(.a)-kluis. Zijn paniekerige reactie “verbrand het” heeft een decennium lang voor gegniffel in veel Vlaamse huiskamers gezorgd. Dát was ook zijn reputatie. Dat lijkt misschien niet meer heel relevant, maar na dit weekend twijfel ik daar héél sterk aan, want het lijkt er ondertussen op dat zijn reacties helemaal niet zo rationeel zijn als men ons wil doen geloven. Integendeel. Wie kent de beelden niet van enkele weken geleden van een minister die met tranen in de ogen na een bezoek aan een ziekenhuis beleid ging maken? Dat zal allemaal wel heel doordacht gebeurd zijn…

En als kers op de taart beweert de man dit weekend dat shoppen eigenlijk niet problematisch was. Hij wilde gewoon een “schokeffect”. Het is dus duidelijk dat Vandenbroucke op emoties drijft en drastische beslissingen neemt die niet zomaar op feiten gebaseerd zijn. Maar blijkbaar past dat verhaal  niet in het imago-plaatje dat de journalisten willen schetsen.

Het is binnenkort duidelijk dat Connor Rousseau een fout gemaakt heeft door deze oude emotionele man terug op het schild te hijsen. En veel lezers denken misschien: ‘is dat niet wat kort door de bocht?’. Die wil ik verwijzen naar de oprechte waarschuwing die we in augustus gaven aan Groen, een waarschuwing die helaas even later bewaarheid werd.

Is het toeval dat de twee journalisten de twee bovenstaande zaken vergaten in hun artikel? Zoals gezegd, de ’tScheldt-lezer is geïnformeerd genoeg om daar zelf een mening over te formuleren. Maar feit is: als het bewust was, was het misleiding van de lezer en als het niet bewust was, dan zegt dat veel over het niveau van dit onderzoek en de journalisten.

Om te besluiten wil ik mijn oprechte deelneming aanbieden aan de De Morgen-lezer. Zij geven geld aan die krant in de hoop goed en volledig geïnformeerd te worden. Niet dus. Daarom deze afsluitende vraag aan het departement Financieel Beheer van ’tScheldt: kan een DM-abonnee niet aan verminderd tarief een ’tScheldt-abonnement krijgen? In deze moeilijke en rare tijden moet je wat medelijden hebben, vind ik.

Bron: PISA resultaten

***

Schenk geluk aan zij die het nodig hebben. Schenk een portie Zwarte Satire aan vrienden en vriendinnen. Ze zullen je dankbaar zijn. Neem een abonnement op ‘tScheldt en mail ons aan wie je het wil doneren…. 

10 reacties op “Het ‘onderzoek’ van De Morgen naar Frank Vandenbroucke dat er eigenlijk geen is

 1. Neen, Frankske, waarom in de stoof steken, geeft die poen dan liever terug of deel het met de Willy, de Louis en anderen….

 2. Dit artikel is vermoedelijk geschreven boordat aan het licht kwam dat Frank ook een paal miljoen euro aan nutteloze medicijnen heeft gespendeerd

 3. Het heropvissen van VDBroucke bewijst maar één ding en dat is dat men steeds in dezelfde vijver van potverteerders (ook al zijn het socialisten – weliswaar salonsocialisten)onbekwamen en leugenaars blijft vissen. Die man was toen niet bekwaam en zal dat ook nooit worden. Maar, zoon van …. en dan is hier succes verzekerd, wat je ook komt brabbelen….er zijn voorbeelden legio, zie maar naar deze federale regering.

 4. Om nog maar te zwijgen over de Big Robbery samen met zijn spitsbroeder en “keizer” van Oostende -Van de Lanotte- deze ‘excellenties’ hebben netjes een miljardenroof gepleegd op de staatspensioenkassen onder het
  goedkeurend oog van Gwijde Verafstoot die andere graaispecialist .Misschien daarom de georchestreerde moord op onze W.Z.C oudjes , geen foute stemmers meer in de toekomst ,de reeds decennia in de scholen gehersenspoelde 40’ers en 50’ers weten dat niet meer ,leve de dictatuur !

 5. ja da was een tijd hee .. sossen die in de shit zaten op helikopter geld deze keer ( ja anders is het wel op iet anders he , als er maar stront aan de knikker hangt voor de sossen dan kunnen ze zich uitleven , en dan Frankske de verbande broek … jongen ….. 5 miljoen in de stoof steken , ik herinner het me nog heel goed , daarna verdween hij heel fijntjes van het podium en ging wat bij studeren in Oxford … veel slimmer is hij er nie echt op geworden ..

 6. Niet vergeten wat VDB heeft (mis)gedaan voor de kinesitherapeuten…
  Hij heeft het beroep een 15 jaar lange achterstand op andere Europese landen gegeven…
  Kinesitherapie was een luxe volgens hem…
  Zeg dat maar tegen de kinderen met hersenverlammingen, spina bifida, … of arbeiders die hun rug jarenlang hebben kapotgewerkt voor vaderke staat…

 7. Hij weet alles beter omdat hij vroeger bij de Trotskisten RAL en SAP geweest is en destijds in 1974 de studentencursus “Marxistische Economie” hielp mede organiseren. Vandaar zijn betweterig dogmatisch geleuter en gezemelzeik om toch maar de Middenstanders te kunnen kloten, pesten en judassen door Covid-19 stokken in hun wielen te steken of hen gewoon botweg tijdelijk te beletten hun omzet te halen en zo te saboteren dat zo hun kost normaal zouden kunnen verdienen.

 8. Hij weet alles beter omdat hij vroeger bij de Trotskisten RAL en SAP geweest is en destijds in 1974 de studentencursus “Marxistische Economie” hielp mede organiseren. Vandaar zijn betweterig dogmatisch geleuter en gezemelzeik om toch maar de Middenstanders te kunnen kloten, pesten en judassen door Covid-19 stokken in hun wielen te steken of hen gewoon botweg tijdelijk te beletten hun omzet te halen en zo te saboteren dat zo hun kost normaal zouden kunnen verdienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *