ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Grote gevaar van Vivaldi is niet corona-aanpak, maar inperking vrije meningsuiting na wijziging Grondwet – 't Scheldt

Grote gevaar van Vivaldi is niet corona-aanpak, maar inperking vrije meningsuiting na wijziging Grondwet

Vrienden, Vlamingen, vijanden en Anderen…. er staat een klein gigantisch probleempje aan te komen… Uw minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne wil de Grondwet aanpassen om islamofobie aan te kunnen pakken… en dat is niet zo onschuldig als het eruit ziet…

Vrienden, Vlamingen, vijanden en Anderen…. er staat een klein gigantisch probleempje aan te komen… Uw minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, wil zich zodanig onderscheiden in zijn nieuwe rol, dat hij niet de vermolmde architectuur van justitie zoals hij nu is te lijf gaat, maar gewoon nieuwe gedachtenuitspattingen wil realiseren die goed liggen bij het Vivaldi kiespubliek en de bevriende Vivaldi pers.

Zo lanceerde hij al de idee om de wet uit te breiden van twee geslachten naar drie (man, vrouw en X -ik weet het niet-).

Zijn woorden waren nog niet koud of hij lanceerde al een nieuw idee. In zijn beleidsverklaring in het Parlement zei hij snel werk te willen maken van de vervolging van ‘hate speech‘, inzonderheid de islamofobie.

“Eén van de prioriteiten voor Justitie is de strijd tegen online haatspraak zoals islamofobie”, zei de onverschrokken koene ridder van wat ooit de liberalen waren.

Vrije meningsuiting

Vandaag is het reeds zo dat ‘meningen’ niet meer vrijblijvend zijn.

Sommige ‘meningen’ zijn strafbaar.

Als je een mening uit in een medium, dan is dat meestal een geschreven mening, bijvoorbeeld in een krant, in een boek of online op het internet. Als die ‘mening’ problematisch is, dan is er mogelijks sprake van een ‘drukpersmisdrijf‘.

In principe wordt een drukpers- of drukwerkmisdrijf in België vervolgd door het hof van assisen. Dat is uniek, omdat dat ook het hof is dat moordenaars vervolgd via een volksjury. Dat zou willen zeggen dat een auteur die een stukje tekst publiceert dat buiten het kader van ‘vrije meningsuiting’ valt, voor een volksjury kan gebracht te worden. Dat is in praktijk zo omslachtig dat drukpersmisdrijven nagenoeg nooit vervolgd en bestraft worden.

Karl Marx

Meer nog, de vrijheid die België sinds 1830 kende op dat vlak, bracht grote schrijvers zoals Karl Marx, Victor Hugo of Multatuli ertoe om hun boeken in Brussel te komen schrijven, want in België was het bijna onmogelijk om hun werk te censureren.

Maar in 1999 kwam er een einde aan die Belgische tolerantie door de aanpassing van artikel 150 van de Grondwet. Sinds 1999 is het zo dat persmisdrijven die zijn ingegeven door racisme en xenofobie niet meer voor het hof van assisen komen maar voor de correctionele rechtbank. In deze laatste rechtbank zetelen alleen beroepsrechters en is er geen sprake van een volksjury.

Door die aanpassing van de Grondwet was het plots mogelijk 3 vzw’s die verbonden waren aan de politieke partij Vlaams Blok te veroordelen voor racisme. In de nasleep van deze veroordeling ontstond de nieuwe politieke partij Vlaams Belang.

Men gaat er nu van uit dat als een mening aanleiding geeft tot bijvoorbeeld geweld, voortvloeiende uit negationisme, xenofobie of racisme dat je de auteur ervan redelijk makkelijk kan veroordeeld krijgen via een correctionele rechtbank.

Discriminatie en islamofobie

Alle andere meningsuitingen moeten in theorie nog steeds voor een hof van assisen komen. Stel dat een mening aanleiding geeft tot discriminatie op basis van een religieuze overtuiging, dan kan je daarmee niet terecht bij een correctionele rechtbank.

En dat is exact wat Vincent Van Quickenborne dwarszit.

Want hij wil haatspeech of islamafobie kunnen vervolgen en straffen.

Hij weet donders goed dat dat een aangelegenheid is voor het hof van assisen en dat in realiteit zo’n hof niet meer bij elkaar komt om te oordelen over haatspeech. Integendeel, de vrije meningsuiting is juist een kader waarin het ‘slachtoffer’ zich kan uiten en de zogenaamde ‘haatspeech’ kan aan de kaak stellen.

Maar voor liberalen als Vincent Van Quickenborne is vrijheid van meningsuiting iets wat alleen telt voor henzelf. Alle andere meningen willen zij kunnen vervolgen. En vooral die meningen die wel eens een por geven in de zij van de moslims die zij als politieke partij, zie Bart Somers, zo graag omarmen.

Daarom wil Vincent Van Quickenborne…. de Grondwet aanpassen.

Besluit

Sinds 1999 komt er al geen weldenkend schrijver meer zijn of haar boeken nog in België schrijven. Dat is ook de reden dat ‘tScheldt in het buitenland zit.

We verzekeren U, indien de Grondwet wordt aangepast, zal dat leiden tot een nooit geziene gedachtendictatuur in Vlaanderen. Kritische opmerkingen over moslims die niet akkoord gaan dat er cartoons getoond worden over Mohammed zullen plots een misdrijf zijn, want door de overheid te categoriseren als misdrijf. Hekeldichten over de profeet Mohammed zullen vervolgbaar worden. Spotprenten over de islam zullen een misdrijf uitmaken.

En dat, dankzij Uw minister van moslimintegratie en islam fähigkeit, Vincent Van Quickenborne.

***

Voor zij die nog enigszins geloven in vrije meningsuiting. Steun de gemaskerde nar aan het hof die U waarschuwt voor wat U te wachten staat, steun ‘tScheldt. Kies een abonnement:

14 reacties op “Grote gevaar van Vivaldi is niet corona-aanpak, maar inperking vrije meningsuiting na wijziging Grondwet

 1. Ze hebben toch 2/3 meerderheid nog om de Grondwet te wijzigen en om NOG MEER naar de pijpen der Muzelmannen te dansen, want DAT is de enige mogelijkheid tot survival voor de nauwelijks nog “open” VLD, gaan vissen in de allochtone kiesvijver nu de autochtonen hun uitgestoken tong, bloot gat en opgestoken middenvinger naar dat AMECHTIG, zieltogend partijke getoond hebben. Daarom dat Lachaert dan ook als wit konijn, heu… “bruin konijn” hokus pokus pats een allochtone vrouw met een quasi onuitspreekbare naam uit zijn hoge hoed goochelde, pistoneerde en op een sleutelpositie parachuteerde. Puur en onversneden electoraal machiavellistische opportunisme bij dat blauw fabriekske.

 2. Men moet echt een zware PoCo-paardenbril torsen om “hate speech” en “islamofobie” in één en dezelfde mond te DURVEN nemen. Lees ZELF de Koran Hate Speech verzen oproepend tot geweld tegen “ongelovigen” (bedoeld worden zowel “heidenen”, “anders-gelovigen”, “agnostici”) etc… ZE STAAN ZWART-OP-WIT IN ELKE KORAN TE LEZEN !!!!!! PoCo-politici die uit plat puur electoraal opportunisme/machiavellisme muzelmannen en muzelvrouwen opvrijen, hebben blijkbaar destijds grote blinde vlekken op het netvlies laten tatoeëren door tegenwoordig in Bokrijk residerende mei-68-fossielen. Zouden sommigen binnen de nog nauwelijks “open” VLD dan toch banden hebben met de antiklerikaleN binnen de Loge om door collaboratie met de muzelmanse religie/tevens maatschappijmodel hun christofobie bot te vieren ? Wanneer zou de VLD ook nog de Sharia en clitoridectomie gaan promoten ?

 3. Jaren geleden was er ook een Brussels poltiek licht,gespecialiseerd in het van de ene partij naar de andere surfen om dan vlug die partij naar de kl…ten te helpen.Dat manneke heeft toen ook geprobeerd om een en ander wettelijk strafbaar te maken.Dikke flop!Want zeg nu zelf,hoe kan men nu een fobie gaan vervolgen?
  Is het nu ook al strafbaar van iets of iemand NIET te houden?Ik hou niet van Louis de Funes,FC De Kampioenen en toevallig ook niet van de islam.Eigenlijk van geen enkele godsdienst.Het kan me geen moer schelen dat iemand een bokaal pekelharing,een vliegend hert,Mohamed of Jeezeke aanbidt,zolang men mij
  maar met rust laat.Ik zou tussen haakjes ook graag hebben dat men ophoudt al die rariteiten met ons belastingsgeld te subsidieren.Misschien kan Kwikse daar een grondwetswijziging voor voorstellen?

 4. tgerecht zal werk hebben met een land vol racisten,die overal ongelovige honden zien(of is het net omgekeerd)
  en dan durven we nogwel met witte auto’s over zwart asfalt rijden.een schande en racisme zeker?
  wat men probeert te bereiken snap ik niet.kun je niet snappen.
  iemand?

  1. Neen maar “witte platte kaas op zwart brood smeren” dat is WEL “racisme” , puur en onversneden politiek-correct beschouwd. De politiek-correct verdraaide “waarheid” heeft haar rechten !

 5. Het zijn harde tijden voor de linkse blauwen en de nieuwe islampartij van de tjeven want elke dag moet je een grondig heet bad nemen om al de stront van je lijf te wassen nadat je dagelijks de grootste moeite hebt gedaan om tot aan je enkels in de islamieten hun gat te kruipen. Daarom zijn die politiekers waarschijnlijk zo goed betaald, omdat het een echte strontjob is.

  1. Ja maar ter desintoxicatie dezer, ter electoraal machiavellistisch opportunisme ijverende, islamofiele PoCo-politici beveel ik ten stelligste aan om dagelijks een portie haram varkensvlees (gebraad, cötelet, worst, spek, hesp..) bij een haram pint bier te consumeren om het geestelijk evenwicht proberen te behouden. Ook de bruine korstjes die vaak obstinaat achter de oren blijven plakken, dagelijks verwijderen met ether en daarna terug met verse groene verf achter te oren opfrissen, dient nooit vergeten te worden. Verder wens ik hen zeer intens smakelijk gastronomisch genot bij het gatlikken bij hun muzelmans’ electoraat, maar vergeet de tandenstoker niet aan te wenden achteraf aub .

 6. 1) Zou het vorige Parlement dan enigerlei Grondwetsartikel vatbaar verklaard hebben voor herziening ? Maar NEEN , Vincentje !
  2) Zijn er daarna nieuwe verkiezingen gekomen OPDAT de kiezer zich zou kunnen uitspreken hebben over dat voorstel tot herzienining van enigerlei Grondwetsartikel ? NEEN , Vincentje !
  3) Ergo is de “Wetgevende Macht” het HUIDGE Parlement GEEN “Constituante” in mensentaal het is GEEN Grondwet gevend Parlement, maar Vincentje toch, als “jurist” zoudt ge dat toch horen te weten en te beseffen
  Vincentje is onderdeel van de “Uitvoerende Macht” en kan dus alleen maar inhoudsloos maar machteloos, raaskallen over een dergelijke “Grondwetswijziging”, want bezit geen “Macht” ter zake in zijn hoedanigheid van “Minister” der “Uitvoerende Macht”, dus “veel liberaal geblaat maar weinig liberale wol” zoals vaker.
  BOVENDIEN, indien het Parlement TOCH een “Constituante” zou zijn, quod non, dan moeten er nog bij die stemming 2/3 der Parlementsleden aanwezig zijn en van die aanwezigen moet ook nog een 2/3 meerderheid gevonden worden omdat dat artikel ter Grondwetswijziging goed te keuren !
  Waarom zemelzeikt de Minister dan over dit onderwerp ? Kennelijk louter en alleen om tegenover zijn PoCo-kiezers te doen alsof hij met dat onderwerp effficiënt zou kunnen bezig zijn, schouder aan schouder met zijn blauwe PoCo-trawant van de Vlaamse Regering, ons aller schatje, dat Bartje Somers. Beiden doen dit dus enkel om hun PoCo-kiezers te paaien met een gebakken lucht-kasteel ! Zijn doen maar op, PoCo-water scheppen in een PoCo-mand !

 7. Dat is ter voorbereiding op de migratiegolf die er staat aan te komen. Dit op aanraden van de WEF, geloof me vrij er is een staatsgreep gepleegd, ik snap niet dat mensen dit niet zien? Hoe is het mogelijk dat dit stelletje minkukels aan de knoppen staat terwijl er geen hond voor gestemd heeft? En waar zijn de politici waarvoor we wel stemden? Monddood gemaakt met een flutvirus?

 8. Laat qiucky maar lullen. Jaren geleden zou men zien wat men zou zien m.b.t. de vereenvoudiging van het belgisch administratief geheel. Heeft iemand ooit een resultaat in positieve zin gezien?
  Dit ventje is een omhooggevallen kikker die als burgemeester van Kortrijk, deze mooie stad naast Gent geplaatst heeft. Meeer uitleg nodig ?

 9. Alleen al het zicht van zijn kop, die wel weggeplukt lijkt uit een tekenfilm, verraadt dat deze wietblower een karikatuur is van zichzelf, dat hij niets voorstelt en dit ook nooit gedaan heeft maar die wel al jaren royaal het zweet van de bevolking in zijn zakken schuift. Een échte politicus dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *