ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Groot kanon voor kleine Vlaamse canon – 't Scheldt

Groot kanon voor kleine Vlaamse canon

Het stond in de sterren geschreven dat een hoop academici waarvan nooit eerder iets is vernomen, zich massaal bij het vuurpeloton zou aansluiten om alleen nog maar de idee van een door zo veel mogelijk Oude & Nieuwe Vlamingen gedeelde canon af te schieten. En neer te sabelen met een goeiendag zoals we die sinds de Guldensporenslag anno 1302 niet meer boven de Kortrijkse Groeningekouter hebben horen fluiten…

Het stond in de sterren geschreven dat een hoop academici waarvan nooit eerder iets is vernomen, zich massaal bij het vuurpeloton zou aansluiten om alleen nog maar de idee van een door zo veel mogelijk Oude & Nieuwe Vlamingen gedeelde canon af te schieten. En neer te sabelen met een goeiendag zoals we die sinds de Guldensporenslag anno 1302 niet meer boven de Kortrijkse Groeningekouter hebben horen fluiten.

De culturele en politieke-correcte kerk begint steeds meer op het leger van Ignatius van Loyola te lijken. Wijlen filosoof en overtuigde linkse Vlaming Etienne Vermeersch heeft bij herhaling verteld hoe hij in de jezuïetenfabriek van het Oost-Vlaamse Drongen werd verplicht zichzelf te kastijden met een bespijkerde broeksriem. Teneinde elk verlangen naar liefde te vernietigen. Niets is veranderd. Ook de liefde voor Vlaanderen moet worden vernietigd. Met man en macht en media.

Onbevlekt ontvangen

Even opvallend als raadselachtig is de snelheid van het academische licht waarmee historicus Bruno De Wever zich de verhitte media-aandacht laat welgevallen wanneer zijn broer Bart De Wever de trom roert. ‘Onzen’ Bruno laat geen kans onbenut om de voorzitter van Vlaanderens grootste partij in de zeik te zetten. De Morgen, De Standaard, Knack: wanneer het journaille dat samen nog niet tot de helft van de oplage van Het Laatste Nieuws reikt op zoek is naar een sneer richting BDW, belt het de altijd bereikbare en bereidwillige Bruno. Een mens vraagt zich af wat er ooit tussen ‘onzen Bruno’ en ‘onzen Bart’ moet zijn gebeurd. Elkaars speelgoedsoldaatjes afgepakt? Elkaars lief? Betrapt tijdens het rukken?

Historicus Bruno De Wever kwam in Terzake op de proppen met de mededeling dat de Guldensporenslag een historisch vertimmerde mythe is die met haken en ogen aan elkaar hangt. Dat wisten we nog niet! Elk land, elke gemeenschap, elk volk koestert de aangedikte, verdunde en onbestaande historische waarheid die sagen, mythen, dromen, overwinningen, illusies en nederlagen met elkaar verbindt. Is onze Moeder Maagd Maria en Troosteres der Bedrukten onbevlekt ontvangen? Had Bernadette Soubirous hallucinogene paddenstoelen geplukt of giftige melk van een verloren gelopen Moorse geit in de Franse Pyreneeën gedronken toen zij meende de Moeder van Jezus in een grot te ontwaren? Compleet losgezongen van enige historische of bewijsbare werkelijkheid vinden in Lourdes elke dag duizenden zieken en zoekenden troost in gebed en in een flesje heilig water. Dat is wat telt. Is Jezus met drie of met zes spijkers aan het kruis genageld? Niemand weet het. Offer, vallen, lijden, opstaan, strijd, verraad, troost, sterven en verrijzen: daar gaat het om. Wie de beeldtaal van de 14 staties van de kruisweg van ons Heerken niet begrijpt, zal nooit iets van het leven, de liefde of de dood begrijpen. Noch van beeldende kunst, Griekse mythologie, klassieke muziek, opera en de Europese literaire canon.

Eindtermen cultuur

Als het waar is dat links zo graag wil verbinden en aan elkaar smeden, zal het toch moeten aanvaarden dat enige kennis van de diep verankerde geschiedenis van het ontvangende land een hefboom kan zijn om dat voor mekaar te krijgen. In Denemarken, waar sociaaldemocraten een immigratie- en integratiepolitiek voeren waarbij vergeleken de startnota van Bart De Wever een goedmoedig versje van Phil Bosmans is, is er geen Bruno De Wever opgestaan die een minimale kennis van de cultuur van het land van aankomst in twijfel trekt. Laat staan ridiculiseert en als vanouds op de vuilnishoop van het nazisme en fascisme gooit. Nog vreemder is dat geen academicus gewag maakt van de communistische karwats en goelags waarmee de maoïstische en stalinistische canon er bij gevangenen, Oeigoeren, christenen, gekleurde minderheden, moslims en weerloze vrouwen werd en wordt ingeranseld. De linkse kerk moet zich toch eens afvragen hoe het komt dat na meer dan een halve eeuw immigratie in Vlaanderen nog geen begin is gemaakt van een steviger bedrading tussen oud- en nieuwkomers die van taal, cultuur en vooral van geloof verschillen. Als een kleine, bescheiden canon een hefboom zou kunnen zijn om het verhoopte integratieproces te versnellen, is het zo gek niet die canon in de praktijk uit te rollen. Niet alleen voor onze nieuwkomers. Met de kennis van de Vlaamse geschiedenis en cultuur is het bij onze eigen rotverwende scholieren- en studentenpopulatie minstens zo treurig gesteld. Doet vijf jaar over een bachelor en zeven over een master. Hugo Claus? Constant Permeke? Mercator met die rare Muts? Eh, weet niet. Ja, toch wel! Zijn dat de eerste namen voor Tommorowland, Werchter en Pukkelpop 2020? Super!

Suskewiet

***

Foto: Guldensporenslag-detail uit de muurschildering in de Gotische zaal van het stadhuis in Brugge van de broers Albrecht (1843-1900) en Juliaan De Vriendt (1842-1935). De muurschildering dateert van 1905. Om het Vlaamse karakter van de Gotische zaal te onderschrijven werd de muurschildering niet gemaakt als een Italiaanse fresco, maar werd er een Vlaamse verftechniek toegepast op basis van was.

***

Beschouw ‘tScheldt als de nar die tegen zijn wil gedwongen wordt om wapenknecht te spelen ter verdediging van wat nog enigszins Vlaams is. Steun ‘tScheldt. Klik hier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *