$today) { $validok = "yes"; //echo "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx".$validok ; } else { $valid = "no"; //echo "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx".$validok ; } if ($validok = "yes") { $leesok=1; // bezoek ophogen ==== ==$_COOKIE[$editie] $sub_accessed=++$sub_accessed; $query="UPDATE eula_subscription SET sub_accessed =$sub_accessed WHERE sub_uniek = $sub_uniek"; $result = mysql_query($query) or die("Fout bij uitvoeren query update accessed niet gelukt"); $msg = $u_screen_name .' is aangemeld!'; } else { $msg = 'GEEN TOEGANG'; } ?>
header
1) { $au = $lijst_auteurs['aut_naam'] ; } } return($au); } // OPHALEN VAN DE RUBRIEKSNAAM OP BASIS VAN RUBRIEKSNUMMER //-------------------------------------------------------------------------------------------------------- function rubriek($sec) { $query_section="SELECT * FROM eula_sections WHERE sections_uniek = $sec"; $sections = mysql_query($query_section) or die("Fout bij uitvoeren query sectie"); while($lijst_sections = mysql_fetch_array($sections)) { $sec = $lijst_sections['sections_title'] ; } return($sec); } // START VAN HET WERKELIJKE SCRIPT // ------------------------------- //session_start(); // opties binnennemen en in variabelen stoppen // ------------------------------------------- $optie = $_GET['opt']; // echo "optie:".$optie; if (strlen($optie)>10) { $job = ''; echo "Joblengte niet conform"; exit; } if (empty($optie)) { $optie = "ALL"; } $volgorde = $_GET['ord']; if (empty($volgorde)) { $volgorde = "DESC"; } if (strlen($volgorde)>6) { $job = ''; echo "Joblengte niet conform"; exit; } $limiet =(int)$_GET['lim']; if (empty($limiet)) { $limiet = "10"; } $artikel =(int)$_GET['art']; $rubrieka =(int)$_GET['rub']; $containera =(int)$_GET['con']; $lokatie = $_GET['lok']; //echo "vvvvvv=". $validok ; if (empty($msg)) { $msg = "empty"; } // naamgeving van de buttons //-------------------------- include('admin/includes/parameters.php'); // connecteren //------------ include('admin/includes/dbconnect.php'); // op basis van de opties de query aanpassen switch ($optie) { case "STA": //echo "i equals STA"; // query voor het oproepen van een vaste pagina $query_premiere="SELECT * FROM eula_static WHERE static_uniek = $artikel"; //echo $query_premiere; break; case "ALL": // echo "i equals ALL"; $query_premiere="SELECT * FROM eula_stories, eula_sections WHERE eula_stories.stories_section=eula_sections.sections_uniek AND eula_stories.stories_published = 1 AND eula_stories.stories_front = 1 ORDER BY eula_sections.sections_sequence LIMIT $limiet"; //echo $query_premiere; break; case "LVE": // echo "i equals LVE"; if ($validok == "yes") { $query_premiere="SELECT * FROM eula_stories WHERE stories_uniek = $artikel"; //echo $query_premiere; } else { $msg = "Gelieve eerst aan te melden"; $query_premiere="SELECT * FROM eula_stories, eula_sections WHERE eula_stories.stories_section=eula_sections.sections_uniek AND eula_stories.stories_published = 1 AND eula_stories.stories_front = 1 ORDER BY eula_sections.sections_sequence LIMIT $limiet"; $optie="ALL"; //echo $query_premiere; } break; case "RUL": // echo "i equals RUL"; $validok = $_GET['vv']; // rubrieken lijsten met doorkliklink $query_sections="SELECT * FROM eula_sections WHERE sections_sequence > 0 ORDER BY sections_title ASC"; $sections = mysql_query($query_sections) or die("Fout bij uitvoeren query"); ?>

Rubrieken

*/ }} // de query uitvoeren $premiere = mysql_query($query_premiere) or die("Fout bij uitvoeren query Premiere"); while($lijst_items = mysql_fetch_array($premiere)) { // EERST KIJKEN OF ER EEN STATISCHE PAGINA MOET WEERGEGEVEN WORDEN if ($optie == "STA") { ?>

if ($lokatie == "SID") { ?>
} ?>

0 ) { $optier="RUB"; } elseif ($containera > 0 ) {$optier="CON"; } else { $optier="ALL"; }?> TERUG
" role="button">>" ?>