En toen gingen we op schoolreis naar Rome Katholieke school beloont studenten die dronken aan ontbijt verschijnen, Straft studenten die een aartsbisschop bezoeken – 't Scheldt