ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Eerherstel voor de gewone mens – 't Scheldt

Eerherstel voor de gewone mens

Terwijl Joachim Coens in zijn kerstmanifest oog heeft voor de gewone mens in Vlaanderen haalt Marc Reynebeau van De Standaard een postmoderne kruisboog uit de kast om er loensend op te schieten…

Joachim Coens, voorzitter van de CD&V, heeft een paar van zijn kerngedachten en ideeën samengevat in een kerstmanifest dat de titel ‘Power to the people’ kreeg. De kwaliteitskrant De Standaard – stond ooit voor Alles Voor Vlaanderen/Vlaanderen Voor Kristus – haalde bij monde van Marc Reynebeau de postmoderne kruisboog uit de kast. Stel je voor: een politicus die het opneemt voor de gewone mens.

Marc Reynebeau, de even gevierde als gehate senior writer van De Standaard, draagt een brilletje. Dat belet deze anno 1956 in Belgisch-Congo geboren historicus niet achter elke struik de grootste gevaren die de mensheid bedreigen feilloos te herkennen en passend te duiden. Elke Vlaming – of het scheelt niet veel – is een als parvenu vermomde neonazi die in een vrijstaande pastorijvilla woont. Zelfs de achterkleinkinderen van nog levende of dode Oostfronters worstelen met heimwee naar heerlijke Hitlertijden toen blonde vlechten de dirndl-boezem van de Dietse Meisjesscharen opleukten. Andere hits en verzoeknummers uit het Reynebeau Repertoire: racisme, antisemitisme, seksisme, koloniale terreur, populisme, roofkunst, culturele toe-eigening, separatisme, fout in Vlaanderen, fout in Congo, het geronnen bloed van Leopold II, slavernij, dokter Borms, kapelaan Verschaeve, discriminatie, achterstelling, seksisme, machisme, Me-Too en Black Lives Matter. Deze lijst is niet exhaustief. Integendeel. Ze wordt elke dag langer. Zelfs de brave Joachim Coens staat er nu op.

Blanke M/V

Waarom? Joachim Coens heeft het bestaan om het op te nemen voor de gewone mens. De gewone mensen die worden vergeten. Die moeten ploeteren om rond te komen. Die van hun opgelopen energiefactuur geen snars begrijpen. Voor wie de belastingbrief Sanskriet is. Die geen briefje van 20 uit de muur durven halen in het halfdonker. Die met een schamel pensioen zijn achtergebleven in een afgebladderde woontoren waar de verkwikkende, welkome superdiversiteit elke dag een feest is: vechtpartijen, lawaai, pissen in de lift, burenruzies, drugs, bidden op de gang en denderende hip hop, 24 uur op 24 uur. Wee de bange blanke vrouw of man die daar iets over durft te zeggen: gij vuile, achterlijke racist, waar is mijn kromzwaard! Socialisten kijken al jaren niet meer om naar hun historische achterban die zich verlaten, miskend, geschoffeerd, maatschappelijk ondergewaardeerd en niet gehoord voelt. Werkvolk kiest vandaag Vlaams Belang of PVDA. Twee ideologisch ogenschijnlijk zeer verschillende partijen. Al kunnen ze sociaaleconomisch wringend door dezelfde deur.

Dorpse nostalgie

Reynebeau verwijt Joachim Coens dat de CD&V-voorzitter vergiftigd is door een overdosis nostalgie naar het Vlaamse dorp van weleer. U kent dat wel: Café Telstar, babbeltje met de buurvrouw, slager, bakker, kinderen op straat, mijnheer van de bank, mijnheer de doktoor, de juffrouw en de meester, de pastoor en het koor. Dat Coens aandacht besteedt aan het wel en wee van het gemiddelde Vlaamse dorp anno 2020 is niet vreemd. Dat weet de eminente historicus Reynebeau maar al te goed. Als de CD&V ooit uit haar smeulende as zou verrijzen, zal het in de Vlaamse dorpen en op maat van een lokaal verankerde gemeenschap gesneden (voor)stadjes zijn. Reynebeau acht zich ver boven al dat dorpse Vlaamse klootjesvolk verheven. Hij dient als een exponent van de kosmopolitische intellectuele elite te worden begroet. De hoog opgeleide, professioneel vorstelijk gehonoreerde maatschappelijke bovenlaag die luncht, dineert en reist. Die een sterrenrestaurant vier vorkjes geeft wanneer de rekening voor twee slechts 280 euro bedraagt. Die zweert bij de ruimhartige zegeningen van de multicultuur. Maar daar in de betere stadswijken waar de elite woont geen (over)last van ervaart.

Stevige beurt

De zeden en gewoonten die onder de kosmopolitische stolp kracht van wet hebben, worden in de media weerspiegeld, versterkt en à la Instagram uitvergroot. Wie graag wil leven, eten, drinken, reizen, kleren dragen, sporten, voor zijn/haar lijf zorgen zoals de kwaliteitskranten en de betere magazines dicteren, komt met 6000 à 8000 euro netto per maand lang niet rond. Horloges, auto’s, zeilboten en tweede verblijven in Toscane of de Provence niet in rekening gebracht. Zelden of nooit lees je een paginagroot interview met een heteroseksuele witte arbeider die om 06u30 opstaat, fluitend gaat kakken, zijn gezicht met Sunlight wast, een overall boven zijn flanellen ondergoed en ruitjeshemd aantrekt, boterhammen met kaas belegt, de thermos met chocoreikoffie vult, door weer en wind naar de fabriek fietst, afgepeigerd thuiskomt, eerst naar Familie en dan naar Thuis kijkt om rond 22u30 ‘die van ons’ missionarisgewijs een ouderwets stevige beurt te geven. Wie vandaag de krant wil halen, dient op zijn minst binair te zijn, genderfluïde, LBTQ, een paar zelfmoordpogingen achter de rug, een borst afgezet, van kleur, gevlucht, als kind verstoten, kind geadopteerd, kind verloren of het slachtoffer van seksueel misbruik door nonkel pater te wezen. Burn-out, depressie, jezelf tegenkomen en heruitvinden doen het ook nog altijd goed. Coens lijkt begrepen te hebben dat een ruime meerderheid van de bevolking zich in die mediaspiegel niet of nauwelijks herkent. Gewone mensen hebben andere, simpele, eenvoudig op te lossen zorgen. Kleine en grotere zorgen waar de politiek hooghartig en misprijzend aan voorbijgaat. Een zieke partner, een drugverslaafd kleinkind, een ontoereikend pensioen, een auto die op diesel rijdt, een huis anno 1963 dat onvoldoende is geïsoleerd, bankkantoor gesloten, vertrouwde buurtwinkel vervangen door Aldi & Co, 8 kilometer verderop. Met de rollator.

Katholiek? Ochottekes!

De eindredactie van De Standaard vat de kern van Reynebeau’s anti-analyse samen met een in het oog springende streamer: ‘De sfeer in het manifest van Coens is dorps, maar vooral twintigste-eeuws, statisch, conservatief en nogal katholiek.’

Heb je van je leven! Een manifest van een voorzitter van een christendemocratische partij dat qua inspiratie nogal katholiek is. Let op het bijwoord nogal. Iemand die heeft doorgeleerd en dorps en nogal katholiek is? Ochottekes toch! Waar is mijn kromzwaard? Wat had Coens wel moeten zijn dan? Progressief en ‘nogal islamiet’? Of moet die combinatie nog worden uitgevonden?

***

Schenk je naaste een grimlach, schaterlach of glimlach. Schenk een abonnement op ‘tScheldt. Kies een abonnement en stuur het e-mailadres van de gelukkige naar de redactie. Wij doen de rest:

25 reacties op “Eerherstel voor de gewone mens

 1. Inderdaad, in de jaren 80 was ik zelfs geabonneerd op de Standaard, een kwaliteitskrant. Maar zoals met de steenkoolmijnen is het plots zeer snel bergaf gegaan, politieke correctheid werd de norm. Nu als een kanker uitgezaaid tot een dwangneurose, die door politici en gerecht ons door de strot wordt gestampt, althans de strot van de autochtone bevolking, de blanke bevolking wel te verstaan, want geen slecht woord over de anderen die het al zo moeilijk hebben met onze cultuur. Nu bezoek ik zelfs hun site niet meer, laat staan de krant koop of een abonnement zou nemen. En als ik weer eens in Terzake of een ander VRT indoctrinatieprogramma één van de “koppen” van de Standaard zie, zap ik weg. Ik zal dan ook maar een 20 eeuwse zijn. Best maar want het 21 eeuwse leven heeft mijn moeder al 2 inbraken en een straatoverval gekost, telkens door dezen die Reynebeau kansparels, dokters en verpleegster die hier toevallig op ons grondgebied kwamen “werk” zoeken, pleegt te noemen. Neen, hoor, niet voor mij de Standaard, ik zou er mijn vis zelfs niet op willen kuisen.

  1. Proficiat, dat u zoveel respect voor vis hebt dat u hem niet op een snertblad wil kuisen ! Elke vis verdient beter !

 2. De tijd dat “De Standaard” nog “AVV-VVK” als embleem had is lang voorbij. Epigonen van de huidige, in Bokrijk residerende Mei-68-fossielen hebben die gewezen kwaliteitskrant verloederend laten degenereren tot een PoCo-Propaganda pamflet.

  1. Schele otter, ik moet u volledig bijtreden. Daarom spenderen wij onze centjes niet aan desinformerende PoCo-propaganda “duiding”(sic) ! Als ge “duiding”(sic) tegenkomt houdt uw zakken dan dicht of ze worden volgescheten met Link(s)e PoCo-Propaganda ! Wij zijn toch niet zo naÏef om te betalen voor journaille-istieke excrementen. Hoeveel heu… “hoeweinig” zou de opLAGE nog bedragen ? Zou enig resterend journalistiek wrakhout van de oorspronkelijke AVV- VVK kwaliteitsgazet kunnen blijven drijven zonder subsidies door het Regime, toch zo gul getrakteerd van ONS belastinggeld, dat toch uiteraard veel nuttiger zou dienen besteed te worden voor enigerlei doel dat WEL ons Eigen Volk baat brengt ?

 3. Overgeëmancipeerde Dolle Mina van de LGTB-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (nu is het WEL compleet !) schreef:

  Ik ben dol op “De Standaard” , na sommige artikels gelezen te hebben moet ik wel telkens mijn drijfnat geworden slip gaan uitwringen, zo bronstig en loops wordt ik van dat opgeilend gelees. Trouwens, die Marc is zo’n schatteke met zijn adembenemende, tedere, doordringende blik die diep in mijn ziel kijken kan , mijn hart sneller doet slaan ondanks het feit dat ik geen hetero ben maar “anders” (ge weet wel !) georiënteerd.

 4. Prachtige tekst. Juist zoals gemiddelde Vlamingen zich voelen. Buiten jullie en ‘t Pallieterke is er niets te vinden in de “gewone” media. Vandaag nog een voorbeeld in GVA. Voor alle duidelijkheid , ik sta neutraal tegenover President Trump maar als titel in Gazet die wel bewijs is van een “zekere vooringenomenheid. Titel in GVA: Op de valreep voert Trump nog enkele executies uit…sic..sic mvg

  1. Toch wel, maar dan wel in de buiten”gewone” media gepubliceerd. Ik ben, buiten op dat ” ‘t Pallieterke”, ook geabonneerd op “Bormshuis-Broederband” (elk seizoen één editie) en op “Berkenkruisje” (tweemaandelijkse uitgave, maar niet tijdens de beide Grote Vacantie maanden) kwestie van met plezier te kunnen “tegenwringen” tegen indoctrinatie van het autochtonofoob PoCo-Propaganda Systeem.

 5. In 1991 (?) je weet wel het jaar van de ‘zwarte zondag’, had mijn haarkapper in de volkse buurt van de Bevrijdingslaan Gent mij voorspeld dat het toenmalige Vlaams Blok door de vele werkende mensen zou worden verkozen. Dit was geen plattelandsdorp maar een volkse stadswijk waar toen vooral rood werd gestemd. En of hij gelijk had ? Wat was de politieke reactie ? Cordon sanitaire. Ook uitsluiting genoemd. Of politiek KZ als u wilt. En daar zouden wij begrip moeten voor opbrengen ? ‘Die Gedanken sind frei’ maar de huidige en voorgaande cordonnisten blijken dat vergeten te zijn en achten zich boven dat klootjesvolk verheven.

  1. Het nut van het “Cordon Discriminatoir” is bewezen door het feit dat door alle mini-partijtjes, de “losers” bijeen te keren er TOCH een anti-Vlaamse tricolore Regering kon gebricoleerd worden, zelfs met een onverkozen Minister want die tegen de verwachting in niet op een lijst prijkte, maar door tante Agusta Helicopter aanbevolen werd omdat hij destijds net niet zijn stoof aanstak met sossen-smeer(lapperij)geld.

 6. Ha die Marc toch! zijn priemende ogen staan dusdanig gericht dat hij met slechts één enkele blik gans België kan overschouwen en met slechts één oogopslag alle niet progressieve witte tweeverdieners, hetero’s, niet getatoeëerden en godbetert katholieken kan localiseren . En dat Trump op de valreep nog enkele executies laat uitvoeren… de crème de la crème van de linkse elite zou wellicht willen dat men die moordenaars eerst een Nobelprijs geeft en ze dan voor de rest van hun leven in een Hilton steekt? Ik kleef nog het goede oude spreekwoord “opgeruimd staat netjes ” aan. Het is al goed genoeg geweest zeker dat men dat schuim van de straat eerst nog 20 of meer jaren te vreten gaf.

  1. Geen nood . We gaan de elastiekskes aan de Marc zijn één oog strakker aanspannen ter verbetering want het rolt en bolt naar alle kanten als hij de trap op- of afloopt !

  1. Dat ook al op geen kloten trekt ! de linkse praatbubbels puilen uit van infantiel gezwam ,over-geacteerd gelach of wat er moet voor doorgaan,de eeuwig dezelfde po-co smoelen uit de rood-groene ons-kent-ons Coke stal ,ik kijk al lang niet meer naar die kots, lul en kut programma’s ,gelukkig is er Netflix dat nu ook al naar linkse demagogische films overhelt ,door duim naar onder te klikken houdt het snel op.De D.P.G media van de Van Thillo clan blaakt niet van objectiviteit en nog minder van waarheid ,in deze Orwelliaanse tijden voelt een Bungarus multicinctus zich in zijn nopjes ,die jaagt ook op alles en duld geen andere wezens het licht in de ogen ,misschien om dat die van hem van elkaar schijnen weg te vluchten

   1. Het gamma onnozelheden is té groot om op te noemen maar men onthoudt vooral de “spelletjesprogramma’s” waar men liefst het vaste inteeltgroepje laat opdraven of tot op de seconde voorgekauwde en ingestudeerde shit zoals “de slimste mens”. Brood en spelen of opium voor het volk…. En zo een van die “spelletjes” wordt gepresenteerd door een constant hinnikkende presentator met het syndroom van Latourette. Tussen het gehinnik door steekt de brave man elke leguaan naar de kroon want zo vlug zijn tong uit en in zijn mond steken kan zelfs dát beest niet. Gelukkig wordt die zijn zenuwtrek in de regiekamer zo goed als mogelijk weggeknipt. En de kandidaten… een of andere linkse politicus (uiteraard!) moet en zal zeker steeds uitgenodigd worden om aan die georkestreerde onzin mee te doen en uiteraard mag de excuustruus (de gekleurde medemens) ook nooit aan het opgelegde poco-quotum ontbreken. Als “jury” voor die groteske onzin doet men dan ook graag beroep op brulkikkers zoals Opbroek en Degand die er ongetwijfeld van overtuigd zijn dat zij de grootste humoristen zijn die hier rondlopen. Vooral die Degand, die dan ook nog eens niet van ophouden weet..
    Zielige boel… Men kan uiteraard nog steeds afstemmen op “Vranckx”, zodat, na het zien van al die ellende, de lust ons zou bekruipen om elke bruine of zwarte sukkelaar naar hier te halen en hem op onze kosten (wat er nog van ons préke overblijft nadat de rovers uit de Wetstraat hun deel hebben opgeëist) het walhalla te bieden.

 7. “Grote Kuis !” zodat de slaafse Regimepers schrijvelaars niet langer ongestoord hun PoCo-Propaganda gif kunnen afscheiden, gesponsord met subsidies van ONS belastinggeld. Waarom belasting betalen om EigenVolkse Mensen te laten blameren ?

 8. “Grote Kuis !” zodat de slaafse Regimepers schrijvelaars niet langer ongestoord hun PoCo-Propaganda gif kunnen afscheiden, gesponsord met subsidies van ONS belastinggeld. Waarom belasting betalen om EigenVolkse Mensen te laten blameren ?

 9. De Standaard biedt alleen nepdiversiteit aan op hun opiniepagina’s. Op elk migratie kritisch stuk volgen er vijf die voor open grenzen pleiten. De voltallige redactie is doordrongen van de dezelfde ideeën: migratie is verrijkend, de islam is een godsdienst zoals de andere, de EU is geweldig, Belangstemmers zijn racisten, …

  1. De schandaard heeft blijkbaar geen inktkoelies die hier in borg-er-okko resideren ,zij kunnen in dit overheerlijk pretpark dag-dagelijks de zegeningen van de overgesubsidieerde kansenparels aan den lijve ondervinden ,bij opgelopen fysieke schade gelieve zich NIET tot de arm der wet te begeven op straffe van opsluiting in Antwerpen -Noord dé pleisterplaats van granaat gooiers,overvallers , messentrekkers ,en dealers
   Uw door de politie toegewezen verblijf aldaar is te midden van deze heerschappen ,U zal het dan wel afleren om nog eens iets te komen aangeven ! Dit lijkt mij dan ook een aangewezen plaats om sujetten zoals een van Reynebeau enkele dagen op te sluiten om zijn zieke kop te laten verbouwen.

 10. culturele toeeigening door t scheldt : de parodie ” de schandaert ” is uitgevonden door ene Dominiek Lootens en op 1 april uitgegeven in Brussel . Het juiste jaartal ontsnapt me , rond 1990 denk ik .
  Ik veronderstel dat mijn vriend Nick u geen proces zal aandoen , maar wel zou apprecieren dat U dit vermeld .

 11. Hier heb ik wel oren naar. Maar eerst moeten er toch enkele voorwaarden worden vervuld. Arco spaargeld terug. openlijke excuses aan het VB en het opheffen van het cordon. Dit zijn maar twee voorwaarden. Denk niet dat één van zal worden vervuld. Het zijn tjeven én het water staat aan hun lippen wegens komende verdamping. F. VdL uit (toch wel zekers, Lier)

 12. Dat de regime-media intussen ongeveer allesomvattend is geworden, kunnen we dagelijks vaststellen. Ook onrustwekkend is dat er door deze afgewerkte oefening er ook automatisch minder verslaggevers (lees: minder meningen) nodig zijn geworden: 1 artikel a la knipplakkopieer voor een stuk of 10 titels. Zelf bekijk ik op een onbewaakt moment nog wel eens een Nederlandse krant en geregeld moet ik voor Nederlanders een vertaling geven voor gekopieerde vlaamse teksten in hun krant. Dan weten we wel wat er aan de hand is zeker? 2x jaars krijg ik ongevraagd een Standaard; deze gaat sito presto terug naar afzender. De poco standaard-abonnee betaalt hier graag aan mee blijkbaar. Zij zijn dan ook de hogere academisch gevormde elite in dit land. 50% staan synoniem voor idioot en de andere 50% voor achterlijk en niet in staat hun eigen correcte broek op te houden. Zielepoten.

 13. ja allemaal goed en wel , maar als’t verkiezingen zijn loopt het grootste deel van de (domme) belgen-vlamingen weer in dezelfde (linkse)val belgae de dappersten der galliers ? -men kl.t.n .na jaren afgezopen en opgelicht te zijn trappen ze er elke keer weer in (als die van ons niet zo moeilijk deed bolde ik het hier direkt af)

 14. U schrijft: “Joachim Coens heeft het bestaan om het op te nemen voor de gewone mens.”
  Dat kan zo lijken, maar ik ben van mening dat u zich hierin compleet vergist als u denkt dat Coens het opneemt voor de gewone Vlaamse volksmens en Vlaanderen. “People” betekent ook gewoon “De mensen”, herinner je je nog het “omdat mensen belangrijk zijn” van weleer?
  Waarom het Engels gebruiken i.p.v. het Nederlands, waarom niet direct spreken over “Het volk”?
  Rondas slaat mijns inziens in deze spijkers met harde koppen. Maar oordeelt u vooral zelf !
  Leest u maar eens onderstaande analyse van Jean-Pierre Rondas. Ik denk dat die veel dichter bij de triestige waarheid staat.

  https://doorbraak.be/radio/rondas-cdv-de-dood-nog-eerder-dan-de-gladiolen/?utm_source=newsletter-2995&utm_medium=email&utm_campaign=Dagelijkse+Dosis+Doorbraak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *