De ‘weg met ons’-dictatuur in de Antwerpse Arenberg-schouwburg en ver daarbuiten

Dan deed de Provincie Antwerpen eens wat goeds met een cultuurtempel en dan komt het beleid ervan plots in de klauwen van de stadsambtenarij. We hebben het over de Arenbergschouwburg