ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent De Vlaamse regering van de laatste kans – 't Scheldt

De Vlaamse regering van de laatste kans

Breaking news. De radio schettert. VTM en VRT live op antenne. In de stamkroeg van God en Klein Pierken kijkt niemand op. Een oude, obese, tandeloze vrouw schuifelt met haar rollator richting toilet. Aan de toog schreeuwt een dronken vent dat het allemaal zakkenvullers zijn. En dat ze maar eens met die Marokkanen moeten beginnen. Da’s zekerst da! Gift er ons nog ene!

Breaking news. De radio schettert. VTM en VRT live op antenne. In de stamkroeg van God en Klein Pierken kijkt niemand op. Een oude, obese, tandeloze vrouw schuifelt met haar rollator richting toilet. Aan de toog schreeuwt een dronken vent dat het allemaal zakkenvullers zijn. En dat ze maar eens met die Marokkanen moeten beginnen. Da’s zekerst da! Gift er ons nog ene!

Hesp en ‘kees’

Verkiest u Bourgondisch boven Zweeds? Zweeds boven Bourgondisch? Of liever een raketcoalitie? Kiest u voor Bart De Wever of voor Jan Jambon? ‘Ene mee hesp en ene mee kees!’, luidt het gevatte het antwoord. Of: het interesseert negentig procent van de kiezers/Vlaamse bevolking geen zak wie of welke partijen de dienst uitmaken. Wat negentig procent van de kiezers/bevolking wel bezig houdt: de stijgende huurprijzen, het tekort aan sociale woningen, de stilstaande mobiliteit, bussen die van het infobord verdwijnen, de prijs van het oud peekeshuis, de even onleesbare als onbegrijpelijke energiefactuur, de drugs aan onze scholen, de rondslingerende troep op straat. Maar, u mag er donder op zeggen, gegarandeerd zijn we weer vertrokken voor uren radio, televisie, bladen en kranten over wie minister wordt, wie wat claimt, wie welke ballon oplaat en wie welke ballon doorprikt. Stop daarmee en doe wat moet worden gedaan. Los van ideologische veren, gescleroseerde stammentwisten en onuitstaanbaar haantjesgedrag. De volgende Vlaamse Regering moet breken met wat achter ligt. En inspireren, motiveren, samenbrengen en hard maken wat ze zegt te zullen doen.

Wederkerige solidariteit

De startnota die het stempel van informateur Bart De Wever draagt, bevat ongetwijfeld een zwik goede aanzetten. We vermelden er slechts een vijftal. Het uitdoven van de woonbonus: in tijden van lage rente die nog wel even zal duren, werkt een fiscale aftrek voor een woonlening averechts en drijft de huizen- en appartementenprijzen nog sneller de onbetaalbare hoogte in. Dat wie in Vlaanderen nest maakt tot de Vlaamse gemeenschap moet willen behoren en niet met de rug naar alles wat Vlaams is alleen van onze sociale voordelen kan plukken: mutualiteit betekent tot nader order wederkerigheid. Belangrijk is dat de startnota focust op de kwaliteit van het Vlaams onderwijs. Jarenlang koersten we aan de kop van het peloton. Maar we bungelen inmiddels halfweg of aan de staart van Europese en internationale rankings. Weg met het nivelleren, lange leven het excelleren. De nota maakt een einde aan het opgelegd pandoer van het M-decreet. Het onderwijsveld dat de tanden en de motivatie heeft stukgebeten op een klasje van 25 waarin 2 ADHD’ers, 1 kind met het syndroom van Down, drie kinderen met psychische stoornissen en vier met problematische thuissituaties zal opgelucht ademhalen. De startnota lijkt de klas en de school terug te willen geven aan wie voor de klas staat. Aan het talent en de creativiteit van de kleuterjuf, de onderwijzer, de regent, de licentiaat. Administratieve, zinloze overlast gaat mee met het oud papier! De door veel Vlamingen als stalinistisch ervaren betonstop wordt vervangen door een doordachte verdichtingspolitiek, ook op het platteland. Onze sociale voorzieningen dienen voorrang te geven aan wie het echt, het eerst en het meest nodig heeft. Mensen met een beperking, mensen met psychische problemen, mensen in de uitzichtloze rats. Belangrijk is dat de startnota meermaals naar het noorden wijst. Naar Nederland, de Hanzelanden en Scandinavië. Hoe dit op federaal niveau verder moet worden ingevuld, is voorlopig koffiedik kijken. Toch lijkt de startnota tussen de lijnen aan te geven dat Vlaanderen voldoende tijd, geld en energie heeft verspild aan het Belgische status-quo. Dat de startnota meermaals het belang van gemeenschapsvorming en culturele ambities naar voren schuift, zal veel zachtmoedige flaminganten die de harde lijn Francken en de zijnen spuugzat zijn, als muziek in de oren klinken.

Gezond verstand

Het is slechts een van de van de vele paradoxen van deze snel veranderende tijd. De voorbije 20 jaar is de media-aandacht voor het politieke reilen en zeilen met elke weekendkrant en human-interest interview toegenomen. VRT en VTM sloven zich uit om de kijker dood te meppen met analyses, achtergrond en opinie. Deze drie ingrediënten meestal politiek-correct en voorspelbaar door mekaar klutsend. Met een rondzingende garde en een peper- en zoutstel dat de politique-politicienne van de vacuüm getrokken Wetstraat-bubbel zelden overstijgt. Minister-president, Vlaamse regering en parlementsleden: stop daarmee. Stop met twitteren, kibbelen, mekkeren, elkaar vliegen afvangen, strategische en opportunistische één-tweetjes onder elkaar, ruzie maken, onrust stoken, uzelf opvrijen en zot van glorie te wezen omdat u een pagina in een populaire krant of weekblad heeft versierd. Waar ’s anderendaags de katten op hebben gepist of waarin visafval is verpakt. Gebruik uw gezond verstand. Verkokerde zuilen en behoudsgezinde vakbonden: doe dat ook. Doe wat eerst moet worden gedaan. U bent er vorstelijk voor betaald. Allemaal. U heeft 5 jaar de tijd. Wanneer het u niet lukt het adagium wat we zelf doen, doen we beter eindelijk hard te maken, zal het in 2024 onmogelijk zijn om een Vlaamse meerderheid te vormen zonder het vermaledijde Vlaams Belang en/of uit het knekelveld van Pol Pot verrezen communisten. De op stapel staande Vlaamse regering is de Vlaamse regering van de laatste kans. Grijp ze.

Frits Van Robaais

***

Wij volgen met satirische nieuwsgierigheid de ontwikkelingen in Vlaanderen op de voet. Steun ‘tScheldt. Klik hier!

1 reactie op “De Vlaamse regering van de laatste kans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *