ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent De tikkende tijdbommen van Fluvius (2)… het bizarre antwoord van Fluvius – 't Scheldt

De tikkende tijdbommen van Fluvius (2)… het bizarre antwoord van Fluvius

Naar aanleiding van het artikel “Nu in Uw buurt: de tikkende tijdbommen van Fluvius (1)” op ‘tScheldt van 27 november 2020, stuurde Fluvius enkele antwoorden naar ‘tScheldt die meteen defininiëren wat “paraplu-antwoorden” zijn…

Het artikel van ‘tScheldt over de tikkende tijdbommen van Fluvius heeft alle rangen van Fluvius beroerd, tot en met de rang van CEO.

In het kort…. op de electriciteitskasten van Fluvius prijken sinds een jaar reclameborden.

Met lange boren worden er gaten geboord in de electriciteitscabines om er reclamepanelen aan op te hangen. Deze reclamepanelen worden vervolgens verhuurd aan bijvoorbeeld franchisenemers van Delhaize.

Ingenieurs van Fluvius roeren zich als duivels in wijwatervaten om deze praktijk te stoppen. Het is namelijk verboden om gaten te boren in electriciteitscabines. Uit intern mailverkeer blijkt dat ingenieurs waarschuwen voor vlambogen die kunnen ontstaan in de cabines of kortsluitingen na waterinsijpeling door de gaten.

Aangezien de Raad van Bestuur van Fluvius lijkt op een uitbetalingskassa voor politici, er zitten namelijk 19 politici in de Raad van Bestuur van Fluvius, lijkt het voor de hand te liggen dat er iemand bij Fluvius een lucratieve handel heeft opgezet in de verhuur van reclameruimte op de cabines van Fluvius.

Groot was onze verwondering dat Fluvius in een reactie op ons artikel de verantwoordelijkheid INTEGRAAL afschoof op één firma in de reclamewereld, namelijk de dubieuze firma Mediageuzen.

Volgens Fluvius heeft Fluvius NIETS te maken met de reclameborden op haar cabines en worden al die reclameborden ILLEGAAL tegen hun electriciteitscabines opgehangen.

Een toch wel heel bizar antwoord van de CEO van Fluvius (via zijn Corporate Communications Director, een duur Engels woord voor een Vlaams bedrijf waar men duidelijk niet weet wat de linker- en rechterhand onafhankelijk van elkaar doen).

Fluvius beweert het bedrijf Mediageuzen in gebreke te hebben gesteld voor het illegaal gebruik van haar electricteitscabines.

Toen ‘tScheldt vroeg of er daar een bewijsje van kon worden geleverd, zei Fluvius dat ‘tScheldt dat bewijs moest gaan vragen bij…. Mediageuzen. Op zijn minst een wel heel bizar antwoord.

Het is duidelijk dat Fluvius naast electriciteit ook paraplu’s produceert. Paraplu’s om boven het eigen hoofd te houden en de schuld op derden te steken.

‘tScheldt weet uit betrouwbare bron dat er Fluvius ingenieurs zijn die al meer dan een jaar deze praktijken veroordelen en zich afvragen waarom Fluvius laat begaan. Zij stellen zich de vraag waarom Fluvius de borden niet per onmiddellijk verwijdert wegens gevaar voor passanten en omwonenden, niet te spreken over het risico dat het electriciteitsnet loopt. Kosten voor verwijdering en boetes voor illegaal gebruik zouden volgens deze ingenieurs dan moeten verhaald worden op het obscure bedrijf Mediageuzen, dat ondertussen flink haar boterham verdient door de ruimte op de reclameborden te verhuren.

Op de vraag van ‘tScheldt hoe Fluvius het contract aan Mediageuzen vergunde, antwoordde Fluvius dat er geen enkel contract vergund werd, en herhaalde Fluvius dat Mediageuzen volledig in de illegaliteit werkt.

Na een rondvraag bij verschillende mensen in en rond Fluvius kunnen er grote vragen gesteld worden bij de antwoorden van Fluvius die in wezen erg lijken op paraplu-antwoorden. Het feit dat de borden er al meer dan een jaar hangen, en het feit dat er wekelijks borden worden bijgeplaatst, afgehaald en verplaatst op Fluvius terrein wijst erop dat Fluvius, of in ieder geval iemand binnen Fluvius, meer op de hoogte is dan Fluvius laat uitschijnen.

Opnieuw een verhaal waaruit blijkt dat staatsbedrijven gerund door politici, niet 1, geen 2, maar tientallen politici…. geen goed idee zijn.

***

Je las dit het eerst op ‘tScheldt. Steun ‘tScheldt. Kies je abonnement:

 

7 reacties op “De tikkende tijdbommen van Fluvius (2)… het bizarre antwoord van Fluvius

 1. Een audit van Fluvius dringt zich dan ook op ! natuurlijk willen de dames en heren geen pottenkijkers en ze moesten maar eens veroordeeld worden tot het terug betalen van de gestolen valuta , oorlog over wie wat ontvangen heeft ,overheidsbedrijven en corruptie zeer goede maatjes !.

 2. En dan een audit vragen, dan komen allemaal dubbelgangers van die politici aan het woord. en dan klagen ze weer dat zij het niet gezegd hebben maar een dubbelganger. dan maar aan een volgende dubbelganger vragen he, dan klaagt die dubbelganger dat hij dat niet gezegd heeft maar die andere dubbelganger, en die zegt dat het die politici waren, en die zegt dan dat het die eerste dubbelganger was en die zegt dan,….. Wordt je dan niet gek, en zou je dan niet stoppen met die politici te attackeren, neer verder doen. vroeg of laat zegt er dan eentje dat hij het was, en niet die verschillende dubbelgangers. en dan ga jij nu twijfelen, want dan denk jij natuurlijk, dat zal ook wel weer een dubbelganger zijn he. Het houdt niet op he, maar doe zo verder.

 3. Ik ben er eens in zo een binnengegaan om te gaan kakken maar er was zelfs geen WC noch WC-papier, qua service aan de zich ontlastende medemens ; BE-SCHA-MEND !

 4. Ik ben er eens in zo een binnengegaan om te gaan kakken maar er was zelfs geen WC noch WC-papier, qua service aan de zich ontlastende medemens ; BE-SCHA-MEND !

  1. U bedoelt Maurice De Velder, die reeds eerder veroordeeld werd voor fraude, witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte?
   We lezen in Het Laatste Nieuws dd 27 juni 2008:
   De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Think Media-topman Maurice De Velder (49) veroordeeld voor valsheid in geschrifte, misbruik van vennootschapsgoederen, omkoping, misbruik van vertrouwen en witwaspraktijken in de periode 1997-2002. Hij kreeg drie jaar cel, een boete van 375.000 euro en een beroepsverbod van tien jaar. Voor afpersing, koersmanipulatie, het niet maken van participatiemeldingen en enkele feiten van witwassen werd hij vrijgesproken. De rechtbank verklaarde een totaalbedrag van bijna 4,8 miljoen euro verbeurd.
   Tram Vision
   Een tweede belangrijk luik van het dossier ging over het project Tram Vision van vervoersmaatschappij De Lijn. Streep, de toenmalige reclameregie van De Lijn met Christian D.B. als directeur, gaf het contract voor elektronische reclame op trams aan het technologiebedrijf Falcom, waarvan De Velder buiten medeweten van de anderen meerderheidsaandeelhouder was.

   Volgens het openbaar ministerie werd Streep misleid met een businessplan waarin overdreven omzet- en winstprognoses werden voorgesteld, maar de rechtbank vond dat niet bewezen. Wel gebeurde de raming van de onkosten en de inkomsten op een weinig professionele manier en was het eerder nattevingerwerk. Via Falcom werd er bovendien geld onttrokken aan Streep. De Velder kocht Christian D.B. ook om, zodat die een overeenkomst met de 4FM Groep sloot voor het leveren van nieuwsberichten voor TramVision.

   Ja, we vermoeden dat het dezelfde Maurice De Velder is die nu bezig is met reclameborden en Fluvius.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *