ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent De “Mobilologen”  – 't Scheldt

De “Mobilologen” 

Wie als advocaat niet meteen de eminente successen aaneenrijgt of ondanks alles toch door de pers over het hoofd wordt gezien en daardoor geen kantoor van betekenis kan uitbouwen, had tot voor kort slechts één ontsnappingsroute, de Open Vld.

Open Vld

Wie als advocaat niet meteen de eminente successen aaneenrijgt of ondanks alles toch door de pers over het hoofd wordt gezien en daardoor geen kantoor van betekenis kan uitbouwen, had tot voor kort slechts één ontsnappingsroute, de Open Vld.

**

De lijst met politieke hangmat-liberalen oogt schier eindeloos: Patrick Dewael, Rebecca Vanden Broucke (de “aloude” Fientje Moerman, weet U nog?), Marc Verwilghen, Egbert Lachaert, Mercedes Van Volcem, Vincent Van Quickenborne, Willem-Frederik Schiltz, Carina Van Cauter … allemaal zijn ze advocaat geweest tot de partij hen uit de drassige geul der vergetelheid opviste. En diegene die het nog steeds zijn, verdienen geen gebenedijde korrel zout op hun patatten. Daar kwam onlangs ook nog Lydia Peeters bij. Lydia was tot voor kort burgemeester van Dilsem-Stokkem, waar men maar al te blij is met haar opvolgster Sofie Vandeweerd – al moet ik te opdringerige heren deels teleurstellen met de tijding dat Sofieke net getrouwd is en deels hoop geven met de vaststelling dat de huwelijkse staat weinig liberale vrouwen ooit heeft weten tegen te houden – nu echter is Lydia minister van Mobiliteit en Openbare Werken in de Vlaamse regering. Weer een “hangliberaal” bij, zo denkt U … gelijk heeft U! En pas op, deze gebuisde advocaten komen bovenop de mislukte huisartsen, de verlieslatende economen, de aan lager wal geraakte charmezangers van het morsdode levenslied, de vroeg-dementerende culturele agogen, de plooibare gymnastes van de betere spreidstand en andere Hilde Vautmansen.

Lydia heeft nochtans op een paar maanden al een heel palmares bijeen geregeerd: zo zette zij de sluisdeuren van het Albertkanaal in Wijnegem nu ook op zondag open (beleidsdaad die door de mild overrijpe Frieda Brepoels gelijk als “historisch” werd gekwalificeerd) en … ja en? Niks en! Vooral blinkt ze toch weer uit in uitstelgedrag: geluidsarm asfvalt voor de expressweg, vernieuwd sluizencomplex in Denderbelle, de grote hervorming van De Lijn, de geplande tests op de Muidebrug in Gent … allemaal uitgesteld! De 60 niet werkende trajectcontroles, die haar voorganger Ben Boet niet aan de praat kreeg, zijn nu wél functioneel. Als de burger maar kan gepluimd worden!

Want dom zijn ze wel, maar niet zó dom!

De Verkeers-“kunde”

Sinds enkele jaren heeft de Open Vld er als de vergaarbak van talentloze ballast echter een geduchte concurrent bij: de verkeerskunde. De studie leidt, indien met vrucht beëindigd, tot het voeren van de titel “verkeersdeskundige”. Scheelt ‘m een paar lettergrepen, maar daar heeft men uiteindelijk toch iets op gevonden. De verkeersdeskundige volstaat het namelijk elke vraag, van welke aard ook, met het éénlettergrepige woord “fiets” te beantwoorden. Dat gaat zo: “Meneer de verkeersdeskundige, vindt U ook niet dat er vandaag de dag teveel files zijn?” Antwoord: “Fiets!”. “Nemen vrachtwagens niet teveel plaats in op onze autostrades?” Antwoord: “Fiets!” “Moeten we niet eens iets doen aan het gemotoriseerd vakantieverkeer naar Zuid-Europa?” Antwoord: “Fiets!”. De achteloze toehoorder snapt er geen snars van maar zoekt de fout bij zichzelf. Het gaat per slot van rekening over “deskundigen”!

Dat deze toch ietwat eenzijdige benadering straks onhoudbaar wordt, mag duidelijk zijn. Bovendien gaat het om een strikt Vlaams probleem. Wie af en toe met de wagen een roedel fietsers in Nederland kruist, komt tot de verhelderende, tevens ontluisterende vaststelling dat fietsers zich ook vriendelijk en attent door het verkeer kunnen bewegen, voorrang kunnen geven aan de weggebruiker waaraan de voorrang wettelijk toekomt en na tien uur ‘s avonds ook nuchter in het zadel kunnen zitten. We mogen hopen dat ook bij ons deze weg wordt ingeslagen. Gezien de recente toename van het aantal zelfverklaarde verkeersdeskundigen neigt de barometer nog niet direct naar “optimistisch”. De meest onderlegden onder de verkeersdeskundigen wagen zich  nochtans zo nu en dan al eens op het interdisciplinaire veld. Het éénlettergrepige predicaat “Fiets!” wordt dan gevolgd door het tweelettergrepige begrip “klimaat!”, al is dit slechts voor de echte bollebozen onder hen weggelegd.

Want dom zijn ze wel, maar niet zó dom!

Samenvloeiing

Nu is de zorg voor de intellectueel minder toegeruste medemens een “schone” deugd en een beschaafd land eigen. Je zit als samenleving sowieso met die vlegels opgescheept en ook bij hen moet er bij tijd en wijlen brood op de plank komen. Het gebrek aan bekwaamheid in de politiek wordt bovendien naadloos opgevangen door de vindingrijkheid van het door onkunde onderdrukt volk en het louter benoemen van een voorwerp, zelfs indien dit voorwerp cyclisch mobiel is, heeft nog niemand geschaad. Niet het voorwerp op zich, maar dat wat de berijder ermee uithaalt, doet de tenen krullen! Dat weet eenieder, behalve de expert!

De ware noodlottigheid schuilt ‘m echter niet in de bestede zorg aan die ezelsveulens, dan wel in het feit dat beiden zich thans verenigd hebben. De één schermt liefdevol en attent met de ander: een collusie die heeft geleid tot gevaarlijke en uiterst explosieve concentraties onbekwaamheid. Uit de samenvloeiing tussen liberale politiek en “verkeersdeskundigheid” kunnen derhalve verwoestende “verkeersbranden” ontstaan! Het is een beetje als met hooi. Niks is zo ongevaarlijk als hooi, maar indien nog vochtig bij opslag en verrijkt met de juiste fermentatieprocessen, lopen de temperaturen in het hooi al snel op tot ver boven de 100° waardoor de hele handel in één vernietigende brand tot de laatste aar verteerd kan worden.

Uit de samenloop van politieke zotternij en infrastructurele absurditeit ontsnapt vandaag de dag dan ook bestendig een “explosieve mobiliteitsdamp” van resolute dwaasheid die bij de minste detonatie aanleiding geeft tot een verkeerstechnische hooibroei die de mobiele mens tot gehele stilstand zal dwingen. Gent, Brussel en Antwerpen staan al in brand, vele centrumsteden smeulen reeds, straks exploderen ook alle anderen.

***

Geef U zelf een geschenk. U verdient het. U heeft weer een dag in het kleiner wordende Vlaanderen overleefd.  Kies een abonnement en slaap beter vannacht:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *