Corona … en de Dubbele Nationaliteit      – 't Scheldt

Corona … en de Dubbele Nationaliteit     

Officiel zijn de kerken, synagogen en moskeeën toe, maar in werkelijkheid blijken alleen de katholieken zich aan de regels te houden…

Op Facebook circuleert een filmpje van een neger die zijn bedje mooi in Frankrijk heeft gespreid en door een journaliste wordt gevraagd waarom hij niet binnen blijft. “We leven toch onder quarantaine”, probeert het lieve meisje op wel heel naïeve wijze. Waarop de neger onverstoord antwoord: “Quarantaine, mevrouw – het woord zegt het zelf – dat is voor mensen van ‘boven de veertig’; dát zijn de risicogroepen. Ik loop geen gevaar.”

Tja, we halen wat binnen in Europa, tegenwoordig.

Straf van allah voor het decadente westen

Nochtans zijn het niet alleen de “nieuwkomers” die de wenkbrauwen doen fronsen; de “reeds aangekomen” goudklompjes kunnen er ook wat van! Wie dacht dat we met een wereldwijde crisis te maken hebben, hij of zij denke opnieuw: alleen de bange, blanke man schijnt viraal geteisterd te worden! Enkel “christenhonden”, als we het koosnaampje van de sultan mogen bezigen, worden bedreigd. En daarom staat heel Borgerhout tegenwoordig in dikke drommen op straat. Geen moskee is dicht! Zweetlijf aan zweetlijf, en ongewassen kont aan “allahoe akbar” kuchende muil, zitten ze geknield mekaar en de rest van de bevolking aan te steken. De kans is trouwens groot dat straks de eerste islamitische “smaragd” begint te preken over “de straf van allah” voor het decadente westen.

Die andere semitische godsdienst, het jodendom, doet trouwens ook goed mee met zijn aartsrivaal. Geen synagoge blijft op slot! Aan de overheid melden beiden dat ze de moskee en de synagoge nu  gebruiken om hun achterban op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen … en “onze” overheden trappen alweer volgaarne in de val. Ah ja, wie in een land leeft maar de taal niet spreekt, moet vooral die taal niet leren, maar gaat voor informatie gewoon in trossels van tien naar de moskee of de synagoge. Helder toch!

Dat het een zaak van die obsolete godsdienst zou zijn, moet trouwens ferm worden tegengesproken. De katholieke kerk, toch ook een godsdienst, heeft z’n kerken wél gesloten. Dit toch even vermelden voor de duidelijkheid. Terwijl iedereen zich, wellicht door scha en schande, een besef van ernst heeft eigen gemaakt, blijft het vreemd gepeupel, de ene al wat ostentatiever dan de andere, zich geen koortsblaas of rochel aantrekken van deze ongeziene situatie. Komt het virus huns weegs, dan lijkt het erop dat de kansenparels uit den vreemde enkel moeten zwaaien met hun bipatride Marokkaans of Turks paspoort, om het natuurlijke virus een halt toe te roepen. Maar deze vorm van infecterend samenleven als “achterlijk” beschouwen? Ho maar! Daar zijn wetten tegen gestemd, hé vrienden!

Social distancing

Wie een eigendommetje heeft in een godvergeten dorp in Frankrijk, tussen het groen in Nederland, of aan onze eigenste Vlaamse kust moet thuisblijven (hoewel dit aanleiding zou kunnen geven tot een betere spreiding – “social dinstancing”, in het mooie Engels – van infecteerbare lieden), maar het hangmat-juweel dat ons al zakken vol poen kost, doet gewoon verder ongestraft zijn ding. Wat ons toch min of meer de ogen moet doen openen. Niet enkel een volslagen incompetente overheid zorgt ervoor dat het virus welig kan tieren, maar ook de compleet mislukte multiculturele samenleving verhindert ons het virus te overwinnen. Het lijkt erop dat, via de één-tweetjes van overheid en kansenparels, een voorzet pal voor de goal gegeven wordt: Corona heeft maar binnen te koppen!

***

Het feit dat heel wat moskeeën openblijven in België wordt ingegeven door wat er zich in Egypte afspeelt. Daar mogen de moskeeën voorlopig open blijven. De gelovigen brengen er alleen hun eigen gebedsmat mee.

***

Foto: Moskee, niet in Egypte, niet in Turkije, niet in Marokko, maar wel in… Winsterslag, België

***

Wij denken eraan een groot feest te organiseren voor al onze abonnees NA het coronaprobleem. Dan kunnen we elkaar eens allemaal goed vastpakken en er een treffelijke pint op drinken. Er is nog een zeker onevenwicht in ons abonneebestand. Iets te weinig vrouwelijke abonnees. Dames, kies nu je abonnement:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *