Communicatie expert: racistische tweets van Marc Van Ranst wijzen op psychopathische ingesteldheid – 't Scheldt

Communicatie expert: racistische tweets van Marc Van Ranst wijzen op psychopathische ingesteldheid

Het brede publiek kent Marc Van Ranst van zijn ontelbare optredens op VRT en VTM als coronabestrijder. Wat het brede publiek NIET weet is dat Marc Van Ranst al jaren racistische boodschappen verspreidt op de sociale media…

Het brede publiek kent Marc Van Ranst van zijn ontelbare optredens op VRT en VTM als coronabestrijder. Wat het brede publiek NIET weet is dat Marc Van Ranst al jaren racistische boodschappen verspreidt op de sociale media.

‘tScheldt verzamelde al honderden problematische Facebook berichten van Marc Van Ranst waaruit blijkt dat hij een absolute afkeer heeft voor N-VA en Vlaams Belang. Van Ranst is een uitgesproken Belgicist. Wie de Facebook posts van Marc Van Ranst leest kan niet anders dan concluderen dat Van Ranst een rabiate Vlamingenhater is.

‘tScheldt liet nu ook het Twitter account Van Marc Van Ranst door een communicatie expert onderzoeken. Het resultaat van dit onderzoek is zo mogelijk nog negatiever.

De expert: “Ik had er geen flauw benul van dat Marc Van Ranst zo actief was op Twitter. De massa aan tweets is zo overweldigend groot dat dit een grote impact moet hebben op zijn normale dagschema. Erger is dat de inhoud van honderden tweets bijzonder haatdragend van karakter is.”

7 bedenkingen van de expert over de tweets van Marc Van Ranst

 1. De tweets van Marc Van Ranst zijn uitermate politiek getint.
 2. De tweets van Marc Van Ranst zijn overdreven revanchistisch. Hij tweet met de bedoeling individuen te raken, te schofferen of te beschadigen. Deze manier van communiceren is een professor onwaardig.
 3. De tweets van Marc Van Ranst draaien rond de kernbegrippen racisme en xenofobie. In de tweets die U mij overhandigde bevonden zich niet minder dan 96 tweets waarin hij individuen of partijen beschuldigt racistisch te zijn. Vraag is of Van Ranst zich niet schuldig maakt aan een soort omgekeerd racisme door op ongefundeerde wijze zoveel individuen te beschuldigen van racisme.
 4. U zegt mij dat hij op sociale media ‘Dokter Haat’ genoemd wordt. Dat is zeer te begrijpen, de tweets van Marc Van Ranst zijn inderdaad bijzonder haatdragend en wijzen op iemand die altijd zijn gelijk wil halen door anderen te vernederen.
 5. De tweets van Marc Van Ranst over racisme en xenofobie zijn obsessioneel. Dit is geen normaal communicatief gedrag op sociale media. Het verwondert mij dat een instelling als Twitter deze eindeloze rij aan virulent haatdragende boodschappen tolereert op haar platform.
 6. Van Ranst doet zich in zijn tweets voor als een soort racisme expert. Hij gaat alles wat er in Vlaanderen gebeurt aftoetsen aan wat hij zelf meent racistisch te zijn. Dat leidt tot een lange reeks beschuldigende tweets aan het adres van tientallen mensen die hij onverhoold publiekelijk ervan beschuldigt racist te zijn. Door de bizarre hoeveelheid van dit soort tweets is het evenwel laakbaar communicatief gedrag dat slechts het doel heeft te polarizeren. Het is bovendien lasterlijk gedrag dat de scheidingslijn van de vrije meningsuiting overschreidt.
 7. De tweets van Marc Van Ranst wijzen op een psychopathisch karakter. Ik ken Marc Van Rant van de televisie in deze coronatijd. Hij is daar steevast rustig en beminnelijk. Maar zijn tweets zijn dat allesbehalve. De discrepantie tussen het beeld van op televisie en de werkelijk gigantische hoeveelheid aan bagger die hij op Twitter creëert duidt op een gestoorde persoonlijkheid.

Honderden racistische tweets van Marc Van Ranst

De zelf benoemde racisme expert Marc Van Ranst gebruikt zijn Twitter account om alles en iedereen die het niet met hem eens is te beschuldigen van racisme. De lijst van tweets met daarin de woorden RACISME of XENOFOBIE, waarvan hier een kleine verzameling, is eindeloos.

Mar 25
Replying to @DVanLangenhove
Ik besef dat het voor jou extra vervelend moet zijn dat professoren niet meegaan in jullie simplistische XENOFOBE en RACISTISCHE VB-verhaaltjes. Oei, nu heb ik het woord ‘RACISME‘ toch laten vallen.

Feb 20
Replying to @BoudryPieter
Dit is één van de meest schandalige tweets die ik ooit ben tegengekomen. Pieter Boudry, N-VA gemeenteraadslid in Scherpenheuvel, vindt blijkbaar dat extreemrechts geweld kan vermeden worden door toe te geven aan de XENOFOBE verzuchtingen van extreemrechts.

Feb 18
Replying to @FDW_VB and @HEMA
Ik zie een gelukkig gezinnetje.
Ik zie ook dat je die lieve blanke kleuter onderaan hebt weggeknipt, zodat je je RACISTISCHE achterban weer even de horlepiep kan laten dansen als uitlaatklep voor die overdosis onverdund XENOFOOB genot.

Feb 13
Replying to @StefaanSintobin and @vrtnws
Nochtans klopt dat nieuws. RACISME: het is en blijft een moeilijk te bestrijden beestje. Sommige partijen cultiveren het, andere partijen gedogen het.

Feb 3
RACISME loert altijd om de hoek wanneer mensen angst hebben. Echter, dat praat zulk abject RACISTISCH gedrag niet goed. Zoek objectieve antwoorden op uw vragen in plaats van zondebokken.

Jan 23
Replying to @tomvangrieken and @vlbelang
“Grote kuis” Zo praat den normaal mens niet over andere mensen.
Zo praat een RACIST wel over andere mensen.

Jan 21
Replying to @Bart_DeWever
Ook al zegt u herhaaldelijk dat er in de ‘Vlaamse Natie” geen plaats is voor RACISME, dit blijkt weinig effect te hebben op het soms XENOFOBE discours van @FranckenTheo. N-VA kan geen huis zijn met vele kamers, waarvan enkele kamers RACISME-vrij zijn en andere kamers niet.

Jan 16
Replying to @Arianesatc @BigBabbaar and @BoudryPieter
In uw plaats zou ik het woord “klasse” nooit meer gebruiken. Mevrouw, u bent een RACIST.

Jan 13
Eerst jarenlang op 11 juli pinten drinken met RACISTEN, dan maandenlang regeringsonderhandelingen voeren met een partij vol RACISTEN, en nu claimen dat er “in de Vlaamse Natie geen enkele plaats is voor RACISME”. Geloofwaardigheid: gering.

Jan 11
De ‘eindbaas’ van @schildnvrienden, Dries Van Langenhove, is spreker op een congres van en voor hardcore RACISTEN. RACISME zit ingebakken in @vlbelang. Iemand die stemt op VB, stemt welbewust op een RACISTISCHE partij.

Jan 10
Feit: een heleboel mensen hebben een koud hart. Triestig alledaags RACISME

Jan 8
Replying to @SamvanRooy1 and @vptvlive
Terecht krijgt @vptvlive daar kritiek op. Echter, jij bent diegene die @vptvlive in verlegenheid brengt door RACISTISCHE (en narcistische) praat te verkopen tijdends hun kerstspecial. Totaal ongepast, alhoewel jij dat ongetwijfeld normaal vindt.

Jan 5
Replying to @alexandradarch
Dit is het normaliseren van extreemrechts RACISME. Bah bah bah.

Jan 5
Replying to @SamvanRooy1
RACISME zit zodanig diep ingebakken in het VB dat het wellicht onmogelijk zal blijken om dat eruit te krijgen. Niet dat jij ook al maar een halfslachtige poging in die richting hebt gedaan. Integendeel: RACISME is het raison d’être van u, uw voorganger, en uw partij.

Jan 5
Replying to @daems_d @HangTogether07 and 2 others
“De Marokkanen weg uit ons land” is een veralgemening en is onverholen RACISME.

Jan 5
Replying to @Qommentator @CedDiam and 2 others
Oh, maar ik begrijp het volkomen dat RACISTEN het irritant vinden dat ze op hun RACISME worden gewezen.

Jan 4
Replying to @Qommentator @SamvanRooy1 and @vptvlive
RACISME is geen “mening”.

Jan 3
Replying to @vptvlive @SamvanRooy1 and @vlbelang
Beste @vptvlive, waarom laten jullie deze persoon ongestoord zijn RACISTISCHE bagger spuien?

Jan 2
Replying to @chrisjanssensVB
WTF, alcohol is ook in Vlaanderen de belangrijkste reden van dodelijke verkeersongevallen. Ga je dat een beetje relativeren om je in RACISME gemarineerde achterban te plezieren?

Jan 2
Replying to @chrisjanssensVB
Neen, maak jezelf dat niet wijs. Er zijn geen 800.000 RACISTEN. Er zijn wel 800.000 mensen die blijkbaar RACISME geen obstakel vonden om voor uw partij te stemmen.

Jan 2
Replying to @HammersteinO
De ‘O’ in Oscar staat voor “Onnozelaar” en de ‘R’ voor “RACIST”.

Dec 30, 2019
Replying to @Soilin4
In geef het toe: ik kijk wel een beetje neer op RACISTEN. Maar ik voel tegelijkertijd ook een warm en diepchristelijk medelijden met hen.

Dec 30, 2019
Twintig procent van de Vlamingen stemt voor leugenaars.
Vijfentwintig procent van de Vlamingen verkiest RACISTEN.
Het goede nieuws is dat vijfenvijftig procent van de Vlamingen gewoon normaal doet.

Dec 30, 2019
Replying to @louis_ide @FVMas and 7 others
Tja, Louis, het geduld met de leugenaars binnen uw partij raakt stilaan op. Ik begrijp niet hoe jij dergelijke partij blijft steunen. Hoe je het draait of keert, het statement van Jambon was XENOFOBE haatzaaierij.

Dec 30, 2019
Replying to @DeWitSophie
U vraagt naar de essentie, Sophie? Wel, de essentie is dat Jambon als minister-president een groep mensen welbewust schoffeert teneinde bij zijn achterban XENOFOBE sentimenten op te wekken. Dat is gewoonweg slecht.

Dec 30, 2019
Replying to @maparobeys
“Avec des si on mettrait Paris en bouteille.” “Er is een theoretische infinitesimaal kleine kans dat hij geen XENOFOBE leugens vertelt”. Ik ga veiligheidshalve zijn gedrag bespottelijk en een minister-president onwaardig blijven noemen. En een broodje-aap-vertellende leugenaar.

Dec 30, 2019
Replying to @SamvanRooy1
Neen, Sam. Het hele cartoon-gedoe was puberale schofterisering. De enige bedoeling van Wilders was om weer eens in de spotlights te kunnen staan om zijn RACISTISCH evangelie te verspreiden. Dit gaat niet over Mohammed-cartoons. Dit gaat om een zielige egotrip van Geert Wilders.

Dec 30, 2019
Replying to @StefaanSintobin
De baby is gezond en heeft liefhebbende ouders: een prima start in het leven. Sommige koters hebben mibder geluk en worden geboren in homofobe of RACISTISCHE gezinnen, en krijgen haat met de paplepel binnen. Dat is niet ok.

Dec 29, 2019
Replying to @TomPlesier
XENOFOBE/RACISTISCHE flater dus.
Het gebrek aan karakter, kennis en kunde van de N-VA politici, gekoppeld aan hun inherente (eerst verborgen maar nu ook openlijk) RACISTISCHE houding, is een groot probleem voor de coalitiepartners. Niemand wil eigenlijk met @de_NVA samenwerken.

Dec 29, 2019
De titel van dit artikel had eigenlijk moeten zijn: “Betekent zoveelste XENOFOBE flater van minister-president Jambon (N-VA) de definitieve doodsteek van paars-geel?”.

Dec 29, 2019
Replying to @SamvanRooy1
Dat eindigt dan met een gezonde baby die door haar/zijn ouders graag gezien wordt. Een happy end als het ware. Sommige baby’s hebben geluk. Andere koters moeten spijtig genoeg opgroeien in een RACISTISCHE omgeving. Niet alle kindjes hebben evenveel geluk.

Dec 28, 2019
Jambon liegt. Jambon liegt omwille van XENOFOBE sfeerschepperij. Dit is onze minister-president. Dit is ernstig. Jambon dient zich hiervoor te excuseren. En anders: ontslag. Wat denken @cdenv en @openvld?

Dec 28, 2019
Vlaams minister-president @JanJambon liegt, net zoals met zijn verhaaltje over de dansende moslims, om een XENOFOOB vlaamsblokkerig sfeertje te scheppen. Meneer @janjambon , excuses zijn meer dan noodzakelijk!

Dec 27, 2019
Replying to @SamvanRooy1
Waarom sluiten de leden van KVHV en NSV niet aan bij de talrijke andere studentenverenigingen? Waarom zich afzonderen in RACISTISCHE haatbubbels?

Dec 27, 2019
Replying to @SamvanRooy1
Ja. Vrijheid van meningsuiting wil niet zeggen dat, wanneer je de RACISTISCHE toer opgaat, je ook vrijheid van uitgelachen te worden hebt. Laat het een les zijn, Sam.

Dec 25, 2019
Replying to @bartdewit12 @BasselaereBart and @SamvanRooy1
Gewoon: RACISTISCHE stoethaspels als dusdanig benoemen.

Dec 25, 2019
Replying to @SamvanRooy1
Die “fundamenteel andere mening” is gewoon platvloers RACISME, Sam. En ik haat je geenszins. Ik wijs gewoon op het RACISME dat ingebakken zit in jouw partij zoals rozijntjes in een rozijnenkoek.

Dec 24, 2019
Replying to @VdmDavy
Neen, ik ben ouderwets en vind RACISME nog verwerpelijk.

Dec 20, 2019
Replying to @SamvanRooy1
Geen enkel normaal mens zou deze infantiele en met XENOFOBIE doordrenkte tekst goedkeuren, Sam.

Dec 18, 2019
Replying to @SamvanRooy1 and @JosDHaese
Wel, @JosDHaese heeft gelijk. Jij bent inderdaad iemand die onze samenleving verziekt. Je bent een RACIST in een RACISTISCHE partij.

Dec 18, 2019
Replying to @SamvanRooy1
Dit was (weerom) een degoutante en RACISTISCHE uitspraak, Van Rooy. Je maakt het weer overduidelijk dat jullie zelf niet uit het cordon willen wegens heel comfortabel erin. En dus is een stem voor jou of voor @vlbelang toch weer een verloren stem. Ga je een beetje schamen.

Dec 18, 2019
Sam Van Rooy toonde op de Antwerpse gemeenteraad weer plastisch aan waarom geen enkele andere partij met het @vlbelang kan samenwerken: het zijn onversneden RACISTEN. Punt.

Dec 15, 2019
Maar waar houden de havenschepen en de burgemeester zich onledig mee? Hoofddoeken, boerkini’s en LIEGEN.

Dec 14, 2019
DE N-VA IS EEN PARTIJ ZONDER KLASSE OF SCRUPULES. Beledigen, schelden en liegen, dat wel. En 22 procent van de Vlamingen trapt daar nog altijd in.

***

DISCLAIMER 1: Op P-Magazine verscheen het ‘onthullende’ artikel dat het hierboven verschenen artikel over Marc Van Ranst in ‘tScheldt van ‘uitgever en hoofdredacteur Gert Van Mol’ zou zijn. Voor zover wij weten, en wij weten het, is Gert Van Mol niet de uitgever van ‘tScheldt, niet de hoofdredacteur (‘tScheldt heeft geen hoofdredacteur) en niet de communicatie expert die wij de tweets van Marc Van Ranst lieten lezen. 

DISCLAIMER 2: Uitgever en eigenaar van P-Magazine, Maurice De Velder, en zijn hoofdredacteur Stefan Lambrechts voeren al enkele jaren een oorlog tegen enkele oud-werknemers die het aangedurfd hebben om naar de rechtbank te gaan omdat Dhr Maurice De Velder de lonen niet betaalde. De werknemers wonnen. Sindsdien ontketende Maurice De Velder een oorlog tegen deze individuen. Alle uitgevers in Vlaanderen weten van deze ongelijke strijd waarbij Maurice De Velder zijn media inzet om deze individuen zwart te maken en te koppelen aan de meest negatieve verhalen zoals in dit geval een campagne tegen Marc Van Ranst. Maurice De Velder zat al 9 maanden in de gevangenis wegen oplichting, fraude en valsheid in geschrifte. Hoofdreacteur P-Magazine Stefan Lambrechts zat al 3 maanden in de gevangenis wegens het oplichten van… bejaarden. Maurice De Velder heeft momenteel ca 22 faillissementen op zijn naam staan.

***

‘tScheldt is het enige medium in Vlaanderen dat durft in te gaan tegen de figuur Marc Van Ranst, niet omwille van zijn werk als viroloog, maar omwille van zijn duizenden politiek getinte en vooral haatdragende boodschappen op sociale media. Steun ons met een abonnement: 

18 reacties op “Communicatie expert: racistische tweets van Marc Van Ranst wijzen op psychopathische ingesteldheid

  1. Natuurlijk heeft Marc Van Ranst gelijk, iedereen is racist, de N-VA, het Vlaams Belang, Bart De Wever, Tom Van Grieken, Filip Dewinter, Gwendolyn Rutten, Wouter Beke… allemaal racisten….

 1. “Je reactie is in afwachting van moderatie”, dus het is enkel maar wat jullie goed uitkomt dat gepubliceerd wordt?

   1. Dec 30, 2019
    Replying to @StefaanSintobin
    De baby is gezond en heeft liefhebbende ouders: een prima start in het leven. Sommige koters hebben mibder geluk en worden geboren in homofobe of RACISTISCHE gezinnen, en krijgen haat met de paplepel binnen. Dat is niet ok.
    Op wie doelt hij nu eigenlijk? Hij heeft hier niet eens door dat hij hier een waarheid aanhaalt over die homofobie en racisme-paplepel die hij, als de opmerking uit een andere hoek zou komen, zelf als racistisch zou bestempelen.

 2. Dat die man op zijn beurt racistisch is tegen de helft van Vlaanderen is niet zo erg. Wanneer we eindelijk onze macht in ons eigen kot terug hebben wordt de rekening snel gemaakt. Dat virologen en van Ranst of Van Zwanst bezig zijn met ons te beliegen en te bedriegen vind ik heel erg. 140 doden ( per capita nog steeds 30 keer meer dan in Amerika of 100 keer meer dan Hongarije of Brazilië ) is niet erg. Nu is opname in het hospitaal the leading factor. Een ding is zeker , wanneer we allemaal dood zijn vallen de ziekenhuis opnames op nul. Wanneer gaan virologen eens iets doen aan de oorzaken en niet aan de gevolgen. Maar de schuld ligt bij de burgers die niet doen wat Sjors en Sjimmy zeggen… bende oplichters

 3. Op twitter las ik dit .
  ‘tScheldt is satire voor mensen met rechtse gedachten, linkse gedachten, rechtdoor gedachten, Vlaamse gedachten en stoute gedachten.
  Maar als ik die bagger hier lees wat jullie zeggen van Marc van Ranst kan ik alleen maar concluderen dat jullie een Extreem Rechts propaganda bladje zijn niet meer niet minder !

  1. We begrijpen U volkomen, het moeilijkste was om die honderden racisme tweets op het Twitter account van Marc van Ranst te krijgen om er dan een artikel over te kunnen schrijven. (‘tScheldt)

  2. Beste Jef,
   Velen denken zwart wit wat per definitie al verkeerd is. Het is niet omdat iemand paus is dat hij geen zonden kan plegen, net zoals een dictator van Noord Korea niets goed zou kunnen doen. In het geval van Marc Vanranst zullen weinigen zijn expertise betwisten, maar hetgeen hij doet is zijn job en het is niet nodig hem daarvoor een goddelijke status toe te kennen. Er zijn mensen op het terrein die dat meer verdienen.
   Nuance is de oplossing in vele discussies.

  3. En u een onverholen linkse fascist? van ranzigheid wil een linkse profitariaat staat met hem als de nieuwe Mao of Stalin die opposanten stemmen afdoet als xenofoben en racisten , het afgezaagd deuntje om de schijn van een democratie hoog te houden ,wat een laffe bende losers de linkse bende vrijwillig werkloze parasieten ,met hun alles gratis ingesteldheid

  4. En u een linkse fascist ? van het linkse parasieten volkje dat iedere maand met zijn tengels open staat om van de “extremisten ” hun leefloon te ontvangen , mijn buurt zit er vol van de vrijwillig werkloze “intellectuele” wereldverbeteraars ,en parasieten van de maatschappij met hun adoratie voor de rode paus !

 4. Als Marc Van Ranst dus een tweet pleegt over racisme, dan is dat volgens ‘tScheldt een racistische tweet…Oei! Nu zet ik dus zélf een racistisch bericht! (Volgens de logica van ‘t Scheldt toch)
  Verder ben ik het overwegend wel eens met @Mark Russell en ook met @Jef Deckers.
  Ik zie hier vele cartoons voorbijkomen, politici worden te kakken gezet. Mooi zo!
  Maar er komen wel alleen maar blauwen voorbij, en roden en groenen en CD en V-ers, nooit wordt Filip Dewinter eens te kakken gezet, nooit staat Dries Van Langenhove eens in zijn hemd, nooit eens stoute gedachten over Anke Vandermeersch of een linkse gedachte bij het doen en laten van Tom Van Grieken! Dat is ook discriminatie!
  Mijn reactie is in afwachting van moderatie.

  1. Dries Van Langenhove staat hier in ontbloot bovenlijf in de verwilderde tuin van ‘tScheldt hout te hakken, Filip Dewinter poetst de wagen waarmee straks de hoofdredacteur van ‘tScheldt naar zijn minnares wordt gechauffeerd, Anke Vandermeersch is uitgehuurd als blanke slavin aan een Oost-Europese miljardair die hier een voetbalclub wil kopen en Tom Van Grieken is naar de HUBO om behangerslijm te gaan halen voor een affichagecampagne van ‘tScheldt…. waarom in godsnaam zouden wij over die mensen iets schrijven? (‘tScheldt)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *