ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Canon topman beschuldigt ‘tScheldt schade toe te brengen aan naam en reputatie wegens gebruik van woord ‘Canon’ in satirisch artikel – 't Scheldt

Canon topman beschuldigt ‘tScheldt schade toe te brengen aan naam en reputatie wegens gebruik van woord ‘Canon’ in satirisch artikel

We wisten al dat we in een surrealistisch land leefden, en we schreven dat bij ‘tScheldt voornamelijk toe aan de politiek. Maar de brief van Canon die gisteren op de redactie van ‘tScheld binnenkwam wijst erop dat zelfs multinationals het licht in hun hoofd hebben gekregen door het coronavirus…

We wisten al dat we in een surrealistisch land leefden, en we schreven dat bij ‘tScheldt voornamelijk toe aan de politiek. Maar de brief van Canon die gisteren op de redactie van ‘tScheld binnenkwam wijst erop dat zelfs multinationals het licht in hun hoofd hebben gekregen door het coronavirus.

**

Op 24 april 2020 schreef onze gewaardeerde auteur D. De Bekbroeder een artikel op ‘tScheldt dat nazinderde tot in de allerhoogste regionen van het land. Het artikel legde pijnlijk bloot dat er niet één maar twee lekken waren geweest van een vertrouwelijke coronanota vanuit de politiek naar de media.

Ofschoon het artikel duizelingwekkend goed gedocumenteerd was en alle namen op het politieke terrein correct waren, ging het artikel naar het einde toe over in een satirische pastiche op het moment dat beschreven werd hoe op een Laurel en Hardy-achtige wijze een Bostitch nietjesmachine, een reeks kaftjes van Ava Papierwaren en een kopieermachine van Canon betrokken raakten in een opeenstapeling van mechanische conflicten waardoor er een surreële opening ontstond naar het beroemde en veel besproken lek vanuit de regering naar de pers over de vernieuwde coronamaatregelen.

Gisteren, een kleine maand later, kon Canon het hen aangedane onrecht om vernoemd te worden in deze satirische pastiche niet meer aan en werd er een boze brief naar het vermaledijde ‘tScheldt gestuurd vanuit de top van Canon. We drukken de integrale brief hieronder af omdat er bij ‘tScheldt niemand in staat is betere satire te bedrijven dan de top van Canon.

***

De klachtenbrief die Canon naar ‘tScheldt stuurde

Geachte,

Met gemengde gevoelens lazen wij uw artikel “Niet één maar twee lekken: reconstructie van de gelekte exit-strategie” van 24 april jl. op uw site Tscheldt.be.

Hoewel wij uw artikel, waarin u op humoristische wijze politieke- maatschappijkritiek en kritiek op personen geeft, kunnen waarderen en ook de humor van de rol die een printer in uw verhaal speelt zien, zien wij het humoristische van het veelvuldig noemen van onze Canon naam niet. Bij hetgeen u aan de kaak stelt speelt Canon als zodanig geen enkele rol.

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed.  Echter, door de vluchtigheid van sociale media is het voor lezers niet altijd gemakkelijk om kritisch te kijken naar informatie. Als lezers een bericht zien hebben ze daar gelijk onbewust een oordeel over. Door dit onbewuste oordelen denken ze mogelijk eerder dat iets waar is. Bovendien nemen mensen die onvoldoende informatievaardig zijn klakkeloos dingen aan en realiseren zich onvoldoende dat informatie gekleurd kan zijn, en (bewust of onbewust) satirisch bedoeld. Naar onze mening versterkt het noemen van onze naam uw boodschap niet. De enige consequentie die dit heeft is dat u schade toebrengt aan onze naam en reputatie.

Wij hopen van harte dat u op humoristische wijze allerlei onderwerpen aan de kaak blijft stellen evenwel zonder hierbij schade te berokken aan partijen die op geen enkele wijze een rol spelen bij hetgeen u beoogd te bereiken. Wij verzoeken u dan ook in het vervolg geen oneigenlijk gebruik te maken van onze naam.

Hopend op uw begrip,

Vriendelijke Groeten,

Filip Vandenbempt
Senior Manager Corporate Communication & Marketing Services Benelux
Corporate Communication & Marketing Services
T: +3227220519 M: +32475839345

***

Als antwoord op de brief van Canon kunnen we niet anders dan stellen dat we ons niet gaan verdedigen tegen de aantijgingen van Canon want wij zijn zo schuldig als de pest.

Wij hebben inderdaad de euvele moed gehad om het woord Canon te verwerken in ons satirisch artikel.

Dat gebeurde echter na grondige overweging en talloze videocalls, die nu nog bij ‘tScheldt de Canon-calls genoemd worden omdat ze de hele redactiestructuur van ‘tScheldt hebben bewogen.

Auteur D. De Bekbroeder lag aan de basis van een grote interne discussie op het moment dat hij zijn artikel ter correctie naar de fact-checker van ‘tScheldt stuurde. Op de zolder van de ‘tScheldt redactie huist namelijk Frédérik, een bleke bebrilde autistische nerd die door de uitgever van ‘tScheldt werd aangenomen op vraag van Guy de Tonnaire van Melle, de vader van Frédérik.

Guy van Melle zoals hij doorgaans genoemd wil worden, is van adel en beschikt over een gigantisch netwerk. Enkele jaren geleden wist hij geen blijf meer met zijn 24-jarige autistische zoon. Geen enkele job lukte, en de maniakale gedetailleerdheid van Frédérik om alles perfect te doen dreef de vader tot wanhoop. In een met buitensporig veel goede wijn overgoten lunch vroeg Guy van Melle toen een gunst aan de uitgever van ‘tScheldt. Of de uitgever geen plaatsje had voor Frédérik op de redactie. De uitgever van ‘tScheldt staat erom bekend zeer stijfbenig in het leven te staan en te streven naar een zo groot mogelijke totale onafhankelijkheid van iedereen en alles wat zijn levenspad kruist. Guy van Melle zag de aarzeling in de ogen van de uitgever van ‘tScheldt en bood een riant sponsorship aan dat de totale som der kosten van een volledig jaar van ‘tScheldt zou dekken met inbegrip van een loon voor zijn zoon Frédérik. De uitgever van ‘tScheldt bliksemde Guy van Melle neer en sprak de historische woorden “Sommige teerlingen rollen niet” waarop hij rechtstond en de tafel verliet.

Twee weken later stond een verdwaasde Frédérik van Melle voor de deur van ‘tScheldt met een brief in de hand voor de uitgever. De uitgever las de brief, zei niets en nodigde Frédérik uit hem te volgen naar de zolder van het pand waarin ‘tScheldt haar kantoren heeft. Sindsdien heeft ‘tScheldt de vermoedelijk beste fact-checker van de Nederlandstalige pers en passeren alle artikels van ‘tScheldt de handen van Frédérik de Tonnaire van Melle, die in rood potlood met grote kruisen aanduidt waar de auteurs van ‘tScheldt zich vergaloppeerd hebben.

Zo ook auteur D. De Bekbroeder. In zijn kwestieuze artikel over het coronalek naar de pers had De Bekbroeder geschreven dat er een probleem was geweest met een Kyocera kopieermachine op het kantoor van professor Erika Vlieghe. Het artikel kwam terug van de zolder met in het rood een kruis naast de woordcombinatie “Kyocera kopieermachine”. In hanenpoten stond erbij geschreven “is dit correct?” Op de daaropvolgende redactievergadering gaf D. De Bekbroeder toe dat hij ervoor gekozen had om een allitererende woordkeuze te maken.

“Oei”, zei de uitgever, “er staat dus geen Kyocera kopieermachine in het kantoor van Erika Vlieghe?” D. De Bekbroeder gaf toe dat die er alleen maar stond in zijn verbeelding. Op dat moment rinkelde de redactietelefoon. Het flikkerende lichtje verraadde dat er gebeld werd vanop de zolder. Iedereen wist dat het Frédérik was die steeds op mysterieuze wist wat er gezegd werd enkele verdiepingen lager in het redactielokaal. De uitgever nam op en luisterde stilzwijgend. Na enkele minuten legde hij de telefoon neer: “Het is een Canon, zei hij tegen De Bekbroeder.

“Ja, maar”, wierp redactrice Marjolein onmiddellijk op, ” ‘t is niet omdat het zo is dat wij het zo moeten schrijven, hé?“Inderdaad”, beaamde De Bekbroeder, “er is  nog altijd de fijne lijn tussen fact en fictie. Ik doe fictie, Frédérik doet facts”. Iedereen rond de redactietafel begon zijn mening te geven. Er ontstond één grote luide woordenbrij. Het was overduidelijk dat er twee kampen waren waarbij het voordeel overhelde naar het fictie-kamp. Na een kwartier stond de uitgever op. Ging naar het raam, opende het raam, liet frisse lucht het redactielokaal binnenstromen, draaide zich om en zei “Het is een Canon“.

Op deze manier kwam het artikel van 24 april 2020 tot stand.

Op deze wijze belandde het artikel in de handen van Canon waar het ondertussen honderdvoudig werd gedeeld en het voorwerp werd van een Buitengewone Algemene Vergadering waarin gestemd werd om ‘tScheldt al dan niet voor de rechtbank te brengen wegens merknaamsbelastering. Vlak voordat er gestemd werd om het advocatenkantoor van Egbert Lachaert de opdracht te geven ‘tScheldt te dagvaarden zei een luide stem: “Wacht!”. “Voordat U een ondoordachte stap zet tegen “tScheldt moet U iets weten…”. We zullen nooit weten wat er toen exact gezegd werd. We weten wel dat de stem kwam van Guy de Tonnaire van Melle, ondertussen 15 jaar lid van de Raad van Bestuur van Canon Belgium.

***

Het originele artikel van ‘tScheldt waar Canon een probleem mee heeft

Niet één maar twee lekken: reconstructie van de gelekte exit-strategie

***

Enkele weken geleden vroegen wij U ‘tScheldt te steunen nadat Piet baron Van Themsche een artikel van ‘tSchelde wilde verwijderd zien, zodat we een oorlogskas konden aanleggen om een advocaat in te huren. Wel, ‘t zal nodig zijn blijkbaar. Kies een abonnement:

2 reacties op “Canon topman beschuldigt ‘tScheldt schade toe te brengen aan naam en reputatie wegens gebruik van woord ‘Canon’ in satirisch artikel

  1. “Senior Manager Corporate Communication & Marketing Services Benelux”. Met een dergelijke titel, die de 2 kanten van zijn business card bestrijkt, mag je toch verwachten correct Nederlands te schrijven. Het moet zijn: hetgeen u beoogT te bereiken, mijnheer Vandenbempt.

  2. de volgende keer schrijfde beter ‘K’ anon hee , ne goeie verstaander is daar al mee content 🙂 😉 , maakt toch nie veel uit waar ge uw nietjes in gaat verstoppen , als ze den boel maar overhoop zetten 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *