ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Brits kerkelijk verzet tegen goddeloze coronageboden – 't Scheldt

Brits kerkelijk verzet tegen goddeloze coronageboden

Er wordt van overheidswege gedaan alsof religie een luxehobby is die net als een pint, maaltijd, fitnessoefening of culturele onderdompeling maar moet wijken voor een willekeurige gezondheidsdictatuur

Gelukkig gaan er meer en meer kerkgenootschappen in het verweer tegen de Britse paniekerige coronamaatregelen. Het recht op godsdienstvrijheid komt immers buitensporig in het gedrang. Waarom mag iemand zijn eredienst niet beleven? Er wordt van overheidswege gedaan alsof religie een luxehobby is die net als een pint, maaltijd, fitnessoefening of culturele onderdompeling maar moet wijken voor een willekeurige gezondheidsdictatuur.

Stel dat je het concept ‘karma’ aanvaardt: dit Sanskrietwoord betekent dynamiek voortvloeiend uit actie-reactie. Als een boemerang komen je daden en gedachten terug. Niet om je te straffen maar om je dichter bij je evenwichtiger zelf te brengen. Als ik ziek word is dat mijn karma en zal ik er in het beste geval lessen uit trekken. Boeddhisten en taoïsten zullen dit beamen. Bij moslims gaat het, als zich onderwerpende aan de wil van God, over geloof in de grootsheid van de abstracte Allah. Mystici, die de eenheid van het bestaan hebben ervaren, weten dat er in wezen geen tegenstellingen zoals gezond en ongezond met elkaar in strijd hoeven te gaan. Binnen de christelijke leer is de essentiële grondstelling dat Jezus het ultieme offer bracht om ons de kans te bieden een vrije wil uit te oefenen. De keuze is aan ons om als uniek individu ons levenslot mee uit te tekenen. Innerlijke bevrijding betekent het durven afgooien van zelfontworpen ketens zoals de drang naar andermans erkenning, materieel succes en ego-aandacht.

Hoe zou een virus ons als gelovige kunnen belemmeren onszelf te zijn? Hoe kan een pietluttige wereldlijke gezagsdrager ons weghouden van het goddelijke binnen ons? De ware gelovige draagt in zijn bezielde DNA een geschiedenis van vervolging met zich mee die de coronamaatregelen van 2020 terugbrengt tot hun wezenlijk niveau: een onhandige en ongrondwettelijke poging ter beteugeling van alweer een akelige aandoening zoals we er in de loop der eeuwen al talloze hebben beleefd.

Een ongelukkig samenklitten van belangen en behoeften vertoont een beangstigend patroon. Bedilzuchtige ambtenaren, mediagenieke artsen en hun kliniekpieken, laffe politici, rouwende en daardoor beïnvloedbare verweesden, therapeutische treurwilgen en de klassieke grossiers in angst scheppen een klimaat van verderf. Wie dan troost zoekt in zijn kerk wordt verloochend door zijn herders.

Als God nu niet behulpzaam kan/mag zijn in bezinning, gebed en samenzijn met anderen, dan bestaat Hij niet. Of de bedienaars zijn hun titel onwaardig; die kans is net iets groter. Op een moment dat er ons wordt aangemaand in de wetenschap te ‘geloven’ en men tegelijkertijd van overheidswege niet beter weet dan de kerstverlichting voortijdig aan te steken, zou men net dat ietsje meer mogen verwachten van de clerus. Het siert de Britse predikers en voorgangers dat ze de politieke en politiedruk weerstaan en hun diensten houden. Bovendien is er veel plaats in de kerk.

***

Kies een abonnement op het leven en het onwrikbare geloof dat satire gezond is:

7 reacties op “Brits kerkelijk verzet tegen goddeloze coronageboden

  1. Wat ik van bij het begin van de corona crisis gedacht heb, waar zijn al die belerende spirituele leiders nu? Van alle strekkingen, Christendom, Islam, Hindoeisme, Boeddhisme enz. In tijden dat mensen bang en vertwijfeld waren hebben ze hun kudde in de steek gelaten, bang voor hun eigen vel. Het beste bewijs dat niemand je de weg kan tonen naar God of hoe men het ook wil noemen, iedereen zal het tenslotte zelf moeten doen. In de Katja Upanishad staat, “hij gaat van dood tot dood die veelheid meent te zien, hij doolt rond in onwetendheid, totdat hij in gaat zien dat veelheid slechts onwerkelijk is en slechts in schijn bestaat, dat werkelijkheid de eenheid is, want al wat is is dat”. Of God.

  2. De meeste besmettingen van middelbare leeftijd zit bij politiekers en hun omgeving. Als je eigen wetten niet begrijpt, kun je beter iets anders doen.

  3. Dat God niet bestaat wist ik al toen ik betrapt werd als kind met mijn vingers in de offerblok !,De puriteinse stigmatiserende poging mij te conditioneren was al gedoemd te mislukken vanaf het moment dat ik geworpen werd op deze lolbol. Mijn goddeloosheid scheert hoge toppen sinds de trechterbeker culturisten mij een slaafse servitude willen opdringen ,De Pavlov methode werkt al helemaal niet ,het roept wel een soort terroristische drang op die enkel op sedatieve wijze door gematigde alcoholconsumptie de reductie van die stress en sociale gevolgen (gezelligheid, verbondenheid met anderen).kan temperen

  4. Heerlijk artikel, al druist het in tegen het (ver)blinde ontwikkelingsdenken van het deel in ons dat de wereld denkt te moeten “maken”. Ooit zal met een glimlach teruggekeken worden op deze zielige corona-angst en zijn maatregelen. Zo voelt het althans aan.

  5. Sorry! Moest zijn Katha Upanishad ipv Katja,in mijn antwoordop dit heel goed geschreven en spiritueel diep aangevoeld artikel. Zelden iets in onze contreien gelezen waar ik zo door geraakt was.

  6. De wet moet wijken voor godsdienst . Denkt de Britse clerus dat we in de middeleeuwen zijn .
    Waarom kan godsdienst geen privé zaak zijn i.p.v. samen te hokken in een koud gebouw en ziek huiswaarts te keren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *