ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent BREAKING: #BVLeaks: 3 masturberende BV’s pleegden zelf eerst misdrijf – 't Scheldt

BREAKING: #BVLeaks: 3 masturberende BV’s pleegden zelf eerst misdrijf

De #BVLeaks saga blijkt nog helemaal niet gedaan, ook al doen de bevriende media van de BV’s er alles aan om het verhaal de kop in te drukken.

De #BVLeaks saga blijkt nog helemaal niet gedaan, ook al doen de bevriende media van de BV’s er alles aan om het verhaal de kop in te drukken.

**

Het regent bezwaarschriften en beschikkingen bij de grote mediamoguls in Vlaanderen, zijnde Facebook, Google en ‘tScheldt. Bij ‘tScheldt gaan de bevriende journalisten van de BV’s nog verder dan Facebook en Google, want ‘tScheldt is niet zoals FB en Google onaanraakbaar. De zaakvoerder van het bedrijf dat de servers van ‘tScheldt aanstuurt werd bedreigd. Hij moest binnen de 24 uur artikelen van de server halen. Indien hij dit niet deed zou hij in de pers in diskrediet gebracht worden. Dat is ondertussen op verschrikkelijke wijze gebeurd. In De Morgen, HLN en HUMO werd de persoonlijke reputatie van onze leverancier in 1 klap verbrijzeld alsof het een rukkende BV is. Er werd zelfs geschreven dat hij een pornoproductiehuis bezit. Blijkbaar als weerwraak van de BV’s om aan te laten voelen wat het is om geassocieerd te worden met porno. Niet toevallig zijn deze media eigendom van 1 partij zijnde DPG Media, ook eigenaar van VTM waar de masturberende BV’s lucratieve contracten hebben.

Wegens de niet aflatende ijver om ‘tScheldt en de mensen rond ‘tScheldt te muilkorven deed ‘tScheldt iets wat geen enkel ander medium deed. Namelijk luisteren naar het volk, naar de mensen.

Als je op café of terrasjes gaat praten met mensen is het duidelijk dat de mensen zich geschoffeerd voelen dat zij in de media door bepaalde ministers, door Child Focus en door de 3 rimmende BV’s worden weggezet als de ‘schuldigen’ wegens het doorsturen van de gelekte beelden naar elkaar. Er is uiteraard nu een wet die zegt dat dat niet meer OK is. Maar als tienduizenden mensen deze beelden kregen ligt de verantwoordelijkheid natuurlijk niet bij het publiek alleen… want ‘het volk’ heeft in de eerste plaats niet om deze beelden gevraagd.

‘tScheldt stelde de vraag naar wie verantwoordelijk is voor wat in deze zaak en kreeg een bijzonder antwoord van een doctor in de rechtsgeleerdheid die er alle wetten nog eens op na ploos.

Het antwoord is duidelijk:…. in de eerste plaats pleegden de BV’s een misdrijf…

De professor stuurde ons volgende analyse:

***

Artikel 383 van het Strafwetboek bepaalt: “Hij die liederen, vlugschriften of andere geschriften, al dan niet gedrukt, afbeeldingen of prenten, die strijdig zijn met de goede zeden, tentoonstelt, verkoopt of verspreidt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro.”

Prenten met één of twee blote vrouwenborsten zullen tegenwoordig geen aanleiding meer geven tot strafrechtelijke vervolging. Maar het verspreiden van video’s met masturberende en ejaculerende mannen is ook nu hoogstwaarschijnlijk nog steeds strafbaar (vraag u af of “de Vlaming” in zijn “collectief bewustzijn” al dan niet diep geschokt en verontwaardigd zou zijn indien iemand op straat een foto van een masturberende en ejaculerende man aan zijn 18-jarige dochter zou laten zien en zie het citaat uit het bestreden arrest in Cass., 15 maart 1994, Arr. Cass., 1994, nr. 120, p. 262 – zoek via “arresten van het Hof van Cassatie”).

Het verspreiden van prenten die strijdig zijn met de goede zeden vereist geen openbaarheid (Cass., 17 mei 1943, Arr. Cass., 1943, p. 117; Cass., 11 september 1990, Arr. Cass., 1990 – 1991, nr. 18, p. 36, inz. p. 39 en – ook reeds in – J.S.G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, II, Brussel, Bruylant-Christophe,1878, p. 187) en is strafbaar ook al kent de zelfs meerderjarige bestemmeling de aard van de prenten die hij ontvangt (zie bv. nogmaals Cass., 11 september 1990, Arr. Cass., 1990 – 1991, nr. 18, p. 36). De verspreiding is dus strafbaar ook al worden de beelden verspreid in een private groep op Whatsapp. Het feit dat er geen “openbaarheid” wordt vereist werd in de rechtsleer bestreden (zie J. DE ZEGHER, Enkele beschouwingen rond art. 383, 1 à 4 en art. 385 S. W., RW 1969 – 1970, kol. 1728 – zoek via “De Zegher 383”). Maar het Hof van Cassatie heeft daar geen rekening mee gehouden (zie Cass., 11 september 1990, hiervoor geciteerd).

Artikel 383, eerste lid, van het Stafwetboek stelt het verspreiden strafbaar en maakt geen uitzondering voor het verspreiden van zedeloze prenten onder vrienden. Men is dus ook strafbaar wanneer men zijn masturbatievideo’s verstuurt naar vrienden. Ik mag in mijn slaapkamer masturberen en ejaculeren in aanwezigheid van drie vrienden. Er is dan geen gevaar dat die vrienden beelden daarvan verspreiden. Maar ik mag mijn masturbatievideo niet naar die drie vrienden sturen. De vrienden kunnen die video dan op hun beurt verspreiden. Men kan misschien opmerken dat een dergelijke regeling strijdig is met het recht op privéleven (artikel 22 van de grondwet). Dan moet men – wanneer de zaak niet geseponeerd wordt – vragen dat er aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld wordt. Of dan richt men een verzoekschrift aan de Kamer van volksvertegenwoordigers om een wijziging van de wet te bepleiten. Men kan dan een voorbeeld nemen aan artikel 197 van het Zwitsers Strafwetboek.

De masturberende en ejaculerende BV’s zouden zich dus heel klein moeten maken. De pers en bepaalde ministers zouden best de zaak niet opblazen door de BV’s alleen als slachtoffers voor te stellen en ophouden alleen de rest van de bevolking af te dreigen. Ministers moeten niet te pas en te onpas de benjamin willen zijn.

Luc Lamine, Doctor in de Rechtsgeleerdheid (PhD)

***

De waarheid blijkt voor de Regimepers niet meer dan een kassaticket van een superette in het centrum van de stad. Iets wat je snel opfrommelt en in de vuilbak gooit. Blijkt dat je met satire van ‘tScheldt soms de waarheid een handje helpt. Kies een abonnement:

 

 

8 reacties op “BREAKING: #BVLeaks: 3 masturberende BV’s pleegden zelf eerst misdrijf

  1. Onze volgende gezamelijke Grote Trek-Training, vindt eerstdaags plaats, tijdstip en locatie nog nader te bepalen. Uiteraard zullen er weer voldoende keukenrollen ter beschikking van onze trek-atleten zijn zijn en zal er na de sessie duchtig gedweild worden om eventueel uitglijden met verstuiking van lid tot gevolg, te voorkomen. Tot dan, beste trekofiele medemensen.

  2. Mannen zorg nu eens voor maandelijkse abonnementen! 84 is al veel laat staan de geprinte versies. Jullie zullen er meer steun mee krijgen.

      1. Hier stond een commentaar over Alexander De Croo en porno, waarop ik een comment over zijn mislukte poging tot contact met Eveline Dellai gepost heb. Mogelijk heeft de schrijver van die commentaar zelf zijn of haar reactie verwijderd.

  3. Uw redactie heeft groot gelijk om de strafbare daden van 3 BV onder de aandacht te brengen
    Wij zijn u dankbaar Geef n iet op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *