ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Beste Pol Van Den Driessche: waarom Uw verontwaardiging misplaatst is – 't Scheldt

Beste Pol Van Den Driessche: waarom Uw verontwaardiging misplaatst is

Gisteren tweette Pol Van Den Driessche heel verontwaardigd dat de media geen goed nieuws meer willen brengen nadat Jan Jambon aankondigde 200.000 euro te zullen doneren aan Nadia Murat (sic), de Nobelprijs voor de Vrede 2018… tiens… leeft Pol Van Den Driessche in Vlaanderen, of zit er nog teveel pluche van de senaat in zijn oren…

Gisteren tweette Pol Van Den Driessche heel verontwaardigd dat de media geen goed nieuws meer willen brengen nadat Jan Jambon aankondigde 200.000 euro te zullen doneren aan Nadia Murat (sic), de Nobelprijs voor de Vrede 2018.

Negen puntjes waarom ‘tScheldt een probleem heeft met de redenering van Pol Van Den Driessche achter deze tweet:

Vooreerst

Het is Nadia Murad met een ‘d’ en niet Murat met een ‘t’. Normaal vallen we niet over zo’n details, maar wie zich op Twitter op de volgende manier omschrijft:

“Diplomatiek en communicatie-adviseur Vl minister-president, gastprof Howest en Vives, auteur, gemeenteraadslid, scheidsrechter, supporter Cercle. Ex-journalist”

zou minstens in staat moeten zijn de achternaam van een Nobelprijswinnaar correct te schrijven.

Twee

Het feit dat U verontwaardigd bent dat het initiatief van de heer Jan Jambon, gesteund door de Vlaamse overheid, om 200,000 euro te schenken aan Nadia Murad op weinig persaandacht kan rekenen, lees uitgebreid handgeklap, is eigenlijk verbijsterend. Indien U niet aanvoelt dat dergelijke gift in de huidige omstandigheden als redelijk misplaatst wordt ervaren
door ‘de bevolking’, dan bewijst U dat geen enkele voeling meer heeft met wat er leeft ‘onder de mensen’.

Drie

Volgens die ene gazet die U bereid vond om iets te schrijven over de weldaad van Dhr Jambon en bij uitbreiding de voltallige Vlaamse Regering, gaat het geld naar Nadia’s Initiative een NGO in Duitsland die strijdt tegen het seksueel geweld tegen de jezidi’s door IS. De jezidi’s is een minderheidsgroep in Irak. Simpele vraag: moeten we er dan van uitgaan dat het probleem van seksueel geweld in Vlaanderen is opgelost, zodat de fondsen eindelijk kunnen aangewend worden in het buitenland?

Vier

Jambon is niet de eerste gulle weldoener. Vorig jaar gaf Geert Bourgeois ook al 250.000 euro aan de stichting van Nadia. Tesamen doneert Vlaanderen dus 450.000 euro.

Vijf

Nadia Murad Basee kreeg in 2018 samen met de Congolese arts Denis Mukwege de Nobelprijs voor de Vrede. Aan deze prijs hangt een financiële gift van 10 miljoen SEK of Zweedse kroon, omgerekend 953.363,60 euro. Omdat ze de prijs moest delen kreeg Nadia Murad 476,681.8 euro. Dat wil zeggen Mijnheer Van Den Driessche dat een organisatie met wereldwijde reputatie zoals het Nobelprijscomité de verdiensten van Nadia Murad beloonde met het hoogst mogelijke, namelijk de Nobelprijs voor de Vrede, én de som van 476,681.8 euro.

Moet een piepkleine regio als Vlaanderen dan de loef willen afsteken van het Nobelprijscomité en evenveel willen doneren? Gaat het hier om een opbod van weldoening? “Kijk eens, wij geven evenveel als de Nobelprijs?” Is dat de ‘verkapte’ marketing achter de gift? Excelleren door ons te meten aan de Nobelprijs?

Zes

Het is U allicht niet opgevallen, maar Uw regering kwam de laatste tijd in het nieuws door een hele reeks van besparingen in de welzijnszorg en de culturele sector. U heeft tal van Vlaamse organisaties pijn gedaan. Uw ondoordachte besparingsmaatregelen zorgen er nu al voor dat organisaties mensen moeten ontslaan, dat contracten worden opgezegd en verbroken, dat hulp wordt verminderd… vindt U het dan verstandig om in die context te gaan zegevieren met een substantiële gift voor een bevolkingsgroep in… Irak? U weet wel dat land dat zoveel olie heeft dat het eigenlijk in staat moet zijn om een van de welvarendste landen ter wereld te zijn?

Zeven

U merkt dat wij op geen enkel moment zeggen dat Nadia Murad niet geleden heeft, of dat seksueel geweld waar dan ook ter wereld niet een erge zaak zou zijn… we gaan er zelfs niet dieper op in, omdat we niet willen meedoen aan het opbod om ter barmhartigst te willen zijn.

Acht

Het geld dat U doneert gaat trouwens NIET naar de jezidi slachtoffers in Irak. Het gaat naar een Duitse NGO, waar 10 hooggekwalificeerde intellectuelen op de payroll staan. Laat ons raden hoeveel geld er van Uw 200.000 euro uiteindelijk bij de jezidi-slachtoffers van seksueel geweld in Irak terecht komt. Nul euro? Het zal niet veel schelen.

Negen

Denkt U dat Uw Vlaamse regering het mandaat heeft om zomaar 200.000 euro van het belastinggeld van de mensen te schenken aan een (weliswaar zwaar getroffen) minderheidsgroep in Irak? U zou het voor de lol eens kunnen gaan vragen aan de Vlaamse man en vrouw in de straat… Niet boos worden als ze U vreemd aankijken…

1 reactie op “Beste Pol Van Den Driessche: waarom Uw verontwaardiging misplaatst is

  1. Zo gaat het in de particratie, politici nemen het recht om zonder blikken of blozen de goedheiligen uit te hangen met geld van de werkende mensen zodat de mensen die niet werken en geen belastingen betalen op stand kunnen leven. Dit is wat Karl Marx bedoelde met ‘redistribution of wealth’, stelen van de werkenden om de niet werkenden te verrijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *