ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Bart Somers met Mozesbaard treedt weer eens buiten zijn oevers – 't Scheldt

Bart Somers met Mozesbaard treedt weer eens buiten zijn oevers

Het Hannah Arendt-Instituut in Mechelen werd toegelicht in De Afspraak op Canvas door niemand minder dan Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers

Het Hannah Arendt-Instituut in Mechelen werd toegelicht in De Afspraak op Canvas door niemand minder dan Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers.

**

Nu is bolle Bart niet meteen iemand met wie wij zouden willen samenleven, maar hij houdt het al jaren prima uit met zichzelf. De man doet aan zelfvervulling met een uiterlijk dat eerder opvulling doet vermoeden. Met zijn Mozesbaard benadrukt hij zijn intieme omgang met de God waarin hij niet gelooft. De liberale excellentie kon het altijd al excellent uitleggen, eigenlijk is hij altijd de woordvoerder gebleven van zijn toenmalige meester Verhofstadt I, Europees Keizer in het diepst zijner gedachten.

Het Mirakel van Mechelen kwam dus uiteenzetten wat dat instituut voor zin had. Natuurlijk kende hij Hannah Arendt, antwoordde hij tamelijk nors op de vraag van een Phara op oorlogspad. Je zag zo dat ze die bolle doorhad. Hannah Arendt beschreef hoe de banaliteit van het kwaad kan uitmonden in een totalitair systeem en dat kreeg banale Bart dan ook aaneen verklaard. ‘Waarom staan er op de foto van het bestuur geen mensen met een meer diverse achtergrond’, porde Phara Bartje aan, want onderzocht dit met veel poeha aangekondigde vehikel niet de diversiteit in de samenleving?

De minister van Samenleven mompelde dat er nog andere mensen rond dat schimmige bestuur zwermden, maar die waren blijkbaar bang dat hun ziel zou worden geroofd wanneer ze werden gecapteerd op foto. Baardige Bart verklaarde omstandig dat er in Mechelen zo weinig stedelijke samenlevingsproblemen bestonden dankzij het goed beleid, het Zijne dus. Met autoriteit en empathie was hij daarmee klaargekomen. Op algemeen verzoek zou dit knappe staaltje van menselijke solidariteit eens een keer wetenschappelijk moeten worden onderzocht om aan te tonen hoe correct het allemaal wel was.

Taferelen zoals in Anderlecht waren in Mechelen ‘bijna’ niet mogelijk, oreerde de minister zomaar zonder spiekbriefje. Hoe het kwam dat 40 procent van de kiezers het mogelijk achtten op het Vlaams Belang te stemmen, daar had Sint-Somers geen antwoord op. Volgende keer toch best een spiekbriefje meebrengen. Of beter nog, best eens luisteren naar wat echt in Mechelen leeft aan verzuchtingen over die anderen en hun wangedrag. Collaboreren met een bezettende groep om aan de vetpotten van de macht te blijven likken, klinkt bekend en voorspelbaar. Het zal een trekje zijn.

***

Bij elk abonnement voor ‘tScheldt dat binnenkomt nemen wij een pijltje en gooien dat naar ons vogelpikbord. Daarop hangt een foto van Bart Somers. Wie een fan is van Bart Somers, neem GEEN abonnement op ‘tScheldt. Alle anderen, wees welkom:

 

1 reactie op “Bart Somers met Mozesbaard treedt weer eens buiten zijn oevers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *