ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Bang gevangen tussen een onverteerd verleden en een onverteerbare toekomst – 't Scheldt

Bang gevangen tussen een onverteerd verleden en een onverteerbare toekomst

Economisch verslaggever Ewald Engelen van De Groene Amsterdammer zet zich af tegen de gedwongen quarantaine die door een nieuwe politiek correcte kaste is uitgeroepen tot een nieuwe must waardoor al wie kanttekeningen plaatst harteloosheid wordt verweten…

Er verschenen 2 veelzeggende artikelen in het immer voortreffelijke opinieweekblad De Groene Amsterdammer van 4 juni 2020. Economisch verslaggever Ewald Engelen zette zich in zijn stuk af tegen de gedwongen quarantaine die door een nieuwe politiek correcte kaste is uitgeroepen tot een nieuwe must waardoor al wie kanttekeningen plaatst harteloosheid wordt verweten.

Hij schreef: ‘Het nieuwe normaal wordt door de progressieve kletsende klasse omarmd met een wellust die grenst aan het pathologische en die, intolerant als zij is, geen twijfel, geen scepsis, geen debat duldt’. Het verheugde Engelen dat recent een viertal planbureaus ook al heeft geadviseerd om termen zoals de ‘anderhalvemetersamenleving’, die in een illusoir maakbaarheidsdenken wortelt, te laten vallen.

Zijn betoog is een perfecte samenvatting van het perverse plezier dat sommigen wel aan deze angstpandemie lijken te beleven. Betutteling, berisping en beschimping zijn notoire pijnigingen die de puriteinse wereldverbeteraars bij voorkeur op niet-gelovigen van hun leer opleggen. Wij hebben ons intussen al vaker geërgerd aan de bange wezels wier zucht naar zelfbehoud heeft geleid tot vuige verklikkingen en hautain correctiegedrag. Een asociaal denkpatroon gom je niet uit door sociaal gejoel via je digitaal kanaal. De bedreiging van het menselijk normaal komt ook uit technologische hoek zoals Naomi Klein in het hoofdartikel van het vermelde nummer van ‘De Groene’ aantoont.

Klein stelt daarin dat Big Tech vrij bruusk tracht te profiteren van de coronapandemie. Mensen zoals Bill Gates en Eric Schmidt (voormalig Google-CEO) geloven heilig in de technologische verlossingsleer. ‘Het permanent integreren van technologie in elk aspect van ons bestaan’ wordt door deze Schmidt op meerdere niveaus gepropageerd. Zo is hij fervent lobbyist voor de visie dat een naadloze integratie van de overheid met een handvol Silicon Valley-reuzen vereist is, aldus Naomi Klein. De kernfunctie van openbare scholen, ziekenhuizen, artsenpraktijken, politie en leger zou moeten worden uitbesteed aan particuliere tech-bedrijven. Onnodig te zeggen dat het democratisch controlegehalte niet buitensporig groot zal zijn. Mag het bovendien allemaal wat menselijker?

Ondanks het gejubel over de digitale scholingswijze in tijden van corona concludeerde Andy Pallotta van de New York State United Teachers dat ‘het inzicht in de diepe tekortkomingen van onderwijs via het beeldscherm alleen maar zijn toegenomen’. ‘Smart cities’ vol met sensoren en de aangeprezen cash free-commercie waardoor men nog meer over u weet, worden als zegeningen in de vitrine geplaatst. Men maakt de bevolking bang dat het zonder de ‘nooit zieke’ robots en de alwetende tracing-apps niet meer veilig is. In The Wall Street Journal verzekerde Eric Schmidt dat Silicon Valley ‘alles in het werk zal stellen om de crisis als hefboom te gebruiken om tot een permanente transformatie van de samenleving te komen’. Schmidt is voorzitter van 2 machtige adviesorganen voor het Amerikaans Congres en voor het Ministerie van Defensie. Bangelijk! Om China voor te blijven willen sommigen in de VS het Chinese lakse privacy-beleid klakkeloos imiteren. Zal er na al de dure overheidsbestellingen nog wat overblijven voor onderbetaalde pakjesbezorgers? Is dat wat we willen, is Naomi Kleins vraag in dit verontrustende artikel (eerder verschenen in The Intercept).

Zij die graag wroeten in een onverteerd verleden mogen zich ook wel eens bewust worden van een toekomt die hen zowaar nog zwaarder op de maag kan komen te liggen.

***

‘tScheldt is een eiland van gezond verstand in een oceaan van politieke correctheid. Kies een abonnement:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *