ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent WORLD PRESS PHOTO 08 – 't Scheldt

WORLD PRESS PHOTO 08

Dit jaar werd deze wedstrijd, ingericht door de Stichting World Press Photo, een onafhankelijke organisatie die in 1955 in Nederland werd opgericht, gewonnen door Tim Hetherington, een in 1970 in Liverpool (VK) geboren freelance fotograaf en filmmaker. Zijn bekroonde foto toont een doodver-moeide Amerikaanse soldaat in een bunker in Afghanistan.
In 2008 telde de jury niet minder dan 80 536 inzendingen van 5 019 fotografen uit 125 landen. Bij de keuze van de laureaat werd weloverwogen voorrang ver-leend aan de beste foto van een gebeurtenis en niet zozeer aan die gebeurte-nis zelf daar de juryleden zich wel bevoegd meenden te oordelen over een foto maar niet over de wereld…
Evenmin wilden ze bepalen dat ziekte belangrijker is dan migratie, armoede of dakloosheid… Een gevolg van deze beslissing is wel dat in het jaarboek 08 veel ernstige gebeurtenissen niet te zien zijn omdat ze niet goed genoeg wer-den gefotografeerd…
Geen nood echter. De in het jaarboek opgenomen foto’s bloeden samen met de bijschriften genoeg stof tot nadenken. Natuurlijk is er ook het plezier van het kijken daar niet alles wat getoond wordt kommer en kwel is.
Het jaarboek World Press Photo begeleidt een tentoonstelling van alle be-kroonde foto’s die jaarlijks bezocht wordt door ruim twee miljoen mensen in meer dan 45 landen.
World Press Photo 08 * Uitg. Roularta Books * 155 p * 24 € * ISBN 978 90 86791 03 3.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *