WIJ BSD-ers – 't Scheldt

WIJ BSD-ers

Het betekende dan ook veel meer dan alleen maar tanks, kanonnen en ander wapentuig (tussen Aken en Kassel resideerde een bont allegaartje van bewapende eenheden tot in 2002 de laatste BSD-er het licht uitknipte), want aan de ruime sociale biotoop die de BSD was zat ook een enorm menselijk verhaal vast.
In de BSD zat je omdat het moest: als milicien die – meestal dik tegen zijn goesting – zijn verplichte legerdienst (pas opgeschort in 1994) kwam kloppen. Of je woonde er als vrouw omdat je echtgenoot een ‘BSD-boeffer’ was. Of je groeide er op omdat een verstrooide ooievaar je in een BSD-gezin had ge-dropt.
Zelf BSD-er als milicien van de lichting 1972 schreef voormalig beroepsjournalist Jan Backx zopas een boek over de ervaringen van al die verschillende mensen in de BSD. Vragen die hij zijn gesprekspartners voor de voeten gooide waren: hoe was het om in de BSD milicien, beroepsmilitair, echtgenote of kind te zijn?
Hoe leefden de mensen er in het strikt hierarchisch gestructureerd wereldje, dat toch bijzonder veel weg had van een kastensysteem? Hoe verteerden zij de verwijdering van hun Belgische verwanten?
De antwoorden die hij sprokkelde verwerkte de auteur tot een overzichtelijk maar nooit eerder verteld verhaal. Bijzonder is de ongedwongenheid waarmee de echte BSD-mensen, nu ontdaan van hun eventuele sterren en strepen, hun ervaringen en emoties aan de openbaarheid prijsgeven. Filosofische mijmeringen over oorlog en vrede ontbreken daarin niet.
Wij BSD-ers is op de eerste plaats een zeer menselijk boek met veel aandacht voor de ‘petite histoire’. Dat is belangrijk, daar juist de anekdote tekenend was voor het dagelijks reilen en zeilen in de BSD en zij, met het verstrijken van jaren en het langzaamaan verdwijnen van de mensen die het zelf ‘meemaakten’, dreigt te vernevelen.
Ook jeugdnostalgie klinkt door in het boek. Niet moeilijk… in de BSD waren er immers geen bejaarden!Jan Backx * Wij BSD-ers * Uitg. Roularta * 463 p * 21,90 € * ISBN 978 90 8679 131 6.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *