VECHTEN MET LINCOLN – 't Scheldt

VECHTEN MET LINCOLN

Toen de totaal uitgeputte legers van het rebellerende Zuiden (de geconfedereerden) in mei 1865 de wapens neerlegden, zag de Amerikaanse republiek, die nauwelijks een eeuw voordien was ontstaan uit de vrijheidsstrijd tegen het Britse moederland, er helemaal anders uit.
Wat weinigen weten, is dat er ook honderden Belgische migranten, dikwijls op bedenkelijke en misleidende wijze gerekruteerd hier te lande, meestreden op het Amerikaanse slagveld, meestal aan de zijde van de Noordelijke Unie en onder leiding van de strijdvaardige president Abraham Lincoln. Sommigen deden dat zo succesvol dat ze het tot officier schopten. Het feit dat ze voor de ‘Federalen’ vochten is des te opmerkelijker daar koning Leopold I, ondanks de aan België internationaal opgelegde neutraliteit, al zijn invloed aanwendde ten gunste van de zuidelijke staten en het Franse project in Mexico waar keizer Napoleon III een katholiek geïnspireerd protectoraat wilde vestigen.
Historicus Frank Decat vulde nu deze lacune in de vaderlandse geschiedenis op met zijn boek Vechten met Lincoln. De Belgen in de Amerikaanse Burgeroorlog
Op basis van nagelaten brieven en dagboeken reconstrueerde hij hun verhaal. De getuigenissen zijn soms schokkend, soms ontroerend. Onverbloemd hangen zij een beeld op van het wrede, ja zelfs onmenselijke karakter van deze langdurige confrontatie tussen de noordelijke en de zuidelijke legers en van de totale oorlogvoering. Door ze bovendien in een globale context te plaatsen krijgt de lezer(es) ook een vrij klare kijk op de complexe politieke, economische, militaire en menselijke aspecten die aan dit conflict ten grondslag lagen..
Knap synthetisch werk met het oog voor kleurrijke anekdotes wat het lezen zeer ten goede komt.Frank Decat * Vechten met Lincoln. De Belgen in de Amerikaanse Burgeroorlog * Uitg. Lannoo * 256 p * 19,95 € * ISBN 978 90 209 7617 5.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *