Vanaf vandaag wordt er teruggeschoten – 't Scheldt

Vanaf vandaag wordt er teruggeschoten

Een geschiedkundig werk moet niet volumineus zijn om interessante informatie te bevatten. Dat bewijst een nieuw boekje – amper 120 bladzijden waarvan nog ongeveer de helft wordt ingenomen door foto’s en kaarten – van schrijver en historicus Perry Pierik, dat recent verscheen onder de titel Vanaf vandaag wordt er teruggeschoten.Wie een beetje thuis is in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog weet dat met dit berichtje op de Duitse radio in de vroege ochtend van 1 september 1939, bedoeld werd dat de legers van Hitler Polen waren binnengevallen, meteen het begin van een nietsontziende wereldbrand die zes lange jaren zou duren.Pierik spitst zich in dit werkje niet toe op de zuiver militaire gebeurtenissen van toen – hoewel die zijdelings natuurlijk wel aan bod komen – wel op enkele randfenomenen, die tot nog toe weinig of niet aan bod kwamen in de geschiedschrijving. Zo maakt hij de lezer(es) attent op een rapport van de Abwehr (gedateerd 5 september 1939 en onlangs opgedoken in Russische archieven) waarin de Britse militair-theoreticus generaal John Frederick Charles ‘Bonney’ Fuller, een voorvechter van de mobiele oorlogsvoering, de Duitsers adviseerde middels terreur tegen de Poolse joden hun al duidelijke overwinning te verzilveren. Door massa-executies moest een niet in te teugelen vluchtelingenstroom op gang komen en moest, in navolging van Franco‘s tactiek in Catalonië, het Poolse moreel gebroken worden.Een ander nieuwtje dat de auteur aanbiedt is toegespitst op Nederland, meer speciaal op de toenmalige koningin Wilhelmina en haar regering. Zij kwamen op diplomatiek vlak in 1939 de Duitsers ter hulp door reeds voor het uitbreken van de vijandelijkheden toe te zeggen dat Nederland de ambassade-taken in Warschau van Duitsland zou overnemen mocht het tussen beide landen (Duitsland en Polen) tot een conflict komen. En zo geschiedde ook.De rest van het boekje is hoofdzakelijk gewijd aan de Poolse oorlogseconomie, de generale staf van het land en andere, waarvoor Pierik ook weer kon putten uit lang verborgen gebleven Duitse documenten.Perry Pierik * Vanaf vandaag wordt er teruggeschoten * Uitgeverij Aspekt * 136 p * 9,95 euro. ISBN 97894 6153 888 8.Katelijne***

Tentoonstelling in Galerij Trossaert
Mels Sluyser ‘Hun lach klinkt van zo ver’
Taferelen uit de Joodse samenlevingmels
In Galerij Trossaert, Museumstraat Antwerpen stelt de Neder-lander Mels Sluyser ten toon. De ondertitel op de uitnodiging luidt ‘Taferelen uit de Joodse samenleving’. De in Amsterdam geboren schilder Mels Sluyser heeft een heel aparte kijk op de Joodse mens en de Joodse samenleving. De gezichten van de Joden op zijn doeken zijn bijna alle onafgewerkt: elk gelaat is gehandicapt. Men krijgt de indruk dat elk gezicht van de Joden op zijn doeken getroffen werd door een bombardement. Halve of geen neuzen, halve of geen mond enz. Had hij misschien geen verf meer om de gezichten af te werken? Slechts op één doek op de gelijkvloerse tentoongestelde schilderijen heeft het personage een normaal gelaat. Maar dan blijkt dat het muziekinstrument in zijn vorm gehandicapt is.
Mels Sluyser is biochemicus van opleiding en houdt zich bezig met kankeronderzoek. Het is een minzaam man.De prijzen van zijn doeken liegen er niet om: van twee tot zeven duizend euro. De doeken hebben een afmeting van minstens een vierkante meter.De tentoonstelling kan nog bezocht worden tot 8 oktober.Sinjoor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *