Van eerder – 't Scheldt

Van eerder

Dat in de Nederlandse schrijver Henk Vaessen (1948), die intussen 3 romans en een novelle (Piet de heilige, Stille finale, De zevende golf en Herfstlicht) op zijn naam heeft staan, naast een begenadigd verteller ook een dichter schuil ging, konden we reeds veronderstellen omdat in voornoemde boeken hier en daar ook poëzietjes van zijn hand opdoken.
Het waren kleinoodjes die hij tussen het proza gooide omdat hij ervan uitging dat ze zo een groter publiek zouden bereiken dan dat ze in een dichtbundel zouden verschijnen. Die gedachte opzij zettend besloot hij recent toch met zijn lezers enige gedachten te delen met gedichten of, zoals hij liever hoort, met ‘in woorden getekende portretjes over herkenbare plaatsen en gebeurtenissen uit het dagelijkse leven’. Het resultaat: de zeer toegankelijke bundel Van eerder die door uitgeverij Aspekt op de markt werd gebracht. Het boekje omvat in totaal 54 gedichten waarvan 8 ‘over kinderen’ en 6 in de Engelse taal.
De titel van de bundel Van eerder – volgens het voorwoord de Nedersaksische variant op het Jiddische “Lechajiem” – was het gevolg van een ontmoeting tussen de schrijver (geboren in het Gelderse Oldebroek maar sinds lang wonende in het 40 km verder gelegen Putten) en een jeugdvriend. Aan de toog van een café haalden ze herinneringen op en toostte de vriend, z’n glas heffend op Van eerder. …In de gedichtjes in Van eerder, waarin Vaessen verhaaltjes componeert tot alleen de essentie ervan overblijft, geeft de auteur uitdrukking aan de verbondenheid met degenen die je leven inhoud, waarde en kleur heb-ben gegeven: je ouders, je kinderen, je vrienden… ‘Met hen allen samen deelde je geluk en verdriet, heb je samen gezocht naar de zin van het leven en naar een antwoord op de misschien wel meest gestelde vragen van mensen van alle tijden: wat is de waarheid… wie ben ik en waar ga ik naartoe?’.
Persoonlijk voor Vaessen, zo blijkt uit zijn poëzie, hebben in die zoektocht twee personen een belangrijke, verrijkende rol gespeeld. In de eerste plaats de Man van Nazareth die zich voorstelde als De Weg, de Waarheid en het Leven en die de auteur terugbracht naar de Bron van zijn bestaan: ‘mijn Schepper, die me derhalve kent als geen ander’. In de tweede plaats is er zijn moeder, die hem op zijn vraag “wat en waar de hemel is’ een antwoord gaf dat nooit, door welke theoloog dan ook, bij benadering is overtroffen, namelijk: De hemel, mien jonge, da’s alle daag’n schaap’nmark . Omwille hiervan begint de bundel – nog voor het titelgedicht – dan ook met Waarheid en eindigt het met Alle daag’n schaap’nmark (in het Gelderse dialect neergepend).
In de gedichten vinden we ook de kenmerkende stijl van de Gelderse schrijver terug: soms ernstig en serieus, maar ook relativerend en humoristisch. Eén voorbeeldje misschien om af te sluiten, het gedichtje “Overnodig“. “Hij had in heel z’n leven nog nooit een vrouw gehad. En plaatste toen, door hoge nood gedreven, een oproep in een advertentieblad. Maar wat gebeurde, was het omgekeerde. ‘t Was namelijk een man die reageerde. “Je mag”, sprak hij zeer overtuigd en zonder dralen “die vrouw van mij gratis komen halen”.
Henk Vaessen * Van eerder * uitgeverij Aspekt * 54 p * 12,95 euro * ISBN 978 9463 3821 75.
Katelijne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *