VALSE SCHAAMTE – 't Scheldt

VALSE SCHAAMTE

In 2002 riep de bisschop van Haarlem, mgr. Punt, de verschijningen in Amsterdam van Maria als ‘vrouwe van alle volkeren’ aan de zieneres Ida Peerdeman (1905 – 1996) uit als authentiek en bovennatuurlijk.De belangstelling voor het gebeuren van de overige Nederlandse bisschoppen bleek echter gering en de (sinds Johannes Paulus II) door de katholieke kerk vereiste steun van de ‘bisschoppenconferentie’ om de verschijningen te erkennen bleef dan ook uit.Hoe een en ander in zijn werk ging en hoe het zover kon komen, bleef de Nederlandse historicus en essayist Robert Lemm, die al in 2003 een boek publiceerde over de bovennatuurlijke Amsterdamse verschijningen, mateloos intrigeren met als gevolg een nieuw boek dat onder de titel Valse schaamte recent verscheen bij Aspekt. Erin werpt de auteur een nieuw licht op manoeuvres binnen een Kerk die ‘wereldwijs geworden, niet op hemelse inmenging zit te wachten en graag voor vol wordt aangezien’.Het nieuwe boek is voornamelijk gebaseerd op het archief van pater Herman Brouwer (1924-2008), wiens ouders bevriend waren met de familie Peerdeman, en die, hoewel 19 jaar jonger dan Ida, vanaf het begin nauw betrokken was bij de geschiedenis van de Vrouwe van alle Volkeren.Omdat, in tegenstelling tot Lourdes (1868), Fatima (1917), Beauraing (1932) en Banneux (1933) – Maria-verschijningen die wel officieel zijn erkend – de verschijningen van Amsterdam, juist omwille van hun niet-officiële erkenning – in Vlaanderen vrijwel onbekend zijn, is het misschien nuttig er kort de geschiedenis van te schetsen.Geboren in Alkmaar, later verhuisd naar Amsterdam, kreeg Ida Peerdeman op 12-jarige leeftijd driemaal de verschijning van een vrouw in wie ze de maagd Maria herkende. De eerste verschijning deed zich voor in oktober 1917, net op de dag van de laatste verschijning van Maria in Fatima. Op advies van haar geestelijke raadsman hield Ida de gebeurtenissen geheim. Wat later werd het meis-je ook geconfronteerd met poltergeist-achtige verschijnselen waarna, evenwel zonder blijvend effect daar ze zich later nog herhalen, excorsisme op haar werd toegepast.Lange tijd bleef het dan rustig, niet te na gesproken beelden die ze in de jaren dertig kreeg van de Tweede Wereldoorlog die dan nog moest beginnen ( Mussolini wordt opgehangen aan z’n voeten en Hitler slijt zijn laatste dagen in een bunker in Berlijn). Op 25 maart 1945, zeshonderd jaar na het zgn. Mirakel van Amsterdam, verscheen de vrouw, die zich nu bekend maakte als de ‘vrouwe van alle volkeren’, opnieuw aan Ida. In totaal zouden er dan tot 1961 nog 55 verschijningen volgen.De meeste ervan gebeurden in besloten kring (Ida ziet de vrouwe, hoort haar boodschap en herhaalt die luid op zodat haar zus – een onderwijzeres – ze letterlijk kan noteren). Ook nu sprak Ida met niemand over de gebeurtenissen tot er een openbare verschijning volgde in de intussen afgebroken St. Thomaskerk.Onder de talrijke boodschappen die Ida krijgt bevindt zich ook het korte gebedje dat later in alle bekende talen van de wereld vertaald zal worden en het nieuwe dogma (geloofswaarheid) dat Maria, naast haar zoon Jezus, ook noemt als medeverlosseres.
Tijdens de 52ste verschijning, op 31 mei 1956, wijst Maria Ida ook de plaats aan waar de zogenaamde kerk van Alle Volkeren zou moeten komen: een toen braakliggend stuk grond aan de Zuidelijke Wandelweg in Amsterdam waar nu – omdat de kerk er nooit is gekomen – het gebouw van de RAI staat.Over het waarom dat de Maria-verering in Amsterdam nooit van de grond is gekomen is Lemm duidelijk. Het nieuwe dogma medeverlosseres was een stap te ver. Moeder van de Verlosser (redemptoris mater) kon, medeverlosseres (coredemptorix) niet volgens een van de belangrijkste grondteksten van het Tweede Vaticaansconcilie uit 1964, bekend onder de naam ‘lumen gentium’, die bepaalt dat er maar sprake kan zijn van één Verlosser.Een andere reden voor een stop op de ‘marialogie’ was de oecumene, de dialoog met de protestanten – die de Maria verering met achterdocht bekijken. En was het ideaal van het Concilie niet alle christenen te verenigen: Ut Unum Sint.Toch heeft de Stichting Vrouwe van alle volkeren, gerugge-steund door de kloosterorde ‘Familie van Maria Medeverlos-seres’ nog niet alle hoop op gegeven. Zij blijven ervan overtuigd dat Maria de mensheid ‘in deze eindtijd’ als een Mozes zal leiden en dat God haar gestuurd heeft als een laatste redmiddel voor de vrede.Met zowat 700 bisschoppen en 40 kardinalen die een petitie in die zin ondertekenden is het draagvlak bovendien niet klein. Veel wordt dan ook verwacht van paus Franciscus.Robert Lemm * Valse schaamte * Uitgeverij Aspekt * 259 p * 18,95 euro * ISBN 978 9463 3818 33.Katelijne***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *