VALENTINUS     – 't Scheldt

VALENTINUS    

De oude Romeinse martyrologie, het handboek over martelaren in Rome, noemt voor deze dag twee martelaren uit de derde eeuw met de naam Valentinus (Valentijn), maar vermoedelijk gaat het hier om één en dezelfde persoon. De een wordt vermeld als priester in Rome, de ander als bisschop van Terni. De eerste genas de dochter van een prefect en bekeerde het hele gezin tot het christendom, de tweede staat bekend om zijn gaven als weldoener. Beiden waren het slachtoffer van christenvervolgingen en zijn gemarteld en begraven in Rome. Toevalligerwijs viel de naamdag van Valentinus samen met de datum van een voorchristelijk vruchtbaarheidsfeest, dat door de kerk is overgenomen. Het feest is verwaterd tot de huidige Valentijnsdag.Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***Sint-Valentijn doet veel water in de wijn***VOLKSWEERKUNDE     Een donkere februari maakt een goede oogst.Bron: Het kalenderweerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***Onweert het op 14 februari, dan sterven veel rijkaards***CITAAT I     Kaaiman in De Tijd: ‘Wie graag het tegendeel wil lezen van wat Paul de Grauwe beweert, u allen dus, leest het best Paul de Grauwe. Professor Warwinkel. Zoals de confrater van de beroemde professor Kumulus, we zijn nu even bij Piet Pienter en Bert Bibber’.***Ieder meent dat zijn pak het zwaarst is***Koude oorlog & ambras binnen N-VA Kamerfractie     Nadat N-VA partijvoorzitter en strateeg Bart de Wever een kleine inschattingsfout had gemaakt over de loyaliteit van zijn 33 koppige Kamerfractie, viel de hele media over hem heen. De reden van de mediastorm was dat zelfs het minst argwanende kamerlid – na het lezen van de agenda voor de fractievergadering – ondertussen door had dat de grote roerganger in al zijn onfeilbaarheid en wijsheid besloten had om huidig fractieleider Hendrik Vuye stoemelings uit zijn functie te zetten ten voordele van Peter de Roover (de man die als voorzitter van VVB gezworen had om nooit in de politiek te gaan). Groot alarm in het Paleis der Natie: de kamerleden van N-VA bestormden in groep het arsenaal. Hellebaarden, strijdknotsen en goedendags werden bovengehaald om de ultieme slag te leveren voor het fractievoorzitterschap van de N-VA Kamerfractie. Om een regelrechte opstand tegen de stalinistische partijtucht te smoren, besloot De Wever dat ieder kamerlid zich kandidaat mag stellen om Vuye op te volgen.De grote leider wil er echter vaart achter zetten waardoor er op donderdag 21 januari al zal over gestemd worden. De aspiranten moeten wel zijn of haar kandidaatstelling bij hem indienen. Intussen doen vier namen de ronde: naast de gedoodverfde protégé van De Wever, Peter de Roover maken ook Peter Dedecker, Zuhal Demir en Sarah Smeyers zich op voor het ultieme gevecht. Waarom willen deze kandidaten dan zo graag fractieleider worden? De vraag stellen is ze beantwoorden. Het antwoord is simpel: wie fractieleider wordt van een fractie met meer dan 12 leden, ontvangt jaarlijks 25 000 euro bovenop de wedde van parlementslid die 81 106,62 euro bruto per jaar bedraagt. (6 758,89 euro per maand). Alle parlementsleden ontvangen daarnaast ook vakantiegeld en een eindejaarstoelage. Sarah Smeyers vangt momenteel 20 000 euro extra als Quaestor van de Kamer, en er mag altijd 5 000 euro bij …Peter de Roover verdient momenteel 8 500 euro extra bij als voorzitter van de commissie herziening van de grondwet en hervorming van de instellingen.

Ook hij zegt geen neen tegen 16 600 euro extra.Pittig detail is dat er twee kandidaten tegen elkaar in de arena treden die elkaar iets ‘persoonlijker’ kennen dan gebruikelijk is. Wie leeft zal zien wie het prijzengeld gewonnen heeft.SauerPeter de Roover werd – een Belgische traditie – wegens zijn onbekwaamheid aangeduid tot fractievoorzitter.***Dode honden bijten niet***NIEUWJAARSRECEPTIE SP.ADe nationale receptie van sp.a vond plaats in zaal Stuurboord aan de Antwerpse kaaien. Eigenlijk wel gevaarlijk dicht bij het water voor de socialisten van Stevaerts generatie. Stoofvlees met frieten en vegetarische hamburgers vulden de magen, sloten drank vervulden de geesten en voorzitter John Crombez zag dat het goed was. In zijn kort-krachtige speech over sociale zekerheid weerklonk vastberadenheid en jawel, humor.Bruno Tobback was er ook, maar wie weet of die mens de humor van wat dan ook nog inziet. Even leek het alsof Maggie De Block aanwezig was, maar het bleek gewoon Ingrid Lieten te zijn. Freya droeg haar slimme bril en leek vrouwen even leuk te vinden als mannen, wat sommigen niet verbaasde.Caroline Gennez bloosde alsof ze iets gepresteerd had en Monica de Coninck oogstte wellicht flink wat lof voor haar kapsel, alhoewel we dat laatste hoogstens vermoeden. Voor wie zich in het hol van de leeuw wou wagen, was ABVV-bons Rudy de Leeuw er ook, even vriendelijk als pakweg een immotheker.Bob Cools had zijn sarcofaag verlaten en oud-oud-oud-schepen Jos van Elewijck vroeg zich af wat al die mensen in zijn kamer kwamen doen. Een agressieve maître ‘die niet van hier was’, blafte zijn personeel af en joeg bezoekers uit de gang ‘voor het brandgevaar’, iets waarvan hij veel leek af te weten. De meeste kopstukken krasten vroeg op. Op het podium liet de voorzitter zich omringen door zijn jonge ploeg terwijl ‘Let’s dance’ van wijlen David Bowie uit de boxen vlamde. Gelukkig ontbrak Liesbeth Homans om een dansje te ‘placeren’.Gerard van Clapdorp***Ge moogt niet meer oprokken dan ge kunt afspinnen***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *