TUSSEN DE ZICHTBARE EN DE ONZICHTBARE WERELD – 't Scheldt

TUSSEN DE ZICHTBARE EN DE ONZICHTBARE WERELD

Wat is hier Wahrheit en wat Dichtung?
Het is moeilijk te achterhalen. Auteur Ronald Commers zegt ons daarbij te willen helpen. Hij doceert filosofie aan de Gentse Universiteit en is zelf lid van een loge. Vanuit zijn wijsgerige studies is hij bij datgene aanbeland wat volgens hem de echte oorsprong is van het vrijmetselaarsdenken, nl. het radicale verlichtingsdenken. Deze stelling impliceert het van tafel vegen van een paar hardnekkige clichés zoals de band met de middeleeuwse ambachten of het predominant belang van de Schotse ritus.
Maar vooral is hij op zoek naar een nieuwe eersterangsrol voor de vrijmetselarij in het zoeken naar een universele ethiek. Daartoe is de auteur trouwens toegetreden tot het Center for Ethics and Value Inquiry.
Grote voorbeelden voor hem zijn daarbij de dissidente theoloog Hans Küng en… Joseph Ratzinger, de huidige Paus. Beiden bewandelen ze uiteraard eigen paden, maar ze zijn er zich allebei goed van bewust dat de global society nood heeft aan toch minstens een handvol universele normen. In dier voege zijn deze twee denkers van katholieken huize een voorbeeld voor vrijmetselaar Commers.
Dichter aansluitend bij zijn inspiratie zijn initiatieven om tot een Weltethos te komen vanuit de hoek van de Verenigde Naties (cf. het Unesco-rapport van 1997, Our Creative Diversity).
Slechts een klein deel van het boek handelt over de componist Wolfgang Amadeus Mozart. Moest het wonderkind misschien bij in de titel worden opgenomen omdat dit de oplage kon verhogen?
Uiteraard is geweten dat Mozart bij een vrijmetselaarsloge aangesloten was en dat sommige van zijn werken, zoals Die Zauberflöte of de Kleine Vrijmetselaarskantate, logesymboliek bevatten.
Commers gaat verder en meent dat de beroemde toondichter ook intellec-tueel door ideeën van verlichtingsfilosofen is beïnvloed geweest. Dit lijkt mij niet helemaal zeker. Hoogstens mag men veronderstellen dat er wat idées re-çues en gemeenplaatsen in zijn werk kunnen zijn binnengeslopen.
Een echt bespiegelende persoonlijkheid kan men toch moeilijk aan Mozart toeschrijven, zo lijkt het.
Maar de auteur denkt daar dus duidelijk anders over.R. Commers * Tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld * Uitg. Acco * 331 p * 32 euro *  ISBN 978 90 3346 591 8.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *