ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent THOMAS     – 't Scheldt

THOMAS    

Thomas More was in 1478 in een goede familie in Londen geboren en had rechten gestudeerd. Na de troonsbestijging van Hendrik VIII was het lot hem aanvankelijk gunstig gezind. De koning zette hem in bij diplomatieke missies, sloeg hem in 1521 tot ridder en benoemde hem tot rijkskanselier. Hij kwam echter tegenover de koning te staan, toen hij weigerde hem als hoofd van de Engelse kerk tegenover de Roomse katholieke kerk te steunen. In 1534 werd hij van hoogverraad beschuldigd, gearresteerd en onthoofd. More, een gevierd schrijver, was onder meer de auteur van Utopia. Hij is in 1886 zalig verklaard en in 1935 door paus Pius XI heilig verklaard. Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***Zwermen de bijen in juni uit, dit betekent vette buit***VOLKSWEERKUNDE     Juni vochtig en warm, maakt de boeren niet arm.
Bron: Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***Met Sint-Jan nieuwe aardappelen in de pan***BOVEN ZIJN STAND LEVEN     Hoe zei vicepremier – en toekomstig burgemeester van Antwerpen – Kris Peeters (CD&V) het ook al weer in Het Laatste Nieuws (16/04)? ‘Iedereen in dit land leeft boven zijn stand. Wij allemaal’. Na alle besparingen die de nog werkende onderdanen van dit koninkrijk hebben moeten slikken op de gezondheidszorg, het brugpensioen en de werkloosheidsvergoeding voor 50 plussers, langer werken voor een klein pensioen, twee indexsprongen, De Block suikertaks, Turteltaks, verhoging van accijnzen op brandstoffen, drank en sigaretten,…) vernemen we dat de geplande besparingen op het koningshuis, van 36 miljoen euro naar 35,6 miljoen euro in 2017, gesneuveld zijn bij de begrotingscontrole. Volgens Kamerlid Hendrik Vuye (V&W)
worden de kredieten voor de koninklijke familie weer verhoogd met 534 000 euro en werd de aloude ‘salamitechniek’ bij het opstellen van de begroting de kosten voor de beveiliging van de parasieten van Laken stevig onderschat. ‘Kan gebeuren’, reageert minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) lakoniek.
Rammer zegt: ‘De kracht van verandering in de praktijk!’ Zoals in de komedie van Jean Franco ‘Aux frais de la princesse’ is het immers weer de modale belastingbetaler die zal opdraaien voor deze totaal nutteloze uitgaven.
Rammer***Als de vriendschap te groot is loopt zij over***CITAAT KAAIMAN IN DE TIJD    ‘Daar kan toch geen enkele discussie over bestaan? Peeters heeft een dikke nul over de hele lijn gekregen en dat was eens te meer te wijten aan zijn eigen altijd contraproductieve communicatie, waarin hij liet uitschijnen dat hij een grote overwinning had behaald terwijl er maar één grote winnaar was: de bekende entrepreneur Fernand Huts, gevierd sponsor van ‘Het jaar van de Kaaiman’.
Nog volgens De Tijd werd de geniepige bluf van Peeters niet op prijs gesteld in de Commissie, die daardoor des te strenger zal toezien op het afschaffen van de havenwet’.***Geld lenen breekt vriendschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *