ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent STEFANUS – 't Scheldt

STEFANUS

Stefanus is een van de zeven diakens van Jeruzalem die door de apostelen waren benoemd. Beschuldigd van godslastering werd hij naar het sanhedrin gebracht. Puttend uit zijn kennis van de Schrift betoogde hij dat de joden zich tegen de Heilige Geest verzetten en de Messias niet wilden herkennen. Werd gestenigd.***
Sparen en duren  goede geburen***VOLKSWEERKUNDE     Decemberregen is geen zegen. Bron: Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***Een natte december voorspelt weinig goeds.***CITAAT I     Tom van Grieken in Doorbraak: ‘De rellen in Brussel onthullen de nood aan een cultureel referentiekader om het krapuul duidelijk te maken: integreer of hoepel op’. ***
Die een penning niet acht, krijgt over een gulden geen macht***CITAAT II
Modekoning Karl Lagerfeld: ‘Man kann nicht, selbst wenn Jahrzehnte dazwischen liegen, Millionen Juden töten, um danach Millionen ihrer schlimmsten Feinde kommen zu lassen’. Men kan niet, zelfs als er tientallen jaren tussen liggen; miljoenen Joden doden om daarna miljoenen van hun ergste vijanden uit te nodigen…’
***
Dat met de vloed komt, gaat met de eb weg***
CITAAT III
     Zuhal Demir (N-VA): ‘Religieuze gekken zaaien haat, zetten bevolking tegen elkaar op en behandelen vrouwen als vuil. Op het Genkse stadhuis! Laten we dit toe?’ ***EEN NIEUWE RUBRIEK:
RIJP VOOR ‘t ZOTHUIS

Natuurlijk heeft u zich wel eens (of meerdere malen) afgevraagd: hoe is dat in godsnaam mogelijk. Dat is te krankzinnig. Welnu wij bieden u de gelegenheid om uw verontwaardiging te uiten in onze nieuwe rubriek:
RIJP VOOR ’t ZOTHUIS
***
CITAAT IV
     Pascal Brueckner in Humo: «Je kunt de islam onmogelijk vrijpleiten van misdaden die in naam van de islam worden begaan. Jihadisten moorden op grond van een theologische interpretatie. Terreur is dus één van de gezichten van de islam. Het is gelukkig niet het enige of het belangrijkste gezicht, maar het hoort er wel bij’.
***Volgend nummer (1315) verschijnt op 2 januari 2018 ).Wij wensen u prettige eindejaarsdagen !***Charlie is gesjareld‘Charlie Hebdo’, het satirisch ‘zusterblad’ van ‘t Scheldt, bevindt zich weer eens in de hoek waar de slagen vallen. De onverdraagzame, religieus bekrompen islamietjes hebben zich weer niet kunnen inhouden. Met ongepaste ijdelheid hebben ze hun ware fanatieke volksaard gebaseerd op een onverdraagzame godsdienst weer eens blootgelegd door honderden doodsbedreigingen te zenden naar het satirisch blad. Wat heeft Charlie dan gedaan om de toorn van halla snackbar over zich af te roepen?De enggeestigen van Charlie hadden het zowaar aangedurfd om een spotprent te publiceren. Onderwerp van hun spot was de islamwetenschapper Tariq Ramadan, die in Frankrijk in opspraak is gekomen wegens beschuldigingen van verkrachting. De cartoon toont een getekende figuur met een enorme erectie, met daarnaast de tekst: ‘Verdediging van Tariq Ramadan – Ik ben de zesde zuil van de islam’. De vijf zuilen van de islam zijn de centrale plichten voor moslims.Alarm … heiligschennis … dat kan en mag niet gebeuren volgens de aanhangers van de ‘godsdienst van de vrede’. Dus werd net zoals in 656 NC bij de Slag van de Kameel, een heuse haatcampagne opgestart tegen het satirisch blad. Much ado about nothing.Waarom zoveel ophef over dat feit? De islamwetenschapper (sic) deed toch niet meer dan het lichtend voorbeeld van de grote profeet navolgen? De Mo heeft destijds Aïsja bint Abu Bakr – een meisje van 7 jaar – geconsumeerd als bruid.NasleepAs gevolg van deze bedreigingen is onze hoofdredacteur genoopt om buitensporige uitgaven te verrichten om lijf en leden van de redactie van ‘t Scheldt veilig te stellen.Hij gaat een prijsvraag uitsturen voor het laten plaatsen van gepantserde stalen rolluiken, een explosievrije ingangsdeur en een set bijtgrage Duitsche Schepers wiens voorvaderen nog hebben gediend onder Dolf met snor, om de dolle islamietjes af te weren.RAMMER

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *